4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
 • Q:
  Bijdrager
  JanTof

  SPB Wallet

  Van mijn iMac is de harde schijf vervangen. Na het terugzetten van de backup, werk het wachtwoordprogramma SPB Wallet niet meer. Ik krijg onderstaande foutmelding steeds weer. Ook in veilige modes en na opnieuw installeren van het programma.
  Op mijn MacBook Air (en iPad en Iphone) werkt het nog als vanouds.

  Wat kan er aan de hand zijn en wat is de oplossing?

  Bijdrager
  JanTof

  Process: SPB Wallet [689]
  Path: /Applications/SPB Wallet.app/Contents/MacOS/SPB Wallet
  Identifier: com.softspb.SPB_Wallet
  Version: 1.0
  Code Type: X86 (Native)
  Parent Process: launchd [131]
  User ID: 501

  Date/Time: 2013-04-22 19:13:36.645 +0200
  OS Version: Mac OS X 10.8.3 (12D78)
  Report Version: 10

  Interval Since Last Report: 7051 sec
  Crashes Since Last Report: 5
  Per-App Crashes Since Last Report: 4
  Anonymous UUID: 4E5A68EB-014B-BE6C-38BA-C66EEBAC2FD9

  Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

  Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
  Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000

  Application Specific Information:
  *** Terminating app due to uncaught exception ‘NSInvalidArgumentException’, reason: ‘*** -[NSPlaceholderString initWithString:]: nil argument’

  Application Specific Backtrace 1:
  0 CoreFoundation 0x90f3ee9b __raiseError + 219
  1 libobjc.A.dylib 0x9a16b52e objc_exception_throw + 230
  2 CoreFoundation 0x90e9e61b +[NSException raise:format:] + 139
  3 Foundation 0x9707fee3 -[NSPlaceholderString initWithString:] + 99
  4 Foundation 0x9707fe65 +[NSString stringWithString:] + 67
  5 SPB Wallet 0x000d5c7c SPB Wallet + 871548
  6 SPB Wallet 0x000d5787 SPB Wallet + 870279
  7 AppKit 0x94802574 +[NSApplication sharedApplication] + 153
  8 AppKit 0x9480131f NSApplicationMain + 214
  9 SPB Wallet 0x0000500e SPB Wallet + 16398

  Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
  0 com.apple.CoreFoundation 0x90f3f6b7 ___TERMINATING_DUE_TO_UNCAUGHT_EXCEPTION___ + 7
  1 libobjc.A.dylib 0x9a16b52e objc_exception_throw + 230
  2 com.apple.CoreFoundation 0x90e9e61b +[NSException raise:format:] + 139
  3 com.apple.Foundation 0x9707fee3 -[NSPlaceholderString initWithString:] + 99
  4 com.apple.Foundation 0x9707fe65 +[NSString stringWithString:] + 67
  5 com.softspb.SPB_Wallet 0x000d5c7c 0x1000 + 871548
  6 com.softspb.SPB_Wallet 0x000d5787 0x1000 + 870279
  7 com.apple.AppKit 0x94802574 +[NSApplication sharedApplication] + 153
  8 com.apple.AppKit 0x9480131f NSApplicationMain + 214
  9 com.softspb.SPB_Wallet 0x0000500e 0x1000 + 16398

  Thread 1:
  0 libsystem_kernel.dylib 0x9005c0ee __workq_kernreturn + 10
  1 libsystem_c.dylib 0x97acf0ac _pthread_workq_return + 45
  2 libsystem_c.dylib 0x97acee79 _pthread_wqthread + 448
  3 libsystem_c.dylib 0x97ab6d2a start_wqthread + 30

  Thread 2:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
  0 libsystem_kernel.dylib 0x9005c9ae kevent + 10
  1 libdispatch.dylib 0x93a45c71 _dispatch_mgr_invoke + 993
  2 libdispatch.dylib 0x93a457a9 _dispatch_mgr_thread + 53

  Thread 3:
  0 libsystem_kernel.dylib 0x9005c0ee __workq_kernreturn + 10
  1 libsystem_c.dylib 0x97acf0ac _pthread_workq_return + 45
  2 libsystem_c.dylib 0x97acee79 _pthread_wqthread + 448
  3 libsystem_c.dylib 0x97ab6d2a start_wqthread + 30

  Thread 4:
  0 libsystem_kernel.dylib 0x9005c0ee __workq_kernreturn + 10
  1 libsystem_c.dylib 0x97acf0ac _pthread_workq_return + 45
  2 libsystem_c.dylib 0x97acee79 _pthread_wqthread + 448
  3 libsystem_c.dylib 0x97ab6d2a start_wqthread + 30

  Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
  eax: 0x00000001 ebx: 0x00000000 ecx: 0x00000000 edx: 0x00000000
  edi: 0x9a16b459 esi: 0x01d13ea0 ebp: 0xbffff2f8 esp: 0xbffff2f0
  ss: 0x00000023 efl: 0x00000286 eip: 0x90f3f6b7 cs: 0x0000001b
  ds: 0x00000023 es: 0x00000023 fs: 0x00000000 gs: 0x0000000f
  cr2: 0x00e10000
  Logical CPU: 2

  Binary Images:
  0x1000 – 0x204fef +com.softspb.SPB_Wallet (1.0) /Applications/SPB Wallet.app/Contents/MacOS/SPB Wallet
  0x230000 – 0x252ffe libssl.0.9.7.dylib (106) /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
  0x260000 – 0x30bfff libcrypto.0.9.7.dylib (106) /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
  0x34f000 – 0x46effb com.apple.WebKit (8536 – 8536.28.10) /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
  0x51f000 – 0x11b2ffb com.apple.WebCore (8536 – 8536.28.10) /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
  0x1991000 – 0x199eff3 com.apple.Librarian (1.1 – 1) /System/Library/PrivateFrameworks/Librarian.framework/Versions/A/Librarian
  0x8feca000 – 0x8fefce57 dyld (210.2.3) /usr/lib/dyld
  0x90007000 – 0x90007ffd libOpenScriptingUtil.dylib (148.3) /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
  0x90008000 – 0x90016fff com.apple.opengl (1.8.7 – 1.8.7) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
  0x90017000 – 0x90017fff com.apple.vecLib (3.8 – vecLib 3.8) /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
  0x90019000 – 0x90046ffe libsystem_m.dylib (3022.6) /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
  0x90047000 – 0x90061ffc libsystem_kernel.dylib (2050.22.13) /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
  0x90062000 – 0x90063ffd libunc.dylib (25) /usr/lib/system/libunc.dylib
  0x900ac000 – 0x900b9ff7 com.apple.AppleFSCompression (49 – 1.0) /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
  0x900ba000 – 0x900c0fff com.apple.print.framework.Print (8.0 – 258) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
  0x900c1000 – 0x90127fff com.apple.print.framework.PrintCore (8.3 – 387.2) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
  0x90128000 – 0x9012bff7 libcompiler_rt.dylib (30) /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
  0x9012c000 – 0x90186ffb com.apple.AE (645.6 – 645.6) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
  0x90187000 – 0x90197ff2 com.apple.LangAnalysis (1.7.0 – 1.7.0) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
  0x90209000 – 0x902b8ff7 com.apple.CoreText (260.0 – 275.16) /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
  0x90527000 – 0x9052bff7 libmacho.dylib (829) /usr/lib/system/libmacho.dylib
  0x9052c000 – 0x90549fff libxpc.dylib (140.42) /usr/lib/system/libxpc.dylib
  0x9054a000 – 0x90598ff3 com.apple.SystemConfiguration (1.12.2 – 1.12.2) /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
  0x90621000 – 0x906f5ff3 com.apple.backup.framework (1.4.2 – 1.4.2) /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
  0x906f6000 – 0x906f6fff libSystem.B.dylib (169.3) /usr/lib/libSystem.B.dylib
  0x906f7000 – 0x90728fff com.apple.DictionaryServices (1.2 – 184.4) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
  0x90729000 – 0x9081affc libiconv.2.dylib (34) /usr/lib/libiconv.2.dylib
  0x9081b000 – 0x90822fff liblaunch.dylib (442.26.2) /usr/lib/system/liblaunch.dylib
  0x90823000 – 0x90ac6ff3 com.apple.CoreImage (8.2.4 – 1.0.1) /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
  0x90e03000 – 0x90febffb com.apple.CoreFoundation (6.8 – 744.18) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
  0x90fec000 – 0x91003fff com.apple.GenerationalStorage (1.1 – 132.3) /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
  0x91004000 – 0x913bcffa libLAPACK.dylib (1073.4) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
  0x91b59000 – 0x91b62fff com.apple.DiskArbitration (2.5.2 – 2.5.2) /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
  0x91ca2000 – 0x91da0ff7 libFontParser.dylib (84.6) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
  0x91da1000 – 0x91de5ff7 libGLU.dylib (8.7.25) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
  0x91de6000 – 0x91f6fff7 com.apple.vImage (6.0 – 6.0) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
  0x92021000 – 0x9202cfff libcommonCrypto.dylib (60027) /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
  0x9202d000 – 0x9202efff libsystem_sandbox.dylib (220.2) /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
  0x9202f000 – 0x92053fff com.apple.PerformanceAnalysis (1.16 – 16) /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
  0x922c6000 – 0x923e2ffb com.apple.desktopservices (1.7.3 – 1.7.3) /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
  0x923e5000 – 0x92520ff7 libBLAS.dylib (1073.4) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
  0x9255e000 – 0x92599fef libGLImage.dylib (8.7.25) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
  0x9259a000 – 0x925e8ffb libFontRegistry.dylib (100) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
  0x926de000 – 0x926f4fff com.apple.CFOpenDirectory (10.8 – 151.10) /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
  0x926f5000 – 0x92712fff libCRFSuite.dylib (33) /usr/lib/libCRFSuite.dylib
  0x92f05000 – 0x92f0dfff libcopyfile.dylib (89) /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
  0x92f0e000 – 0x92f4dff7 com.apple.bom (12.0 – 192) /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
  0x92f4e000 – 0x92fa5ff7 com.apple.ScalableUserInterface (1.0 – 1) /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/ScalableUserInterface.framework/Versions/A/ScalableUserInterface
  0x92ff1000 – 0x92ffaff9 com.apple.CommonAuth (3.0 – 2.0) /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
  0x92ffb000 – 0x93096fff com.apple.CoreSymbolication (3.0 – 117) /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
  0x93097000 – 0x9347afff com.apple.HIToolbox (2.0 – 626.1) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
  0x9347b000 – 0x93525fff com.apple.LaunchServices (539.7 – 539.7) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
  0x9389f000 – 0x9389ffff libkeymgr.dylib (25) /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
  0x938a0000 – 0x938a7ffb libunwind.dylib (35.1) /usr/lib/system/libunwind.dylib
  0x938a8000 – 0x938bdfff com.apple.speech.synthesis.framework (4.1.12 – 4.1.12) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
  0x938be000 – 0x93972fff com.apple.coreui (2.0 – 181.1) /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
  0x93973000 – 0x93975ffb libRadiance.dylib (849) /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
  0x93a14000 – 0x93a40ff7 libsystem_info.dylib (406.17) /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
  0x93a41000 – 0x93a53ff7 libdispatch.dylib (228.23) /usr/lib/system/libdispatch.dylib
  0x93a54000 – 0x93a76fff libc++abi.dylib (26) /usr/lib/libc++abi.dylib
  0x93a77000 – 0x93a7dfff libGFXShared.dylib (8.7.25) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
  0x93a7e000 – 0x93adcff7 com.apple.audio.CoreAudio (4.1.1 – 4.1.1) /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
  0x9415d000 – 0x941c5ff7 com.apple.framework.IOKit (2.0.1 – 755.22.5) /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
  0x941c6000 – 0x9441fff8 com.apple.JavaScriptCore (8536 – 8536.28.10) /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
  0x94424000 – 0x94428fff com.apple.OpenDirectory (10.8 – 151.10) /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
  0x9442f000 – 0x94432ffc libCoreVMClient.dylib (32.3) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
  0x9447f000 – 0x944c7ff5 com.apple.opencl (2.2.18 – 2.2.18) /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
  0x944c8000 – 0x944ccfff com.apple.IOSurface (86.0.4 – 86.0.4) /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
  0x94522000 – 0x945b9ff7 com.apple.ink.framework (10.8.2 – 150) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
  0x945ba000 – 0x945d9ff3 com.apple.Ubiquity (1.2 – 243.15) /System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Ubiquity
  0x945da000 – 0x945e6ff7 com.apple.NetAuth (4.0 – 4.0) /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
  0x945e7000 – 0x9460cffb com.apple.framework.familycontrols (4.1 – 410) /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
  0x9460d000 – 0x946adff7 com.apple.QD (3.42 – 285) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
  0x94705000 – 0x952c1ff7 com.apple.AppKit (6.8 – 1187.37) /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
  0x952f8000 – 0x952fcffe libcache.dylib (57) /usr/lib/system/libcache.dylib
  0x952fd000 – 0x95382ff7 com.apple.SearchKit (1.4.0 – 1.4.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
  0x95383000 – 0x95396ff9 com.apple.MultitouchSupport.framework (235.29 – 235.29) /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
  0x95397000 – 0x953caffb com.apple.GSS (3.0 – 2.0) /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
  0x953cb000 – 0x954c3ff9 libsqlite3.dylib (138.1) /usr/lib/libsqlite3.dylib
  0x9553e000 – 0x9564bff3 com.apple.ImageIO.framework (3.2.0 – 849) /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
  0x9564c000 – 0x956b0ff3 libstdc++.6.dylib (56) /usr/lib/libstdc++.6.dylib
  0x956b1000 – 0x956c0fff libGL.dylib (8.7.25) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
  0x956c1000 – 0x956c4ffc libpam.2.dylib (20) /usr/lib/libpam.2.dylib
  0x9573f000 – 0x95784ff7 com.apple.NavigationServices (3.7 – 200) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
  0x95785000 – 0x958d3fff com.apple.CFNetwork (596.3.3 – 596.3.3) /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
  0x958d4000 – 0x95aebfff com.apple.CoreData (106.1 – 407.7) /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
  0x95b24000 – 0x95b7efff com.apple.Symbolication (1.3 – 93) /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
  0x95b99000 – 0x95c13ff7 com.apple.securityfoundation (6.0 – 55115.4) /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
  0x95c14000 – 0x95c18ffc libGIF.dylib (849) /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
  0x95c19000 – 0x95c19fff libsystem_blocks.dylib (59) /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
  0x95c1a000 – 0x95c5cff7 libauto.dylib (185.1) /usr/lib/libauto.dylib
  0x95c5d000 – 0x95c5ffff com.apple.securityhi (4.0 – 55002) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
  0x95c60000 – 0x95c60fff com.apple.Accelerate.vecLib (3.8 – vecLib 3.8) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
  0x95c69000 – 0x95c6afff libdnsinfo.dylib (453.19) /usr/lib/system/libdnsinfo.dylib
  0x95c6b000 – 0x95c6bfff com.apple.ApplicationServices (45 – 45) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
  0x95c6c000 – 0x95c6dfff liblangid.dylib (116) /usr/lib/liblangid.dylib
  0x95c6e000 – 0x95c92fff libJPEG.dylib (849) /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
  0x95c93000 – 0x95c9dfff libsystem_notify.dylib (98.5) /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
  0x95c9e000 – 0x95cc7fff libxslt.1.dylib (11.3) /usr/lib/libxslt.1.dylib
  0x95cc8000 – 0x95ccaffd libCVMSPluginSupport.dylib (8.7.25) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
  0x95ccb000 – 0x9610dff3 com.apple.CoreGraphics (1.600.0 – 331.0.4) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
  0x96112000 – 0x96113fff libDiagnosticMessagesClient.dylib (8) /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
  0x9614f000 – 0x961c4ff7 com.apple.ApplicationServices.ATS (332 – 341.1) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
  0x96f08000 – 0x96f21fff com.apple.Kerberos (2.0 – 1) /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
  0x96f22000 – 0x9700bff7 libxml2.2.dylib (22.3) /usr/lib/libxml2.2.dylib
  0x9700c000 – 0x9700cfff com.apple.Accelerate (1.8 – Accelerate 1.8) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
  0x9700d000 – 0x9732bff3 com.apple.Foundation (6.8 – 945.16) /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
  0x9732c000 – 0x9732efff libdyld.dylib (210.2.3) /usr/lib/system/libdyld.dylib
  0x9732f000 – 0x9732ffff com.apple.Cocoa (6.7 – 19) /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
  0x97330000 – 0x97340ff7 libsasl2.2.dylib (166) /usr/lib/libsasl2.2.dylib
  0x97341000 – 0x97348fff libsystem_dnssd.dylib (379.37) /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
  0x97349000 – 0x974c1ff5 com.apple.QuartzCore (1.8 – 304.2) /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
  0x9754c000 – 0x9780cff3 com.apple.security (7.0 – 55179.11) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
  0x9780d000 – 0x97829fff libPng.dylib (849) /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
  0x9787b000 – 0x979d3ffb com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.8 – 1.8) /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
  0x979d4000 – 0x97ab5fff libcrypto.0.9.8.dylib (47) /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
  0x97ab6000 – 0x97b73feb libsystem_c.dylib (825.26) /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
  0x97b74000 – 0x97f91fff FaceCoreLight (2.4.1) /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCoreLight.framework/Versions/A/FaceCoreLight
  0x97f92000 – 0x97f92ffd com.apple.audio.units.AudioUnit (1.8 – 1.8) /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
  0x980ac000 – 0x980befff libbsm.0.dylib (32) /usr/lib/libbsm.0.dylib
  0x982f0000 – 0x9834bfff com.apple.htmlrendering (77 – 1.1.4) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
  0x9834c000 – 0x98382ffb com.apple.DebugSymbols (98 – 98) /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
  0x98711000 – 0x987cfff3 com.apple.ColorSync (4.8.0 – 4.8.0) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
  0x987d0000 – 0x987defff libxar.1.dylib (105) /usr/lib/libxar.1.dylib
  0x987df000 – 0x987e2fff com.apple.help (1.3.2 – 42) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
  0x987ef000 – 0x987f3fff com.apple.CommonPanels (1.2.5 – 94) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
  0x987f4000 – 0x98814ffd com.apple.ChunkingLibrary (2.0 – 133.3) /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
  0x98815000 – 0x98879fff com.apple.datadetectorscore (4.1 – 269.2) /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
  0x9887a000 – 0x9887bfff libquarantine.dylib (52) /usr/lib/system/libquarantine.dylib
  0x9887c000 – 0x988d3ff3 com.apple.HIServices (1.20 – 417) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
  0x988d4000 – 0x9893cfe7 libvDSP.dylib (380.6) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
  0x98d9c000 – 0x98da5ffd com.apple.audio.SoundManager (4.0 – 4.0) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
  0x98ee5000 – 0x98f27ffb com.apple.RemoteViewServices (2.0 – 80.6) /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
  0x98f28000 – 0x99033ff7 libJP2.dylib (849) /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
  0x998b2000 – 0x998bcfff com.apple.speech.recognition.framework (4.1.5 – 4.1.5) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
  0x998bd000 – 0x998dbff3 com.apple.openscripting (1.3.6 – 148.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
  0x999d9000 – 0x999e2fff com.apple.CommerceCore (1.0 – 26.1) /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
  0x99ae1000 – 0x99af6fff com.apple.ImageCapture (8.0 – 8.0) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
  0x99b21000 – 0x99b2bffe com.apple.bsd.ServiceManagement (2.0 – 2.0) /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
  0x99b38000 – 0x99b3fff3 com.apple.NetFS (5.0 – 4.0) /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
  0x99b40000 – 0x99bd2ffb libvMisc.dylib (380.6) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
  0x99ca9000 – 0x99cb5ffa com.apple.CrashReporterSupport (10.8.3 – 417) /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
  0x99cb9000 – 0x99cc7ff3 libsystem_network.dylib (77.10) /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
  0x99ccc000 – 0x99cdaff7 libz.1.dylib (43) /usr/lib/libz.1.dylib
  0x99d57000 – 0x99db9fff libc++.1.dylib (65.1) /usr/lib/libc++.1.dylib
  0x99dba000 – 0x9a0bfff7 com.apple.CoreServices.CarbonCore (1037.5 – 1037.5) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
  0x9a0c0000 – 0x9a0e5ff7 com.apple.CoreVideo (1.8 – 99.4) /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
  0x9a0e6000 – 0x9a0e9ff7 com.apple.TCC (1.0 – 1) /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
  0x9a0ea000 – 0x9a159ffb com.apple.Heimdal (3.0 – 2.0) /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
  0x9a15a000 – 0x9a267057 libobjc.A.dylib (532.2) /usr/lib/libobjc.A.dylib
  0x9a327000 – 0x9a4e3ffd libicucore.A.dylib (491.11.2) /usr/lib/libicucore.A.dylib
  0x9a4e4000 – 0x9a4e5fff libremovefile.dylib (23.2) /usr/lib/system/libremovefile.dylib
  0x9a4e6000 – 0x9a4e7ffd com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 – 23) /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
  0x9a4e8000 – 0x9a4e8fff com.apple.CoreServices (57 – 57) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
  0x9a4eb000 – 0x9a53aff6 libTIFF.dylib (849) /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
  0x9a53b000 – 0x9a547ffe libkxld.dylib (2050.22.13) /usr/lib/system/libkxld.dylib
  0x9a548000 – 0x9a5c4ff3 com.apple.Metadata (10.7.0 – 707.5) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
  0x9a5c5000 – 0x9a65dfff com.apple.CoreServices.OSServices (557.6 – 557.6) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
  0x9a65e000 – 0x9a66aff8 libbz2.1.0.dylib (29) /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
  0x9a66b000 – 0x9a6adff7 libcups.2.dylib (327.3) /usr/lib/libcups.2.dylib
  0x9a6ae000 – 0x9a6fafff libcorecrypto.dylib (106.2) /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
  0x9a72c000 – 0x9a72cfff com.apple.Carbon (154 – 155) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
  0x9a72f000 – 0x9a74cff7 libresolv.9.dylib (51) /usr/lib/libresolv.9.dylib

  External Modification Summary:
  Calls made by other processes targeting this process:
  task_for_pid: 1
  thread_create: 0
  thread_set_state: 0
  Calls made by this process:
  task_for_pid: 0
  thread_create: 0
  thread_set_state: 0
  Calls made by all processes on this machine:
  task_for_pid: 603
  thread_create: 3
  thread_set_state: 0

  VM Region Summary:
  ReadOnly portion of Libraries: Total=140.3M resident=106.2M(76%) swapped_out_or_unallocated=34.2M(24%)
  Writable regions: Total=52.6M written=796K(1%) resident=1944K(4%) swapped_out=0K(0%) unallocated=50.7M(96%)

  REGION TYPE VIRTUAL
  =========== =======
  CG shared images 96K
  MALLOC 41.3M
  MALLOC guard page 48K
  Memory tag=35 7260K
  Stack 66.0M
  VM_ALLOCATE 20K
  __DATA 6272K
  __DATA/__OBJC 176K
  __IMAGE 528K
  __LINKEDIT 37.6M
  __OBJC 1792K
  __OBJC/__DATA 104K
  __PAGEZERO 4K
  __TEXT 102.7M
  __UNICODE 544K
  mapped file 99.5M
  shared memory 12K
  =========== =======
  TOTAL 363.6M

  Model: iMac11,1, BootROM IM111.0034.B02, 4 processors, Intel Core i5, 2.66 GHz, 8 GB, SMC 1.54f36
  Graphics: ATI Radeon HD 4850, ATI Radeon HD 4850, PCIe, 512 MB
  Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353637334648302D4346382020
  Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353637334648302D4346382020
  Memory Module: BANK 0/DIMM1, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x802C, 0x31364A53463235363634485A2D3147314631
  Memory Module: BANK 1/DIMM1, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x802C, 0x31364A53463235363634485A2D3147314631
  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x8F), Atheros 9280: 4.0.72.0-P2P
  Bluetooth: Version 4.1.3f3 11349, 2 service, 18 devices, 1 incoming serial ports
  Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
  Serial ATA Device: ST31000528AS, 1 TB
  Serial ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-5680H
  USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfa100000 / 2
  USB Device: Keyboard Hub, apple_vendor_id, 0x1006, 0xfa140000 / 5
  USB Device: Apple Keyboard, apple_vendor_id, 0x0221, 0xfa142000 / 9
  USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 4
  USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8215, 0xfa111000 / 6
  USB Device: Internal Memory Card Reader, apple_vendor_id, 0x8403, 0xfa120000 / 3
  USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfd100000 / 2
  USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd120000 / 4
  USB Device: Built-in iSight, apple_vendor_id, 0x8502, 0xfd110000 / 3

  Bijdrager
  johnkeates

  Fout van de programmeur, neem contact op met de leverancier.

  Bijdrager
  McD44N

  Ik denk niet dat het een fout is, maar een normale consequentie omdat er nu andere hardware in je systeem zit (die Serial ATA Device: ST31000528AS, 1 TB).

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.