2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Q:

  Bijdrager
  kris251069

  mediaanalysisd is onverwacht gestopt – irritante melding

  Beste medegebruikers

  Ik zit met het volgende probleem. Sporadisch krijg ik een kader op mijn scherm met onderstaande foutmelding. De foutmelding bestaat uit zo maar eventjes 24 bladzijden maar heeft duidelijk iets te maken met “mediaanalysisd” … ik weet begot niet wat dat betekent of waar het probleem zit. Deze foutmelding be├»nvloedt de werking van d computer totaal niet. Ik kan de kader gewoon weg klikken en verder werkt alles normaal.
  Mac: Macbook model 2015 OS ; macOs Sierra . Zoals ik zei heeft de foutmelding geen invloed op de werking van de computer maar ik vind het gewoon heel irritant. Daarom doe ik beroep op jullie hulp.

  Hier volgt de foutmelding:

  mediaanalysisd is onverwacht gestopt

  Process: mediaanalysisd [2317]
  Path: /System/Library/PrivateFrameworks/VideoProcessing.framework/Versions/A/mediaanalysisd
  Identifier: mediaanalysisd
  Version: 1.0 (???)
  Code Type: X86-64 (Native)
  Parent Process: ??? [1]
  Responsible: mediaanalysisd [2317]
  User ID: 501

  Date/Time: 2017-03-12 14:15:16.788 +0100
  OS Version: Mac OS X 10.12.3 (16D32)
  Report Version: 12
  Anonymous UUID: 36D1C352-7611-FE86-AB2D-F19CD217F19D

  Time Awake Since Boot: 11000 seconds

  System Integrity Protection: enabled

  Crashed Thread: 4 Dispatch queue: com.apple.mediaanalysisd.client.analysis

  Exception Type: EXC_ARITHMETIC (SIGFPE)
  Exception Codes: EXC_I386_DIV (divide by zero)
  Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY

  Termination Signal: Floating point exception: 8
  Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0x8
  Terminating Process: exc handler [0]

  Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
  0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fffb187d38a mach_msg_trap + 10
  1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fffb187c7d7 mach_msg + 55
  2 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9c1ffc94 __CFRunLoopServiceMachPort + 212
  3 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9c1ff121 __CFRunLoopRun + 1361
  4 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9c1fe974 CFRunLoopRunSpecific + 420
  5 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9c23e4f1 CFRunLoopRun + 97
  6 mediaanalysisd 0x000000010d3f064b -[VCPMediaAnalysisDaemon run:argv:] + 231
  7 mediaanalysisd 0x000000010d3f071c main + 92
  8 libdyld.dylib 0x00007fffb1756255 start + 1

  Thread 1:
  0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fffb18854e2 __workq_kernreturn + 10
  1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d791 _pthread_wqthread + 1426
  2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d1ed start_wqthread + 13

  Thread 2:
  0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fffb18854e2 __workq_kernreturn + 10
  1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d791 _pthread_wqthread + 1426
  2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d1ed start_wqthread + 13

  Thread 3:
  0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fffb18854e2 __workq_kernreturn + 10
  1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d5fe _pthread_wqthread + 1023
  2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d1ed start_wqthread + 13

  Thread 4 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.mediaanalysisd.client.analysis
  0 com.apple.VideoProcessing 0x00007fffaf6a8e94 0x7fffaf645000 + 409236
  1 com.apple.VideoProcessing 0x00007fffaf6a8f6b 0x7fffaf645000 + 409451
  2 com.apple.VideoProcessing 0x00007fffaf6a9348 0x7fffaf645000 + 410440
  3 com.apple.VideoProcessing 0x00007fffaf68b01e 0x7fffaf645000 + 286750
  4 com.apple.VideoProcessing 0x00007fffaf68b37c 0x7fffaf645000 + 287612
  5 com.apple.VideoProcessing 0x00007fffaf68bc09 0x7fffaf645000 + 289801
  6 com.apple.VideoProcessing 0x00007fffaf68c2a6 0x7fffaf645000 + 291494
  7 mediaanalysisd 0x000000010d3e63c3 __70-[VCPBackgroundProcessing processMovie:analysisTypes:cancel:throttle:]_block_invoke + 34
  8 libdispatch.dylib 0x00007fffb17200b8 _dispatch_client_callout + 8
  9 libdispatch.dylib 0x00007fffb1720cf2 _dispatch_barrier_sync_f_invoke + 83
  10 mediaanalysisd 0x000000010d3e61ad -[VCPBackgroundProcessing processMovie:analysisTypes:cancel:throttle:] + 405
  11 mediaanalysisd 0x000000010d3edaa9 __58-[VCPFullBackgroundAnalysis analyzeBatch:cancel:throttle:]_block_invoke + 532
  12 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9c1fcd56 __65-[__NSDictionaryM enumerateKeysAndObjectsWithOptions:usingBlock:]_block_invoke + 102
  13 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff9c1fcc2f -[__NSDictionaryM enumerateKeysAndObjectsWithOptions:usingBlock:] + 159
  14 mediaanalysisd 0x000000010d3ed7a7 -[VCPFullBackgroundAnalysis analyzeBatch:cancel:throttle:] + 951
  15 mediaanalysisd 0x000000010d3ee72a -[VCPFullBackgroundAnalysis movieAnalysis:] + 1353
  16 mediaanalysisd 0x000000010d3eeaed -[VCPFullBackgroundAnalysis backgroundAnalysis:] + 222
  17 mediaanalysisd 0x000000010d3eec8c -[VCPFullBackgroundAnalysis execute:] + 339
  18 mediaanalysisd 0x000000010d3e6668 __43-[VCPBackgroundProcessing registerActivity]_block_invoke + 288
  19 libxpc.dylib 0x00007fffb19b7b4e __XPC_ACTIVITY_CALLING_HANDLER__ + 33
  20 libxpc.dylib 0x00007fffb19b8876 ___xpc_activity_set_state_block_invoke_3 + 42
  21 libxpc.dylib 0x00007fffb19b3d99 _xpc_connection_reply_callout + 45
  22 libxpc.dylib 0x00007fffb19b3d27 _xpc_connection_call_reply + 36
  23 libdispatch.dylib 0x00007fffb17200b8 _dispatch_client_callout + 8
  24 libdispatch.dylib 0x00007fffb1736ae5 _dispatch_queue_serial_drain + 896
  25 libdispatch.dylib 0x00007fffb1728cd9 _dispatch_queue_invoke + 1046
  26 libdispatch.dylib 0x00007fffb1721e70 _dispatch_root_queue_drain + 476
  27 libdispatch.dylib 0x00007fffb1721c47 _dispatch_worker_thread3 + 99
  28 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d712 _pthread_wqthread + 1299
  29 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d1ed start_wqthread + 13

  Thread 5:
  0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fffb18854e2 __workq_kernreturn + 10
  1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d791 _pthread_wqthread + 1426
  2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fffb196d1ed start_wqthread + 13

  Thread 4 crashed with X86 Thread State (64-bit):
  rax: 0x0000000000000000 rbx: 0x0000000000000000 rcx: 0x0000000000000244 rdx: 0x0000000000000000
  rdi: 0x0000000000000000 rsi: 0x0000000000000000 rbp: 0x0000700009e82050 rsp: 0x0000700009e82030
  r8: 0x00007fd97a308a10 r9: 0x00007fd97a308a10 r10: 0x0000000000000006 r11: 0x00007fff9ca86972
  r12: 0x0000700009e82a01 r13: 0x00007fd977de8cf0 r14: 0x00007fffacaf312f r15: 0x00007fd977de8cf0
  rip: 0x00007fffaf6a8e94 rfl: 0x0000000000010206 cr2: 0x00007fff98b4b0ba

  Logical CPU: 2
  Error Code: 0x00000000
  Trap Number: 0

  Binary Images:
  0x10d3e3000 – 0x10d3f9ff7 mediaanalysisd (1.0 – ???) <623D10FD-0721-37B7-A273-43C883C603E7> /System/Library/PrivateFrameworks/VideoProcessing.framework/Versions/A/mediaanalysisd
  0x10d4c4000 – 0x10d4e4fff com.apple.CoreNLP (1.0 – 78.2) <D7A0704A-C4EB-3225-9F23-A06EC3318238> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreNLP.framework/Versions/A/CoreNLP
  0x10fcb2000 – 0x11002afe7 com.apple.audio.codecs.Components (7.0 – 7.0) <5A617918-FFA5-3874-9B65-5FCB31D41D4D> /System/Library/Components/AudioCodecs.component/Contents/MacOS/AudioCodecs
  0x11a28b000 – 0x11a2c8267 dyld (421.2) <947FC440-80F9-32F7-A773-6FC418FE1AB7> /usr/lib/dyld
  0x7fff989df000 – 0x7fff98b9effb com.apple.avfoundation (2.0 – 1187.11.13) <0D0BB4A4-F987-381B-885E-88A81F50FD50> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/AVFoundation
  0x7fff98b9f000 – 0x7fff98c42fff com.apple.audio.AVFAudio (1.0 – ???) <E3CDC215-9272-3F94-8093-865CA181F728> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/Frameworks/AVFAudio.framework/Versions/A/AVFAudio
  0x7fff98c43000 – 0x7fff98d0afff com.apple.AVKit (1.1 – 356.8) <C159B9A7-DB28-3394-9674-F7504B317396> /System/Library/Frameworks/AVKit.framework/Versions/A/AVKit
  0x7fff98d0b000 – 0x7fff98d0bfff com.apple.Accelerate (1.11 – Accelerate 1.11) <D700DBDF-69AE-37A2-B9C7-0961CF0B6841> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
  0x7fff98d24000 – 0x7fff9923dfeb com.apple.vImage (8.1 – ???) <6408805B-67E9-3874-8D32-0BB814CE5CDA> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
  0x7fff9923e000 – 0x7fff993aeff3 libBLAS.dylib (1185) <C7E42BBE-2337-3AEF-9C45-A2F2CB1A5B3E> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
  0x7fff993af000 – 0x7fff993c3ffb libBNNS.dylib (14) <CFDEE88D-E002-347C-BC68-83099651585B> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBNNS.dylib
  0x7fff993c4000 – 0x7fff997bafef libLAPACK.dylib (1185) <2E8201CB-9A41-3D65-853E-841917FCE77B> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
  0x7fff997bb000 – 0x7fff997d1fff libLinearAlgebra.dylib (1185) <8CC29DE1-A231-3D5E-B5F1-DCC309036FE0> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLinearAlgebra.dylib
  0x7fff997d2000 – 0x7fff997d8fff libQuadrature.dylib (3) <120F6228-A3D4-3184-89D7-785ADC2AC715> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libQuadrature.dylib
  0x7fff997d9000 – 0x7fff997edff7 libSparseBLAS.dylib (1185) <C35235B7-CFA6-39A7-BD6E-79F4D9CAFD36> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparseBLAS.dylib
  0x7fff997ee000 – 0x7fff99975fe7 libvDSP.dylib (600) <F59348AA-E1D3-3A27-8AB5-F546D38BFB76> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
  0x7fff99976000 – 0x7fff99a28ffb libvMisc.dylib (600) <70D4B548-47EE-3C6B-A93B-3EA6B60701E0> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
  0x7fff99a29000 – 0x7fff99a29fff com.apple.Accelerate.vecLib (3.11 – vecLib 3.11) <A395B521-8E54-30F2-B4FE-355D68900DAF> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
  0x7fff99a2a000 – 0x7fff99a68ff3 com.apple.Accounts (113 – 113) <E9D296BC-6DAC-3AB2-81A0-8DD6D1F8673B> /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Accounts
  0x7fff99a69000 – 0x7fff99ce8ff3 com.apple.AddressBook.framework (10.0 – 1756.14.6) <256ECB79-9F16-3565-AADB-D8A7AA83BC2F> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
  0x7fff99ce9000 – 0x7fff9aabbff3 com.apple.AppKit (6.9 – 1504.81.100) <0CCB2E18-076E-3D8A-A777-A6E57EF2570A> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
  0x7fff9aacd000 – 0x7fff9aacdfff com.apple.ApplicationServices (48 – 48) <237200C2-28A6-3C19-B34B-53C953F8AE42> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
  0x7fff9aace000 – 0x7fff9ab3cff7 com.apple.ApplicationServices.ATS (377 – 422.2) <3680281F-DB99-3CA2-9C76-CABFC8DBC980> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
  0x7fff9abd6000 – 0x7fff9ad05fff libFontParser.dylib (194.6) <F3DF2CF7-B25D-30BB-9EE6-1EA9F3B8A066> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
  0x7fff9ad06000 – 0x7fff9ad50fff libFontRegistry.dylib (196.3) <855AF921-EAE0-3D07-B161-5EF09806B643> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
  0x7fff9ae4c000 – 0x7fff9aef6ff7 com.apple.ColorSync (4.12.0 – 502.1) <5F244DE3-A6E8-335F-AE3B-25F0E407DD62> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
  0x7fff9aef7000 – 0x7fff9af47ff7 com.apple.HIServices (1.22 – 591) <34C950CC-1084-354A-BCE6-9396EDB29DF8> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
  0x7fff9af48000 – 0x7fff9af57ff3 com.apple.LangAnalysis (1.7.0 – 1.7.0) <47D1A017-91A4-37F3-93E0-3923CD6ED2DE> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
  0x7fff9af58000 – 0x7fff9afa5fff com.apple.print.framework.PrintCore (12 – 491) <B7CC15C1-AF50-37F3-8AF6-65F8CDC323F0> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
  0x7fff9afa6000 – 0x7fff9afe1fff com.apple.QD (3.12 – 310) <8F718290-DD82-36CE-9AF0-EFB6D31A49F4> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
  0x7fff9afe2000 – 0x7fff9afedff7 com.apple.speech.synthesis.framework (6.3.3 – 6.3.3) <629831B1-B13C-30F5-AE16-6BB9037E3753> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
  0x7fff9afee000 – 0x7fff9b1fefff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.14 – 1.14) <A1B98513-C19E-376F-8DAF-71BB2F263C5F> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
  0x7fff9b1ff000 – 0x7fff9b1fffff com.apple.audio.units.AudioUnit (1.14 – 1.14) <55C6A958-D52B-3D81-B230-EB949212B5D9> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
  0x7fff9b368000 – 0x7fff9b73bff7 com.apple.CFNetwork (807.2.14 – 807.2.14) <9702C8B9-2984-3DD9-9C59-A83499C2DBC4> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
  0x7fff9b755000 – 0x7fff9b755fff com.apple.Carbon (154 – 157) <1BF9C0EB-45A0-3584-85DC-F64A9914F40D> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
  0x7fff9b756000 – 0x7fff9b759fff com.apple.CommonPanels (1.2.6 – 98) <6A71E8CB-3BF7-3A49-A5F7-0579BAE1219D> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
  0x7fff9b75a000 – 0x7fff9ba62ff7 com.apple.HIToolbox (2.1.1 – 856.13) <98D5D2A7-55A6-31A7-9056-CC48EBB16654> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
  0x7fff9ba63000 – 0x7fff9ba66ff7 com.apple.help (1.3.5 – 49) <27C5F9FE-838F-3807-A4AC-D99470185B10> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
  0x7fff9ba67000 – 0x7fff9ba6cfff com.apple.ImageCapture (9.0 – 9.0) <E3E757FD-4060-33A4-A2AC-85EFBD987FCE> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
  0x7fff9ba6d000 – 0x7fff9bb04ff3 com.apple.ink.framework (10.9 – 219) <B44BA36D-7549-3EB2-8CF6-E171885194FB> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
  0x7fff9bb05000 – 0x7fff9bb1ffff com.apple.openscripting (1.7 – 172) <B204BF70-C4AA-3699-8493-66E6645A92A8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
  0x7fff9bb20000 – 0x7fff9bb21ff3 com.apple.print.framework.Print (12 – 267) <CA7E9448-0903-34C8-AAF6-9070B52BF70E> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
  0x7fff9bb22000 – 0x7fff9bb24ff7 com.apple.securityhi (9.0 – 55006) <ACD20DC1-FBDE-3E1B-91BF-867FE7849CBC> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
  0x7fff9bb25000 – 0x7fff9bb2bff7 com.apple.speech.recognition.framework (6.0.1 – 6.0.1) <A20B0F7B-C32A-3FF1-BB75-BAC0EE4EF889> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
  0x7fff9bb2c000 – 0x7fff9bc09ff7 com.apple.cloudkit.CloudKit (643.5 – 643.5) <2AB1D950-7EA5-359C-B17C-42AEFE99D360> /System/Library/Frameworks/CloudKit.framework/Versions/A/CloudKit
  0x7fff9bc0a000 – 0x7fff9bc0afff com.apple.Cocoa (6.11 – 22) <CF1AD0E9-2257-35FE-B719-760B58E405C9> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
  0x7fff9bd4a000 – 0x7fff9bddaff7 com.apple.audio.CoreAudio (4.3.0 – 4.3.0) <A38A11A5-130B-39CE-BEBA-F5427F6801DC> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
  0x7fff9bddb000 – 0x7fff9bdeefff com.apple.CoreBluetooth (1.0 – 1) <76AFC4B4-A9FD-3434-B168-90087E71F5C4> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
  0x7fff9bdef000 – 0x7fff9c0e9feb com.apple.CoreData (120 – 752.8) <FE3F152B-4C35-3A58-A0CB-D04EE5908818> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
  0x7fff9c0ea000 – 0x7fff9c176fff com.apple.CoreDisplay (1.0 – 1) <48B568C0-1E12-34F4-943D-EAB447FBA1BE> /System/Library/Frameworks/CoreDisplay.framework/Versions/A/CoreDisplay
  0x7fff9c177000 – 0x7fff9c611fff com.apple.CoreFoundation (6.9 – 1348.28) <A40AA224-7A50-3989-95D0-5A228A0E2FAF> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
  0x7fff9c612000 – 0x7fff9cc94fff com.apple.CoreGraphics (2.0 – 1070.13.2) <0685658F-21AE-31D9-8C9A-B92528CDFB59> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
  0x7fff9cc95000 – 0x7fff9ced7fff com.apple.CoreImage (12.2.0 – 451.3.1) <CDAD60F3-74F6-3EA5-A8B5-B42476E350FD> /System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
  0x7fff9ced8000 – 0x7fff9cf3eff7 com.apple.corelocation (2100.5.34) <64E3F80C-E0FC-309D-B70D-0D0EC002CA70> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation
  0x7fff9cf3f000 – 0x7fff9cfeffff com.apple.CoreMedia (1.0 – 1907.15.15) <B5B8C128-C1C2-3585-9B43-41141B2C6332> /System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
  0x7fff9cff0000 – 0x7fff9d03bff7 com.apple.CoreMediaIO (804.0 – 4929) <54CF2AD2-4928-3A41-9F7D-F135A8A616D1> /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/CoreMediaIO
  0x7fff9d03c000 – 0x7fff9d03cfff com.apple.CoreServices (775.9.7 – 775.9.7) <A5C444F3-408B-3062-AF4B-BF8CD919F221> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
  0x7fff9d03d000 – 0x7fff9d08efff com.apple.AE (712.2 – 712.2) <342A13C0-4A6A-3947-B66B-0F624A4A7B52> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
  0x7fff9d08f000 – 0x7fff9d36aff7 com.apple.CoreServices.CarbonCore (1159.5 – 1159.5) <11CC2194-0C9C-397A-B7F9-CDAB9B68D87D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
  0x7fff9d36b000 – 0x7fff9d39efff com.apple.DictionaryServices (1.2 – 274) <864F3808-FFDD-3C4B-A5B7-F1A6C4668A86> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
  0x7fff9d39f000 – 0x7fff9d3a7ffb com.apple.CoreServices.FSEvents (1230 – 1230) <13A2FC17-8F8C-35BF-9584-59FDFB738E2B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/FSEvents
  0x7fff9d3a8000 – 0x7fff9d514ff7 com.apple.LaunchServices (775.9.7 – 775.9.7) <E350E4F6-822A-3F04-B59B-468A39AF5C64> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
  0x7fff9d515000 – 0x7fff9d5c5fff com.apple.Metadata (10.7.0 – 1075.28) <DBB524CD-6938-3623-99C2-4B1EC1E1BE58> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
  0x7fff9d5c6000 – 0x7fff9d625fff com.apple.CoreServices.OSServices (775.9.7 – 775.9.7) <E9625B0B-9AE7-3024-9FEF-FEE0A1876D9D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
  0x7fff9d626000 – 0x7fff9d696fff com.apple.SearchKit (1.4.0 – 1.4.0) <F1B3EF8D-E820-317C-AC7F-8F056C246874> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
  0x7fff9d697000 – 0x7fff9d6ddff7 com.apple.coreservices.SharedFileList (38 – 38) <E1400999-1F08-35A1-9D07-27D80A2AF89A> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/SharedFileList
  0x7fff9d76a000 – 0x7fff9d8b6ff7 com.apple.CoreText (352.0 – 544.5) <E90EA1D8-3491-3014-9043-9928C4E4349C> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
  0x7fff9d8b7000 – 0x7fff9d8ecfff com.apple.CoreVideo (1.8 – 234.0) <48C31E93-87C2-31F4-97E7-9E54C1EA8E7D> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
  0x7fff9d8ed000 – 0x7fff9d95effb com.apple.framework.CoreWLAN (11.0 – 1200.25.1) <BEBE9C03-3B9A-3948-99E3-CC8148FA2AB5> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
  0x7fff9d992000 – 0x7fff9d99dff3 com.apple.DirectoryService.Framework (10.12 – 194) <0FCEF02A-EA92-358C-9877-414E75E0AA32> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
  0x7fff9da5d000 – 0x7fff9da62fff com.apple.DiskArbitration (2.7 – 2.7) <16EA6D93-A2EC-31DB-BF52-C4764E7B1630> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
  0x7fff9dbf1000 – 0x7fff9df98ff3 com.apple.Foundation (6.9 – 1349.25) <D820A498-2E62-367D-BC72-5845B14C06E3> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
  0x7fff9dfc4000 – 0x7fff9dff5fff com.apple.GSS (4.0 – 2.0) <95FAD1F9-1610-3428-B9B4-D32F67C26574> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
  0x7fff9e0b5000 – 0x7fff9e158ffb com.apple.Bluetooth (5.0.3 – 5.0.3f1) <CCB4E097-1ED0-3439-8450-2B6EFFBC4608> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
  0x7fff9e159000 – 0x7fff9e1eeff7 com.apple.framework.IOKit (2.0.2 – 1324.30.13) <163BE7FA-B29A-348F-8B5F-E301F2E8C964> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
  0x7fff9e1ef000 – 0x7fff9e1f5ffb com.apple.IOSurface (153.3 – 153.3) <3DD3BF22-0800-31F2-B179-87F87D6F0548> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
  0x7fff9e1f6000 – 0x7fff9e246ff3 com.apple.ImageCaptureCore (7.0 – 7.0) <0F899C07-AA23-350E-8670-9090924D670D> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
  0x7fff9e247000 – 0x7fff9e3a0fef com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 – 1582) <564168E7-BEC0-35E3-9BF0-59B65C17225E> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
  0x7fff9e3a1000 – 0x7fff9e3a5fff libGIF.dylib (1582) <040243CD-3A68-3ADC-805C-FE1D17C80028> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
  0x7fff9e3a6000 – 0x7fff9e496ff7 libJP2.dylib (1582) <A55870F9-F27F-3BD0-BE89-981BFF63D485> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
  0x7fff9e497000 – 0x7fff9e4baffb libJPEG.dylib (1582) <58C01E72-10A0-313F-8139-ED6E9D087ABB> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
  0x7fff9e4bb000 – 0x7fff9e4e2ff7 libPng.dylib (1582) <F2CC3750-3520-311B-9C66-9D86036375B7> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
  0x7fff9e4e3000 – 0x7fff9e4e5ff3 libRadiance.dylib (1582) <C3E9CE5C-1A25-391B-9ACB-556AA065B985> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
  0x7fff9e4e6000 – 0x7fff9e53fff3 libTIFF.dylib (1582) <71ADCD24-67C9-31B5-8E48-A4B89AFBB19F> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
  0x7fff9e544000 – 0x7fff9e66aff7 com.apple.Intents (1.0 – 1) <2B7F52EB-527A-3139-A7B9-8EB8282742B8> /System/Library/Frameworks/Intents.framework/Versions/A/Intents
  0x7fff9e66b000 – 0x7fff9f10eff7 com.apple.JavaScriptCore (12602 – 12602.4.8) <4FF12BFD-CD3B-33D7-B844-85234A13BD42> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
  0x7fff9f10f000 – 0x7fff9f128ff7 com.apple.Kerberos (3.0 – 1) <49DCBE1A-130C-3FBF-AAEA-AF9A518913AC> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
  0x7fff9f129000 – 0x7fff9f15ffff com.apple.LDAPFramework (2.4.28 – 194.5) <0F18D033-BBD8-3D88-A17C-EC7E796CA88F> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
  0x7fff9f3b5000 – 0x7fff9f3bbfff com.apple.MediaAccessibility (1.0 – 97.1.1) <1025DB59-18DE-39EA-9C04-35CE8D6103E5> /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/MediaAccessibility
  0x7fff9f3d1000 – 0x7fff9f925fff com.apple.MediaToolbox (1.0 – 1907.15.15) <22150DE7-8CD3-30DD-8C0F-3D06F865C186> /System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
  0x7fff9f926000 – 0x7fff9f97efff com.apple.Metal (86.18 – 86.18) <7DFE0437-25A8-3E87-8318-91573C895742> /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/Metal
  0x7fffa0252000 – 0x7fffa025afff com.apple.NetFS (6.0 – 4.0) <6614F9B8-0861-338B-8FF0-8E402F96141C> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
  0x7fffa0600000 – 0x7fffa064eff3 com.apple.opencl (2.8.6 – 2.8.6) <553BFCCA-5ACB-3DB0-B958-4BF2DE91838F> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
  0x7fffa064f000 – 0x7fffa0668ffb com.apple.CFOpenDirectory (10.12 – 194) <88E97774-6767-3A01-808B-C923F9310E20> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
  0x7fffa0669000 – 0x7fffa0674ff7 com.apple.OpenDirectory (10.12 – 194) <0E4E32DD-6592-3860-9793-BAED6915AE0D> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
  0x7fffa0675000 – 0x7fffa0677fff libCVMSPluginSupport.dylib (13.0.10) <43D037C3-9254-3601-9F5B-CD637D517758> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
  0x7fffa0678000 – 0x7fffa067bff7 libCoreFSCache.dylib (151.1) <1910EF80-DE30-3817-8FDF-63F3C8B4BA37> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
  0x7fffa067c000 – 0x7fffa067ffff libCoreVMClient.dylib (151.1) <8C8E9295-1918-3763-A0B7-6397EB181EF4> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
  0x7fffa0680000 – 0x7fffa0688ffb libGFXShared.dylib (13.0.10) <52E92D3C-25EA-31F9-9885-DC0D886D9143> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
  0x7fffa0689000 – 0x7fffa0694fff libGL.dylib (13.0.10) <B40728B5-13D2-3423-9C39-885B1098698D> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
  0x7fffa0695000 – 0x7fffa06d1fe7 libGLImage.dylib (13.0.10) <3E856113-9217-3B13-98AD-4D0D356931B6> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
  0x7fffa0849000 – 0x7fffa0889ff3 libGLU.dylib (13.0.10) <BBCAA457-BA34-3D13-8845-803C63960E08> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
  0x7fffa11f1000 – 0x7fffa11fffff com.apple.opengl (13.0.10 – 13.0.10) <B11A2E1B-4B1D-3ECD-BADA-3508BE5775BF> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
  0x7fffa13dd000 – 0x7fffa1440ff3 com.apple.PhotoKit.Photos (2.0 – 3130.0.240) <3CDA14E6-A776-3731-BA79-24438566DEC6> /System/Library/Frameworks/Photos.framework/Versions/A/Photos
  0x7fffa146a000 – 0x7fffa15b1fff com.apple.QTKit (7.7.3 – 2978.3) <665AF577-900D-349E-B1C5-D5BDD70DB481> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
  0x7fffa15b2000 – 0x7fffa181cff7 com.apple.imageKit (3.0 – 1021) <5D77D4A4-F844-376B-93AA-F9CB55C719AE> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
  0x7fffa181d000 – 0x7fffa18e1fff com.apple.PDFKit (1.0 – 1) <7375423F-5815-36C5-A345-546843827588> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
  0x7fffa18e2000 – 0x7fffa1e08fff com.apple.QuartzComposer (5.1 – 351.1) <A13FD5C2-36D1-3B92-88E6-AB4CAF733907> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
  0x7fffa1e09000 – 0x7fffa1e2cffb com.apple.quartzfilters (1.10.0 – 1.10.0) <8A8ED06E-3A07-312A-A976-982C51159A45> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
  0x7fffa1e2d000 – 0x7fffa1f1afff com.apple.QuickLookUIFramework (5.0 – 720.5) <85A0BF0F-94B1-33CD-A3DC-4048380A3258> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
  0x7fffa1f1b000 – 0x7fffa1f1bfff com.apple.quartzframework (1.5 – 21) <DA6924FE-3D6C-3CCE-9CB6-188B6B1671DD> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
  0x7fffa1f1c000 – 0x7fffa2117ff7 com.apple.QuartzCore (1.11 – 449.41.15) <3CD775C0-683D-3B4E-8EC2-AB1DAC4C3AE9> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
  0x7fffa2118000 – 0x7fffa216dfff com.apple.QuickLookFramework (5.0 – 720.5) <9E76504A-B17B-3302-82DF-9CE1CB31CAC3> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
  0x7fffa216e000 – 0x7fffa2181ff7 com.apple.SafariServices.framework (12602 – 12602.4.8) <D88756B5-91A1-3EE8-B69D-F9CE206DBB14> /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices
  0x7fffa267d000 – 0x7fffa299cfff com.apple.security (7.0 – 57740.31.2) <A47D7BAE-0591-3184-8E44-FB2EB08A19C2> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
  0x7fffa299d000 – 0x7fffa2a13ff7 com.apple.securityfoundation (6.0 – 55132.20.1) <9407620B-B230-3320-B0B7-5AE59F1D135C> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
  0x7fffa2a14000 – 0x7fffa2a3cff7 com.apple.securityinterface (10.0 – 55079.30.2) <D5B9D6B0-E3D6-32A7-ABAB-3F005B3ED81D> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
  0x7fffa2a3d000 – 0x7fffa2a40ff3 com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 – 1) <4E24C12E-6164-3A7A-8EB8-C2523492BAE8> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
  0x7fffa2dc7000 – 0x7fffa2e38ff7 com.apple.SystemConfiguration (1.14 – 1.14) <D9A57D90-E54F-3E1A-AA2F-F5A694BCE4BB> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
  0x7fffa2e39000 – 0x7fffa31e6fff com.apple.VideoToolbox (1.0 – 1907.15.15) <685B6CCD-3027-3D0F-8B31-2388A3CE1BDC> /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
  0x7fffa50fc000 – 0x7fffa512fffb com.apple.avfoundationcf (2.0 – 247.1) <7C7F0D1B-09B5-3ACA-8E4F-F5CE1D2B4D21> /System/Library/PrivateFrameworks/AVFoundationCF.framework/Versions/A/AVFoundationCF
  0x7fffa5472000 – 0x7fffa548dff3 com.apple.AppContainer (4.0 – 307.30.3) <EF4C3C83-6F51-38F7-A3D2-2D46EE4560EB> /System/Library/PrivateFrameworks/AppContainer.framework/Versions/A/AppContainer
  0x7fffa548e000 – 0x7fffa549bff3 com.apple.AppSandbox (4.0 – 307.30.3) <D2C978EB-F4F1-3E79-9DB1-BEE2A92590CE> /System/Library/PrivateFrameworks/AppSandbox.framework/Versions/A/AppSandbox
  0x7fffa549c000 – 0x7fffa54beffb com.apple.framework.Apple80211 (12.0 – 1200.41) <360012DB-DAE7-3EEF-85F0-E5BE1DE3425D> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
  0x7fffa54bf000 – 0x7fffa54cefdb com.apple.AppleFSCompression (88 – 1.0) <B6E2148F-BFBF-3F1B-A7DF-0F39190B4C20> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
  0x7fffa55bd000 – 0x7fffa564897f com.apple.AppleJPEG (1.0 – 1) <B4C3209B-58A5-359F-A898-F61B6C40E5E9> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG
  0x7fffa565c000 – 0x7fffa5677fff com.apple.aps.framework (4.0 – 4.0) <D7BF6782-5E35-3A0E-9412-99C2B22F17E9> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
  0x7fffa5678000 – 0x7fffa5680ffb com.apple.AppleSRP (5.0 – 1) <F105D2D2-8A12-3361-9C9D-E405668CAF75> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP
  0x7fffa5681000 – 0x7fffa5684ff3 com.apple.AppleSystemInfo (3.1.5 – 3.1.5) <6FF50E26-5BDA-3421-BDAE-B57AE6E4F6AC> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
  0x7fffa5685000 – 0x7fffa56d7fff com.apple.AppleVAFramework (5.0.34 – 5.0.34) <2AA15DE0-9A7E-3CC0-988A-3BB080A8F603> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
  0x7fffa56e0000 – 0x7fffa56e7ffb com.apple.AssetCacheServices (31.2 – 31.2) <5E08DBDE-1DF0-37AC-9ED0-035A2ED67573> /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/AssetCacheServices
  0x7fffa5a6d000 – 0x7fffa5aebfff com.apple.backup.framework (1.8.3 – 1.8.3) <B2E28A7A-1727-3052-AA73-CBC108286C07> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
  0x7fffa5b14000 – 0x7fffa5b51ff7 com.apple.bom (14.0 – 193.8) <FAA5CE82-0A87-34C5-A606-81A179009930> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
  0x7fffa5b67000 – 0x7fffa5d8efff com.apple.CVML (1.56.20 – 1.56.20) <95401577-70CF-3525-B611-FD53FCB3A9F2> /System/Library/PrivateFrameworks/CVML.framework/Versions/A/CVML
  0x7fffa5d8f000 – 0x7fffa5dbbfff com.apple.CacheDelete (1.0 – 1) <74C78009-7CC8-366B-8673-3D698AC1C307> /System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/Versions/A/CacheDelete
  0x7fffa6185000 – 0x7fffa61acfff com.apple.CalendarAgentLink (8.0 – 250) <884AE0DB-A1AF-3D0D-BFA6-19C6D47E0009> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgentLink.framework/Versions/A/CalendarAgentLink
  0x7fffa6771000 – 0x7fffa6798ffb com.apple.ChunkingLibrary (172 – 172) <83E91936-305D-32A4-A256-5582B96B1852> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
  0x7fffa6799000 – 0x7fffa682bff7 com.apple.CloudDocs (1.0 – 485.12) <42A562A2-284D-3252-9341-855E52E45A02> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocs.framework/Versions/A/CloudDocs
  0x7fffa7013000 – 0x7fffa705dffb com.apple.CloudPhotoServices (2.0 – 3130.0.240) <DC2BE8AD-2EE2-3441-9FE0-1C93610389C8> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/CloudPhotoServices
  0x7fffa705e000 – 0x7fffa7071ff7 com.apple.CloudPhotoServicesConfiguration (2.0 – 3130.0.240) <5421C35E-BF96-3D3F-B185-3EE046F9C38F> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotoServicesConfiguration.framework/Versions/A/CloudPhotoServicesConfiguration
  0x7fffa7072000 – 0x7fffa7072ff7 com.apple.CloudPhotosConfigurationXPC (2.0 – 3130.0.240) <D6127039-B733-39D4-B2B9-B53514EDBFDB> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/CloudPhotosConfigurationXPC
  0x7fffa70c1000 – 0x7fffa70caffb com.apple.CommonAuth (4.0 – 2.0) <830B940B-3523-38DE-996D-695739616D10> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
  0x7fffa70cb000 – 0x7fffa70d7fff com.apple.commonutilities (8.0 – 900) <9BBB5C4D-7D27-385E-B1B7-38AA77E2F1B3> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonUtilities.framework/Versions/A/CommonUtilities
  0x7fffa7191000 – 0x7fffa71e1ff3 com.apple.AddressBook.ContactsFoundation (8.0 – 2250.2.2) <96696447-7484-34C8-A838-9BD28687D17F> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsFoundation.framework/Versions/A/ContactsFoundation
  0x7fffa71e2000 – 0x7fffa7204fff com.apple.contacts.ContactsPersistence (1.0 – 2250.2.2) <12AB8AA1-7F0C-3BE3-B6C6-2A4822948E58> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsPersistence.framework/Versions/A/ContactsPersistence
  0x7fffa724e000 – 0x7fffa762bfe7 com.apple.CoreAUC (224.0.0 – 224.0.0) <8DF6075A-0711-33A9-9031-6FDA22E85C4F> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
  0x7fffa762c000 – 0x7fffa765cfff com.apple.CoreAVCHD (5.9.0 – 5900.4.1) <5E1B0512-E50B-3534-99EF-AD15E601877A> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAVCHD.framework/Versions/A/CoreAVCHD
  0x7fffa76d2000 – 0x7fffa76daffb com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 – 1.3) <212D3DB2-DC44-329F-B810-238DF156D1EE> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon
  0x7fffa77ea000 – 0x7fffa77fafff com.apple.CoreEmoji (1.0 – 39.1) <0A46D6BF-22F3-39AD-B3DC-DE1EE5C442CC> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreEmoji.framework/Versions/A/CoreEmoji
  0x7fffa78af000 – 0x7fffa78c5ff3 com.apple.CoreMediaAuthoring (2.2 – 955) <3E1E33F1-B4FF-320E-B336-7E7F74D73642> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoring.framework/Versions/A/CoreMediaAuthoring
  0x7fffa78cc000 – 0x7fffa795cffb com.apple.CorePDF (4.0 – 4) <254118BE-2E30-3772-B425-6328D1487162> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
  0x7fffa7add000 – 0x7fffa7b0dff3 com.apple.CoreServicesInternal (276.2 – 276.2) <7D8DEF04-72F1-39F4-BBFB-09E65D7B8C10> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesInternal
  0x7fffa7d9d000 – 0x7fffa7e27fff com.apple.CoreSymbolication (61050) <F4B7C798-F7B7-3977-AA08-59A03F00308E> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
  0x7fffa7e28000 – 0x7fffa7f66fd7 com.apple.coreui (2.1 – 430.6) <99D08D71-3E9D-300C-9EB2-A73F1B5E228C> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
  0x7fffa7f67000 – 0x7fffa8017ff3 com.apple.CoreUtils (5.0 – 500.9) <5567181B-721C-339E-A3DC-579E36D92341> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUtils.framework/Versions/A/CoreUtils
  0x7fffa8067000 – 0x7fffa80ccff3 com.apple.framework.CoreWiFi (12.0 – 1200.25.1) <BEFA276C-D284-3160-8641-7DD47E38C9D7> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi
  0x7fffa80cd000 – 0x7fffa80daff7 com.apple.CrashReporterSupport (10.12 – 817) <CB5251B1-5BE5-308B-B30B-0050065E04CC> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
  0x7fffa814c000 – 0x7fffa8156ff7 com.apple.framework.DFRFoundation (1.0 – 104.14) <258B6CFE-FD64-31C5-9973-2FD80597ECDA> /System/Library/PrivateFrameworks/DFRFoundation.framework/Versions/A/DFRFoundation
  0x7fffa818c000 – 0x7fffa8203ff7 com.apple.datadetectorscore (7.0 – 539.1) <E9892E38-3D5F-36CF-BDC5-E4E3C5516B55> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
  0x7fffa8240000 – 0x7fffa827ffff com.apple.DebugSymbols (137 – 137) <B229F3F7-250B-3151-8048-CEA7BF80FA52> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
  0x7fffa8280000 – 0x7fffa8391fff com.apple.desktopservices (1.11.3 – 1.11.3) <CCE689AA-85F3-3587-AE12-1231E8ED127E> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
  0x7fffa8394000 – 0x7fffa8395ff3 com.apple.diagnosticlogcollection (10.0 – 1000) <969A55D2-366E-3615-81D3-DEBD091471C8> /System/Library/PrivateFrameworks/DiagnosticLogCollection.framework/Versions/A/DiagnosticLogCollection
  0x7fffa84d1000 – 0x7fffa84dbff7 com.apple.DisplayServicesFW (3.1 – 380) <A1B8B6C2-5782-3D5C-B54E-48E96BB807DA> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
  0x7fffa8614000 – 0x7fffa8629ff3 com.apple.ftawd (8.0 – 900) <A05A64DE-265B-3109-9E63-563AAD8DD731> /System/Library/PrivateFrameworks/FTAWD.framework/Versions/A/FTAWD
  0x7fffa862e000 – 0x7fffa8674ffb com.apple.facetimeservices (10.0 – 1000) <E9436627-0AF8-31BF-94E6-D4607A408F91> /System/Library/PrivateFrameworks/FTServices.framework/Versions/A/FTServices
  0x7fffa8675000 – 0x7fffa8aa6ff7 com.apple.vision.FaceCore (3.3.2 – 3.3.2) <DEB42099-6927-332C-8D3E-D45096318D25> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore
  0x7fffa9dfb000 – 0x7fffa9dfbfff libmetal_timestamp.dylib (600.0.48.32) <31DF1B9E-0BBF-308B-B78D-11CCE72DAA68> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUCompiler.framework/libmetal_timestamp.dylib
  0x7fffaa0c7000 – 0x7fffaa0e3ff3 com.apple.GenerationalStorage (2.0 – 259.2) <00BF8427-967F-3693-A86F-DA0F29B49BF3> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
  0x7fffaa0fc000 – 0x7fffaa79bfff com.apple.GeoServices (1.0 – 1228.22.8.29.13) <280AEA5E-2EF5-3A88-B1DE-D0811045F9CC> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/GeoServices
  0x7fffaa7e1000 – 0x7fffaa857fff com.apple.Heimdal (4.0 – 2.0) <00F00E7E-7EF4-3254-86D3-ADA4F67938CF> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
  0x7fffaa951000 – 0x7fffaa994ff7 com.apple.idsfoundation (10.0 – 1000) <48F51212-3252-32A2-A349-7CDA971511B7> /System/Library/PrivateFrameworks/IDSFoundation.framework/Versions/A/IDSFoundation
  0x7fffaadc6000 – 0x7fffaae2affb com.apple.imfoundation (10.0 – 1000) <57FF9654-3548-34FD-9306-1A34CE118D9F> /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/Versions/A/IMFoundation
  0x7fffaae7a000 – 0x7fffaae81ffb com.apple.IOAccelerator (289.32 – 289.32) <6395ACEE-5AD7-3536-AF12-FD6565415D94> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
  0x7fffaae83000 – 0x7fffaae97ff3 com.apple.IOPresentment (1.0 – 25) <40934217-996A-3DDB-A8C4-484CA0F0222B> /System/Library/PrivateFrameworks/IOPresentment.framework/Versions/A/IOPresentment
  0x7fffaae98000 – 0x7fffaaebafff com.apple.IconServices (74.3 – 74.3) <3F0BD358-D019-3083-82F2-69CCAD5E5D66> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices
  0x7fffaaee7000 – 0x7fffaaee7fff com.apple.IntentsFoundation (1.0 – 1) <3CA42171-42EF-3E7B-BF76-2F03B1459BED> /System/Library/PrivateFrameworks/IntentsFoundation.framework/Versions/A/IntentsFoundation
  0x7fffaaf56000 – 0x7fffaaf66ff3 com.apple.IntlPreferences (2.0 – 216) <589A5D92-6809-3F3C-900E-DBC60A07A101> /System/Library/PrivateFrameworks/IntlPreferences.framework/Versions/A/IntlPreferences
  0x7fffaaf9d000 – 0x7fffab153fff com.apple.LanguageModeling (1.0 – 123.2.4) <FEB98F96-A9BB-3E6C-85B4-B466825B8C92> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling
  0x7fffab233000 – 0x7fffab304ffb com.apple.MMCS (1.3 – 381.1) <5582D879-5F26-3552-8E88-58703456EB7A> /System/Library/PrivateFrameworks/MMCS.framework/Versions/A/MMCS
  0x7fffab7ad000 – 0x7fffab7b0fff com.apple.Mangrove (1.0 – 1) <05039E9F-9C07-375B-A940-D90D455A2EC2> /System/Library/PrivateFrameworks/Mangrove.framework/Versions/A/Mangrove
  0x7fffab7ee000 – 0x7fffab7f0ffb com.apple.marco (10.0 – 1000) <C761F1E8-BDAC-34F8-BEBF-9B812ED294F8> /System/Library/PrivateFrameworks/Marco.framework/Versions/A/Marco
  0x7fffab8bd000 – 0x7fffab9d8ff3 com.apple.MediaRemote (1.0 – 1) <EABECC0F-E285-38AA-99CF-B413E08AC922> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Versions/A/MediaRemote
  0x7fffab9d9000 – 0x7fffab9f3ffb com.apple.MediaServices (1.0 – 1) <8EDDB7E2-BD6D-3DDB-97EF-45F109CDDA2A> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaServices.framework/Versions/A/MediaServices
  0x7fffaba17000 – 0x7fffaba90ff7 com.apple.MetalPerformanceShaders.MetalPerformanceShaders (1.0 – 1) <6A759DBA-B7DF-363B-9827-AB1D1129BB34> /System/Library/PrivateFrameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Versions/A/MetalPerformanceShaders
  0x7fffabbf6000 – 0x7fffabc01ff3 com.apple.MobileKeyBag (2.0 – 1.0) <8A7EEA75-8334-3FB5-A83B-F0ECB87952B2> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileKeyBag.framework/Versions/A/MobileKeyBag
  0x7fffabc12000 – 0x7fffabc3afff com.apple.MultitouchSupport.framework (368.7 – 368.7) <A29E6031-E9A6-353A-BDE5-D8DF20FD393C> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
  0x7fffabce9000 – 0x7fffabcf3fff com.apple.NetAuth (6.0 – 6.0) <1E7765FC-4580-3CE4-A0F1-CAA22006AE43> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
  0x7fffac0eb000 – 0x7fffac0edfff com.apple.OAuth (25 – 25) <1A29AF10-4AFE-32A2-9CA9-A98BACA2CE8D> /System/Library/PrivateFrameworks/OAuth.framework/Versions/A/OAuth
  0x7fffac56f000 – 0x7fffac5b0ff7 com.apple.PerformanceAnalysis (1.145 – 145) <12640C1F-433D-3CD9-B2A8-048D57B8B56D> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
  0x7fffac5f4000 – 0x7fffac5fbff3 com.apple.phonenumbers (1.1.1 – 105) <14003B00-D2DA-3732-A1AC-A71763EC3556> /System/Library/PrivateFrameworks/PhoneNumbers.framework/Versions/A/PhoneNumbers
  0x7fffac5fc000 – 0x7fffac60bffb com.apple.PhotosFormats (2.0 – 3130.0.240) <26A5BEDB-CA6F-35B7-A034-DDD94DF7CEA1> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibrary.framework/Versions/A/Frameworks/PhotosFormats.framework/Versions/A/PhotosFormats
  0x7fffac60c000 – 0x7fffac613ff3 com.apple.photo.MediaConversionService (2.0 – 3130.0.240) <51E6B7BE-86A4-301F-B7FB-5C1F77D63665> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MediaConversionService.framework/Versions/A/MediaConversionService
  0x7fffac614000 – 0x7fffac656fff com.apple.MomentsLibrary (2.0 – 3130.0.240) <527F0109-A222-34FB-9F41-66A06444F7E1> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MomentsLibrary.framework/Versions/A/MomentsLibrary
  0x7fffac657000 – 0x7fffac670ff3 com.apple.PMR (2.0 – 3130.0.240) <515EA08A-7F87-36DB-929B-BF01F77551A2> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PMR.framework/Versions/A/PMR
  0x7fffac671000 – 0x7fffac71afff com.apple.PhotoFoundation (2.0 – 3130.0.240) <057BB21F-EFD2-34BE-B551-0135B6D637B0> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoFoundation.framework/Versions/A/PhotoFoundation
  0x7fffac71b000 – 0x7fffac75fff7 com.apple.PhotosImagingFoundation (2.0 – 3130.0.240) <1DCF0628-4BF9-3546-B441-B5D324F98692> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotosImagingFoundation.framework/Versions/A/PhotosImagingFoundation
  0x7fffac760000 – 0x7fffacb26ff7 com.apple.PhotoLibraryPrivate (2.0 – 3130.0.240) <A2B57A57-8044-3204-84AB-BE9E50A9D024> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/PhotoLibraryPrivate
  0x7fffacb27000 – 0x7fffacb62ffb com.apple.PhotosPlayer (1.0 – 3130.0.130) <842780FE-C442-33EB-B962-8B16A91006CA> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotosPlayer.framework/Versions/A/PhotosPlayer
  0x7fffacbbe000 – 0x7fffacbe0ff7 com.apple.pluginkit.framework (1.0 – 1) <E41C33BD-8C3F-32B2-A485-A2BFEE148E04> /System/Library/PrivateFrameworks/PlugInKit.framework/Versions/A/PlugInKit
  0x7fffacc27000 – 0x7fffacc52ffb com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 – 1) <4B38E6F6-AD64-3345-B51D-38E9DD518666> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedCloudStorage
  0x7fffacc53000 – 0x7fffacc6dfff com.apple.ProtocolBuffer (1 – 249) <D8B7694B-B598-3728-8583-9C4CC0F05B64> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer
  0x7fffacc6e000 – 0x7fffacc7effb com.apple.QuickLookThumbnailing (1.0 – 1) <1A91596D-0A8D-3B7A-ACF5-783A78E9723E> /System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Versions/A/QuickLookThumbnailing
  0x7fffacc87000 – 0x7fffaccaaff3 com.apple.RemoteViewServices (2.0 – 124) <4765DC2E-CF05-38CF-9564-1FBACB7E167C> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
  0x7fffad916000 – 0x7fffad919fff com.apple.SecCodeWrapper (4.0 – 307.30.3) <1B0B2122-C230-3E3F-8A81-EBD58818586B> /System/Library/PrivateFrameworks/SecCodeWrapper.framework/Versions/A/SecCodeWrapper
  0x7fffad9a8000 – 0x7fffada25ff7 com.apple.Sharing (696.1.22 – 696.1.22) <D0A5C682-8996-3851-B332-AD05301E6FA3> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing
  0x7fffada46000 – 0x7fffadca5fe7 com.apple.SkyLight (1.600.0 – 122.8) <2B8B6734-2B70-3BD8-BB8E-3338FB2708EE> /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/SkyLight
  0x7fffade86000 – 0x7fffade92ff7 com.apple.SpeechRecognitionCore (3.3.2 – 3.3.2) <F9F0FCED-3A72-3639-91F2-B7EF248ED1B9> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecognitionCore
  0x7fffae148000 – 0x7fffae157ffb com.apple.StorageManagement (1.0 – 1) <789F7E4B-3C8F-3124-836F-74AB6E2C59E6> /System/Library/PrivateFrameworks/StorageManagement.framework/Versions/A/StorageManagement
  0x7fffae57b000 – 0x7fffae5e7ff3 com.apple.Symbolication (61080.2) <27A57DC2-FEB7-3D23-AEB5-E3E76C5AAE79> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
  0x7fffae9e1000 – 0x7fffae9e7ff7 com.apple.TCC (1.0 – 1) <956F7C1A-D457-3FE0-9CFE-3F1719F0865C> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
  0x7fffaea76000 – 0x7fffaec3eff7 com.apple.TextureIO (1.41 – 1.41) <3A9D9FD9-8997-3BD1-8046-76D0BF709806> /System/Library/PrivateFrameworks/TextureIO.framework/Versions/A/TextureIO
  0x7fffaec87000 – 0x7fffaec9cff3 com.apple.ToneKit (1.0 – 1) <0558CDBA-8127-3C55-825E-6F6A464E2FB4> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneKit.framework/Versions/A/ToneKit
  0x7fffaec9d000 – 0x7fffaecabffb com.apple.ToneLibrary (1.0 – 1) <32AD3F5C-124F-351D-BC9B-63A7AEA20F31> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/ToneLibrary
  0x7fffaecb4000 – 0x7fffaee44ff3 com.apple.UIFoundation (1.0 – 490.7) <047781ED-9E79-361F-8E04-71FF90C650F3> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation
  0x7fffaee45000 – 0x7fffaee49fff com.apple.Uninstall (1.0.1 – 211) <78EB293D-D42C-3B80-B5EB-23A0681D7B8C> /System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Versions/A/Uninstall
  0x7fffaf645000 – 0x7fffaf89fff7 com.apple.VideoProcessing (1.0 – root’s Developer Build [release]) <BC54696F-BED0-3749-921E-22C38246852A> /System/Library/PrivateFrameworks/VideoProcessing.framework/Versions/A/VideoProcessing
  0x7fffaf8a0000 – 0x7fffaf963ff7 com.apple.ViewBridge (280 – 280) <6D4F6019-5ECC-377B-AF7D-9796E96841CB> /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/ViewBridge
  0x7fffafd8d000 – 0x7fffafd93fff com.apple.XPCService (2.0 – 1) <BC3FCE26-6219-3316-949F-37F7005C9A0F> /System/Library/PrivateFrameworks/XPCService.framework/Versions/A/XPCService
  0x7fffafe64000 – 0x7fffafe66ffb com.apple.loginsupport (1.0 – 1) <4449ACBA-27A8-3311-BD92-CB7E63583FC6> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.framework/Versions/A/loginsupport
  0x7fffafe92000 – 0x7fffafeb9ffb com.apple.contacts.vCard (1.0 – 2250.2.2) <278D1962-FFC8-399C-92FF-1D50383D291F> /System/Library/PrivateFrameworks/vCard.framework/Versions/A/vCard
  0x7fffafebb000 – 0x7fffafed6ff7 libCRFSuite.dylib (34) <BACC371B-6153-36B5-BC54-3BCF26FBB221> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
  0x7fffafed7000 – 0x7fffafee2fff libChineseTokenizer.dylib (21) <09E74E18-ADB2-30D2-A858-13691CB1186C> /usr/lib/libChineseTokenizer.dylib
  0x7fffaff74000 – 0x7fffaff75ff3 libDiagnosticMessagesClient.dylib (102) <422911A4-E273-3E88-BFC4-DF6470E48242> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
  0x7fffaff76000 – 0x7fffb0189fff libFosl_dynamic.dylib (16.38) <8232FA8A-F16A-3DC0-AE68-B61EFCD5F4A4> /usr/lib/libFosl_dynamic.dylib
  0x7fffb01a5000 – 0x7fffb01acfff libMatch.1.dylib (27) <5D52A207-E2AF-3E05-8C51-91C1D82FCEE8> /usr/lib/libMatch.1.dylib
  0x7fffb01ad000 – 0x7fffb01adfff libOpenScriptingUtil.dylib (172) <D025E180-BB3B-3FFA-98FC-B6835354D723> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
  0x7fffb01ae000 – 0x7fffb01b2ff3 libScreenReader.dylib (477.20.6) <8158E263-B7DF-3B0C-BABE-4FE94A53DFE5> /usr/lib/libScreenReader.dylib
  0x7fffb01b3000 – 0x7fffb01b4ff3 libSystem.B.dylib (1238) <9CB018AF-54E9-300F-82BE-81FE553C9154> /usr/lib/libSystem.B.dylib
  0x7fffb0220000 – 0x7fffb024bffb libarchive.2.dylib (41.41.1) <D53F0A5C-7FAA-3FCF-8A27-B7DF032C4221> /usr/lib/libarchive.2.dylib
  0x7fffb024c000 – 0x7fffb02c8fc7 libate.dylib (1.12.13) <8A963F37-CB4F-37FB-BFA5-273917C42437> /usr/lib/libate.dylib
  0x7fffb02cc000 – 0x7fffb02ccff3 libauto.dylib (187) <5BBF6A00-CC76-389D-84E7-CA88EDADE683> /usr/lib/libauto.dylib
  0x7fffb02cd000 – 0x7fffb02ddff3 libbsm.0.dylib (34) <20084796-B04D-3B35-A003-EA11459557A9> /usr/lib/libbsm.0.dylib
  0x7fffb02de000 – 0x7fffb02ecff7 libbz2.1.0.dylib (38) <6FD3B63F-0F86-3A25-BD5B-E243F58792C9> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
  0x7fffb02ed000 – 0x7fffb0343ff7 libc++.1.dylib (307.4) <BEE86868-F831-384C-919E-2B286ACFE87C> /usr/lib/libc++.1.dylib
  0x7fffb0344000 – 0x7fffb036efff libc++abi.dylib (307.2) <1CEF8ABB-7E6D-3C2F-8E0A-E7884478DD23> /usr/lib/libc++abi.dylib
  0x7fffb036f000 – 0x7fffb037fffb libcmph.dylib (6) <2B5D405E-2D0B-3320-ABD6-622934C86ABE> /usr/lib/libcmph.dylib
  0x7fffb0380000 – 0x7fffb0395fc3 libcompression.dylib (34) <1691D6F2-46CD-3DA6-B44F-24CDD9BD0E4E> /usr/lib/libcompression.dylib
  0x7fffb0396000 – 0x7fffb0396ff7 libcoretls.dylib (121.31.1) <BCC32537-4831-3E9F-876E-8C9F4CF52FD3> /usr/lib/libcoretls.dylib
  0x7fffb0397000 – 0x7fffb0398ff3 libcoretls_cfhelpers.dylib (121.31.1) <6F37C5AD-7999-3D31-A52F-7AEED935F32D> /usr/lib/libcoretls_cfhelpers.dylib
  0x7fffb06d5000 – 0x7fffb0728ff7 libcups.2.dylib (450) <78243BA4-43AB-3364-8111-8D54D3382621> /usr/lib/libcups.2.dylib
  0x7fffb077a000 – 0x7fffb0781ff3 libdscsym.dylib (145.1) <E121E3BC-D2B7-37C3-86A8-5DFC3ECF94D6> /usr/lib/libdscsym.dylib
  0x7fffb07a3000 – 0x7fffb07a3fff libenergytrace.dylib (15) <A1B040A2-7977-3097-9ADF-34FF181EB970> /usr/lib/libenergytrace.dylib
  0x7fffb07b3000 – 0x7fffb07b8ff7 libheimdal-asn1.dylib (498.30.1) <4ED9F6E3-83BC-3302-B004-C25399DA0333> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib
  0x7fffb07b9000 – 0x7fffb08abff7 libiconv.2.dylib (50) <42125B35-81D7-3FC4-9475-A26DBE10884D> /usr/lib/libiconv.2.dylib
  0x7fffb08ac000 – 0x7fffb0ad1ffb libicucore.A.dylib (57149.0.1) <6B5FDA93-AA88-318F-9608-C2A33D602EC7> /usr/lib/libicucore.A.dylib
  0x7fffb0ad7000 – 0x7fffb0ad8fff liblangid.dylib (126) <3F4530C9-8BE1-3AA7-9A82-98694D240866> /usr/lib/liblangid.dylib
  0x7fffb0ad9000 – 0x7fffb0af2ffb liblzma.5.dylib (10) <44BD0279-99DD-36B5-8A6E-C11432E2098D> /usr/lib/liblzma.5.dylib
  0x7fffb0af3000 – 0x7fffb0b09ff7 libmarisa.dylib (5) <2183D484-032D-3DE5-8984-3A14006E034E> /usr/lib/libmarisa.dylib
  0x7fffb0b0a000 – 0x7fffb0db1ff7 libmecabra.dylib (744.5) <EF046855-CB9C-32D8-B2F1-C85B526E386F> /usr/lib/libmecabra.dylib
  0x7fffb0de4000 – 0x7fffb0e5dff7 libnetwork.dylib (856.30.16) <66C6E4D6-B39C-3309-80C1-CBBE170DDD51> /usr/lib/libnetwork.dylib
  0x7fffb0e5e000 – 0x7fffb122ed97 libobjc.A.dylib (706) <F9AFE665-A3A2-3285-9495-19803A565861> /usr/lib/libobjc.A.dylib
  0x7fffb1231000 – 0x7fffb1235fff libpam.2.dylib (21.30.1) <71EB0D88-DE84-3C8D-A2C5-58AA282BC5BC> /usr/lib/libpam.2.dylib
  0x7fffb1236000 – 0x7fffb1266ff7 libpcap.A.dylib (67) <450DB888-2C0C-3085-A5F1-69324DFE902C> /usr/lib/libpcap.A.dylib
  0x7fffb1284000 – 0x7fffb12a0ffb libresolv.9.dylib (64) <A244AE4C-00B0-396C-98FF-97FE4DB3DA30> /usr/lib/libresolv.9.dylib
  0x7fffb12a1000 – 0x7fffb12dafff libsandbox.1.dylib (592.31.1) <0B3D5690-EF2C-39A6-B63C-CFB8CBAC0956> /usr/lib/libsandbox.1.dylib
  0x7fffb12db000 – 0x7fffb12edffb libsasl2.2.dylib (209) <5A177BA8-362D-32DA-8D14-69AB191648B3> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
  0x7fffb12ee000 – 0x7fffb12efff3 libspindump.dylib (230.3) <59FAC445-F8FB-3881-A69A-FD0E98100E19> /usr/lib/libspindump.dylib
  0x7fffb12f0000 – 0x7fffb1438fe3 libsqlite3.dylib (253) <B5BA5C96-AB13-34A0-8237-DD52A0181DFE> /usr/lib/libsqlite3.dylib
  0x7fffb14f6000 – 0x7fffb1528fff libtidy.A.dylib (15.18.1) <D3EDD032-CE18-38BE-8719-3C8DBC91865F> /usr/lib/libtidy.A.dylib
  0x7fffb152d000 – 0x7fffb153afff libxar.1.dylib (357) <58BFB84B-66FE-3299-AA3D-BBA178ADEE39> /usr/lib/libxar.1.dylib
  0x7fffb153e000 – 0x7fffb162dffb libxml2.2.dylib (30.11) <E12AF929-0FA5-3214-840F-C81E6AC9F36E> /usr/lib/libxml2.2.dylib
  0x7fffb162e000 – 0x7fffb1657fff libxslt.1.dylib (15.8) <FFF5DD45-F544-34B2-BE3C-DB877DC60081> /usr/lib/libxslt.1.dylib
  0x7fffb1658000 – 0x7fffb1669ff3 libz.1.dylib (67) <46E3FFA2-4328-327A-8D34-A03E20BFFB8E> /usr/lib/libz.1.dylib
  0x7fffb1678000 – 0x7fffb167cff7 libcache.dylib (79) <0C8092D3-600F-3ADD-A036-F225B6CDCA43> /usr/lib/system/libcache.dylib
  0x7fffb167d000 – 0x7fffb1688ff7 libcommonCrypto.dylib (60092.30.2) <B16E29B6-EC8D-3A8F-9A89-DD9CF35F7C4B> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
  0x7fffb1689000 – 0x7fffb1690fff libcompiler_rt.dylib (62) <E992E8D9-037C-3454-A366-A25E4D31D6BB> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
  0x7fffb1691000 – 0x7fffb1699fff libcopyfile.dylib (138) <64E285D9-5485-333B-AEE7-8B0C8FB9275F> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
  0x7fffb169a000 – 0x7fffb171dfdf libcorecrypto.dylib (442.30.20) <2074B932-FD79-30A9-8E90-AF25C49F2AF1> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
  0x7fffb171e000 – 0x7fffb1750fff libdispatch.dylib (703.30.5) <EA0CC14E-D559-3802-B4B2-0E8C7579AAC4> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
  0x7fffb1751000 – 0x7fffb1756ff3 libdyld.dylib (421.2) <6F506653-FFF6-3DB8-84F1-109AE3C52F32> /usr/lib/system/libdyld.dylib
  0x7fffb1757000 – 0x7fffb1757ffb libkeymgr.dylib (28) <1A318923-1200-3B06-B432-5007D82F195D> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
  0x7fffb1758000 – 0x7fffb1764ffb libkxld.dylib (3789.41.3) <87550136-9353-348B-9CD9-C342B48C5AAF> /usr/lib/system/libkxld.dylib
  0x7fffb1765000 – 0x7fffb1765fff liblaunch.dylib (972.30.7) <15FACC21-079A-3BDF-9AFB-4253EFDEB587> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
  0x7fffb1766000 – 0x7fffb176bfff libmacho.dylib (894) <A2F38EC1-C37C-3B93-B0E4-36B07C177F8C> /usr/lib/system/libmacho.dylib
  0x7fffb176c000 – 0x7fffb176eff3 libquarantine.dylib (85) <C1D7749F-5F5F-3BB9-BEFC-1F0B9DA941FD> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
  0x7fffb176f000 – 0x7fffb1770ffb libremovefile.dylib (45) <CD42974E-BE0B-39FC-9BFC-8A7540A04DC6> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
  0x7fffb1771000 – 0x7fffb1789ff7 libsystem_asl.dylib (349.30.2) <EFAC72D7-CB13-3DF7-ADF3-EC6635C6F1EA> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib
  0x7fffb178a000 – 0x7fffb178aff7 libsystem_blocks.dylib (67) <B8C3701D-5A91-3D35-999D-2DC8D5393525> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
  0x7fffb178b000 – 0x7fffb1818fef libsystem_c.dylib (1158.30.7) <2F881962-03CB-3B9D-A782-D98C1BBA4E3D> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
  0x7fffb1819000 – 0x7fffb181cffb libsystem_configuration.dylib (888.30.2) <4FE3983C-E4ED-3939-A578-03AD29C99788> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib
  0x7fffb181d000 – 0x7fffb1820fff libsystem_coreservices.dylib (41.4) <1A572B9E-0C47-320F-8C64-7990D0A5FB5A> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib
  0x7fffb1821000 – 0x7fffb1839ff3 libsystem_coretls.dylib (121.31.1) <4676F06D-274D-31BE-B61C-4D7A4AEF4858> /usr/lib/system/libsystem_coretls.dylib
  0x7fffb183a000 – 0x7fffb1840fff libsystem_dnssd.dylib (765.30.11) <DC708D84-ED7D-3936-B996-A67C66B8DDAA> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
  0x7fffb1841000 – 0x7fffb186aff7 libsystem_info.dylib (503.30.1) <9ED9121C-F111-3FAD-BC2F-C95DEE1C9362> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
  0x7fffb186b000 – 0x7fffb188dff7 libsystem_kernel.dylib (3789.41.3) <B75B128C-7D7A-3318-91CD-82B5A69C5329> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
  0x7fffb188e000 – 0x7fffb18d5fe7 libsystem_m.dylib (3121.4) <266DB92B-A86F-3691-80FB-1B26AD73CFF3> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
  0x7fffb18d6000 – 0x7fffb18f4ff7 libsystem_malloc.dylib (116.30.3) <F40DEE3B-386A-3529-A3F7-98117ED55BF4> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
  0x7fffb18f5000 – 0x7fffb194cffb libsystem_network.dylib (856.30.16) <4AE368E9-605D-379D-B04C-2AC7455B8250> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
  0x7fffb194d000 – 0x7fffb1956ff3 libsystem_networkextension.dylib (563.30.15) <EB020B0C-7DF0-3EEF-8E3C-15DA3C01D687> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib
  0x7fffb1957000 – 0x7fffb1960ff3 libsystem_notify.dylib (165.20.1) <E7FD3A7C-DD07-36E2-9FA4-7561F9F114DA> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
  0x7fffb1961000 – 0x7fffb1969fe7 libsystem_platform.dylib (126.1.2) <3CA06D4E-C00A-36DE-AA65-3A390097D1F6> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
  0x7fffb196a000 – 0x7fffb1974ff7 libsystem_pthread.dylib (218.30.1) <C869ED7C-BE29-3532-8E69-3A8DA1447EDC> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
  0x7fffb1975000 – 0x7fffb1978ff7 libsystem_sandbox.dylib (592.31.1) <7BBFDF96-293F-3DD9-B3A4-7C168280B441> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
  0x7fffb1979000 – 0x7fffb197afff libsystem_secinit.dylib (24) <5C1F1E47-0F7D-3E25-8DEB-D9DB1F902281> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib
  0x7fffb197b000 – 0x7fffb1982fff libsystem_symptoms.dylib (532.30.6) <5D990CF5-B58F-39F7-B375-99B4EC62CFBD> /usr/lib/system/libsystem_symptoms.dylib
  0x7fffb1983000 – 0x7fffb19a3ff7 libsystem_trace.dylib (518.30.7) <6D34D1EA-2A3C-3D2D-803E-A666E6AEEE52> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
  0x7fffb19a4000 – 0x7fffb19a9ffb libunwind.dylib (35.3) <9F7C2AD8-A9A7-3DE4-828D-B0F0F166AAA0> /usr/lib/system/libunwind.dylib
  0x7fffb19aa000 – 0x7fffb19d3ff7 libxpc.dylib (972.30.7) <65E41BB6-EBD5-3D93-B0BE-B190CEE4DD93> /usr/lib/system/libxpc.dylib

  External Modification Summary:
  Calls made by other processes targeting this process:
  task_for_pid: 0
  thread_create: 0
  thread_set_state: 0
  Calls made by this process:
  task_for_pid: 0
  thread_create: 0
  thread_set_state: 0
  Calls made by all processes on this machine:
  task_for_pid: 5714
  thread_create: 0
  thread_set_state: 0

  VM Region Summary:
  ReadOnly portion of Libraries: Total=310.9M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=310.9M(100%)
  Writable regions: Total=60.6M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=60.6M(100%)

  VIRTUAL REGION
  REGION TYPE SIZE COUNT (non-coalesced)
  =========== ======= =======
  Activity Tracing 256K 2
  Dispatch continuations 8192K 2
  Foundation 4K 2
  Kernel Alloc Once 8K 2
  MALLOC 40.8M 17
  MALLOC guard page 32K 7
  Memory Tag 247 400K 2
  SQLite page cache 256K 3
  STACK GUARD 56.0M 7
  Stack 10.5M 7
  VM_ALLOCATE 8K 3
  __DATA 32.6M 294
  __IMAGE 528K 2
  __LINKEDIT 112.3M 6
  __TEXT 198.5M 299
  __UNICODE 556K 2
  mapped file 27.7M 6
  shared memory 336K 6
  =========== ======= =======
  TOTAL 488.8M 651

  Model: MacBookPro12,1, BootROM MBP121.0167.B21, 2 processors, Intel Core i5, 2,9 GHz, 8 GB, SMC 2.28f7
  Graphics: Intel Iris Graphics 6100, Intel Iris Graphics 6100, Built-In
  Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1867 MHz, 0x80AD, 0x483943434E4E4E424C54414C41522D4E5544
  Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1867 MHz, 0x80AD, 0x483943434E4E4E424C54414C41522D4E5544
  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x133), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.171.68.1a5)
  Bluetooth: Version 5.0.3f1, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
  Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0
  Serial ATA Device: APPLE SSD SM0512G, 500,28 GB
  USB Device: USB 3.0 Bus
  USB Device: Bluetooth USB Host Controller
  USB Device: Hub
  USB Device: Keyboard Hub
  USB Device: Apple Keyboard
  Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 27.1


  Bijdrager
  Jakko Westerbeke

  Het lijkt erop dat meer mensen problemen met die daemon hebben, ook op iOS, maar wat hij precies doet en waar hij voor is, wordt me na wat zoekwerk nog niet duidelijk. Als ik op mijn computer kijk, draait hij niet. Ik kan hem wel met de hand starten, maar dan gaat hij gewoon draaien zonder enige indicatie van wat hij doet (wat natuurlijk ook te verwachten is van een daemon), en een manpage is er ook niet voor. De vraag is vooral, lijkt me, waardoor wordt dat ding ├╝berhaupt opgestart?

  Verder: geinig, Google vindt blijkbaar dat er maar iets van zes uur in een dag gaan:

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.