16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
 • Q:
  Bijdrager
  MoNdO GeNeRaToR

  Kernel Panic

  Is er iemand die mij kan zeggen waarom ik gisteren en vandaag plots deze kernel panics krijg? Ik ben niet zo goed thuis in het ontcijferen van de backtrace in de console.

  MacBook Pro 2010
  Systeem 10.9 (GM) legaal geïnstalleerd trouwens.

  Kernel Panic van daarnet:

  Anonymous UUID: AA78949E-3717-8A96-1857-5F0AFEF720CE

  Sat Oct 12 14:46:28 2013
  panic(cpu 0 caller 0xffffff80190dc19e): Kernel trap at 0xffffff80191c632e, type 13=general protection, registers:
  CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x00000001099de050, CR3: 0x000000001978a002, CR4: 0x00000000000206e0
  RAX: 0xffffff810a113c80, RBX: 0xffffff803ca82000, RCX: 0x3c00000000000000, RDX: 0xffffff802b60fb50
  RSP: 0xffffff810a113c50, RBP: 0xffffff810a113cb0, RSI: 0x0000000000000000, RDI: 0xffffff802b60fb50
  R8: 0x0000000000000001, R9: 0x0000000000000000, R10: 0x0000000000002000, R11: 0x00000000000003d6
  R12: 0xffffff803ca82052, R13: 0xffffff803ca82080, R14: 0xffffff8019520913, R15: 0x0000000000000001
  RFL: 0x0000000000010202, RIP: 0xffffff80191c632e, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
  Fault CR2: 0x00000001099de050, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0

  Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
  0xffffff80fb6d1c50 : 0xffffff8019022f69
  0xffffff80fb6d1cd0 : 0xffffff80190dc19e
  0xffffff80fb6d1ea0 : 0xffffff80190f3606
  0xffffff80fb6d1ec0 : 0xffffff80191c632e
  0xffffff810a113cb0 : 0xffffff80193864bb
  0xffffff810a113d20 : 0xffffff8019376abb
  0xffffff810a113d50 : 0xffffff80191d865d
  0xffffff810a113dc0 : 0xffffff8019376888
  0xffffff810a113e70 : 0xffffff80191fa016
  0xffffff810a113ea0 : 0xffffff80191e46b3
  0xffffff810a113ed0 : 0xffffff80191dda6a
  0xffffff810a113f40 : 0xffffff80191e4657
  0xffffff810a113f50 : 0xffffff801943de23
  0xffffff810a113fb0 : 0xffffff80190f3e06

  BSD process name corresponding to current thread: launchd

  Mac OS version:
  13A598

  Kernel version:
  Darwin Kernel Version 13.0.0: Thu Sep 19 22:22:27 PDT 2013; root:xnu-2422.1.72~6/RELEASE_X86_64
  Kernel UUID: 1D9369E3-D0A5-31B6-8D16-BFFBBB390393
  Kernel slide: 0x0000000018e00000
  Kernel text base: 0xffffff8019000000
  System model name: MacBookPro6,2 (Mac-F22586C8)

  System uptime in nanoseconds: 4892265433241
  last loaded kext at 1929948756397: com.apple.filesystems.afpfs 11.0 (addr 0xffffff7f9b4dd000, size 348160)
  last unloaded kext at 2026747541269: com.apple.driver.AppleUSBCDC 4.2.1b2 (addr 0xffffff7f9b47c000, size 16384)
  loaded kexts:
  com.vara.driver.VaraAudio 1.0.3
  net.telestream.driver.TelestreamAudio 1.0.5
  com.squirrels.airparrot.framebuffer 3
  com.squirrels.driver.AirParrotSpeakers 1.7
  com.apple.filesystems.afpfs 11.0
  com.apple.nke.asp-tcp 8.0.0
  com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 80.14
  com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
  com.apple.driver.AGPM 100.14.11
  com.apple.filesystems.autofs 3.0
  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.2.0f6
  com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 124
  com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
  com.apple.driver.AppleHDA 2.5.2fc2
  com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
  com.apple.GeForceTesla 8.1.8
  com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.5.2fc2
  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
  com.apple.driver.AppleHWAccess 1
  com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
  com.apple.driver.AppleLPC 1.7.0
  com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
  com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.4d1
  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.13
  com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.2.0f6
  com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
  com.apple.driver.AppleIntelHDGraphics 8.1.8
  com.apple.driver.AppleIntelHDGraphicsFB 8.1.8
  com.apple.driver.AppleMuxControl 3.4.12
  com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.1.12
  com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 240.2
  com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.3.5
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
  com.apple.BootCache 35
  com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 240.2
  com.apple.driver.AppleIRController 325.7
  com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.6.0
  com.apple.driver.XsanFilter 404
  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.4.0
  com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.6.9b9
  com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 700.20.22
  com.apple.driver.AppleUSBHub 650.4.4
  com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.9
  com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.9.5
  com.apple.driver.AppleUSBEHCI 650.4.1
  com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
  com.apple.driver.AppleRTC 2.0
  com.apple.driver.AppleACPIButtons 2.0
  com.apple.driver.AppleHPET 1.8
  com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.0
  com.apple.driver.AppleACPIEC 2.0
  com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 216.0.0
  com.apple.nke.applicationfirewall 153
  com.apple.security.quarantine 3
  com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 216.0.0
  com.apple.security.SecureRemotePassword 1.0
  com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 4.2.0f6
  com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 245.13
  com.apple.driver.AppleUSBHIDKeyboard 170.15
  com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 170.15
  com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.4.12
  com.apple.kext.triggers 1.0
  com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.7
  com.apple.driver.DspFuncLib 2.5.2fc2
  com.apple.vecLib.kext 1.0.0
  com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla 8.1.8
  com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla 8.1.8
  com.apple.iokit.IOSurface 91
  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.2.0f6
  com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.5.1d27
  com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.5
  com.apple.driver.AppleHDAController 2.5.2fc2
  com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.5.2fc2
  com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
  com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.9.4fc11
  com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.14
  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.2.0f6
  com.apple.driver.AppleSMC 3.1.6d1
  com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.4.12
  com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
  com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.6
  com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.11d1
  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.6
  com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.6.0
  com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.6.0
  com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 240.6
  com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 650.4.4
  com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 650.4.0
  com.apple.driver.AppleUSBComposite 650.4.0
  com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.6.0
  com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
  com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
  com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
  com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.6.0
  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.6.0
  com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b3
  com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b4
  com.apple.iokit.IO80211Family 600.34
  com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
  com.apple.iokit.IOUSBUserClient 650.4.4
  com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.5
  com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.6.0
  com.apple.iokit.IOUSBFamily 650.4.4
  com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
  com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
  com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
  com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
  com.apple.security.sandbox 278.10
  com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
  com.apple.security.TMSafetyNet 7
  com.apple.driver.AppleKeyStore 2
  com.apple.driver.DiskImages 371.1
  com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.9
  com.apple.iokit.IOReportFamily 21
  com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
  com.apple.driver.AppleACPIPlatform 2.0
  com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.8
  com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
  com.apple.kec.corecrypto 1.0
  com.apple.kec.pthread 1

  Alvast bedankt!

  Bijdrager
  Wiki Post
  Inactief
  Anoniem

  com.vara.driver.VaraAudio 1.0.3
  net.telestream.driver.TelestreamAudio 1.0.5
  com.squirrels.airparrot.framebuffer 3
  com.squirrels.driver.AirParrotSpeakers 1.7

  Kernel panics hebben vaak te maken met rotte externe soft- en/of hardware. Deze regels staan bovenaan, AirParrot is dus een goede verdachte. Of de Vara driver.

  Bijdrager
  iMad

  Heb je gisteren een programma geïnstalleerd, een programma die tijdens het opstarten van je Mac ook automatisch wordt opgestart?

  Bijdrager
  MoNdO GeNeRaToR

  Nee, ik heb gisteren niks geïnstalleerd.
  Ik heb net Airparrot helemaal verwijderd. Nu eens kijken naar die Vara driver.

  Ik heb de apps van derden die mee opstarten nu eens allemaal afgezet (Flycut, Yoink en Nextab), ze starten nu ook niet meer automatisch op.

  Bestaat er nergens een programma waar je de backtrace mee kan ontcijferen? Zou handig zijn. Dan kan je tenminste weten wat de crash veroorzaakte.

  EDIT: VaraDriver en Telestream drivers hebben te maken met Screenflow en dat is normaal gezien toch degelijke software.
  Voorlopig hou ik het dus op Airparrot die de crash veroorzaakte.

  Hopelijk opgelost.

  Bedankt voor de reacties!

  Bijdrager
  hendrik ijzerbroot

  De drie belangrijkste zaken uit een KP report zijn deze twee regels:

  panic(cpu 0 caller 0xffffff80190dc19e): Kernel trap at 0xffffff80191c632e, type 13=general protection,

  BSD process name corresponding to current thread: launchd
  En de loaded kexts lijst.

  Het proces dat liep tijdens de KP is de launchdaemon die verantwoordelijk is voor het opstarten van een ander proces c.q. programma.
  De foutcode 13 (general protection) doet vermoeden dat de launchdaemon in de fout gaat door protected RAM te gebruiken.

  Sleutelbeheerder
  Night

  Ook het (onjuist) verwijderen van software kan crashes veroorzaken. Wellicht wil de LaunchDeamon geheugen aanspreken door iets in het RAM te willen plaatsen wat niet (meer) bestaat…

  Bijdrager
  Shmoo
  Night op 12 oktober 2013

  Ook het (onjuist) verwijderen van software kan crashes veroorzaken. Wellicht wil de LaunchDeamon geheugen aanspreken door iets in het RAM te willen plaatsen wat niet (meer) bestaat…

  Dus als ik het goed begrijp ben jij ook een voorstander van de programmaatjes die direct alle Cache en andere ‘verborgen’ bestanden mee-verwijderen tijdens het verwijderen van Apps ?

  Volgens Apple is het namelijk gewoon een kwestie van de App uit je programma’s map richting je prullenmand slepen en klaar.

  Sommige mensen zijn voorstanders van dit soort Apps en sommige hebben er iet op tegen..
  Ik gebruik graag AppZapper geeft een beter gevoel dat ook echt alles weg is.

  Bijdrager
  hendrik ijzerbroot

  Een third party app verwijderen inclusief de cache en voorkeuren etc. ervan is ook niet zo erg. Maar je kunt meer met dit soort ‘tools’ en dat gaat dan wel eens fout omdat men dan iets teveel verwijderd heeft…
  Ik betwijfel het overigens of in dit geval zo’n tooltje aan de grondslag ligt van de KP.

  Bijdrager
  MoNdO GeNeRaToR

  Nee, want ik gebruik nooit van die opruimtools. Totaal overbodig en inderdaad soms ook “gevaarlijk” omdat ze wel eens teveel kunnen verwijderen.

  @Hendrik
  : slaap jij ook wel eens?;)

  Bijdrager
  leavestone

  Zou ik dit draadje mogen lenen om ook advies te vragen voor een Kernel Panic?

  betreft volgende:

  Sun Oct 13 10:47:06 2013
  panic(cpu 3 caller 0xffffff7f98e6ff1a): “GPU Panic: [<None>] 5 3 7f 0 0 0 0 3 : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xd2000000 0xffffff8107a41000 0x0a5480a2, D0, P2/4\n”@/SourceCache/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.4.5/src/AppleMuxControl/kext/GPUPanic.cpp:127
  Backtrace (CPU 3), Frame : Return Address
  0xffffff8106a6b190 : 0xffffff8016c1d636
  0xffffff8106a6b200 : 0xffffff7f98e6ff1a
  0xffffff8106a6b2d0 : 0xffffff7f9737026c
  0xffffff8106a6b390 : 0xffffff7f974431f6
  0xffffff8106a6b3d0 : 0xffffff7f97443254
  0xffffff8106a6b440 : 0xffffff7f97708278
  0xffffff8106a6b570 : 0xffffff7f9746bad1
  0xffffff8106a6b590 : 0xffffff7f9737703f
  0xffffff8106a6b640 : 0xffffff7f97374ad6
  0xffffff8106a6b840 : 0xffffff7f97375a1e
  0xffffff8106a6b920 : 0xffffff7f9833a000
  0xffffff8106a6b960 : 0xffffff7f98349e37
  0xffffff8106a6b980 : 0xffffff7f98378e5f
  0xffffff8106a6b9c0 : 0xffffff7f98378ebd
  0xffffff8106a6ba00 : 0xffffff7f9834fc0f
  0xffffff8106a6ba50 : 0xffffff7f9831a062
  0xffffff8106a6bae0 : 0xffffff7f98315dfa
  0xffffff8106a6bb10 : 0xffffff7f983139bb
  0xffffff8106a6bb40 : 0xffffff801706ec83
  0xffffff8106a6bbc0 : 0xffffff8017070d13
  0xffffff8106a6bc20 : 0xffffff801706e74f
  0xffffff8106a6bd70 : 0xffffff8016c98c21
  0xffffff8106a6be80 : 0xffffff8016c20b4d
  0xffffff8106a6beb0 : 0xffffff8016c10448
  0xffffff8106a6bf00 : 0xffffff8016c1961b
  0xffffff8106a6bf70 : 0xffffff8016ca6546
  0xffffff8106a6bfb0 : 0xffffff8016ccf473
  Kernel Extensions in backtrace:
  com.apple.NVDAResman(8.1.6)[EA4F9902-5AAE-3F1D-A846-3796221C8C91]@0xffffff7f9730f000->0xffffff7f975b1fff
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[2FAEA49C-EA4C-39C6-9203-FC022277A43C]@0xffffff7f97275000
  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.7)[F16E015E-1ABE-3C40-AC71-BC54F4BE442E]@0xffffff7f972fb000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.7)[9928306E-3508-3DBC-80A4-D8F1D87650D7]@0xffffff7f972b8000
  com.apple.nvidia.nv50hal(8.1.6)[3455BCFE-565A-3FE5-9F0B-855BCB6CC9B3]@0xffffff7f975bd000->0xffffff7f97890fff
  dependency: com.apple.NVDAResman(8.1.6)[EA4F9902-5AAE-3F1D-A846-3796221C8C91]@0xffffff7f9730f000
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[2FAEA49C-EA4C-39C6-9203-FC022277A43C]@0xffffff7f97275000
  com.apple.GeForce(8.1.6)[0E3D8776-A5B7-3D82-9BFD-9188170B358D]@0xffffff7f982f7000->0xffffff7f983c4fff
  dependency: com.apple.NVDAResman(8.1.6)[EA4F9902-5AAE-3F1D-A846-3796221C8C91]@0xffffff7f9730f000
  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.7)[F16E015E-1ABE-3C40-AC71-BC54F4BE442E]@0xffffff7f972fb000
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[2FAEA49C-EA4C-39C6-9203-FC022277A43C]@0xffffff7f97275000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.7)[9928306E-3508-3DBC-80A4-D8F1D87650D7]@0xffffff7f972b8000
  com.apple.driver.AppleMuxControl(3.4.5)[49FEF732-D7A3-327B-A7AA-6AC5A6E3DCFF]@0xffffff7f98e62000->0xffffff7f98e74fff
  dependency: com.apple.driver.AppleBacklightExpert(1.0.4)[B5B1F368-132E-3509-9ED5-93270E3ABBDD]@0xffffff7f98e5d000
  dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.8)[2FAEA49C-EA4C-39C6-9203-FC022277A43C]@0xffffff7f97275000
  dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.4.5)[4A2C8548-7EF1-38A9-8817-E8CB34B8DCA6]@0xffffff7f98e49000
  dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[A35915E8-C1B0-3C0F-81DF-5515BC9002FC]@0xffffff7f971f3000
  dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.7)[F16E015E-1ABE-3C40-AC71-BC54F4BE442E]@0xffffff7f972fb000
  dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.7)[9928306E-3508-3DBC-80A4-D8F1D87650D7]@0xffffff7f972b8000

  BSD process name corresponding to current thread: WindowServer

  Bijdrager
  hendrik ijzerbroot
  MoNdO op 13 oktober 2013

  Nee, want ik gebruik nooit van die opruimtools. Totaal overbodig en inderdaad soms ook “gevaarlijk” omdat ze wel eens teveel kunnen verwijderen.

  @Hendrik
  : slaap jij ook wel eens?;)

  Ja hoor. Zo zal je van mij nooit een bericht zien tussen ± 4:00 en 13:00.:lol:

  Bijdrager
  hendrik ijzerbroot

  @leavestone
  Dit heeft duidelijk met je grafische kaart te maken aangezien er staat: “GPU panic” en “read error”
  Ook wordt de NVDA resourcemanager genoemd en com.apple.driver.AppleGraphicsControl.

  Heb je er vaak last van of alleen bij een bepaald programma dan wel handeling?
  Indien het laatste, dan wilt het programma kennelijk een niet toegestaan grafisch commando uitvoeren.
  Dit komt mogelijk door een onjuiste configuratie wat soms in een apart config bestand staat.
  Indien het eerste: dan is er mogelijk iets mis met je grafische kaart.

  Het lopende proces “window server” is verantwoordelijk voor het renderen van alle soorten vensters en hun inhoud.
  Het lijkt er dus op dat de windowserver een read error kreeg bij het uitlezen van het VRAM.

  Bijdrager
  leavestone

  @ Hendrik IJzerbroot Het Zal dan inderdaad met de Grafische kaart te maken hebben omdat hij ongeacht wat ik aan het doen ben een kernel panic kan krijgen. Vooral na het ontwaken uit slaapmodus. Het is iets recents.

  Kan het eventueel te maken hebben met fusiondrive en vertec 3? Ik had wel wat permissie errors maar ook nadat doe hersteld waren had ik opnieuw panics

  Ik heb nog Apple care noodzaak in verband reizen naar China en ik heb dit al vele malen terug verdient dus koop het nu standaard. Moet ik mijn fusiondrive nog ontmantelen om hem naar Apple te brengen of zijn ze tegenwoordig wat coulanter in A’dam?

  Bijdrager
  hendrik ijzerbroot

  Hier een soortgelijk probleem.
  Daar heeft iemand kernel panics na de 10.8.4 update in combinatie met een Vertex. Ook als de Mac uit sleepmodus komt. Ook bij hem heeft het met de windowserver en graphics te maken. Het komt vermoedelijk omdat 10.8.4. andere drivers heeft gekregen. En verwijdert hij de SSD dan is het probleem verdwenen.

  Bijdrager
  leavestone

  @ Hendrik IJzerbroot, Het is een 4 ipv 3 maar dan wacht ik tot Maverick hoop dat het na de upgrade verdwenen is maar als ik zie hoe buggy iOS 7 is vraag ik me af of het wel verstandig is.

16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.