13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Q:
  Bijdrager
  iChiel

  Safari quit unexpectedly?

  Beste Mac-ers,

  Op de een of andere manier heeft Safari bedacht om mij fijntjes te duiden op het feit dat ik het erg moeilijk zou hebben als Safari het niet meer zou doen. Heb Safari tot nu toe alleen nog maar geprezen dus ik snap de koppigheid niet helemaal.
  Wat is het geval, Safari stopt na 3 sec nadat ik het programma heb geopend. Ik heb van mijn mac de Safari.crash.log file ontfutseld maar daar wordt ik niet heel veel wijzer van. Mogelijk dat een van jullie hiermee meer ervaring heeft en mij kan helpen dit nasty problem op te lossen?

  Omdat ik safari.crash.log niet aan deze post kan hangen, heb ik de houd in dit bericht geplakt.

  ===== Display starts at offset 1452936 within file of length 1584008. ====
  ===== Use File->Reload (Cmd-R) to display more. ====
  lbox 1.4.5 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
  0x9433b000 – 0x9433bfff com.apple.audio.units.AudioUnit 1.4 /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
  0x9433d000 – 0x944fdfff com.apple.QuartzCore 1.4.12 /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
  0x94547000 – 0x94584fff libsqlite3.0.dylib /usr/lib/libsqlite3.0.dylib
  0x9458c000 – 0x945dcfff libGLImage.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
  0x945e5000 – 0x945fffff com.apple.CoreVideo 1.4 /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
  0x94697000 – 0x946cffff com.apple.vmutils 4.0.0 (85) /System/Library/PrivateFrameworks/vmutils.framework/Versions/A/vmutils
  0x94712000 – 0x9472efff com.apple.securityfoundation 2.2 (27710) /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
  0x94742000 – 0x94786fff com.apple.securityinterface 2.2 (27692) /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
  0x947aa000 – 0x947b9fff libCGATS.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGATS.A.dylib
  0x947c1000 – 0x947cefff libCSync.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
  0x94814000 – 0x9482dfff libRIP.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
  0x94c2c000 – 0x94c9dfff libstdc++.6.dylib /usr/lib/libstdc++.6.dylib
  0x94e12000 – 0x94f42fff com.apple.AddressBook.framework 4.0.5 (487) /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
  0x94fd4000 – 0x94fe3fff com.apple.DSObjCWrappers.Framework 1.1 /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
  0x94feb000 – 0x95018fff com.apple.LDAPFramework 1.4.1 (69.0.1) /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
  0x9501f000 – 0x9502ffff libsasl2.2.dylib /usr/lib/libsasl2.2.dylib
  0x95033000 – 0x95062fff libssl.0.9.7.dylib /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
  0x95072000 – 0x9508ffff libresolv.9.dylib /usr/lib/libresolv.9.dylib
  0x95777000 – 0x9579ffff libcurl.3.dylib /usr/lib/libcurl.3.dylib
  0x95c1f000 – 0x95cadfff com.apple.WebKit 419.2.1 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
  0x95d09000 – 0x95d9ffff com.apple.JavaScriptCore 1.2 (418.5) /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
  0x95ddc000 – 0x960e9fff com.apple.WebCore 418.22.2 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
  0x96272000 – 0x9629bfff libxslt.1.dylib /usr/lib/libxslt.1.dylib
  0x97e1f000 – 0x97ee0fff libGLProgrammability.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
  0x97f0b000 – 0x97f0cfff libGLSystem.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLSystem.dylib
  0x9b741000 – 0x9b777fff com.apple.Syndication 1.0.6 (54) /System/Library/PrivateFrameworks/Syndication.framework/Versions/A/Syndication
  0x9b794000 – 0x9b7a6fff com.apple.SyndicationUI 1.0.6 (54) /System/Library/PrivateFrameworks/SyndicationUI.framework/Versions/A/SyndicationUI

  **********

  Host Name: Michiel04061975
  Date/Time: 2007-06-28 22:33:01.615 +0200
  OS Version: 10.4.10 (Build 8R218)
  Report Version: 4

  Command: Safari
  Path: /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
  Parent: WindowServer [65]

  Version: 2.0.4 (419.3)
  Build Version: 1
  Project Name: WebBrowser
  Source Version: 4190300

  PID: 320
  Thread: 2

  Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
  Codes: KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0x58a0f903

  Thread 0:
  0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60
  2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddba8 __CFRunLoopRun + 832
  3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  4 com.apple.HIToolbox 0x93295b20 RunCurrentEventLoopInMode + 264
  5 com.apple.HIToolbox 0x932951b4 ReceiveNextEventCommon + 380
  6 com.apple.HIToolbox 0x93295020 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 96
  7 com.apple.AppKit 0x937c2ae4 _DPSNextEvent + 384
  8 com.apple.AppKit 0x937c27a8 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 116
  9 com.apple.Safari 0x00006740 0x1000 + 22336
  10 com.apple.AppKit 0x937becec -[NSApplication run] + 472
  11 com.apple.AppKit 0x938af87c NSApplicationMain + 452
  12 com.apple.Safari 0x0005c77c 0x1000 + 374652
  13 com.apple.Safari 0x0005c624 0x1000 + 374308

  Thread 1:
  0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60
  2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddba8 __CFRunLoopRun + 832
  3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  4 com.apple.Foundation 0x92bed170 -[NSRunLoop runMode:beforeDate:] + 172
  5 com.apple.Foundation 0x92bed0a8 -[NSRunLoop run] + 76
  6 com.apple.WebKit 0x95c21610 +[WebFileDatabase _syncLoop:] + 176
  7 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  8 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 2 Crashed:
  0 <<00000000>> 0xfffeff20 objc_msgSend_rtp + 32
  1 com.apple.Foundation 0x92c0d630 -[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _wasRedirectedToRequest:redirectResponse:] + 424
  2 com.apple.Foundation 0x92c0c06c -[NSConnectionHTTPURLProtocol attemptRetryAfter3xxResponse] + 620
  3 com.apple.Foundation 0x92d1f35c -[NSConnectionHTTPURLProtocol performHTTPHeaderRead] + 696
  4 com.apple.Foundation 0x92c0b668 readStreamCallback2 + 116
  5 com.apple.CoreFoundation 0x9082af3c _CFStreamSignalEventSynch + 332
  6 com.apple.CoreFoundation 0x907de4fc __CFRunLoopDoSources0 + 384
  7 com.apple.CoreFoundation 0x907dda2c __CFRunLoopRun + 452
  8 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  9 com.apple.Foundation 0x92c056a8 +[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _resourceLoadLoop:] + 264
  10 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  11 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 3:
  0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60
  2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddba8 __CFRunLoopRun + 832
  3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  4 com.apple.Foundation 0x92c067e8 +[NSURLCache _diskCacheSyncLoop:] + 152
  5 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  6 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 4:
  0 libSystem.B.dylib 0x9001f88c select + 12
  1 com.apple.CoreFoundation 0x907f0434 __CFSocketManager + 472
  2 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 5:
  0 libSystem.B.dylib 0x9002c3c8 semaphore_wait_signal_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x90030eac pthread_cond_wait + 480
  2 com.apple.Foundation 0x92be530c -[NSConditionLock lockWhenCondition:] + 68
  3 com.apple.Syndication 0x9b74442c -[AsyncDB _run:] + 192
  4 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  5 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 2 crashed with PPC Thread State 64:
  srr0: 0x00000000fffeff20 srr1: 0x100000000000f030 vrsave: 0x0000000000000000
  cr: 0x44004284 xer: 0x0000000000000000 lr: 0x0000000092c0d630 ctr: 0x0000000000000001
  r0: 0x0000000092c0d618 r1: 0x00000000f0182530 r2: 0x0000000058a0f903 r3: 0x0000000006fafa50
  r4: 0x0000000090ab1998 r5: 0x0000000000000000 r6: 0xffffffffffffffff r7: 0x00000000070a1000
  r8: 0x0000000000000001 r9: 0x00000000a0001fac r10: 0x0000000000000007 r11: 0x000000006f551998
  r12: 0x0000000006fb0e3b r13: 0x0000000000000000 r14: 0x0000000000000001 r15: 0x0000000000000000
  r16: 0x0000000000000000 r17: 0x0000000000000000 r18: 0x0000000000000000 r19: 0x0000000000000000
  r20: 0x000000007fffffff r21: 0x00000000ffffffff r22: 0x0000000000000001 r23: 0x0000000006faa090
  r24: 0x0000000000000000 r25: 0x0000000006fb4790 r26: 0x0000000006fa13a0 r27: 0x00000000012e47e0
  r28: 0x0000000006fa6dc0 r29: 0x00000000a2bd9ca4 r30: 0x0000000006f86670 r31: 0x0000000092c0d488

  Binary Images Description:
  0x1000 – 0xdcfff com.apple.Safari 2.0.4 (419.3) /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
  0x3ce000 – 0x3cefff com.piclens.plugin ??? (0.1.1) /Library/InputManagers/PicLens/PicLens.bundle/Contents/MacOS/PicLens
  0x5a9000 – 0x5c4fff com.piclens.plugincore ??? (0.1.1) /Library/InputManagers/PicLens/PicLens.bundle/Contents/PlugIns/PicLensCore.bundle/Contents/MacOS/PicLensCore
  0x5d8000 – 0x5f1fff GLDriver /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLDriver.bundle/GLDriver
  0x705000 – 0x720fff GLRendererFloat /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat
  0x786000 – 0x798fff com.jokeweb.SpotlightInputManager ??? (1.0.1) /Users/michielkoppen/Library/InputManagers/SpotlightInputManager/SpotlightInputManager.bundle/Contents/MacOS/SpotlightInputManager
  0x79f000 – 0x79ffff org.xlife.InquisitorLoader ??? (2.6.1) /Users/michielkoppen/Library/InputManagers/Inquisitor/Inquisitor.bundle/Contents/MacOS/Inquisitor
  0x7a3000 – 0x7c2fff org.xlife.InquisitorCore ??? (2.6.1) /Users/michielkoppen/Library/InputManagers/Inquisitor/Inquisitor.bundle/Contents/Resources/InquisitorCore.bundle/Contents/MacOS/InquisitorCore
  0x1008000 – 0x1117fff GLEngine /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
  0x1305000 – 0x13f5fff com.apple.ATIRadeon9700GLDriver 1.4.18 (4.1.8) /System/Library/Extensions/ATIRadeon9700GLDriver.bundle/Contents/MacOS/ATIRadeon9700GLDriver
  0x4fa2000 – 0x4fa4fff com.apple.textencoding.unicode 2.0 /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings
  0x8fe00000 – 0x8fe52fff dyld 46.12 /usr/lib/dyld
  0x90000000 – 0x901bcfff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib
  0x90214000 – 0x90219fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
  0x9021b000 – 0x90268fff com.apple.CoreText 1.0.3 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
  0x90293000 – 0x90344fff ATS /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
  0x90373000 – 0x9072efff com.apple.CoreGraphics 1.258.75 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
  0x907bb000 – 0x90894fff com.apple.CoreFoundation 6.4.7 (368.28) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
  0x908dd000 – 0x908ddfff com.apple.CoreServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
  0x908df000 – 0x909e1fff libicucore.A.dylib /usr/lib/libicucore.A.dylib
  0x90a3b000 – 0x90abffff libobjc.A.dylib /usr/lib/libobjc.A.dylib
  0x90ae9000 – 0x90b59fff IOKit /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
  0x90b6f000 – 0x90b81fff libauto.dylib /usr/lib/libauto.dylib
  0x90b88000 – 0x90e5ffff com.apple.CoreServices.CarbonCore 681.15 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
  0x90ec5000 – 0x90f45fff com.apple.CoreServices.OSServices 4.1 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
  0x90f8f000 – 0x90fd0fff com.apple.CFNetwork 129.20 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
  0x90fe5000 – 0x90ffdfff com.apple.WebServices 1.1.2 (1.1.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore
  0x9100d000 – 0x9108efff com.apple.SearchKit 1.0.5 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
  0x910d4000 – 0x910fdfff com.apple.Metadata 10.4.4 (121.36) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
  0x9110e000 – 0x9111cfff libz.1.dylib /usr/lib/libz.1.dylib
  0x9111f000 – 0x912dafff com.apple.security 4.6 (29770) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
  0x913d9000 – 0x913e2fff com.apple.DiskArbitration 2.1 /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
  0x913e9000 – 0x913f1fff libbsm.dylib /usr/lib/libbsm.dylib
  0x913f5000 – 0x9141dfff com.apple.SystemConfiguration 1.8.3 /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
  0x91430000 – 0x9143bfff libgcc_s.1.dylib /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
  0x91440000 – 0x914bbfff com.apple.audio.CoreAudio 3.0.4 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
  0x914f8000 – 0x914f8fff com.apple.ApplicationServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
  0x914fa000 – 0x91532fff com.apple.AE 1.5 (297) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
  0x9154d000 – 0x9161ffff com.apple.ColorSync 4.4.9 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
  0x91672000 – 0x91703fff com.apple.print.framework.PrintCore 4.6 (177.13) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
  0x9174a000 – 0x91801fff com.apple.QD 3.10.24 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
  0x9183e000 – 0x9189cfff com.apple.HIServices 1.5.3 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
  0x918cb000 – 0x918ecfff com.apple.LangAnalysis 1.6.1 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
  0x91900000 – 0x91925fff com.apple.FindByContent 1.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/FindByContent.framework/Versions/A/FindByContent
  0x91938000 – 0x9197afff com.apple.LaunchServices 182 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
  0x91996000 – 0x919aafff com.apple.speech.synthesis.framework 3.3 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
  0x919b8000 – 0x919fefff com.apple.ImageIO.framework 1.5.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
  0x91a15000 – 0x91adcfff libcrypto.0.9.7.dylib /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
  0x91b2a000 – 0x91b3ffff libcups.2.dylib /usr/lib/libcups.2.dylib
  0x91b44000 – 0x91b62fff libJPEG.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
  0x91b68000 – 0x91c1ffff libJP2.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
  0x91c6e000 – 0x91c72fff libGIF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
  0x91c74000 – 0x91cdcfff libRaw.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRaw.dylib
  0x91ce1000 – 0x91d1efff libTIFF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
  0x91d25000 – 0x91d3efff libPng.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
  0x91d43000 – 0x91d46fff libRadiance.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
  0x91d48000 – 0x91e26fff libxml2.2.dylib /usr/lib/libxml2.2.dylib
  0x91e46000 – 0x91e46fff com.apple.Accelerate 1.2.2 (Accelerate 1.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
  0x91e48000 – 0x91f2dfff com.apple.vImage 2.4 /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
  0x91f35000 – 0x91f54fff com.apple.Accelerate.vecLib 3.2.2 (vecLib 3.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
  0x91fc0000 – 0x9202efff libvMisc.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
  0x92039000 – 0x920cefff libvDSP.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
  0x920e8000 – 0x92670fff libBLAS.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
  0x926a3000 – 0x929cefff libLAPACK.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
  0x929fe000 – 0x92aecfff libiconv.2.dylib /usr/lib/libiconv.2.dylib
  0x92aef000 – 0x92b77fff com.apple.DesktopServices 1.3.6 /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
  0x92bb8000 – 0x92de3fff com.apple.Foundation 6.4.8 (567.29) /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
  0x92f10000 – 0x92f2efff libGL.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
  0x92f39000 – 0x92f93fff libGLU.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
  0x92fb1000 – 0x92fb1fff com.apple.Carbon 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
  0x92fb3000 – 0x92fc7fff com.apple.ImageCapture 3.0 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
  0x92fdf000 – 0x92feffff com.apple.speech.recognition.framework 3.4 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
  0x92ffb000 – 0x93010fff com.apple.securityhi 2.0 (203) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
  0x93022000 – 0x930a9fff com.apple.ink.framework 101.2 (69) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
  0x930bd000 – 0x930c8fff com.apple.help 1.0.3 (32) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
  0x930d2000 – 0x930fffff com.apple.openscripting 1.2.5 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
  0x93119000 – 0x93128fff com.apple.print.framework.Print 5.2 (192.4) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
  0x93134000 – 0x9319afff com.apple.htmlrendering 1.1.2 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
  0x931cb000 – 0x9321afff com.apple.NavigationServices 3.4.4 (3.4.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
  0x93248000 – 0x93265fff com.apple.audio.SoundManager 3.9 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
  0x93277000 – 0x93284fff com.apple.CommonPanels 1.2.2 (73) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
  0x9328d000 – 0x9359bfff com.apple.HIToolbox 1.4.9 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
  0x936eb000 – 0x936f7fff com.apple.opengl 1.4.7 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
  0x936fc000 – 0x9371cfff com.apple.DirectoryService.Framework 3.1 /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
  0x93791000 – 0x937b2fff libmx.A.dylib /usr/lib/libmx.A.dylib
  0x937b8000 – 0x937b8fff com.apple.Cocoa 6.4 (???) /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
  0x937ba000 – 0x93dedfff com.apple.AppKit 6.4.7 (824.41) /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
  0x9417a000 – 0x941ecfff com.apple.CoreData 91 (92.1) /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
  0x94225000 – 0x942e9fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.4.5 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
  0x9433b000 – 0x9433bfff com.apple.audio.units.AudioUnit 1.4 /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
  0x9433d000 – 0x944fdfff com.apple.QuartzCore 1.4.12 /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
  0x94547000 – 0x94584fff libsqlite3.0.dylib /usr/lib/libsqlite3.0.dylib
  0x9458c000 – 0x945dcfff libGLImage.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
  0x945e5000 – 0x945fffff com.apple.CoreVideo 1.4 /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
  0x94697000 – 0x946cffff com.apple.vmutils 4.0.0 (85) /System/Library/PrivateFrameworks/vmutils.framework/Versions/A/vmutils
  0x94712000 – 0x9472efff com.apple.securityfoundation 2.2 (27710) /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
  0x94742000 – 0x94786fff com.apple.securityinterface 2.2 (27692) /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
  0x947aa000 – 0x947b9fff libCGATS.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGATS.A.dylib
  0x947c1000 – 0x947cefff libCSync.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
  0x94814000 – 0x9482dfff libRIP.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
  0x94c2c000 – 0x94c9dfff libstdc++.6.dylib /usr/lib/libstdc++.6.dylib
  0x94e12000 – 0x94f42fff com.apple.AddressBook.framework 4.0.5 (487) /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
  0x94fd4000 – 0x94fe3fff com.apple.DSObjCWrappers.Framework 1.1 /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
  0x94feb000 – 0x95018fff com.apple.LDAPFramework 1.4.1 (69.0.1) /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
  0x9501f000 – 0x9502ffff libsasl2.2.dylib /usr/lib/libsasl2.2.dylib
  0x95033000 – 0x95062fff libssl.0.9.7.dylib /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
  0x95072000 – 0x9508ffff libresolv.9.dylib /usr/lib/libresolv.9.dylib
  0x95777000 – 0x9579ffff libcurl.3.dylib /usr/lib/libcurl.3.dylib
  0x95c1f000 – 0x95cadfff com.apple.WebKit 419.2.1 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
  0x95d09000 – 0x95d9ffff com.apple.JavaScriptCore 1.2 (418.5) /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
  0x95ddc000 – 0x960e9fff com.apple.WebCore 418.22.2 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
  0x96272000 – 0x9629bfff libxslt.1.dylib /usr/lib/libxslt.1.dylib
  0x97e1f000 – 0x97ee0fff libGLProgrammability.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
  0x97f0b000 – 0x97f0cfff libGLSystem.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLSystem.dylib
  0x9b741000 – 0x9b777fff com.apple.Syndication 1.0.6 (54) /System/Library/PrivateFrameworks/Syndication.framework/Versions/A/Syndication
  0x9b794000 – 0x9b7a6fff com.apple.SyndicationUI 1.0.6 (54) /System/Library/PrivateFrameworks/SyndicationUI.framework/Versions/A/SyndicationUI

  **********

  Host Name: Michiel04061975
  Date/Time: 2007-06-30 11:20:58.796 +0200
  OS Version: 10.4.10 (Build 8R218)
  Report Version: 4

  Command: Safari
  Path: /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
  Parent: WindowServer [65]

  Version: 2.0.4 (419.3)
  Build Version: 1
  Project Name: WebBrowser
  Source Version: 4190300

  PID: 363
  Thread: 2

  Exception: EXC_BREAKPOINT (0x0006)
  Code[0]: 0x00000001
  Code[1]: 0x90a49ca0

  Thread 0:
  0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60
  2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddba8 __CFRunLoopRun + 832
  3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  4 com.apple.HIToolbox 0x93295b20 RunCurrentEventLoopInMode + 264
  5 com.apple.HIToolbox 0x932951b4 ReceiveNextEventCommon + 380
  6 com.apple.HIToolbox 0x93295020 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 96
  7 com.apple.AppKit 0x937c2ae4 _DPSNextEvent + 384
  8 com.apple.AppKit 0x937c27a8 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 116
  9 com.apple.Safari 0x00006740 0x1000 + 22336
  10 com.apple.AppKit 0x937becec -[NSApplication run] + 472
  11 com.apple.AppKit 0x938af87c NSApplicationMain + 452
  12 com.apple.Safari 0x0005c77c 0x1000 + 374652
  13 com.apple.Safari 0x0005c624 0x1000 + 374308

  Thread 1:
  0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60
  2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddba8 __CFRunLoopRun + 832
  3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  4 com.apple.Foundation 0x92bed170 -[NSRunLoop runMode:beforeDate:] + 172
  5 com.apple.Foundation 0x92bed0a8 -[NSRunLoop run] + 76
  6 com.apple.WebKit 0x95c21610 +[WebFileDatabase _syncLoop:] + 176
  7 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  8 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 2 Crashed:
  0 libobjc.A.dylib 0x90a49ca0 _objc_trap + 0
  1 libobjc.A.dylib 0x90a49c14 _objc_error + 76
  2 libobjc.A.dylib 0x90a49ba4 __objc_error + 64
  3 com.apple.Foundation 0x92c0d630 -[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _wasRedirectedToRequest:redirectResponse:] + 424
  4 com.apple.Foundation 0x92c0c06c -[NSConnectionHTTPURLProtocol attemptRetryAfter3xxResponse] + 620
  5 com.apple.Foundation 0x92d1f35c -[NSConnectionHTTPURLProtocol performHTTPHeaderRead] + 696
  6 com.apple.Foundation 0x92c0b668 readStreamCallback2 + 116
  7 com.apple.CoreFoundation 0x9082af3c _CFStreamSignalEventSynch + 332
  8 com.apple.CoreFoundation 0x907de4fc __CFRunLoopDoSources0 + 384
  9 com.apple.CoreFoundation 0x907dda2c __CFRunLoopRun + 452
  10 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  11 com.apple.Foundation 0x92c056a8 +[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _resourceLoadLoop:] + 264
  12 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  13 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 3:
  0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60
  2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddba8 __CFRunLoopRun + 832
  3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  4 com.apple.Foundation 0x92c067e8 +[NSURLCache _diskCacheSyncLoop:] + 152
  5 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  6 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 4:
  0 libSystem.B.dylib 0x9001f88c select + 12
  1 com.apple.CoreFoundation 0x907f0434 __CFSocketManager + 472
  2 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 5:
  0 libSystem.B.dylib 0x9002c3c8 semaphore_wait_signal_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x90030eac pthread_cond_wait + 480
  2 com.apple.Foundation 0x92be530c -[NSConditionLock lockWhenCondition:] + 68
  3 com.apple.Syndication 0x9b74442c -[AsyncDB _run:] + 192
  4 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  5 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 2 crashed with PPC Thread State 64:
  srr0: 0x0000000090a49ca0 srr1: 0x100000000002f030 vrsave: 0x0000000000000000
  cr: 0x22004434 xer: 0x0000000020000000 lr: 0x0000000090a49c18 ctr: 0x0000000090020594
  r0: 0x0000000090a49c14 r1: 0x00000000f0181480 r2: 0x00000000a0001304 r3: 0x0000000000000086
  r4: 0x0000000000000000 r5: 0x0000000000000086 r6: 0x0000000000000000 r7: 0x0000000000000000
  r8: 0x0000000000000000 r9: 0x00000000a000cfca r10: 0x000000006b6e65ff r11: 0x00000000a0006914
  r12: 0x0000000090020594 r13: 0x0000000000000000 r14: 0x0000000000000001 r15: 0x0000000000000000
  r16: 0x0000000000000000 r17: 0x0000000000000000 r18: 0x0000000000000000 r19: 0x0000000000000000
  r20: 0x000000007fffffff r21: 0x00000000ffffffff r22: 0x0000000000000001 r23: 0x000000000701a5f0
  r24: 0x0000000000000000 r25: 0x000000000700b120 r26: 0x000000000700cf60 r27: 0x0000000090a50820
  r28: 0x000000000701c070 r29: 0x000000000701c070 r30: 0x000000000700b500 r31: 0x0000000090a49bd8

  Binary Images Description:
  0x1000 – 0xdcfff com.apple.Safari 2.0.4 (419.3) /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
  0x3c6000 – 0x3c6fff com.piclens.plugin ??? (0.1.1) /Library/InputManagers/PicLens/PicLens.bundle/Contents/MacOS/PicLens
  0x535000 – 0x535fff org.xlife.InquisitorLoader ??? (2.6.1) /Users/michielkoppen/Library/InputManagers/Inquisitor/Inquisitor.bundle/Contents/MacOS/Inquisitor
  0x53a000 – 0x53cfff com.apple.textencoding.unicode 2.0 /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings
  0x5b0000 – 0x5cbfff com.piclens.plugincore ??? (0.1.1) /Library/InputManagers/PicLens/PicLens.bundle/Contents/PlugIns/PicLensCore.bundle/Contents/MacOS/PicLensCore
  0x5df000 – 0x5f8fff GLDriver /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLDriver.bundle/GLDriver
  0x705000 – 0x720fff GLRendererFloat /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat
  0x78c000 – 0x79efff com.jokeweb.SpotlightInputManager ??? (1.0.1) /Users/michielkoppen/Library/InputManagers/SpotlightInputManager/SpotlightInputManager.bundle/Contents/MacOS/SpotlightInputManager
  0x7a5000 – 0x7c4fff org.xlife.InquisitorCore ??? (2.6.1) /Users/michielkoppen/Library/InputManagers/Inquisitor/Inquisitor.bundle/Contents/Resources/InquisitorCore.bundle/Contents/MacOS/InquisitorCore
  0x1008000 – 0x1117fff GLEngine /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
  0x1305000 – 0x13f5fff com.apple.ATIRadeon9700GLDriver 1.4.18 (4.1.8) /System/Library/Extensions/ATIRadeon9700GLDriver.bundle/Contents/MacOS/ATIRadeon9700GLDriver
  0x8fe00000 – 0x8fe52fff dyld 46.12 /usr/lib/dyld
  0x90000000 – 0x901bcfff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib
  0x90214000 – 0x90219fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
  0x9021b000 – 0x90268fff com.apple.CoreText 1.0.3 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
  0x90293000 – 0x90344fff ATS /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
  0x90373000 – 0x9072efff com.apple.CoreGraphics 1.258.75 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
  0x907bb000 – 0x90894fff com.apple.CoreFoundation 6.4.7 (368.28) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
  0x908dd000 – 0x908ddfff com.apple.CoreServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
  0x908df000 – 0x909e1fff libicucore.A.dylib /usr/lib/libicucore.A.dylib
  0x90a3b000 – 0x90abffff libobjc.A.dylib /usr/lib/libobjc.A.dylib
  0x90ae9000 – 0x90b59fff IOKit /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
  0x90b6f000 – 0x90b81fff libauto.dylib /usr/lib/libauto.dylib
  0x90b88000 – 0x90e5ffff com.apple.CoreServices.CarbonCore 681.15 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
  0x90ec5000 – 0x90f45fff com.apple.CoreServices.OSServices 4.1 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
  0x90f8f000 – 0x90fd0fff com.apple.CFNetwork 129.20 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
  0x90fe5000 – 0x90ffdfff com.apple.WebServices 1.1.2 (1.1.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore
  0x9100d000 – 0x9108efff com.apple.SearchKit 1.0.5 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
  0x910d4000 – 0x910fdfff com.apple.Metadata 10.4.4 (121.36) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
  0x9110e000 – 0x9111cfff libz.1.dylib /usr/lib/libz.1.dylib
  0x9111f000 – 0x912dafff com.apple.security 4.6 (29770) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
  0x913d9000 – 0x913e2fff com.apple.DiskArbitration 2.1 /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
  0x913e9000 – 0x913f1fff libbsm.dylib /usr/lib/libbsm.dylib
  0x913f5000 – 0x9141dfff com.apple.SystemConfiguration 1.8.3 /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
  0x91430000 – 0x9143bfff libgcc_s.1.dylib /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
  0x91440000 – 0x914bbfff com.apple.audio.CoreAudio 3.0.4 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
  0x914f8000 – 0x914f8fff com.apple.ApplicationServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
  0x914fa000 – 0x91532fff com.apple.AE 1.5 (297) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
  0x9154d000 – 0x9161ffff com.apple.ColorSync 4.4.9 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
  0x91672000 – 0x91703fff com.apple.print.framework.PrintCore 4.6 (177.13) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
  0x9174a000 – 0x91801fff com.apple.QD 3.10.24 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
  0x9183e000 – 0x9189cfff com.apple.HIServices 1.5.3 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
  0x918cb000 – 0x918ecfff com.apple.LangAnalysis 1.6.1 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
  0x91900000 – 0x91925fff com.apple.FindByContent 1.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/FindByContent.framework/Versions/A/FindByContent
  0x91938000 – 0x9197afff com.apple.LaunchServices 182 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
  0x91996000 – 0x919aafff com.apple.speech.synthesis.framework 3.3 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
  0x919b8000 – 0x919fefff com.apple.ImageIO.framework 1.5.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
  0x91a15000 – 0x91adcfff libcrypto.0.9.7.dylib /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
  0x91b2a000 – 0x91b3ffff libcups.2.dylib /usr/lib/libcups.2.dylib
  0x91b44000 – 0x91b62fff libJPEG.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
  0x91b68000 – 0x91c1ffff libJP2.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
  0x91c6e000 – 0x91c72fff libGIF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
  0x91c74000 – 0x91cdcfff libRaw.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRaw.dylib
  0x91ce1000 – 0x91d1efff libTIFF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
  0x91d25000 – 0x91d3efff libPng.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
  0x91d43000 – 0x91d46fff libRadiance.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
  0x91d48000 – 0x91e26fff libxml2.2.dylib /usr/lib/libxml2.2.dylib
  0x91e46000 – 0x91e46fff com.apple.Accelerate 1.2.2 (Accelerate 1.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
  0x91e48000 – 0x91f2dfff com.apple.vImage 2.4 /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
  0x91f35000 – 0x91f54fff com.apple.Accelerate.vecLib 3.2.2 (vecLib 3.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
  0x91fc0000 – 0x9202efff libvMisc.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
  0x92039000 – 0x920cefff libvDSP.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
  0x920e8000 – 0x92670fff libBLAS.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
  0x926a3000 – 0x929cefff libLAPACK.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
  0x929fe000 – 0x92aecfff libiconv.2.dylib /usr/lib/libiconv.2.dylib
  0x92aef000 – 0x92b77fff com.apple.DesktopServices 1.3.6 /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
  0x92bb8000 – 0x92de3fff com.apple.Foundation 6.4.8 (567.29) /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
  0x92f10000 – 0x92f2efff libGL.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
  0x92f39000 – 0x92f93fff libGLU.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
  0x92fb1000 – 0x92fb1fff com.apple.Carbon 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
  0x92fb3000 – 0x92fc7fff com.apple.ImageCapture 3.0 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
  0x92fdf000 – 0x92feffff com.apple.speech.recognition.framework 3.4 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
  0x92ffb000 – 0x93010fff com.apple.securityhi 2.0 (203) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
  0x93022000 – 0x930a9fff com.apple.ink.framework 101.2 (69) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
  0x930bd000 – 0x930c8fff com.apple.help 1.0.3 (32) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
  0x930d2000 – 0x930fffff com.apple.openscripting 1.2.5 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
  0x93119000 – 0x93128fff com.apple.print.framework.Print 5.2 (192.4) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
  0x93134000 – 0x9319afff com.apple.htmlrendering 1.1.2 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
  0x931cb000 – 0x9321afff com.apple.NavigationServices 3.4.4 (3.4.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
  0x93248000 – 0x93265fff com.apple.audio.SoundManager 3.9 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
  0x93277000 – 0x93284fff com.apple.CommonPanels 1.2.2 (73) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
  0x9328d000 – 0x9359bfff com.apple.HIToolbox 1.4.9 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
  0x936eb000 – 0x936f7fff com.apple.opengl 1.4.7 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
  0x936fc000 – 0x9371cfff com.apple.DirectoryService.Framework 3.1 /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
  0x93791000 – 0x937b2fff libmx.A.dylib /usr/lib/libmx.A.dylib
  0x937b8000 – 0x937b8fff com.apple.Cocoa 6.4 (???) /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
  0x937ba000 – 0x93dedfff com.apple.AppKit 6.4.7 (824.41) /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
  0x9417a000 – 0x941ecfff com.apple.CoreData 91 (92.1) /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
  0x94225000 – 0x942e9fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.4.5 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
  0x9433b000 – 0x9433bfff com.apple.audio.units.AudioUnit 1.4 /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
  0x9433d000 – 0x944fdfff com.apple.QuartzCore 1.4.12 /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
  0x94547000 – 0x94584fff libsqlite3.0.dylib /usr/lib/libsqlite3.0.dylib
  0x9458c000 – 0x945dcfff libGLImage.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
  0x945e5000 – 0x945fffff com.apple.CoreVideo 1.4 /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
  0x94697000 – 0x946cffff com.apple.vmutils 4.0.0 (85) /System/Library/PrivateFrameworks/vmutils.framework/Versions/A/vmutils
  0x94712000 – 0x9472efff com.apple.securityfoundation 2.2 (27710) /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
  0x94742000 – 0x94786fff com.apple.securityinterface 2.2 (27692) /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
  0x947aa000 – 0x947b9fff libCGATS.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGATS.A.dylib
  0x947c1000 – 0x947cefff libCSync.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
  0x94814000 – 0x9482dfff libRIP.A.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
  0x94c2c000 – 0x94c9dfff libstdc++.6.dylib /usr/lib/libstdc++.6.dylib
  0x94e12000 – 0x94f42fff com.apple.AddressBook.framework 4.0.5 (487) /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
  0x94fd4000 – 0x94fe3fff com.apple.DSObjCWrappers.Framework 1.1 /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
  0x94feb000 – 0x95018fff com.apple.LDAPFramework 1.4.1 (69.0.1) /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
  0x9501f000 – 0x9502ffff libsasl2.2.dylib /usr/lib/libsasl2.2.dylib
  0x95033000 – 0x95062fff libssl.0.9.7.dylib /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
  0x95072000 – 0x9508ffff libresolv.9.dylib /usr/lib/libresolv.9.dylib
  0x95777000 – 0x9579ffff libcurl.3.dylib /usr/lib/libcurl.3.dylib
  0x95c1f000 – 0x95cadfff com.apple.WebKit 419.2.1 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
  0x95d09000 – 0x95d9ffff com.apple.JavaScriptCore 1.2 (418.5) /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
  0x95ddc000 – 0x960e9fff com.apple.WebCore 418.22.2 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
  0x96272000 – 0x9629bfff libxslt.1.dylib /usr/lib/libxslt.1.dylib
  0x97e1f000 – 0x97ee0fff libGLProgrammability.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
  0x97f0b000 – 0x97f0cfff libGLSystem.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLSystem.dylib
  0x9b741000 – 0x9b777fff com.apple.Syndication 1.0.6 (54) /System/Library/PrivateFrameworks/Syndication.framework/Versions/A/Syndication
  0x9b794000 – 0x9b7a6fff com.apple.SyndicationUI 1.0.6 (54) /System/Library/PrivateFrameworks/SyndicationUI.framework/Versions/A/SyndicationUI

  **********

  Host Name: Michiel04061975
  Date/Time: 2007-06-30 11:22:04.429 +0200
  OS Version: 10.4.10 (Build 8R218)
  Report Version: 4

  Command: Safari
  Path: /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
  Parent: WindowServer [65]

  Version: 2.0.4 (419.3)
  Build Version: 1
  Project Name: WebBrowser
  Source Version: 4190300

  PID: 404
  Thread: 2

  Exception: EXC_BREAKPOINT (0x0006)
  Code[0]: 0x00000001
  Code[1]: 0x90a49ca0

  Thread 0:
  0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60
  2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddba8 __CFRunLoopRun + 832
  3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  4 com.apple.HIToolbox 0x93295b20 RunCurrentEventLoopInMode + 264
  5 com.apple.HIToolbox 0x932951b4 ReceiveNextEventCommon + 380
  6 com.apple.HIToolbox 0x93295020 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 96
  7 com.apple.AppKit 0x937c2ae4 _DPSNextEvent + 384
  8 com.apple.AppKit 0x937c27a8 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 116
  9 com.apple.Safari 0x00006740 0x1000 + 22336
  10 com.apple.AppKit 0x937becec -[NSApplication run] + 472
  11 com.apple.AppKit 0x938af87c NSApplicationMain + 452
  12 com.apple.Safari 0x0005c77c 0x1000 + 374652
  13 com.apple.Safari 0x0005c624 0x1000 + 374308

  Thread 1:
  0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60
  2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddba8 __CFRunLoopRun + 832
  3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  4 com.apple.Foundation 0x92bed170 -[NSRunLoop runMode:beforeDate:] + 172
  5 com.apple.Foundation 0x92bed0a8 -[NSRunLoop run] + 76
  6 com.apple.WebKit 0x95c21610 +[WebFileDatabase _syncLoop:] + 176
  7 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  8 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 2 Crashed:
  0 libobjc.A.dylib 0x90a49ca0 _objc_trap + 0
  1 libobjc.A.dylib 0x90a49c14 _objc_error + 76
  2 libobjc.A.dylib 0x90a49ba4 __objc_error + 64
  3 com.apple.Foundation 0x92c0d630 -[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _wasRedirectedToRequest:redirectResponse:] + 424
  4 com.apple.Foundation 0x92c0c06c -[NSConnectionHTTPURLProtocol attemptRetryAfter3xxResponse] + 620
  5 com.apple.Foundation 0x92d1f35c -[NSConnectionHTTPURLProtocol performHTTPHeaderRead] + 696
  6 com.apple.Foundation 0x92c0b668 readStreamCallback2 + 116
  7 com.apple.CoreFoundation 0x9082af3c _CFStreamSignalEventSynch + 332
  8 com.apple.CoreFoundation 0x907de4fc __CFRunLoopDoSources0 + 384
  9 com.apple.CoreFoundation 0x907dda2c __CFRunLoopRun + 452
  10 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  11 com.apple.Foundation 0x92c056a8 +[NSURLConnection(NSURLConnectionInternal) _resourceLoadLoop:] + 264
  12 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  13 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 3:
  0 libSystem.B.dylib 0x9000b348 mach_msg_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x9000b29c mach_msg + 60
  2 com.apple.CoreFoundation 0x907ddba8 __CFRunLoopRun + 832
  3 com.apple.CoreFoundation 0x907dd4ac CFRunLoopRunSpecific + 268
  4 com.apple.Foundation 0x92c067e8 +[NSURLCache _diskCacheSyncLoop:] + 152
  5 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  6 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 4:
  0 libSystem.B.dylib 0x9001f88c select + 12
  1 com.apple.CoreFoundation 0x907f0434 __CFSocketManager + 472
  2 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 5:
  0 libSystem.B.dylib 0x9002c3c8 semaphore_wait_signal_trap + 8
  1 libSystem.B.dylib 0x90030eac pthread_cond_wait + 480
  2 com.apple.Foundation 0x92be530c -[NSConditionLock lockWhenCondition:] + 68
  3 com.apple.Syndication 0x9b74442c -[AsyncDB _run:] + 192
  4 com.apple.Foundation 0x92bde1a0 forkThreadForFunction + 108
  5 libSystem.B.dylib 0x9002bd08 _pthread_body + 96

  Thread 2 crashed with PPC Thread State 64:
  srr0: 0x0000000090a49ca0 srr1: 0x100000000002f030 vrsave: 0x0000000000000000
  cr: 0x22004434 xer: 0x0000000020000000 lr: 0x0000000090a49c18 ctr: 0x0000000090020594
  r0: 0x0000000090a49c14 r1: 0x00000000f0181480 r2: 0x00000000a0001304 r3: 0x0000000000000086
  r4: 0x0000000000000000 r5: 0x0000000000000086 r6: 0x0000000000000000 r7: 0x0000000000000000
  r8: 0x0000000000000000 r9: 0x00000000a000cfca r10: 0x000000006b6e65ff r11: 0x00000000a0006914
  r12: 0x0000000090020594 r13: 0x0000000000000000 r14: 0x0000000000000001 r15: 0x0000000000000000
  r16: 0x0000000000000000 r17: 0x0000000000000000 r18: 0x0000000000000000 r19: 0x0000000000000000
  r20: 0x000000007fffffff r21: 0x00000000ffffffff r22: 0x0000000000000001 r23: 0x0000000006e40950
  r24: 0x0000000000000000 r25: 0x0000000006e43520 r26: 0x0000000006e244f0 r27: 0x0000000090a50820
  r28: 0x0000000006e6c8f0 r29: 0x0000000006e6c8f0 r30: 0x0000000006e41700 r31: 0x0000000090a49bd8

  Binary Images Description:
  0x1000 – 0xdcfff com.apple.Safari 2.0.4 (419.3) /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
  0x3ce000 – 0x3cefff com.piclens.plugin ??? (0.1.1) /Library/InputManagers/PicLens/PicLens.bundle/Contents/MacOS/PicLens
  0x5a9000 – 0x5c4fff com.piclens.plugincore ??? (0.1.1) /Library/InputManagers/PicLens/PicLens.bundle/Contents/PlugIns/PicLensCore.bundle/Contents/MacOS/PicLensCore
  0x5d8000 – 0x5f1fff GLDriver /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLDriver.bundle/GLDriver
  0x705000 – 0x720fff GLRendererFloat /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat
  0x786000 – 0x798fff com.jokeweb.SpotlightInputManager ??? (1.0.1) /Users/michielkoppen/Library/InputManagers/SpotlightInputManager/SpotlightInputManager.bundle/Contents/MacOS/SpotlightInputManager
  0x79f000 – 0x79ffff org.xlife.InquisitorLoader ??? (2.6.1) /Users/michielkoppen/Library/InputManagers/Inquisitor/Inquisitor.bundle/Contents/MacOS/Inquisitor
  0x7a3000 – 0x7c2fff org.xlife.InquisitorCore ??? (2.6.1) /Users/michielkoppen/Library/InputManagers/Inquisitor/Inquisitor.bundle/Contents/Resources/InquisitorCore.bundle/Contents/MacOS/InquisitorCore
  0x1008000 – 0x1117fff GLEngine /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
  0x1305000 – 0x13f5fff com.apple.ATIRadeon9700GLDriver 1.4.18 (4.1.8) /System/Library/Extensions/ATIRadeon9700GLDriver.bundle/Contents/MacOS/ATIRadeon9700GLDriver
  0x5002000 – 0x5004fff com.apple.textencoding.unicode 2.0 /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings
  0x8fe00000 – 0x8fe52fff dyld 46.12 /usr/lib/dyld
  0x90000000 – 0x901bcfff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib
  0x90214000 – 0x90219fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
  0x9021b000 – 0x90268fff com.apple.CoreText 1.0.3 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
  0x90293000 – 0x90344fff ATS /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
  0x90373000 – 0x9072efff com.apple.CoreGraphics 1.258.75 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
  0x907bb000 – 0x90894fff com.apple.CoreFoundation 6.4.7 (368.28) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
  0x908dd000 – 0x908ddfff com.apple.CoreServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
  0x908df000 – 0x909e1fff libicucore.A.dylib /usr/lib/libicucore.A.dylib
  0x90a3b000 – 0x90abffff libobjc.A.dylib /usr/lib/libobjc.A.dylib
  0x90ae9000 – 0x90b59fff IOKit /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
  0x90b6f000 – 0x90b81fff libauto.dylib /usr/lib/libauto.dylib
  0x90b88000 – 0x90e5ffff com.apple.CoreServices.CarbonCore 681.15 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
  0x90ec5000 – 0x90f45fff com.apple.CoreServices.OSServices 4.1 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
  0x90f8f000 – 0x90fd0fff com.apple.CFNetwork 129.20 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
  0x90fe5000 – 0x90ffdfff com.apple.WebServices 1.1.2 (1.1.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore
  0x9100d000 – 0x9108efff com.apple.SearchKit 1.0.5 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
  0x910d4000 – 0x910fdfff com.apple.Metadata 10.4.4 (121.36) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
  0x9110e000 – 0x9111cfff libz.1.dylib /usr/lib/libz.1.dylib
  0x9111f000 – 0x912dafff com.apple.security 4.6 (29770) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
  0x913d9000 – 0x913e2fff com.apple.DiskArbitration 2.1 /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
  0x913e9000 – 0x913f1fff libbsm.dylib /usr/lib/libbsm.dylib
  0x913f5000 – 0x9141dfff com.apple.SystemConfiguration 1.8.3 /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
  0x91430000 – 0x9143bfff libgcc_s.1.dylib /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
  0x91440000 – 0x914bbfff com.apple.audio.CoreAudio 3.0.4 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
  0x914f8000 – 0x914f8fff com.apple.ApplicationServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
  0x914fa000 – 0x91532fff com.apple.AE 1.5 (297) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
  0x9154d000 – 0x9161ffff com.apple.ColorSync 4.4.9 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
  0x91672000 – 0x91703fff com.apple.print.framework.PrintCore 4.6 (177.13) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
  0x9174a000 – 0x91801fff com.apple.QD 3.10.24 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
  0x9183e000 – 0x9189cfff com.apple.HIServices 1.5.3 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
  0x918cb000 – 0x918ecfff com.apple.LangAnalysis 1.6.1 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
  0x91900000 – 0x91925fff com.apple.FindByContent 1.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/FindByContent.framework/Versions/A/FindByContent
  0x91938000 – 0x9197afff com.apple.LaunchServices 182 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
  0x91996000 – 0x919aafff com.apple.speech.synthesis.framework 3.3 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
  0x919b8000 – 0x919fefff com.apple.ImageIO.framework 1.5.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
  0x91a15000 – 0x91adcfff libcrypto.0.9.7.dylib /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
  0x91b2a000 – 0x91b3ffff libcups.2.dylib /usr/lib/libcups.2.dylib
  0x91b44000 – 0x91b62fff libJPEG.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
  0x91b68000 – 0x91c1ffff libJP2.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
  0x91c6e000 – 0x91c72fff libGIF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
  0x91c74000 – 0x91cdcfff libRaw.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRaw.dylib
  0x91ce1000 – 0x91d1efff libTIFF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
  0x91d25000 – 0x91d3efff libPng.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
  0x91d43000 – 0x91d46fff libRadiance.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
  0x91d48000 – 0x91e26fff libxml2.2.dylib /usr/lib/libxml2.2.dylib
  0x91e46000 – 0x91e46fff com.apple.Accelerate 1.2.2 (Accelerate 1.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
  0x91e48000 – 0x91f2dfff com.apple.vImage 2.4 /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
  0x91f35000 – 0x91f54fff com.apple.Accelerate.vecLib 3.2.2 (vecLib 3.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
  0x91fc0000 – 0x9202efff libvMisc.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
  0x92039000 – 0x920cefff libvDSP.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
  0x920e8000 – 0x92670fff libBLAS.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
  0x926a3000 – 0x929cefff libLAPACK.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
  0x929fe000 – 0x92aecfff libiconv.2.dylib /usr/lib/libiconv.2.dylib
  0x92aef000 – 0x92b77fff com.apple.DesktopServices 1.3.6 /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
  0x92bb8000 – 0x92de3fff com.apple.Foundation 6.4.8 (567.29) /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
  0x92f10000 – 0x92f2efff libGL.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
  0x92f39000 – 0x92f93fff libGLU.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
  0x92fb1000 – 0x92fb1fff com.apple.Carbon 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
  0x92fb3000 – 0x92fc7fff com.apple.ImageCapture 3.0 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
  0x92fdf000 – 0x92feffff com.apple.speech.recognition.framework 3.4 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
  0x92ffb000 – 0x93010fff com.apple.securityhi 2.0 (203) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
  0x93022000 – 0x930a9fff com.apple.ink.framework 101.2 (69) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
  0x930bd000 – 0x930c8fff com.apple.help 1.0.3 (32) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
  0x930d2000 – 0x930fffff com.apple.openscripting 1.2.5 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
  0x93119000 – 0x93128fff com.apple.print.framework.Print 5.2 (192.4) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
  0x93134000 – 0x9319afff com.apple.htmlrendering 1.1.2 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
  0x931cb000 – 0x9321afff com.apple.NavigationServices 3.4.4 (3.4.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
  0x93248000 – 0x93265fff com.apple.audio.SoundManager 3.9 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
  0x93277000 – 0x93284fff com.apple.CommonPanels 1.2.2 (73) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
  0x9328d000 – 0x9359bfff com.apple.HIToolbox 1.4.9 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
  0x936eb000 – 0x936f7fff com.apple.opengl 1.4.7 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
  0x936fc000 – 0x9371cfff com.apple.DirectoryService.Framework 3.1 /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
  0x93791000 – 0x937b2fff libmx.A.dylib /usr/lib/libmx.A.dylib
  0x937b8000 – 0x937b8fff com.apple.Cocoa 6.4 (???) /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
  0x937ba000 – 0x93dedfff com.apple.AppKit 6.4.7 (824.41) /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
  0x9417a000 – 0x941ecfff com.apple.CoreData 91 (92.1) /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
  0x94225000 – 0x942e9fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.4.5 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
  0x9433b000 – 0x9433bfff com.apple.audio.units.AudioUnit 1.4 /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
  0x9433d000 – 0x944fdfff com.apple.QuartzCore 1.4.12 /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
  0x94547000 – 0x94584fff libsqlite3.0.dylib /usr/lib/libsqlite3.0.dylib
  0x9458c000 – 0x945dcfff libGLImage.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.f

  Bijdrager
  moller

  even lezen hoor…

  Bijdrager
  1984

  Over welke versie van Safari gaat het :?

  Moderator
  unSOUND
  ”1984″

  Over welke versie van Safari gaat het :?

  Dat staat gewoon in het log vermeld…

  Bijdrager
  bennie

  gewoon even opnieuw installeren ofzo…?:lol:

  Bijdrager
  Oppie

  “opnieuw installeren”???
  Grappenmaker.

  Heb je de Safari.plist al eens verwijderd?
  Heb je plug-ins voor Safari geïnstalleerd?
  Kijk ook eens even in een andere gebruiker hoe het daar gaat…

  Bijdrager
  PretPedKadet

  of je koopt VIsta unlimited pro….

  Bijdrager
  iChiel

  Beste Mac-ers,

  Heb een aantal van jullie suggesties uitgevoerd. Met uitzondering de suggestie van PretPedKadet (Vista installeren).

  1) safari.plist heb ik verwijderd. Na het opstarten van safari wordt keurig een nieuwe gemaakt.
  2) In een andere begruikersaccount wordt helaas een zelfde melding gegeven.
  3) Heb vanuit een back up opnieuw safari geinstalleerd. Blijft dezelfde foutmelding geven.

  Overigens gaat het om safari 2.0.4. en niet de nieuwe 3 beta versie.

  Het is mogelijk dat er een plugin is meegekomen vanuit nieuw geinstalleerde software. Maar ik zou zo logischer wijs niet een softwarepakket kunnen noemen die dit tot gevolg heeft.

  Nog meer suggesties?

  Bijdrager
  cobrp

  SInds ik gisteren iPrint van Novell heb geprobeerd te installeren heb ik hetzelfde probleem.
  IPrint probeert waarschijnlijk een plug-in te plaatsen.

  De tip hieronder werkt! Dank macsiem.

  De plug-in van iPrint staat in de lijst. De volgende werkdag zal ik nagaan of een iPrint printer ook kan worden geïnstalleerd en werkt.

  Bijdrager
  macsiem

  Zelfde probleem gehad. Na installatie van Safari 3 werkt alles weer goed. Het is mij niet gelukt Safari 2 te herstellen.

  Bijdrager
  Mc Fountain

  Ik heb hetzelfde probleem. Ganse santeboetiek aan voorkeuren van Safari verwijderd. (gebruiker>bibliotheek>safari>…) dus alles wat zich in die map bevindt.
  Heb het probleem in ieder account.
  Versie 3 (beta) geïnstalleerd nadat ik safari-bibliotheek leeg maakte. Probleem bleef.
  Dus maar Uninstall van versie 3 gedaan en tot mijn verbazing stond versie 2.0.4 terug op de vertrouwde plaats maar ook versie 2 werkte nu niet.
  Zie niet direct een oplossing, tenzij Firefox… iemand anders?

  Bijdrager
  marc.heijligers
  ”Mc

  Ik heb hetzelfde probleem. Ganse santeboetiek aan voorkeuren van Safari verwijderd. (gebruiker>bibliotheek>safari>…) dus alles wat zich in die map bevindt.
  Heb het probleem in ieder account.
  Versie 3 (beta) geïnstalleerd nadat ik safari-bibliotheek leeg maakte. Probleem bleef.
  Dus maar Uninstall van versie 3 gedaan en tot mijn verbazing stond versie 2.0.4 terug op de vertrouwde plaats maar ook versie 2 werkte nu niet.
  Zie niet direct een oplossing, tenzij Firefox… iemand anders?

  Ik had hetzelde probleem, en ik kreeg het opgelost door in /Library/ImputManagers de piclens directory weg te halen.

  Marc

  Bijdrager
  Mc Fountain

  Inderdaad, Piclens was de boosdoener. Het is de tweede keer dat ik problemen heb met een plug in voor Safari. Blijkbaar is het safer geen plugins te installeren.

  Bedankt voor de tip

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.