Persoonlijk

Displaynaam

Blixa

Verjaardag

34 jaar

Beroep

Historicus. Student politieke filosofie.