2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Q:
  Bijdrager
  Jbos

  Mac book pro start niet meer op vanuit slaapstand

  De laatste tijd heeft mijn mac book steeds meer kuren, zodra de mac book in slaapstand is geweest omdat ik bijvoorbeeld de deur ben uit geweest. dan wordt de mac niet meer wakker en dan moet ik het eerst met het uit knopje uitzetten om hem vervolgens weer aan te zetten.

  nu heb ik het rapport gekopieerd en hieronder geplakt, zou iemand mij kunnen helpen om het probleem op te lossen. denk zelf dat mijn SSD aan het overlijden is.

  Anonymous UUID: 40AE1959-C2A1-A824-EF28-CEE56F42F269

  Fri Jul 29 18:10:53 2016

  *** Panic Report ***
  panic(cpu 3 caller 0xffffff80013ce6fa): Kernel trap at 0xffffff800110e2f6, type 14=page fault, registers:
  CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0xffffff82c2f4414c, CR3: 0x000000017eaa00c3, CR4: 0x00000000001626e0
  RAX: 0x00000000612e656c, RBX: 0xffffff80d2742400, RCX: 0xffffff80d2742408, RDX: 0x0001000203000000
  RSP: 0xffffff9136acbbc0, RBP: 0xffffff9136acbc30, RSI: 0xffffff80d2742000, RDI: 0xffffff813e3aab9c
  R8: 0xffffff82c2f4414c, R9: 0xffffff82f0086d5c, R10: 0xffffff813e3aaca8, R11: 0x0f0f0f0f0f0f0f0f
  R12: 0xfffffe9c46c61000, R13: 0xffffff80d2742000, R14: 0x0000000000000588, R15: 0x0000000000000000
  RFL: 0x0000000000010202, RIP: 0xffffff800110e2f6, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000000
  Fault CR2: 0xffffff82c2f4414c, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x3, PL: 1

  Backtrace (CPU 3), Frame : Return Address
  0xffffff9136acb850 : 0xffffff80012dab52
  0xffffff9136acb8d0 : 0xffffff80013ce6fa
  0xffffff9136acbab0 : 0xffffff80013ec563
  0xffffff9136acbad0 : 0xffffff800110e2f6
  0xffffff9136acbc30 : 0xffffff80013425af
  0xffffff9136acbc90 : 0xffffff8001340f47
  0xffffff9136acbcd0 : 0xffffff80013435eb
  0xffffff9136acbd00 : 0xffffff800134db87
  0xffffff9136acbf20 : 0xffffff80013cecef
  0xffffff9136acbfb0 : 0xffffff80013ec475

  BSD process name corresponding to current thread: com.apple.WebKit

  Mac OS version:
  15G31

  Kernel version:
  Darwin Kernel Version 15.6.0: Thu Jun 23 18:25:34 PDT 2016; root:xnu-3248.60.10~1/RELEASE_X86_64
  Kernel UUID: B5AA8E3E-65B6-3D0E-867B-8DCCF81E536C
  Kernel slide: 0x0000000001000000
  Kernel text base: 0xffffff8001200000
  __HIB text base: 0xffffff8001100000
  System model name: MacBookPro9,2 (Mac-6F01561E16C75D06)

  System uptime in nanoseconds: 4083071600013
  last loaded kext at 4069628967655: com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.0.1 (addr 0xffffff7f83fdf000, size 40960)
  last unloaded kext at 3695471023025: com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 1.0.0 (addr 0xffffff7f83fdd000, size 184320)
  loaded kexts:
  com.visicom.ManyCam.VideoDevice.driver 4.0.5
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 245.4
  com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
  com.apple.filesystems.autofs 3.0
  com.apple.driver.AGPM 110.22.0
  com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
  com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
  com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 124
  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.1
  com.apple.driver.pmtelemetry 1
  com.apple.driver.AppleHDA 274.12
  com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
  com.apple.driver.AppleMikeyDriver 274.12
  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.4.6f1
  com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 10.1.4
  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
  com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 10.1.4
  com.apple.driver.AppleBacklight 170.8.9
  com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
  com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.4.6f1
  com.apple.driver.AppleSMCLMU 208
  com.apple.driver.AppleLPC 3.1
  com.apple.driver.AppleHV 1
  com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
  com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.13
  com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.0.8
  com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
  com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 245.4
  com.apple.driver.AppleIRController 327.6
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 245.4
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
  com.apple.BootCache 38
  com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.7.7
  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.8.5
  com.apple.driver.AppleSDXC 1.7.0
  com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.2.0
  com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.4
  com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1040.1.1a6
  com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.1.8
  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.0.1
  com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
  com.apple.driver.AppleRTC 2.0
  com.apple.driver.AppleACPIButtons 4.0
  com.apple.driver.AppleHPET 1.8
  com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
  com.apple.driver.AppleACPIEC 4.0
  com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 218.0.0
  com.apple.nke.applicationfirewall 163
  com.apple.security.quarantine 3
  com.apple.security.TMSafetyNet 8
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 218.0.0
  com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.0.1
  com.apple.kext.triggers 1.0
  com.apple.iokit.IOVideoFamily 1.2.1
  com.apple.iokit.IOStreamFamily 1.1.0
  com.apple.driver.DspFuncLib 274.12
  com.apple.kext.OSvKernDSPLib 525
  com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
  com.apple.iokit.IOSurface 108.2.3
  com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.6
  com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 205.11
  com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.12.8
  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.4.6f1
  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.4.6f1
  com.apple.driver.AppleHDAController 274.12
  com.apple.iokit.IOHDAFamily 274.12
  com.apple.iokit.IOAudioFamily 204.4
  com.apple.vecLib.kext 1.2.0
  com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1
  com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
  com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
  com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
  com.apple.driver.CoreCaptureResponder 1
  com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
  com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
  com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.14d1
  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d7
  com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 250.5
  com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 900.4.1
  com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0
  com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.0.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.0.1
  com.apple.driver.CoreStorage 517.50.1
  com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.7.7
  com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.8
  com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.8
  com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.8
  com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 4.1.3
  com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 4.1.3
  com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.0.2
  com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.6.2
  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.7.7
  com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.0.4
  com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.0.2
  com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b3
  com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.6.1
  com.apple.iokit.IO80211Family 1110.26
  com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
  com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
  com.apple.driver.corecapture 1.0.4
  com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.8.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.0.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.0.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.0.1
  com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
  com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.0.1
  com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.0.1
  com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
  com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
  com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
  com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
  com.apple.security.sandbox 300.0
  com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
  com.apple.driver.AppleKeyStore 2
  com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
  com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
  com.apple.driver.DiskImages 417.4
  com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
  com.apple.iokit.IOReportFamily 31
  com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
  com.apple.driver.AppleACPIPlatform 4.0
  com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
  com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
  com.apple.kec.Libm 1
  com.apple.kec.pthread 1
  com.apple.kec.corecrypto 1.0
  Model: MacBookPro9,2, BootROM MBP91.00D3.B0D, 2 processors, Intel Core i5, 2,5 GHz, 8 GB, SMC 2.2f44
  Graphics: Intel HD Graphics 4000, Intel HD Graphics 4000, Built-In
  Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x859B, 0x435435313236344246313630424A2E433846
  Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x859B, 0x435435313236344246313630424A2E433846
  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xF5), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.95.175.1a6)
  Bluetooth: Version 4.4.6f1 17910, 3 services, 18 devices, 1 incoming serial ports
  Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
  Serial ATA Device: Crucial_CT480M500SSD1, 480,1 GB
  Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-8A8
  USB Device: USB 2.0 Bus
  USB Device: Hub
  USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
  USB Device: USB 2.0 Bus
  USB Device: Hub
  USB Device: Hub
  USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
  USB Device: IR Receiver
  USB Device: BRCM20702 Hub
  USB Device: Bluetooth USB Host Controller
  USB Device: USB 3.0 Bus
  Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 25.1

  Sleutelbeheerder
  Night

  Het lijkt of er iets mis gaat met Safari (Com.Apple.Webkit)…

  Je zou kunnen kijken of de oplossing ligt in het herinstalleren van OSX (waarvan Safari onderdeel is) vanaf de Recovery disk.
  Voordeel is dat er dan verder geen bestanden verloren gaan.

  Zorg wel dat je van tevoren het volgende hebt gedaan:
  1) SMC en PRAM resetten
  2) Keertje opstarten in Safe mode en daarna weer gewoon
  3) Permissies herstellen (indien jouw versie van OSX dit toelaat)

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.