1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Q:
  Bijdrager
  Fermon

  MBPro beeldscherm heel vaak op zwart

  Hoi

  Een heel vervelend iets; het scherm valt in een keer uit en wordt zwart, soms lukt herstarten niet en soms wel, vaak binnen 1 minuut en een hele enkele keer na 5 minuten wordt het scherm zwart.

  Ik heb wel de tekst die naar apple verstuurd wordt kunnen kopiëren, zie hieronder.

  PR zap, single mode etc opstarten helpen niet

  Is het de videokaart? Kun je die zelf repareren of weet iemand die het kan doen in de buurt van Ede?

  Dank voor het meedenken

  Teksten gekopieerd:

  Anonymous UUID:       7EBCAA13-AAD3-BDE6-41C1-C74847FE827A

  Sun Jul 19 12:48:58 2020

  *** Panic Report ***

  panic(cpu 6 caller 0xffffff7f8cc9867d): GPU Panic: mux-regs 4 0 a0 99 0 8 severity 3 WS-ready 1 switch-state 0 IG FBs 1 EG FBs 0:0 power-state 3 3D busy HDA idle : AGC GPU REGISTER RESTORE FAILED with 1 reset, VendorID invalid

  Backtrace (CPU 6), Frame : Return Address

  0xffffff91fbf93ab0 : 0xffffff800b3ad58d

  0xffffff91fbf93b00 : 0xffffff800b4e9145

  0xffffff91fbf93b40 : 0xffffff800b4da87a

  0xffffff91fbf93bb0 : 0xffffff800b35a9d0

  0xffffff91fbf93bd0 : 0xffffff800b3acfa7

  0xffffff91fbf93cf0 : 0xffffff800b3acdf3

  0xffffff91fbf93d60 : 0xffffff7f8cc9867d

  0xffffff91fbf93dc0 : 0xffffff7f8cc94799

  0xffffff91fbf93e00 : 0xffffff7f8cc980da

  0xffffff91fbf93e20 : 0xffffff800ba5d407

  0xffffff91fbf93e90 : 0xffffff800ba5d329

  0xffffff91fbf93ec0 : 0xffffff800b3ec7a5

  0xffffff91fbf93f40 : 0xffffff800b3ec345

  0xffffff91fbf93fa0 : 0xffffff800b35a0ce

  Kernel Extensions in backtrace:

  com.apple.driver.AppleMuxControl(3.50.15)[DCD3A0E9-8384-36AB-A1F5-2581C0244EF1]@0xffffff7f8cc89000->0xffffff7f8cc9cfff

  dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.50.15)[D768E554-42F7-346A-9516-57BCFBA2381E]@0xffffff7f8cc57000

  dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[6C0E28B1-FDA5-3E69-BE7B-95A4EC008F57]@0xffffff7f8c7cb000

  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7f8bc95000

  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7f8bf8f000

  dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.50.15)[C82C051D-6372-35AF-8AC3-999F044DEF02]@0xffffff7f8bff8000

  BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

  Mac OS version:

  18G6020

  Kernel version:

  Darwin Kernel Version 18.7.0: Thu Jun 18 20:50:10 PDT 2020; root:xnu-4903.278.43~1/RELEASE_X86_64

  Kernel UUID: BB828521-3DD9-3ECC-9FA2-3C3ED1848228

  Kernel slide:     0x000000000b000000

  Kernel text base: 0xffffff800b200000

  __HIB  text base: 0xffffff800b100000

  System model name: MacBookPro10,1 (Mac-C3EC7CD22292981F)

  System uptime in nanoseconds: 41470586718

  last loaded kext at 10041721436: com.apple.fileutil 20.036.15 (addr 0xffffff7f8c9a7000, size 114688)

  loaded kexts:

  com.malwarebytes.mbam.rtprotection 3.2.36

  com.apple.fileutil 20.036.15

  com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0

  com.apple.driver.AudioAUUC 1.70

  com.apple.filesystems.autofs 3.0

  com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 131

  com.apple.driver.AGPM 110.25.11

  com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0

  com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0

  com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.50.15

  com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.50.15

  com.apple.driver.AppleHV 1

  com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1

  com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 282.54

  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5

  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.14d11

  com.apple.driver.AppleHDA 282.54

  com.apple.driver.AppleMikeyDriver 282.54

  com.apple.GeForce 12.0.0

  com.apple.driver.pmtelemetry 1

  com.apple.driver.AGDCBacklightControl 3.50.15

  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0

  com.apple.driver.AppleBacklight 170.12.12

  com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 12.1.0

  com.apple.driver.eficheck 1

  com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0

  com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0

  com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0

  com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.9

  com.apple.driver.AppleMuxControl 3.50.15

  com.apple.driver.AppleLPC 3.1

  com.apple.driver.AppleSMCLMU 212

  com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1

  com.apple.nvidia.NVDAStartup 12.0.0

  com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 12.1.0

  com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0

  com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.1.2

  com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 6.0.14d11

  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 255

  com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 255

  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 255

  com.apple.filesystems.apfs 945.275.9

  com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1

  com.apple.driver.AppleVirtIO 2.1.3

  com.apple.filesystems.hfs.kext 407.200.4

  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1

  com.apple.BootCache 40

  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0

  com.apple.AppleSystemPolicy 1.0

  com.apple.driver.AppleSDXC 1.7.6

  com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.3.3

  com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.21.31

  com.apple.private.KextAudit 1.0

  com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1400.1.1

  com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.260.5

  com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0

  com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1

  com.apple.driver.AppleHPET 1.8

  com.apple.driver.AppleRTC 2.0

  com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1

  com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1

  com.apple.driver.AppleAPIC 1.7

  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 220.0.0

  com.apple.nke.applicationfirewall 202

  com.apple.security.TMSafetyNet 8

  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 220.0.0

  com.apple.kext.triggers 1.0

  com.apple.iokit.IOAVBFamily 760.6

  com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 740.2

  com.apple.iokit.IOSkywalkFamily 1

  com.apple.driver.AppleSSE 1.0

  com.apple.driver.DspFuncLib 282.54

  com.apple.kext.OSvKernDSPLib 528

  com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal 12.0.0

  com.apple.nvidia.driver.NVDAResman 12.0.0

  com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0

  com.apple.AppleGPUWrangler 3.50.15

  com.apple.iokit.IONDRVSupport 530.51

  com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0

  com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0

  com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0

  com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1

  com.apple.driver.AppleHDAController 282.54

  com.apple.iokit.IOHDAFamily 282.54

  com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.50.15

  com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1

  com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 404.14

  com.apple.iokit.IOSurface 255.6.1

  com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.50.15

  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 530.68

  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8

  com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.2.0

  com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 5.6.9

  com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.14d11

  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.14d11

  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.14d11

  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.14d11

  com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 263

  com.apple.driver.AppleUSBAudio 315.6

  com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2

  com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5

  com.apple.vecLib.kext 1.2.0

  com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0

  com.apple.driver.usb.networking 5.0.0

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2

  com.apple.driver.AppleXsanScheme 3

  com.apple.iokit.IOSerialFamily 11

  com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1

  com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 5.6.9

  com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 5.6.9

  com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.1.5

  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.270.1

  com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.7.9

  com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.8.7

  com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0

  com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.2

  com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2

  com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8

  com.apple.driver.corecapture 1.0.4

  com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288

  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0

  com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.2

  com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2

  com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1

  com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1

  com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1

  com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0

  com.apple.security.quarantine 3

  com.apple.security.sandbox 300.0

  com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1

  com.apple.driver.DiskImages 493.0.0

  com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30

  com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0

  com.apple.driver.AppleKeyStore 2

  com.apple.driver.AppleUSBTDM 456.260.3

  com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5

  com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 145.200.2

  com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 408.250.3

  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 408.250.3

  com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1

  com.apple.kext.CoreTrust 1

  com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0

  com.apple.driver.KernelRelayHost 1

  com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0

  com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0

  com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1

  com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1

  com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 740.2

  com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4

  com.apple.iokit.IOReportFamily 47

  com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1

  com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9

  com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9

  com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4

  com.apple.kec.pthread 1

  com.apple.kec.Libm 1

  com.apple.kec.corecrypto 1.0

  EOF

  Model: MacBookPro10,1, BootROM 262.0.0.0.0, 4 processors, Intel Core i7, 2,4 GHz, 16 GB, SMC 2.3f36

  Graphics: kHW_IntelHD4000Item, Intel HD Graphics 4000, spdisplays_builtin

  Graphics: kHW_NVidiaGeForceGT650MItem, NVIDIA GeForce GT 650M, spdisplays_pcie_device, 1 GB

  Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

  Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xEF), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.190.34 AirPortDriverBrcm4360-1325.3)

  Bluetooth: Version 6.0.14d11, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

  Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0

  Serial ATA Device: Samsung SSD 850 EVO mSATA 500GB, 500,11 GB

  USB Device: USB 2.0 Bus

  USB Device: Hub

  USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)

  USB Device: USB 2.0 Bus

  USB Device: Hub

  USB Device: Hub

  USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad

  USB Device: BRCM20702 Hub

  USB Device: Bluetooth USB Host Controller

  USB Device: USB 3.0 Bus

  Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 23.4

  Later die dag:

  Anonymous UUID:       7EBCAA13-AAD3-BDE6-41C1-C74847FE827A

  Sun Jul 19 20:45:43 2020

  *** Panic Report ***

  panic(cpu 6 caller 0xffffff7fa229867d): GPU Panic: mux-regs 5 0 a0 d9 9 8 severity 3 WS-ready 1 switch-state 0 IG FBs 0 EG FBs 1:f power-state 0 3D idle HDA idle : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xc0000000 0xffffff92257dc000 0x0e7150a2, D0, P1/4

  Backtrace (CPU 6), Frame : Return Address

  0xffffff82011a2dd0 : 0xffffff80209ad58d

  0xffffff82011a2e20 : 0xffffff8020ae9145

  0xffffff82011a2e60 : 0xffffff8020ada87a

  0xffffff82011a2ed0 : 0xffffff802095a9d0

  0xffffff82011a2ef0 : 0xffffff80209acfa7

  0xffffff82011a3010 : 0xffffff80209acdf3

  0xffffff82011a3080 : 0xffffff7fa229867d

  0xffffff82011a30e0 : 0xffffff7fa1670e6d

  0xffffff82011a3160 : 0xffffff7fa173ed81

  0xffffff82011a31c0 : 0xffffff7fa173ee2e

  0xffffff82011a31f0 : 0xffffff7fa3abd94c

  0xffffff82011a3240 : 0xffffff7fa3abd032

  0xffffff82011a32b0 : 0xffffff7fa1768d70

  0xffffff82011a32d0 : 0xffffff7fa1677638

  0xffffff82011a3380 : 0xffffff7fa16746c9

  0xffffff82011a3500 : 0xffffff7fa1676ac2

  0xffffff82011a35e0 : 0xffffff7fa1b00a6e

  0xffffff82011a36b0 : 0xffffff7fa1af9651

  0xffffff82011a36f0 : 0xffffff7fa1afd283

  0xffffff82011a37a0 : 0xffffff7fa1ad3aa5

  0xffffff82011a3840 : 0xffffff7fa1ad4f6c

  0xffffff82011a38d0 : 0xffffff7fa1ad57f2

  0xffffff82011a3930 : 0xffffff7fa1a0a496

  0xffffff82011a3960 : 0xffffff7fa1a10c36

  0xffffff82011a39a0 : 0xffffff7fa1ad54d0

  0xffffff82011a39f0 : 0xffffff7fa1a07608

  0xffffff82011a3a80 : 0xffffff80210863ac

  0xffffff82011a3ae0 : 0xffffff80210845d0

  0xffffff82011a3b30 : 0xffffff802108d902

  0xffffff82011a3c70 : 0xffffff8020a95596

  0xffffff82011a3d80 : 0xffffff80209b2dcc

  0xffffff82011a3dd0 : 0xffffff802098db41

  0xffffff82011a3e50 : 0xffffff80209a225e

  0xffffff82011a3ef0 : 0xffffff8020ac07b7

  0xffffff82011a3fa0 : 0xffffff802095b1b6

  Kernel Extensions in backtrace:

  com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(404.14)[F4948CC7-3519-3A90-B9CE-B4D33F3F6F83]@0xffffff7fa1a02000->0xffffff7fa1aa8fff

  dependency: com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity(1.0.5)[1AD7D9F4-24B5-354F-BD01-C301F58FAA52]@0xffffff7fa19b6000

  dependency: com.apple.iokit.IOSurface(255.6.1)[4935BACD-DAFD-304C-AD0D-1D6B4670DD9F]@0xffffff7fa19d7000

  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7fa158f000

  dependency: com.apple.iokit.IOReportFamily(47)[769D4408-2D1B-3B65-89D1-4C3C547099E3]@0xffffff7fa19fb000

  com.apple.driver.AppleMuxControl(3.50.15)[DCD3A0E9-8384-36AB-A1F5-2581C0244EF1]@0xffffff7fa2289000->0xffffff7fa229cfff

  dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.50.15)[D768E554-42F7-346A-9516-57BCFBA2381E]@0xffffff7fa2257000

  dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[6C0E28B1-FDA5-3E69-BE7B-95A4EC008F57]@0xffffff7fa1dcb000

  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7fa158f000

  dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.50.15)[C82C051D-6372-35AF-8AC3-999F044DEF02]@0xffffff7fa15f8000

  com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(12.0)[AE94AB7B-ECE1-31E6-8165-08FF46E8CF81]@0xffffff7fa1604000->0xffffff7fa18ddfff

  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(530.51)[99622648-4852-3ED6-AA4A-74BA494BCCF7]@0xffffff7fa15e8000

  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7fa158f000

  dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.50.15)[C82C051D-6372-35AF-8AC3-999F044DEF02]@0xffffff7fa15f8000

  com.apple.GeForce(12.0)[5C05436F-5B39-3043-B58A-72FD5CCC6E10]@0xffffff7fa1ab9000->0xffffff7fa1b54fff

  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(530.51)[99622648-4852-3ED6-AA4A-74BA494BCCF7]@0xffffff7fa15e8000

  dependency: com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(12.0.0)[AE94AB7B-ECE1-31E6-8165-08FF46E8CF81]@0xffffff7fa1604000

  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7fa158f000

  dependency: com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(404.14)[F4948CC7-3519-3A90-B9CE-B4D33F3F6F83]@0xffffff7fa1a02000

  com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal(12.0)[7F98B4E9-CEB0-3354-A034-2D90A819E58B]@0xffffff7fa39c3000->0xffffff7fa3b70fff

  dependency: com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(12.0.0)[AE94AB7B-ECE1-31E6-8165-08FF46E8CF81]@0xffffff7fa1604000

  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

  BSD process name corresponding to current thread: Adobe CEF Helper

  Mac OS version:

  18G6020

  Kernel version:

  Darwin Kernel Version 18.7.0: Thu Jun 18 20:50:10 PDT 2020; root:xnu-4903.278.43~1/RELEASE_X86_64

  Kernel UUID: BB828521-3DD9-3ECC-9FA2-3C3ED1848228

  Kernel slide:     0x0000000020600000

  Kernel text base: 0xffffff8020800000

  __HIB  text base: 0xffffff8020700000

  System model name: MacBookPro10,1 (Mac-C3EC7CD22292981F)

  System uptime in nanoseconds: 76646233699

  last loaded kext at 8770994046: com.apple.fileutil 20.036.15 (addr 0xffffff7fa1fa7000, size 114688)

  loaded kexts:

  com.malwarebytes.mbam.rtprotection 3.2.36

  com.apple.fileutil 20.036.15

  com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0

  com.apple.driver.AudioAUUC 1.70

  com.apple.filesystems.autofs 3.0

  com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 131

  com.apple.driver.AppleMikeyDriver 282.54

  com.apple.driver.AGPM 110.25.11

  com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0

  com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0

  com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.50.15

  com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.50.15

  com.apple.driver.AppleHV 1

  com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1

  com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 282.54

  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5

  com.apple.driver.AppleHDA 282.54

  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.14d11

  com.apple.driver.AGDCBacklightControl 3.50.15

  com.apple.GeForce 12.0.0

  com.apple.driver.pmtelemetry 1

  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0

  com.apple.driver.AppleBacklight 170.12.12

  com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 12.1.0

  com.apple.driver.eficheck 1

  com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0

  com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0

  com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0

  com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.9

  com.apple.driver.AppleMuxControl 3.50.15

  com.apple.driver.AppleLPC 3.1

  com.apple.driver.AppleSMCLMU 212

  com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1

  com.apple.nvidia.NVDAStartup 12.0.0

  com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 12.1.0

  com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0

  com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.1.2

  com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 6.0.14d11

  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 255

  com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 255

  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 255

  com.apple.filesystems.apfs 945.275.9

  com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1

  com.apple.driver.AppleVirtIO 2.1.3

  com.apple.filesystems.hfs.kext 407.200.4

  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1

  com.apple.BootCache 40

  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0

  com.apple.AppleSystemPolicy 1.0

  com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.21.31

  com.apple.driver.AppleSDXC 1.7.6

  com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.3.3

  com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1400.1.1

  com.apple.private.KextAudit 1.0

  com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.260.5

  com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0

  com.apple.driver.AppleRTC 2.0

  com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1

  com.apple.driver.AppleHPET 1.8

  com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1

  com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1

  com.apple.driver.AppleAPIC 1.7

  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 220.0.0

  com.apple.nke.applicationfirewall 202

  com.apple.security.TMSafetyNet 8

  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 220.0.0

  com.apple.kext.triggers 1.0

  com.apple.iokit.IOAVBFamily 760.6

  com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 740.2

  com.apple.iokit.IOSkywalkFamily 1

  com.apple.driver.AppleSSE 1.0

  com.apple.driver.DspFuncLib 282.54

  com.apple.kext.OSvKernDSPLib 528

  com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal 12.0.0

  com.apple.nvidia.driver.NVDAResman 12.0.0

  com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0

  com.apple.AppleGPUWrangler 3.50.15

  com.apple.iokit.IONDRVSupport 530.51

  com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0

  com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0

  com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1

  com.apple.driver.AppleHDAController 282.54

  com.apple.iokit.IOHDAFamily 282.54

  com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.50.15

  com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1

  com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 404.14

  com.apple.iokit.IOSurface 255.6.1

  com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.50.15

  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 530.68

  com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0

  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8

  com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.2.0

  com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 5.6.9

  com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.14d11

  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.14d11

  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.14d11

  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.14d11

  com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 263

  com.apple.driver.AppleUSBAudio 315.6

  com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2

  com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5

  com.apple.vecLib.kext 1.2.0

  com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0

  com.apple.driver.usb.networking 5.0.0

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2

  com.apple.driver.AppleXsanScheme 3

  com.apple.iokit.IOSerialFamily 11

  com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1

  com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 5.6.9

  com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 5.6.9

  com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.1.5

  com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.7.9

  com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.8.7

  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.270.1

  com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0

  com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2

  com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8

  com.apple.driver.corecapture 1.0.4

  com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.2

  com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288

  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0

  com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.2

  com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2

  com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1

  com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1

  com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1

  com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0

  com.apple.security.quarantine 3

  com.apple.security.sandbox 300.0

  com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1

  com.apple.driver.DiskImages 493.0.0

  com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30

  com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0

  com.apple.driver.AppleKeyStore 2

  com.apple.driver.AppleUSBTDM 456.260.3

  com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5

  com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver

  EOF

  Model: MacBookPro10,1, BootROM 262.0.0.0.0, 4 processors, Intel Core i7, 2,4 GHz, 16 GB, SMC 2.3f36

  Graphics: kHW_IntelHD4000Item, Intel HD Graphics 4000, spdisplays_builtin

  Graphics: kHW_NVidiaGeForceGT650MItem, NVIDIA GeForce GT 650M, spdisplays_pcie_device, 1 GB

  Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

  Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xEF), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.190.34 AirPortDriverBrcm4360-1325.3)

  Bluetooth: Version 6.0.14d11, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

  Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0

  Serial ATA Device: Samsung SSD 850 EVO mSATA 500GB, 500,11 GB

  USB Device: USB 2.0 Bus

  USB Device: Hub

  USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)

  USB Device: USB 2.0 Bus

  USB Device: Hub

  USB Device: Hub

  USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad

  USB Device: BRCM20702 Hub

  USB Device: Bluetooth USB Host Controller

  USB Device: USB 3.0 Bus

  Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 23.4

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.