Huisregels

One More Thing heeft een community met bijna 80.000 gebruikers. Om de sfeer aangenaam te houden hanteren we een aantal regels. In beginsel is niets toegestaan dat in strijd is met de Nederlandse wet. Daarnaast wijzen we je hieronder graag op een aantal onderwerpen in het bijzonder. Moderatoren kunnen ingrijpen wanneer regels overtreden worden. Ben je het oneens met een beslissing? Neem dan contact op met het beheer van OMT.

Auteursrechten
Auteursrechten worden op OMT gerespecteerd. Het volgende is daarom niet toegestaan:

 1. Hulp vragen of bieden bij het vinden van serials of cracks
 2. Hulp vragen of bieden bij het installeren van illegaal verkregen software
 3. Het plaatsen van complete artikelen of teksten van websites, kranten of tijdschriften (korte citaten zijn wel toegestaan) zonder een directe link als bronvermelding

Vraag en aanbod
OMT is geen verkoop- of vraag- en aanbodsite. Het volgende is niet toegestaan:

 1. Te koop vragen of (al dan niet gratis) aanbieden van goederen of diensten
 2. Ruilhandel of andere initiatieven waarbij een wederprestatie aangeboden of verlangd wordt
 3. Oproepen om aan onderzoeken mee te werken, enquêtes in te vullen, in wedstrijden te stemmen, petities te ondertekenen of aan acties voor een goed doel mee te doen
 4. Het plaatsen van vacatures

Reclame
One More Thing is geen promotiemedium voor initiatieven of aanbiedingen, buiten de voorbestemde advertentieblokken. Berichten die fungeren als reclame voor een website of ander initiatief worden verwijderd.

Mac vs. PC
OMT is een Appleforum. Over andere besturingssystemen spreken is niet taboe, maar er moet wel een link met Apple hardware of software zijn. Hetzelfde geldt voor andere besturingssystemen zoals Linux, Android enz.

Onwenselijk gedrag
Fatsoen is weliswaar een subjectief begrip, maar we doen een beroep op het gezonde verstand. Het volgende zien wij als ongewenst gedrag en is niet toegestaan:

 1. Persoonlijke aantijgingen of beschuldiging en belediging
 2. Taalgebruik dat in de normale, alledaagse omgang onwenselijk is, zoals vloeken en schelden
 3. Openbaar maken van persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming
 4. Afbeeldingen of video’s van schokkende aard
 5. Expliciet seksuele, openlijk gewelddadige, bewust kwetsende bijdragen
 6. Het veroordelen of discrimineren van bevolkingsgroepen, minderheden of religies
 7. Bijdragen die het gebruik van drugs aanmoedigen
 8. Alle naakt ‘onder de navel’
 9. Topics, posts of reacties die geen enkel nut dienen (informatie noch vermaak)
 10. Topics, posts of reacties die bedoeld zijn de sfeer in de OMT community negatief te beïnvloeden
 11. Topics, posts of reacties die slechts bedoeld zijn om anderen op taalfouten te wijzen

Account
Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon aan te maken op One More Thing. Gebeurt dit toch, dan kunnen er maatregelen genomen worden door moderators. Instellingen kunnen door gebruikers zelf gewijzigd worden. Profielnamen kunnen eventueel en bij uitzondering gewijzigd worden. Hiervoor dient een verzoek ingediend te worden bij het beheer van OMT.

Overig
Het beheer en de moderators van de OMT community behouden zich het recht voor om te allen tijde de toegang te kunnen ontzeggen voor leden die vormen van onwenselijk gedrag vertonen die niet specifiek in één van de bovengenoemde regels passen. Hierbij wordt specifiek gelet op het behouden van een amicale sfeer rond de community en hiertoe wordt in overleg met moderators gehandeld.