26 berichten aan het bekijken - 1 tot 26 (van in totaal 26)
 • Q:
  Inactief
  Anoniem

  Problemen iMac

  Hoi,

  Er zijn een aantal dingen aan mijn iMac 24′ uit april dit jaar. Ik wil het zaterdag terug naar Apple brengen en zeggen dat ik er niet tevreden mee ben. De problemen:

  – De draadloze muis scrolt niet meer omlaag. Ik weet dat het vuiligheid is. Maar van een muis van 70 euro(!!!) verwacht je toch niet dat je hem elke dag een kwartier lang over je broek kunt rollen.
  – Een soort van whine(???) die erger wordt als de helderheid van het scherm omlaag gaat.
  – DVD Speler die ongezonde geluiden maakt
  – Als het scherm helemaal zwart is (bijv. in DVD speler) zitten er rara vlekken onderin het scherm.

  Hebben jullie dit ook met het “oude” model iMac?
  Ik vind het niet kunnen met een machine die meer dan 2000 euro kost!!! Kan ik eventueel een nieuwe iMac of MacBookPro eisen?

  Bijdrager
  Reneenyvonne

  Nou ik heb een iMac 17″ uit dec. vorig jaar. Tot nu toe alleen maar lof! Hij doet het altijd.

  Bijdrager
  G-Force

  – MM is een bekend probleem, die ruilen ze als je nog garantie hebt zo om als het goed is.
  – Die “brom” (?) komt ook vaker voor bij de witte 24″ modellen, kan je laten repareren.
  – Mijn iMac 17″ maakt bij bepaalde merken dvd schijven (vooral Philips DVD’s) een hard brommend geluid. Ik denk niet dat er iets mis mee is, want vrijwel al mijn andere schijven doen het goed. Heb je hetzelfde?
  – Scherm weet ik niet (foto misschien?) maar als het niet normaal is (dus geen backlight leakage) dan is het denk ik een kwestie van een reparatie.

  Een nieuwe eisen heeft geen zin denk ik, daarbij is het in dit geval ook niet echt nodig als je het mij vraagt. Je machine zal gerepareerd worden als deze niet goed is.

  Inactief
  Anoniem

  Bedankt, nu ga ik zeker terug. Een nieuwe eisen kan wel na 3 keer repareren he? Krijg ik in de tussentijd ook nog een vervangende Mac mee? Ik moet er toch mijn huiswerk opmaken!

  Bijdrager
  ram0n

  die whine wat hje bedoelt bij de helderheid omlaag stellen van het scherm heb ik ook!

  Is niet te repareren apple komt waarschijnlijk met een update en bij panther moet dit opgelost zijn!

  als tijdelijke oplossing voor het naar beneden zetten van de helderheid gebruik ik het programma SHADES.

  top programma wat betreft de helderheid!

  Inactief
  Anoniem

  De foto,

  De foto is niet geweldig. Het blauwe is zwart. De lichtblauwe vlekken linksonder zijn in het echt een beetje geel.

  Over dat brommen wat “niet te maken” is. Ze maken het maar, het is potjandosie een machine van 2300 euro. Anders geven ze maar een nieuwe iMac of een MacBookPro:x

  EDIT: Zulke krachttermen zijn niet nodig, zeker niet als je nog maar 14 bent.Sypie.

  Bijdrager
  demandiebakt

  Ze maken het maar

  dat is niet de beste oplossing met zo’n instelling er naar toe gaan.. mijn ervaring is dat als je gewoon normaal probeert tot een oplossing te komen met de reseller of applestore/webwinkel waar je m gekocht hebt komt het wel goed.. ik heb al vaker stekels uit zien komen bij mensen die als ze binnen komen direct beginnen met “IK EIS!”

  Inactief
  Anoniem

  @Sypie: Sorry, het zal niet meer voorkomen :innocent:

  Nee met die instelling ga ik er ook niet heen. Ik begin netjes en als ze hem niet “kunnen” maken, dan zal ik wel scene schoppen.

  Weet iemand hoe het zit met de vervanging in de reparatietijd? Ik heb mijn Mac hard nodig.

  Edit: Ik hoor nu ook een zoem bij de hoogste helderheid. Niet dezelfde brom, maar een erg hoog geluid. Dit heb ik nog nooit vaker gehoord:?

  Bijdrager
  Esquare
  ”MacApp”

  Een nieuwe eisen kan wel na 3 keer repareren he? Krijg ik in de tussentijd ook nog een vervangende Mac mee?

  Dat is een nee en een nee.

  Bijdrager
  The_Envoy

  een ja en een nee; als het probleem 3x hetzelfde is

  Bijdrager
  VLC

  Lekker logisch als je je Mac laat repareert je een MBP eist :sealed: .

  Zoals gezegd zal de iMac worden gerepareerd of niet .. want die problemen komen niet ineens opzetten. De brom is een bekend probleem ja , de Superdrive maakt altijd geluid met een DVD erin.

  Inactief
  Anoniem

  De problemen waren er al in het begin. Alleen ik heb altijd gedacht dat het normaal was.

  Inactief
  Anoniem

  Met even de A-Mac gebelt hoe het ermee stond:

  De muis was inderdaad kapot, maar het brommen hoorde ze niet. Nou je moet aardig doof zijn om dat niet te horen:|

  Is er een recht of een mogelijk dat ik mijn geld terug kan vragen en hun achterlaten met mijn iMac?

  Bijdrager
  VLC

  Nee natuurlijk niet , na een 5 maanden ineens aankomen met een klacht en dan je geld terugeisen? Dan ben je te laat , veel te laat. Volgens mij wil je gewoon de nieuwe , en ga je daarom problemen verzinnen. Of de problemen groter laten lijken dan dat ze zijn.

  Bijdrager
  mvdenberg

  Heb je je mac thuis aangesloten op een geaard stopcontact? Dat wil namelijk ook wel eens helpen.
  En verder: het blijft een computer: die zul je altijd wel horen.

  Inactief
  Anoniem
  ”Jordy_”

  Nee natuurlijk niet , na een 5 maanden ineens aankomen met een klacht en dan je geld terugeisen? Dan ben je te laat , veel te laat. Volgens mij wil je gewoon de nieuwe , en ga je daarom problemen verzinnen. Of de problemen groter laten lijken dan dat ze zijn.

  Hoe durf je zoiets te zeggen! Ik vind de nieuwe iMac nog niet eens mooi.

  ”mvdenberg”

  Heb je je mac thuis aangesloten op een geaard stopcontact? Dat wil namelijk ook wel eens helpen.
  En verder: het blijft een computer: die zul je altijd wel horen.

  Nee hij is niet geaard. Ik zal het eens proberen als ik hem terug heb.

  Ik heb 5 jaar gespaard om het geld voor een iMac bij elkaar te krijgen. Daarom wil ik wel een product dat :
  -Op de beloofde snelheid brand. (misschien brand ik wel verkeerd via Finder:? )
  -Van die brom hebben meer mensen last van. Zie een paar posts hierboven:

  ”G-Force”

  - Die “brom” (?) komt ook vaker voor bij de witte 24″ modellen, kan je laten repareren.

  Voor meer dan tweeduizend(!!!) euro’s wil ik wel een product wat aan de beloofde specificaties voldoet.
  Heb ik gelijk of niet:?

  Bijdrager
  Goran
  ”Jordy_”

  Nee natuurlijk niet , na een 5 maanden ineens aankomen met een klacht en dan je geld terugeisen? Dan ben je te laat , veel te laat. Volgens mij wil je gewoon de nieuwe , en ga je daarom problemen verzinnen. Of de problemen groter laten lijken dan dat ze zijn.

  Als u niet weet waar u het over heeft, iets wat voor een jurist na het lezen van uw uitspraak in een oogopslag duidelijk is, dan moet u anderen ook niet op een dwaalspoor brengen.

  Het is buitengewoon onachtzaam en onnodig grievend om dergelijke uitspraken te doen. Bovendien zeggen zulke uitspraken meer over de denk- en handelwijze van de heer “Jordy_” dan over die van degene die naar alle waarschijnlijkheid een echt probleem heeft met een zaak waar hij/zij veel geld voor heeft betaald en mag verwachten dat het naar behoren werkt, namelijk de heer/mevrouw “MacApp”.

  Het gaat in casu om een consumentenkoop in de zin van(izv) artiekel(art) 7:5 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek(BW). De problemen met de iMac die hier worden beschreven duiden op een klaarblijkelijk geval van non-conformiteit izv art 7:17 BW. Voor dergelijk gevallen geldt dat de koper de rechten die art 7:21jo 7:22 BW hem/haar in een dergelijk geval doen toekomen, ten gelde kan maken indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van [size=18:c3889667ab]zes maanden[/size:c3889667ab] na aflevering openbaart.

  Ik ben zo vrij geweest om voorgenoemde artiekelen(voor zo ze in casu relevant waren) ter referentie hieronder op te nemen.

  Maak er werk van! Veel succes ermee.

  [size=18:c3889667ab]BOEK 7 BW[/size:c3889667ab]
  [size=18:c3889667ab]Artikel 5[/size:c3889667ab]
  1. In deze titel wordt verstaan onder “consumentenkoop”: de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  2. …

  [size=18:c3889667ab]Artikel 17[/size:c3889667ab]
  1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

  2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

  3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt.

  4. ….

  ….

  [size=18:c3889667ab]Artikel 18[/size:c3889667ab]
  1. Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, gelden mededelingen die door of ten behoeve van een vorige verkoper van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, omtrent de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de verkoper, behoudens voor zover deze een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of deze mededeling uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op een voor de koper duidelijke wijze is herroepen, dan wel de koop niet door deze mededeling beïnvloed kan zijn.

  2. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

  3. Indien in geval van een consumentenkoop de verkoper verplicht is zorg te dragen voor de installatie van de zaak en deze installatie ondeugdelijk is uitgevoerd, wordt dit gelijkgesteld aan een gebrek aan overeenstemming van de zaak aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de installatie door de koper ondeugdelijk is uitgevoerd en dit te wijten is aan de montagevoorschriften die met de levering van de zaak aan de koper zijn verstrekt.

  Artikel 21

  1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:
  a. aflevering van het ontbrekende;
  b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

  2. De kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht.

  3. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.

  4. Bij een consumentenkoop komt de koper in afwijking van lid 1 slechts dan geen herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden.

  5. Herstel of vervanging kan bij een consumentenkoop van de verkoper niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de koper toekomt, gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper veroorzaakt.

  6. Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke tijd nadat hij daartoe door de koper schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichting tot herstel van de afgeleverde zaak heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een derde te doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de verkoper te verhalen.

  [size=18:c3889667ab]Artikel 22[/size:c3889667ab]
  1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:
  a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
  b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.

  2. De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 21 lid 3.

  3. Voorzover daarvan in deze afdeling niet is afgeweken zijn op de in lid 1 onder b bedoelde bevoegdheid de bepalingen van afdeling 5 van titel 5 van Boek 6 omtrent ontbinding van een overeenkomst van overeenkomstige toepassing.

  4. De rechten en bevoegdheden genoemd in lid 1 en de artikelen 20 en 21 komen de koper toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen.

  Inactief
  Anoniem
  ”goranius”
  ”Jordy_”

  Nee natuurlijk niet , na een 5 maanden ineens aankomen met een klacht en dan je geld terugeisen? Dan ben je te laat , veel te laat. Volgens mij wil je gewoon de nieuwe , en ga je daarom problemen verzinnen. Of de problemen groter laten lijken dan dat ze zijn.

  Het hele verhaal

  Heel erg bedankt :love: Dit zocht ik een stuk uit de wet! De winkel is nergens. Alleen al als ik deze uitdraai laat zien krijgen ze het al benauwd.:P Maar eerst eens kijken op de problemen opgelost zijn.

  Heb je voor mij het halve wetboek overgetypt?:D Je bent een schat hoor.:wink:

  Inactief
  Anoniem

  goranius, wil je even je PB checken:wink:

  Bijdrager
  Goran

  Graag gedaan hoor 8)
  Het overtypen is overigens niet echt noemenswaardig, gewoon een kwestie van copy/paste uit de wettenbank.

  Inactief
  Anoniem
  ”goranius”

  Graag gedaan hoor 8)
  Het overtypen is overigens niet echt noemenswaardig, gewoon een kwestie van copy/paste uit de wettenbank.

  PB al gezien? Rechtsboven staat U heeft 1 nieuw bericht, daarop klikken :wink:

  Bijdrager
  .Arne

  Eerlijk gezegd vind ik de dingen die je opnoemt ook nogal loos hoor. Wat gebrom, wat vage vlekken, en niet al te perfect functionerende MM, enz. Ik vind het allemaal nogal vaag. Hoe kan het je nu zo hard storen terwijl je in het begin zelfs dacht dat die problemen normaal waren… Overigens is een MBP eisen voor een 5 maanden oude iMac écht onmogelijk. :x

  Inactief
  Anoniem
  ”.Arne”

  Eerlijk gezegd vind ik de dingen die je opnoemt ook nogal loos hoor. Wat gebrom, wat vage vlekken, en niet al te perfect functionerende MM, enz. Ik vind het allemaal nogal vaag. Hoe kan het je nu zo hard storen terwijl je in het begin zelfs dacht dat die problemen normaal waren… Overigens is een MBP eisen voor een 5 maanden oude iMac écht onmogelijk. :x

  Nou het is een product van meer dan 2000 EURO, niet niks van iemand van 14 jaar. Als je huiswerk zit te maken is het gebrom erg irritant. Een brander die op snelheid 2 brand is ook niet fijn. Ik ga het gewoon proberen hoe onmogelijk het ook is. Niet geschoten is nooit raak:wink:

  Bijdrager
  VLC

  Spannend hoor. zzz

  Bijdrager
  Renzs
  ”MacApp”
  ”Jordy_”

  Nee natuurlijk niet , na een 5 maanden ineens aankomen met een klacht en dan je geld terugeisen? Dan ben je te laat , veel te laat. Volgens mij wil je gewoon de nieuwe , en ga je daarom problemen verzinnen. Of de problemen groter laten lijken dan dat ze zijn.

  Hoe durf je zoiets te zeggen! Ik vind de nieuwe iMac nog niet eens mooi.

  ”mvdenberg”

  Heb je je mac thuis aangesloten op een geaard stopcontact? Dat wil namelijk ook wel eens helpen.
  En verder: het blijft een computer: die zul je altijd wel horen.

  Nee hij is niet geaard. Ik zal het eens proberen als ik hem terug heb.

  Ik heb 5 jaar gespaard om het geld voor een iMac bij elkaar te krijgen. Daarom wil ik wel een product dat :
  -Op de beloofde snelheid brand. (misschien brand ik wel verkeerd via Finder:? )
  -Van die brom hebben meer mensen last van. Zie een paar posts hierboven:

  ”G-Force”

  - Die “brom” (?) komt ook vaker voor bij de witte 24″ modellen, kan je laten repareren.

  Voor meer dan tweeduizend(!!!) euro’s wil ik wel een product wat aan de beloofde specificaties voldoet.
  Heb ik gelijk of niet:?

  Dat is bekend. Dat komt door de drives. Er loopt hier op MacOSX.nl nog een topic over.

  Inactief
  Anoniem

  Het maakt mij niet uit of het door de drives komt of niet. Ik wil een product dat aan de beloofde specificaties voldoet. Ik hoef ook helemaal geen MacBookPro mijn geld terug is ook goed.
  De technische dienst in de winkel had wel op 8x snelheid getest. Toch eens vragen hoe ze dat dan doen.:?

26 berichten aan het bekijken - 1 tot 26 (van in totaal 26)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.