2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Q:
  Bijdrager
  jpunja

  SyncMate of missing sync, beide geen verbinding

  Nu ik ook overgestapt ben op apple (mede door deze site), werkt alles. Behalve het synchroniseren van mijn HTC Touch Dual met mijn MacBook.
  Ik heb zowel SyncMate als missing sync geprobeerd, maar in beide gevallen krijg ik geen verbinding met mijn telefoon (zowel usb als bluetooth). Hij zegt wel verbinding te maken, maar vervolgens gebeurd er niets. SyncMate zegt dan dat de telefoon niet aanstaat of verbonden is, terwijl hij dat wel is.

  Ik heb m’n telefoon ge-hardreset, dus alles zou aan die kant goed moeten zijn.

  Zie ik, als overstapper, een eenvoudige stap over het hoofd?

  Bijdrager
  jpunja

  Even nog zitten spelen, en misschien is het handig wat meer informatie te geven wat er fout gaat bij missing sync ;-).

  USB
  The following steps will allow you to establish a USB connection.

  1. Either select the USB icon in the toolbar or open The Missing Sync Preferences and check the box to ‘Allow connection via USB’. The USB icon in the toolbar will be blue when USB connectivity is enabled.
  2. Connect your device’s USB cable to a USB port on your Mac.
  3. The connection process will automatically initiate and the status window will appear indicating that the connection process is underway. When the connection has been established, your device name and owner name will appear in the device information pane of the main window and the Synchronize, Mount and Disconnect buttons will become active.

  Het gaat dus fout bij nummer 3. Er start geen proces…

  Vervolgens krijg ik een error dat Missing Sync (4.0.0) opnieuw opgestart moet worden. Er gebeurd dus wel degelijk iets, maar niet het goede.

  Process: Missing Sync for Windows Mobile [207]
  Path: /Applications/Missing Sync for Windows Mobile/Missing Sync for Windows Mobile.app/Contents/MacOS/Missing Sync for Windows Mobile
  Identifier: com.markspace.missingsync.windowsmobile
  Version: 4.0.0 (415)
  Code Type: X86 (Native)
  Parent Process: launchd [71]

  Date/Time: 2008-10-27 10:56:43.656 +0100
  OS Version: Mac OS X 10.5.5 (9F2088)
  Report Version: 6

  Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
  Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x000000006b72616d
  Crashed Thread: 0

  Thread 0 Crashed:
  0 libobjc.A.dylib 0x91a72688 objc_msgSend + 24
  1 com.apple.CoreFoundation 0x96d42f25 CFArrayCreate + 357
  2 com.apple.CoreFoundation 0x96e1ee78 -[__NSPlaceholderArray initWithObjects:count:] + 424
  3 com.apple.CoreFoundation 0x96e221a6 +[NSArray arrayWithObjects:] + 230
  4 …e.missingsync.windowsmobile 0x000381ab terminateCrashReporter + 273
  5 …e.missingsync.windowsmobile 0x0000a801 -[MyWindowController applicationShouldTerminate:] + 1264
  6 com.apple.AppKit 0x94d09311 -[NSApplication _docController:shouldTerminate:] + 87
  7 com.apple.AppKit 0x94d08de2 -[NSApplication _shouldTerminate] + 360
  8 com.apple.AppKit 0x94d08a5d -[NSApplication terminate:] + 274
  9 …e.missingsync.windowsmobile 0x0000e130 -[MyWindowController windowWillClose:] + 196
  10 com.apple.Foundation 0x9174f2dc _nsnote_callback + 364
  11 com.apple.CoreFoundation 0x96d93aba __CFXNotificationPost + 362
  12 com.apple.CoreFoundation 0x96d93d93 _CFXNotificationPostNotification + 179
  13 com.apple.Foundation 0x9174c440 -[NSNotificationCenter postNotificationName:object:userInfo:] + 128
  14 com.apple.Foundation 0x91755c88 -[NSNotificationCenter postNotificationName:object:] + 56
  15 com.apple.AppKit 0x94c6bc40 -[NSWindow _close] + 238
  16 com.apple.AppKit 0x94d03c07 -[NSWindow __close] + 161
  17 com.apple.AppKit 0x94d03b49 -[NSWindow _close:] + 171
  18 com.apple.AppKit 0x94c299fb -[NSApplication sendAction:to:from:] + 112
  19 com.apple.AppKit 0x94c29938 -[NSControl sendAction:to:] + 108
  20 com.apple.AppKit 0x94c297be -[NSCell _sendActionFrom:] + 169
  21 com.apple.AppKit 0x94c28e17 -[NSCell trackMouse:inRect:ofView:untilMouseUp:] + 1827
  22 com.apple.AppKit 0x94c2866a -[NSButtonCell trackMouse:inRect:ofView:untilMouseUp:] + 541
  23 com.apple.AppKit 0x94c27f24 -[NSControl mouseDown:] + 888
  24 com.apple.AppKit 0x94d3d2ed -[_NSThemeWidget mouseDown:] + 101
  25 com.apple.AppKit 0x94c26663 -[NSWindow sendEvent:] + 5381
  26 com.apple.AppKit 0x94bf3209 -[NSApplication sendEvent:] + 2941
  27 com.apple.AppKit 0x94b50b5f -[NSApplication run] + 847
  28 com.apple.AppKit 0x94b1dd64 NSApplicationMain + 574
  29 …e.missingsync.windowsmobile 0x00002846 _start + 216
  30 …e.missingsync.windowsmobile 0x0000276d start + 41

  Thread 1:
  0 libSystem.B.dylib 0x96e73d06 mach_msg_trap + 10
  1 libSystem.B.dylib 0x96e7b4fc mach_msg + 72
  2 com.apple.CoreFoundation 0x96db20ce CFRunLoopRunSpecific + 1790
  3 com.apple.CoreFoundation 0x96db2cf8 CFRunLoopRunInMode + 88
  4 com.apple.CFNetwork 0x91c04eca CFURLCacheWorkerThread(void*) + 396
  5 libSystem.B.dylib 0x96ea4f79 _pthread_start + 321
  6 libSystem.B.dylib 0x96ea4e36 thread_start + 34

  Thread 2:
  0 libSystem.B.dylib 0x96e7aeee __semwait_signal + 10
  1 libSystem.B.dylib 0x96ea5bf1 pthread_cond_wait$UNIX2003 + 73
  2 com.apple.QuartzCore 0x95a35ad1 fe_fragment_thread + 54
  3 libSystem.B.dylib 0x96ea4f79 _pthread_start + 321
  4 libSystem.B.dylib 0x96ea4e36 thread_start + 34

  Thread 3:
  0 libSystem.B.dylib 0x96e73d66 semaphore_timedwait_signal_trap + 10
  1 libSystem.B.dylib 0x96ea60d3 _pthread_cond_wait + 1244
  2 libSystem.B.dylib 0x96ea7957 pthread_cond_timedwait_relative_np + 47
  3 com.apple.Foundation 0x91795b1c -[NSCondition waitUntilDate:] + 236
  4 com.apple.Foundation 0x91795930 -[NSConditionLock lockWhenCondition:beforeDate:] + 144
  5 com.apple.Foundation 0x91795895 -[NSConditionLock lockWhenCondition:] + 69
  6 com.apple.AppKit 0x94bbe250 -[NSUIHeartBeat _heartBeatThread:] + 753
  7 com.apple.Foundation 0x9174fbad -[NSThread main] + 45
  8 com.apple.Foundation 0x9174f754 __NSThread__main__ + 308
  9 libSystem.B.dylib 0x96ea4f79 _pthread_start + 321
  10 libSystem.B.dylib 0x96ea4e36 thread_start + 34

  Thread 4:
  0 libSystem.B.dylib 0x96e73d06 mach_msg_trap + 10
  1 libSystem.B.dylib 0x96e7b4fc mach_msg + 72
  2 com.apple.CoreFoundation 0x96db20ce CFRunLoopRunSpecific + 1790
  3 com.apple.CoreFoundation 0x96db2cf8 CFRunLoopRunInMode + 88
  4 com.apple.Foundation 0x917b3100 +[NSURLConnection(NSURLConnectionReallyInternal) _resourceLoadLoop:] + 320
  5 com.apple.Foundation 0x9174fbad -[NSThread main] + 45
  6 com.apple.Foundation 0x9174f754 __NSThread__main__ + 308
  7 libSystem.B.dylib 0x96ea4f79 _pthread_start + 321
  8 libSystem.B.dylib 0x96ea4e36 thread_start + 34

  Thread 5:
  0 libSystem.B.dylib 0x96ec3672 select$DARWIN_EXTSN + 10
  1 libSystem.B.dylib 0x96ea4f79 _pthread_start + 321
  2 libSystem.B.dylib 0x96ea4e36 thread_start + 34

  Thread 6:
  0 libSystem.B.dylib 0x96e7aeee __semwait_signal + 10
  1 libSystem.B.dylib 0x96ea5bf1 pthread_cond_wait$UNIX2003 + 73
  2 libGLProgrammability.dylib 0x9431bb32 glvmDoWork + 162
  3 libSystem.B.dylib 0x96ea4f79 _pthread_start + 321
  4 libSystem.B.dylib 0x96ea4e36 thread_start + 34

  Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
  eax: 0x0005ad10 ebx: 0x96db42ba ecx: 0x91b24514 edx: 0x6b72614d
  edi: 0x1756a0a4 esi: 0x0005ad10 ebp: 0xbfffeb38 esp: 0xbfffeb18
  ss: 0x0000001f efl: 0x00010202 eip: 0x91a72688 cs: 0x00000017
  ds: 0x0000001f es: 0x0000001f fs: 0x00000000 gs: 0x00000037
  cr2: 0x6b72616d

  Binary Images:
  0x1000 – 0x5ffcb +com.markspace.missingsync.windowsmobile 4.0.0 (415) /Applications/Missing Sync for Windows Mobile/Missing Sync for Windows Mobile.app/Contents/MacOS/Missing Sync for Windows Mobile
  0x8a000 – 0x8cfff com.apple.ExceptionHandling 1.5 (10) /System/Library/Frameworks/ExceptionHandling.framework/Versions/A/ExceptionHandling
  0x7cd000 – 0x7d2ff3 libCGXCoreImage.A.dylib ??? (???) <181fba4a2fc2632a6f1f8503ead44953> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXCoreImage.A.dylib
  0x13f2b000 – 0x14049ff7 com.apple.RawCamera.bundle 2.0.7 (2.0.7) /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
  0x20000000 – 0x20023ff3 +com.markspace.frameworks.missingsyncwm 4.0.0 (415) /Library/Frameworks/MissingSyncWM.framework/Versions/A/MissingSyncWM
  0x8fe00000 – 0x8fe2da53 dyld 96.2 (???) <0d39f113441616327c292c949f3caa3e> /usr/lib/dyld
  0x90003000 – 0x900b1ffb com.apple.QTKit 7.5.1 (897.77) /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
  0x900b2000 – 0x900b4ff5 libRadiance.dylib ??? (???) <82d606c49f5dc77231f9d0e2be9ed6ab> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
  0x90109000 – 0x90124ffb libPng.dylib ??? (???) <0d6b991afc831ea06f2958e5933d33dd> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
  0x90125000 – 0x90125ffa com.apple.CoreServices 32 (32) <373d6a888f9204641f313bc6070ae065> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
  0x90126000 – 0x90145ffa libJPEG.dylib ??? (???) <b822342bcc764c83d4557a8b67fa0c1c> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
  0x90303000 – 0x9032dfff com.apple.CoreMediaPrivate 10.0 (10.0) <00257e4af0f736524ee56974751c0398> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaPrivate.framework/Versions/A/CoreMediaPrivate
  0x9032e000 – 0x903aafeb com.apple.audio.CoreAudio 3.1.0 (3.1) <39633bb5fa20a813719ff43c5ce4fa38> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
  0x903ab000 – 0x90407ff7 com.apple.htmlrendering 68 (1.1.3) <1c5c0c417891b920dfe139385fc6c155> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
  0x90408000 – 0x9070ffff com.apple.HIToolbox 1.5.4 (???) <f4084cf8b649fe166be4252aff114138> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
  0x90761000 – 0x907f4fff com.apple.ink.framework 101.3 (86) <d4c85b5cafa8027fff042b84a8be71dc> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
  0x907f5000 – 0x907f5ff8 com.apple.ApplicationServices 34 (34) <ee7bdf593da050bb30c7a1fc446eb8a6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
  0x907f6000 – 0x9080efff com.apple.openscripting 1.2.8 (???) <0129d2f750f5ddcb92f4acf8a3541952> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
  0x9080f000 – 0x90b30fea com.apple.QuickTime 7.5.1 (897.77) <8af6afe2a45bfa16b636fcf8ca9ca916> /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/QuickTime
  0x90b39000 – 0x90b3cfff com.apple.help 1.1 (36) <1a25a8fbb49a830efb31d5c0a52939cd> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
  0x90b3d000 – 0x90bedfff edu.mit.Kerberos 6.0.12 (6.0.12) <55a21e1b89e7a8453dd2363ddb5f8185> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
  0x90bee000 – 0x90ffefef libBLAS.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
  0x91268000 – 0x91542ff3 com.apple.CoreServices.CarbonCore 786.6 (786.6) <956c43887c678f344462a2b1c73cba53> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
  0x91543000 – 0x9154dfeb com.apple.audio.SoundManager 3.9.2 (3.9.2) <df077a8048afc3075c6f2d9e7780e78e> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
  0x9154e000 – 0x91580fff com.apple.LDAPFramework 1.4.5 (110) <8e2d9ff6233cf44cb67533625840c2af> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
  0x91581000 – 0x91583fff com.apple.securityhi 3.0 (30817) <40562b85d99118354c974e76c32fa6fb> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
  0x915cf000 – 0x91618fef com.apple.Metadata 10.5.2 (398.23) <d96f6357a8d6f976173478f27172b021> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
  0x91669000 – 0x9166ffff com.apple.print.framework.Print 218.0.2 (220.1) <6c2ddea45d9cdff9a9be0666a13e2dd4> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
  0x91670000 – 0x91684ff3 com.apple.ImageCapture 4.0 (5.0.0) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
  0x91685000 – 0x91718ff3 com.apple.ApplicationServices.ATS 3.4 (???) <ebf874bd30d89d87727d2f1861956fb9> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
  0x91738000 – 0x91744ff9 com.apple.helpdata 1.0.1 (14.2) /System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/HelpData
  0x91745000 – 0x919c0fe7 com.apple.Foundation 6.5.6 (677.21) <40610e77083f7efef58fe0e5bf3a2066> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
  0x919c1000 – 0x919e9ff7 com.apple.shortcut 1 (1.0) <35cd17d0179ca839c5fb08694f3dc5ef> /System/Library/PrivateFrameworks/Shortcut.framework/Versions/A/Shortcut
  0x91a5d000 – 0x91b3dfff libobjc.A.dylib ??? (???) <400e943f9e8a678eea22a1d1205490ee> /usr/lib/libobjc.A.dylib
  0x91b3e000 – 0x91bf8fe3 com.apple.CoreServices.OSServices 226.5 (226.5) <ef9945b1304495f3e8085c935f1b81e3> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
  0x91bf9000 – 0x91c7dfe3 com.apple.CFNetwork 339.5 (339.5) <b14bbd0610cb55d9a33ee061d661b72d> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
  0x91c7e000 – 0x91c82fff libmathCommon.A.dylib ??? (???) /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
  0x91e53000 – 0x91e95fef com.apple.NavigationServices 3.5.2 (163) <72cdc9d21f6690837870923e7b8ca358> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
  0x91e96000 – 0x91ed7fe7 libRIP.A.dylib ??? (???) <a4212735a16eed03c6cc6c75893b617d> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
  0x91ed8000 – 0x91edffe9 libgcc_s.1.dylib ??? (???) <e280ddf3f5fb3049e674edcb109f389a> /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
  0x933b0000 – 0x9340dffb libstdc++.6.dylib ??? (???) <f75e5133d72769de5ce6c06153fc65f6> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
  0x9340e000 – 0x934d5ff2 com.apple.vImage 3.0 (3.0) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
  0x9350b000 – 0x935f0ff3 com.apple.CoreData 100.1 (186) <50219bcb005cb15ea999a19391a8d523> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
  0x935f1000 – 0x93607fe7 com.apple.CoreVideo 1.5.1 (1.5.1) <59691813890e3a99d0dbd2a00952da31> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
  0x93608000 – 0x936d3fff com.apple.ColorSync 4.5.0 (4.5.0) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
  0x936d4000 – 0x9372eff7 com.apple.CoreText 2.0.3 (???) <bee78d6af2bc4805f2ca7d4330bc1124> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
  0x93766000 – 0x937edff7 libsqlite3.0.dylib ??? (???) <eeedc8bf6881ac9f2c1954b1c8037720> /usr/lib/libsqlite3.0.dylib
  0x937ee000 – 0x93e3efff com.apple.WebCore 5525.18.1 (5525.18.1) <5cff38f28ab8944d7935a553a587de96> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
  0x93e3f000 – 0x93ef1ffb libcrypto.0.9.7.dylib ??? (???) <75b80bff0d5cfaf10b6b6fe982da3578> /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
  0x93ef2000 – 0x93ef2ffd com.apple.Accelerate 1.4.2 (Accelerate 1.4.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
  0x93f38000 – 0x93f38ff8 com.apple.Cocoa 6.5 (???) <a1bc9247cf65c20f1a44d0973cbe649c> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
  0x93f39000 – 0x93fb8ff5 com.apple.SearchKit 1.2.1 (1.2.1) <f28f8dd0f155a6453411a0c9b5702764> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
  0x93fb9000 – 0x93fddfeb libssl.0.9.7.dylib ??? (???) <d04156c610530ca44979c899834fc24d> /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
  0x93fde000 – 0x93fe2fff libGIF.dylib ??? (???) <7714ae24eb64b48fa719fb99bcbe34f3> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
  0x93fe3000 – 0x94060fef libvMisc.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
  0x94061000 – 0x94185fe3 com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.5.1 (1.5.1) /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
  0x94186000 – 0x94196ffc com.apple.LangAnalysis 1.6.4 (1.6.4) <bc7eb703ddc37bf85adf93e35efd3947> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
  0x941c9000 – 0x941dffff com.apple.DictionaryServices 1.0.0 (1.0.0) <7d20b8d1fb238c3e71d0fa6fda18c4f7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
  0x942f4000 – 0x947c5f76 libGLProgrammability.dylib ??? (???) <1cc69d41c4bf4dff7034652bdf592b42> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
  0x948c9000 – 0x94953fe3 com.apple.DesktopServices 1.4.7 (1.4.7) <c3591383780dd12594c37dbde59958b6> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
  0x94960000 – 0x9496bfe7 libCSync.A.dylib ??? (???) <b64d8c38922c8913da6a86c3b9b761a4> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
  0x9496c000 – 0x94a29fff com.apple.WebKit 5525.18.1 (5525.18.1) <06fb8909c3bbc593ba8fe723a353bfd6> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
  0x94a2a000 – 0x94aa4ff8 com.apple.print.framework.PrintCore 5.5.3 (245.3) <98633ef67d419c1b02f56556cb4d843d> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
  0x94aa5000 – 0x94aaafff com.apple.CommonPanels 1.2.4 (85) <c135f02edd6b2e2864311e0b9d08a98d> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
  0x94aab000 – 0x94aabffb com.apple.installserver.framework 1.0 (8) /System/Library/PrivateFrameworks/InstallServer.framework/Versions/A/InstallServer
  0x94ac9000 – 0x94ad2fff com.apple.speech.recognition.framework 3.7.24 (3.7.24) <da2d8411921a3fd8bc898dc753b7f3ee> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
  0x94ad3000 – 0x94ae2fff libsasl2.2.dylib ??? (???) <3b8f3a6c82ad40245fd1a080d7bbcf79> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
  0x94af0000 – 0x94b14fff libxslt.1.dylib ??? (???) <2a83418b5b4006b0db541dd9af187d7e> /usr/lib/libxslt.1.dylib
  0x94b18000 – 0x95315fef com.apple.AppKit 6.5.5 (949.41) <2afc0f3f6b31d897b7a813a6cb8f53c1> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
  0x95316000 – 0x95334ff3 com.apple.DirectoryService.Framework 3.5.5 (3.5.5) <36a032e45f2991004ca87743709f80a1> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
  0x95335000 – 0x953c0fff com.apple.framework.IOKit 1.5.1 (???) <fea40a001559431f768113b90b6f7599> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
  0x953fb000 – 0x95400fff com.apple.backup.framework 1.0 (1.0) /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
  0x95401000 – 0x95410ffe com.apple.DSObjCWrappers.Framework 1.3 (1.3) <182986b74247b459b2a67a47071bdc6b> /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
  0x95411000 – 0x95411ffd com.apple.Accelerate.vecLib 3.4.2 (vecLib 3.4.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
  0x954cd000 – 0x9569bfff com.apple.security 5.0.4 (34102) <afb083034e55d067d0b8d91a83269ad5> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
  0x956cd000 – 0x956fafeb libvDSP.dylib ??? (???) <4daafed78a471133ec30b3ae634b6d3e> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
  0x956fb000 – 0x957dcff7 libxml2.2.dylib ??? (???) <ab2534bfa7a774b2ad75cc2d9ad683a6> /usr/lib/libxml2.2.dylib
  0x957dd000 – 0x95923ff7 com.apple.ImageIO.framework 2.0.4 (2.0.4) <b407f06ff9b6893899e2e399cb65c953> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
  0x95924000 – 0x95932ffd libz.1.dylib ??? (???) <a98b3b221a72b54faf73ded3dd7000e5> /usr/lib/libz.1.dylib
  0x95933000 – 0x95940fe7 com.apple.opengl 1.5.8 (1.5.8) <1d535f1c426c6cfeb836ba04f896a6a0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
  0x95941000 – 0x95cdefef com.apple.QuartzCore 1.5.6 (1.5.6) <2512ee839dfa27b09a1a3eadd363e651> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
  0x95cdf000 – 0x95ce0ffc libffi.dylib ??? (???) <eaf10b99a3fbc4920b175809407466c0> /usr/lib/libffi.dylib
  0x95ce1000 – 0x95d1bfe7 com.apple.coreui 1.2 (62) /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
  0x95e64000 – 0x95e6bffe libbsm.dylib ??? (???) <fa7ae5f1a621d9b69e7e18747c9405fb> /usr/lib/libbsm.dylib
  0x95e6c000 – 0x95e6cfff com.apple.Carbon 136 (136) <4177916bbf70e0ddc446f94001d54c95> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
  0x95e6d000 – 0x95e6dffd com.apple.vecLib 3.4.2 (vecLib 3.4.2) /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
  0x95f42000 – 0x95f93ff7 com.apple.HIServices 1.7.0 (???) <67988718780a0a367b1bde62f5a67c4b> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
  0x95fcf000 – 0x95fdffff com.apple.speech.synthesis.framework 3.7.1 (3.7.1) <273d96ff861dc68be659c07ef56f599a> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
  0x95fe0000 – 0x96008fff libcups.2.dylib ??? (???) <13d40ed4f6c9e4fe42119496de277078> /usr/lib/libcups.2.dylib
  0x96009000 – 0x963c7fea libLAPACK.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
  0x963c8000 – 0x96406fff com.apple.CoreMediaIOServicesPrivate 10.0 (10.0) /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServicesPrivate.framework/Versions/A/CoreMediaIOServicesPrivate
  0x96407000 – 0x96aa7fff com.apple.CoreGraphics 1.400.16 (???) <c06a791850f916c1d2af4e61f1332f05> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
  0x96aa9000 – 0x96aa9ffc com.apple.audio.units.AudioUnit 1.5 (1.5) /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
  0x96aaa000 – 0x96ad5fe7 libauto.dylib ??? (???) <2e44c523b851e8e25f05d13a48070a58> /usr/lib/libauto.dylib
  0x96ad6000 – 0x96ba4ff3 com.apple.JavaScriptCore 5525.18 (5525.18) <411cbe6246ddf155dc01294731d29ba9> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
  0x96ba5000 – 0x96bdcfff com.apple.SystemConfiguration 1.9.2 (1.9.2) <eab546255ac099b9616df999c9359d0e> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
  0x96bdd000 – 0x96c1bff7 libGLImage.dylib ??? (???) <75a336b61267802e66e7e32a8a7d9c65> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
  0x96c1c000 – 0x96cc3feb com.apple.QD 3.11.54 (???) <c31150b40fcc27c195de40f0ae138666> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
  0x96d37000 – 0x96d3ffff com.apple.DiskArbitration 2.2.1 (2.2.1) <2664eeb3a4d0c95a21c089892a0ae8d0> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
  0x96d40000 – 0x96e72fff com.apple.CoreFoundation 6.5.4 (476.15) <dde27c8bc33b9568cd934ce54e6c419d> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
  0x96e73000 – 0x96fdaff3 libSystem.B.dylib ??? (???) <fc4c30856f62953a57f4927e89c33739> /usr/lib/libSystem.B.dylib
  0x9702c000 – 0x9705bfe3 com.apple.AE 402.2 (402.2) <95c19d4ee4eb86270ad404e32a2c67e1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
  0x9705c000 – 0x970e8ff7 com.apple.LaunchServices 290 (290) <8f26b553a8cc473f8badfc91ca551ede> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
  0x970e9000 – 0x97142ff7 libGLU.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
  0x97143000 – 0x9714fffe libGL.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
  0x97221000 – 0x9723ffff libresolv.9.dylib ??? (???) <9ed809256ce8913cddc3269c2e364654> /usr/lib/libresolv.9.dylib
  0x97240000 – 0x9727ffef libTIFF.dylib ??? (???) <d4bcc9b9c508e53849d2d46bb6900922> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
  0x97280000 – 0x973fffff com.apple.AddressBook.framework 4.1.1 (696) <54deff1d257802e27bf060b80d8ee4de> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
  0x97400000 – 0x97407ff7 libCGATS.A.dylib ??? (???) <c92dd25143a2d55700f64d8c274ca00d> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGATS.A.dylib
  0x97408000 – 0x97540ff7 libicucore.A.dylib ??? (???) <05473f7ea72d96b8415f6164afd90ef0> /usr/lib/libicucore.A.dylib
  0xfffe8000 – 0xfffebfff libobjc.A.dylib ??? (???) /usr/lib/libobjc.A.dylib
  0xffff0000 – 0xffff1780 libSystem.B.dylib ??? (???) /usr/lib/libSystem.B.dylib

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.