30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 45)
 • Q:
  Bijdrager
  grafischleven

  Eigendomsrechten verkopen

  Dilemma!

  Lang verhaal kort, ik ben grafisch vormgever en er is mij gevraagd een magazine vorm te geven. Nu beginnen we met een dummy waar ik een offerte voor berekend heb. Die opdrachtgever wil alleen nadat de factuur betaald is ook alle eigendomsrechten hebben. Nu heb ik al onderzoek gedaan naar de verschillende opties. Dus van licenties tot volledige overdacht. En ik denk dat ik uit moet gaan van het laatste, maar wat is een logisch bedrag/percentage voor de verkoop van het eigendomsrecht…?

  Heeft iemand hier ervaring mee?

  Alvast bedankt!

  Bijdrager
  Koning Frank

  Als je iets verkoopt en levert gaat het eigendom over. Wat jij bedoelt is de overdracht van het intellectuele eigendom, oftewel in jouw geval het auteursrecht op het ontwerp van de magazine. Maar dat wat betreft de terminologie.

  Vraag terug aan jou: is het een éénmalig blad of periodiek?

  Bijdrager
  grafischleven

  Klopt inderdaad, in dit geval is de terminologie nogal van belang dus bedankt dat je mij erop wijst.

  Het een magazine wat nog opgezet moet worden maar het doel is dat het een periodiek blad gaat worden.

  Bijdrager
  Nextweb

  Op zich wel een terechte opmerking van je opdrachtgever. Veel grafisch vormgevers vinden dat indien ze – op basis van uurtje factuurtje – iets maken dat alleen mag worden gebruikt voor het specifieke doel van de overeenkomst. Wil de opdrachtgever het daarna nog een keer gebruiken dan gewoon opnieuw betalen. Staat wel een beetje op gespannen voet met het feit dat de grafisch vormgever er al voor is betaald. (uurtje – factuurtje)

  Je hoort ook wel vaak dat het gaat om het persoonlijke karakter van het ontwerp te beschermen, eigenlijk onzin want bij overdracht van het auteursrecht gaan de persoonlijkheidsrechten nooit mee, die blijven bij de auteur.

  Lastiger wordt het trouwens indien de opdrachtgever de intellectuele rechten overdraagt voor het magazine en later zelf banner’s gaat maken, wellicht een folder. Mag dat dan ook ?

  Dat is maar de vraag. Dat heeft alles te maken met afspreken en vastleggen. En de bedoeling van partijen. “Intellectuele rechten” overdragen lijkt zo’n mooie terminologie en snel gedaan, maar dat is het niet. Bijna wekelijks wijs ik cliënten op deze problematiek.

  Bijdrager
  Koning Frank

  Maar even praktisch: de opdrachtgever wil (waarschijnlijk) het auteursrecht hebben omdat hij het ontwerp voor meerdere uitgaven wil gebruiken en er dus alles mee kan doen (even behoudens de hierboven aangestipte persoonlijkheidsrechten, maar nu even niet interessant). Als ik jou was zal ik dus niet zozeer je prijs baseren op die (extra) overdracht, maar op het feit dat je ontwerp meerdere malen gebruikt gaat worden. Het gegeven dat je ontwerp meerdere malen gebruikt gaat worden kan je dus verdisconteren in je prijs.

  Bijdrager
  grafischleven

  Ja precies, er is alleen wel al een prijs bepaald voor de berekende uren die ik kwijt ben aan het ontwerp. Achteraf hoor ik van de opdrachtgever dat hij alle rechten wilt, inderdaad vanwege de bovengenoemde reden door No_Name. Ik snap wat je bedoeld met waarop je de prijs dan bepaald maar wat is reëel? En daarbij is mijn opdrachtgever ervan overtuigt dat het eigendomsrecht in deze tijd altijd mee gaat naar de opdrachtgever. Dat lijkt mij gewoon niet waar.. hoe staan jullie hierin?

  Bijdrager
  Koning Frank

  Dat hangt er van af wat je afspreekt en hetgeen partijen in de situatie over en weer redelijkerwijs hebben mochten aannemen en van elkaar verwachten. Ik denk echter niet dat je die formule kan doortrekken naar het afstand doen van je auteursrecht, maar dat weet ik niet zeker. In beginsel kan je wat mij betreft ervan uitgaan dat zolang je er geen afstand van doet (schriftelijk of mondeling) het auteursrecht bij jou blijft.

  Ik heb geen idee welke prijzen reëel zijn.

  Bijdrager
  Nextweb

  Het gaat erom wat je afspreekt. Maar indien er wordt gevraagd of je een magazine ontwerp maakt en je daarvoor factureert kun je er wel vanuit gaan dat hij het mag gebruiken voor het magazine. Maar dat is altijd nog niet hetzelfde als het overdragen van auteursrechten !

  Indien ze na het maken van het ontwerp zeggen dat je alle auteursrechten moet overdragen dan kan dat uiteraard niet worden verlangd. Een gebruikersrecht voor het magazine ok. Maar indien je de auteursrechten overdraagt kunnen ze het ook gebruiken voor een heel ander tijdschrift over een ander onderwerp. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest.

  Bijdrager
  grafischleven

  Hey nextweb! Dat is precies mijn punt. Uiteraard is het logisch dat ze het magazine mogen uitbrengen. En het gevolg voor meerdere edities is dat ik altijd het recht heb om de stijl van het magazine te waarborgen. Het punt is alleen dat ze dus zeggen dat het tegenwoordig normaal is om die auteursrechten gelijk over te dragen, vvolgens hun omdat het ‘hun’ magazine is. Zonder mij geen magazine maar dat terzijde.. Dat het zomaar overdragen van mijn auteursrecht niet normaal is ben ik al wel achter. Het overdragen kán uiteraard wel, als zij het willen gebruiken en alles willen aanpassen, prima, maar het is toch onlogisch dat ik dat dan zomaar weggeef? Het lijkt mij niet meer dan normaal als daar een bedrag tegenover staat. Zou wat zijn, maken zij een giga winst op dat magazine met mijn ontwerp waar ik dan in verhouding een schamel bedrag aan heb verdiend. Dat is exact de reden dat het hele auteursrecht is ingevoerd. Ik neem een risico door mijn auteursrechten af te staan na het eerste omtwerp en daarbij hoort een prijs. Alleen welke prijs…? dat is lastig…

  Bijdrager
  Nextweb

  Dat het de normaalste zaak van de wereld is om de auteursrechten ook over te dragen is echt onzin. Daar is sowieso al, al is het maar voor het bewijs, een akte nodig. (dat wil zeggen een ondertekend stuk)

  Het grote verschil zit hem in het feit dat de auteursrechthebbende het ontwerp ook mag exploiteren (verveelvoudigen) en de gebruiker / licentierechthebbende niet. Dat men je ontwerp vrij mag gebruiken voor het magazine is niet onredelijk, dat is in feite de overeenkomst.

  Wat men er eigenlijk bij wil hebben is het vrije exploitatierecht, dat wil zeggen het auteursrecht. Echter, dat is niet afgesproken.

  Trouwens “giga” winst maken staat hier los van en zou ik niet als argument gebruiken. Met de juridische uitleg moet het al voldoende lukken.

  Hoeveel bereken je voor het ontwerp van het magazine ?

  Bijdrager
  grafischleven

  Inderdaad, het vrije exploitatierecht is wat ze willen zodat ze er zelf mee kunnen doen wat ze willen zonder dat ik als ontwerper daar nog zeggenschap over heb.
  En tuurlijk zal ik de giga winst niet op die manier omschrijven. Las alleen wel dat de auteurswet sinds juli 2015 is aangepast en daarin staat dat als in dit geval het magazine enorme groei en dus waarschijnlijke ook enorme winst maakt de auteursrecht hebbende daarvan deel kan krijgen: http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Overdracht-en-licentie Goed, normaal gaat de communicatie met mijn opdrachtgevers heel soepel over dit soort zaken en maken we goede afsrpaken. Dat verloopt helaas nu minder soepel waardoor ik toch graag in mijn recht wil blijven staan..
  Om bij je vraag terug te komen. Het gaat om een dummy van maar een tiental pagina’s die de basis legt voor het hele magazine. Dus in feite kan ik, maar zij willen het dus blijkbaar zelf gaan doen het hele magazine daarop baseren. Daarvoor heb ik een prijs gemaakt van 1020 euro ex.

  Bijdrager
  grafischleven

  Inderdaad, het vrije exploitatierecht is wat ze willen zodat ze er zelf mee kunnen doen wat ze willen zonder dat ik als ontwerper daar nog zeggenschap over heb.
  En tuurlijk zal ik de giga winst niet op die manier omschrijven. Las alleen wel dat de auteurswet sinds juli 2015 is aangepast en daarin staat dat als in dit geval het magazine enorme groei en dus waarschijnlijke ook enorme winst maakt de auteursrecht hebbende daarvan deel kan krijgen: http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Overdracht-en-licentie Goed, normaal gaat de communicatie met mijn opdrachtgevers heel soepel over dit soort zaken en maken we goede afsrpaken. Dat verloopt helaas nu minder soepel waardoor ik toch graag in mijn recht wil blijven staan..
  Om bij je vraag terug te komen. Het gaat om een dummy van maar een tiental pagina’s die de basis legt voor het hele magazine. Dus in feite kan ik, maar zij willen het dus blijkbaar zelf gaan doen het hele magazine daarop baseren. Daarvoor heb ik een prijs gemaakt van 1020 euro ex.

  Moderator
  Poezenbeest

  Wat je van een vraag voor een ontwerp van een magazine mag verwachten, us dat er een overeenkomst voor vormgeving van een periodiek wordt aangegaan. Deze overeenkomst duurt in de regel zes maanden (zo ook in de algemene voorwaarden van de KVGO, oftewel gebruikelijk in het maatschappelijke verkeer in de grafische branche). Op basis daarvan had jij kunnen verwachten dat je het ontwerp voor minimaal zes edities mocht verrichten en heb je de obtwikkelkosten (het maken van de dummy) daarop gebaseerd.

  Een redelijke prijs is dus de helft van de prijs van het opmaken van zes edities van het periodiek (de andere helft is het zetten van broodtekst). Mijn ervaring is dat daar ongeveer 24 uur in gaat zitten (op basis van 24 pagina’s), dus zou je zes keer twaalf keer je uurprijs moeten rekenen, dus 72 uur. Bij 32 pagina’s zou dat zes keer zestien moeten zijn, dus 96 uur enz. Dus de opdrachtgever mag kiezen: of ze nemen zes edities bij je af, of ze kopen dit af.

  Overigens is het als ontwerper zo dat je geen gebruiksrecht hebt van logo’s, beeldmerken of namen van klanten, maar wel op het meer omvattende beeld van een huisstijl. Verwarrend, maar je mag dus niet het briefpapier van een klant gaan gebruiken, maar de klant mag zonder jouw toestemming ook niet zomaar het briefpapier voor een ander bedrijf gaan gebruiken, met bijvoorbeeld alleen een andere naam en kleur.

  Bijdrager
  Koning Frank
  Poezenbeest op 05 juni 2016

  Wat je van een vraag voor een ontwerp van een magazine mag verwachten, us dat er een overeenkomst voor vormgeving van een periodiek wordt aangegaan. Deze overeenkomst duurt in de regel zes maanden (zo ook in de algemene voorwaarden van de KVGO, oftewel gebruikelijk in het maatschappelijke verkeer in de grafische branche).

  Wat een onzin.

  Poezenbeest op 05 juni 2016

  Overigens is het als ontwerper zo dat je geen gebruiksrecht hebt van logo’s, beeldmerken of namen van klanten, maar wel op het meer omvattende beeld van een huisstijl. Verwarrend, maar je mag dus niet het briefpapier van een klant gaan gebruiken, maar de klant mag zonder jouw toestemming ook niet zomaar het briefpapier voor een ander bedrijf gaan gebruiken, met bijvoorbeeld alleen een andere naam en kleur.

  Nogal logisch. De naam van de klant (handelsnaam) is beschermd, wellicht ook als merk (in dat geval ook de kleuren, het logo, de look & feel). Je kan dus niet zo maar het briefpapier (met naam, logo, huisstijl) van de klant gebruiken want dan maak je een inbreuk op zijn handelsnaam (en evt. merk). Dit alles even los van hetgeen partijen hebben afgesproken. Dat heeft vrij weinig met het auteursrecht te maken.

  Bijdrager
  Nextweb

  Wat met name van belang is wat je hebt afgesproken. Ik vind de voorwaarden (indien je daar onderwerkt) van de KVGO best wel ver gaan. Maar ik denk niet dat die van toepassing zijn. Laat heel duidelijk zijn, voor net aan duizend euro brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst niet met zich mee dat het auteursrecht ook wordt overgedragen.

  Eigenlijk heb je bij ontwikkeling van software een vergelijkbare discussie, partij A laat software ontwikkelen door partij B. Partij B betaalt partij A de uren. Maar het eigendom ban de broncode gaat niet over.

  Bijdrager
  grafischleven

  Ja ik ben dus ook van mening dat in dat bedrag de auteursrechten niet inbegrepen zitten. Dat zijn puur de uren die gefactureerd worden voor de tijd die in het maak proces zitten. Heb wat zitten googlen en er zijn ontwerpers die 500 procent van het factuurbedrag vragen voor de overdracht van het autersrecht. Het BNOgeeft zo’n 300 procent aan. Lastig blijft het wel!

  Bijdrager
  Nextweb

  Ik zou trouwens ook heel goed bespreken wat nu feitelijk het probleem is, is het financieel gedreven ? Wil men in de toekomst goedkoper gaan werken of wil men niet afhankelijk zijn en de risico’s binnen het bedrijf beheersen.

  Een lange commerciële relatie kan trouwens ook wat waard zijn.

  Bijdrager
  grafischleven

  Ja dat is het zeker waard. Diegene wil dat ook alleen diegene wilt ook dat de autersrechten direct naar hem/haar gaan zonder bijkomende kosten.
  En het lijkt mij niet onredelijk dat ik daar niet mee akkoord ga.

  Bijdrager
  Koning Frank

  Is er op dit moment al iets afgesproken in de vorm van een contract?

  Bijdrager
  grafischleven

  Nee helemaal niks. Het enige wat er ligt is mijn offerte en mijn algemene voorwaarden. Ik wil juist afspraken maken alleen diegene wil dat niet, hij/zij wil geen licenties en geen overdracht van auteursrecht waar een vergoeding tegenoverstaat. Diegene wil dat ik die opdracht doe en dat daarna automatisch, zonder vergoeding de autersrechten naar hem/haar gaan. Dat daar een akte voor opgesteld moet worden en er uiteraad kosten tegenover staan willen ze niet horen
  dus dan houdt het allemaal op lijkt mij en moeten ze maar opzoek naar een ontwerper die wel zomaar zijn auteursrechten overdraagd.. Al is dat zonder akte nieteens geldig maar dat terzijde.

  Bijdrager
  Koning Frank

  Een akte is in dit geval een chique woord voor een ondertekende overeenkomst. Als je opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert met daarin een beding betreft het intellectuele eigendom, is dat voldoende. Of gewoon een beding in de overeenkomst tot opdracht. Zijn de offerte en algemene voorwaarden al aanvaard?

  Bijdrager
  grafischleven

  Dat er een overeenkomst gesloten moet worden is zeker. Hoe je het beestje bij het naampje moet maakt voor nu even niet uit. Mondelin of per mail is het in ieder geval ongeldig. Offerte is geaccepteerd alleen mijn algeme voorwaarden niet aangezien daarin staat dat al het werk wat ik maak het auteursrecht van toepassing is. Daar gaat diegene niet mee akkoord. Ik wil mijn auteursrecht best overdragen alleen niet voor niks. Alleen de opdrachtgever wil er niks voor betalen. Dan houdt het dus op ben ik bang…

  Bijdrager
  Nextweb

  Trouwens een overeenkomst kan best per mail of mondeling tot stand komen, alleen is de bewijskracht daar minder van. Indien je algemene voorwaarden niet van toepassing zijn wil dat nog steeds niet zeggen dat het auteursrecht overgaat, tenzij hij bewijst dat dat is afgesproken en onderdeel van de overeenkomst is.

  Bijdrager
  Koning Frank

  Grafischleven bedoelt een akte, die kan niet mondeling tot stand komen.
  (Per email waarschijnlijk wel, mits gebruik is gemaakt van een elektronische handtekening.)

  Kennelijk praten we een beetje langs elkaar heen, dus ik zal het even overzichtelijk maken: zolang je niet afspreekt dat het auteursrecht overgaat, gaat het auteursrecht niet over.

  Ik stelde de vragen omdat met het aanvaarden van de offerte je al zou kunnen spreken van een overeenkomt waarbij de opdrachtgever dus gewoon verplicht is zijn verplichting (betalen) na te komen als jij jouw verplichting nakomt (het ontwerpen van een magazine). Dat hangt echter af van alle omstandigheden van het geval. Daar kan ik niet echt een goed antwoord op geven.

  Bijdrager
  grafischleven

  Het punt in dit geval is, is dat hij/zij akkoord is met de offerte alleen niet met mijn algemene voorwaarden vanwege het auteursrecht. Diegene wilt na betaling van de factuur alle rechten ontvangen zonder daar iets voor te betalen. Mijn punt is dat ik dat niet reëel vindt (auteursrechten overdragen zonder een tegemoetkoming) dus dan is het gevolg dat de hele opdracht van de baan is. Jammer uiteraard maar ik neem niet aan dat het gewoon kostenloos overdragen van je rechten een normale gang van zaken is?

  Bijdrager
  Koning Frank

  @MEEUW Leuk, maar uit je reactie blijkt dat je totaal geen verstand van zaken hebt.

  1. wordpress site: nee, de inhoud (tekst) is waarschijnlijk van de klant. En als je aanpassing van het ontwerp bedoelt: dat is een inbreuk op je auteursrecht, maar heeft in beginsel niks met geld te maken.
  2. Het auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de maker, Van Gogh > 70 jaar dood. Er bestaat geen grond meer ovor royalties.
  3. De iPhone ontwerper werkt (hoogstwaarschijnlijk) in dienstverband, dus als werknemer van Apple. In Nederland (en waarschijnlijk ook de rest van Europa) ligt het auteursrecht dan bij de werkgever.

  Maar verder leuke poging hoor.

  Geblokkeerd
  Anoniem

  Bijdrager
  Koning Frank

  @MEEUW: 1. Dat je er alles mee kan doen betekent niet dat je er alles mee mag doen wat je wilt. Als jij een wordpress template koopt is dat obv een bepaalde licentie. Als dat niet zo zou zijn dan zou je die template zo maar mogen reproduceren en doorverkopen.

  2. Als je een werk openbaar hebt gemaakt is je auteursrecht wat betreft dat specifieke werk uitgeput. Dat betekent dat je als maker niet verder kan optreden tegen verdere distributie van het werk. Als ik een boek koop van een auteur, en ik verkoop dat boek vervolgens aan jou, dan kan de auteur daar niks tegen doen. Idem met de schilderijen van Brood: ze zijn ooit eens verkocht (en vast veel vaker) en daarmee is de kous af. Een magazine van OP is anders omdat het telkens een nieuw werk is (telkens een nieuw magazine). Eigenlijk reproduceren ze zijn intellectueel werk, hetgeen niet zonder zijn toestemming kan (of zonder zelf rechthebbende te zijn). Een vergelijking met schilderijen is dus een slecht voorbeeld.

  3. Nou, waarvan akte. Wat wil je daarmee zeggen? Leuke constatering. Ik heb er ook eentje voor jou: een bal is doorgaans rond.

  4. Ja, uitgever en auteur spreken dus het volgende af: wij mogen jouw boek uitgeven (auteur geeft licentie aan uitgever), en we geven aan jou x% van de opbrengst. Dat percentage is vrij laag gezien alle kosten voor de uitgever zijn.

  Moet ik je verder nog iets uitleggen of snap je het nu allemaal?

  Geblokkeerd
  Anoniem
  No_Name op 06 juni 2016

  Moet ik je verder nog iets uitleggen of snap je het nu allemaal?

  Door de laatste zin ben ik er klaar mee. die beterweters die denken het te weten en dan nog zoiets.
  respectloos.
  succes verder.

  Bijdrager
  Muziekfan

  Grafisch leven, de zaak is in beginsel heel eenvoudig: er is overeengekomen dat jij een dienst levert tegen een bepaald bedrag. Alles wat niet is overeengekomen valt dus ook daadwerkelijk buiten de overeenkomst en kan niet worden afgedwongen. Binnen het Nederlands recht geldt er intellectueel eigendom voor alles wat ontspruit aan de menselijke geest. Als daarover tussen opdrachtgever en -nemer geen afspraken zijn gemaakt voor aanvang, geldt de wet. Punt.

  Termen als zou het ‘normaal’ zijn eigendomsrecht over te dragen aan opdrachtgever is complete onzin. Het is gewoon een truc om goedkoop aan een ontwerp te komen wat daarna lang kan worden gebruikt. Vervolgens hoor je nooit meer iets van deze klant. En bedankt!
  Ik ken genoeg verhalen van grafisch ontwerpers die meegaan in de grillen van de opdrachtgever in de hoop op een vervolgklus die nooit meer komt.
  Jij zou misschien overwegen om de rechten over te dragen in de hoop vervolgens voor de opdrachtgever te kunnen blijven werken. Dream on! Realiteit is dat opdrachtgevers gewoon zo weinig mogelijk willen betalen en zich niet willen binden aan een ontwerper. Dus: of je nu wel of niet de rechten overdraagt, er komt sowieso geen vervolgopdracht.

  Dit is gewoon een kwestie dat je wordt gepiepeld en dat moet je nooit pikken van een klant. Nooit! Als een klant bij mij zoiets probeert, is de relatie voorbij.

  Als ik in jouw schoenen zou staan, zou ik het simpel houden: afkoop tegen factuurbedrag keer tien, of anders niet.

30 berichten aan het bekijken - 1 tot 30 (van in totaal 45)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.