Thomas Aalderink
Thomas Aalderink | LinkedIn Nieuws 29 januari 2021

Tim Cook luidt noodklok: ‘We raken dan de vrijheid kwijt om mens te zijn’

Op dit moment vindt in Brussel de Computers, Privacy, and Data Protection conference plaats. Kopstukken uit de techwereld komen hier samen om hun visie te delen op het gebied van privacy en data beveiliging. Onder de sprekers was dit jaar ook Tim Cook. In zijn speech was de topman van Apple kritisch op wat er allemaal gebeurt, maar ziet hij ook lichtpunten.

Tim Cook begon zijn speech met een droevige mededeling. Volgens hem is het een feit dat er een heel netwerk is ontstaan van bedrijven en gegevenshandelaren, kanalen die nepnieuws verspreiden en verdeeldheid vergroten. Stuk voor stuk partijen die internetgebruikers volgen en op zoek zijn naar het snelle geld. Dit is volgens Cook in strijd met ons recht op privacy en ontwricht de samenleving.

Tim Cook ziet kwalijke ontwikkeling

Hij wil dan ook opnieuw duidelijk maken dat we dit niet mogen accepteren: “Als we het normaal en onvermijdelijk vinden dat alle gegevens die betrekking hebben op ons leven, kunnen worden verzameld en verkocht, raken we veel meer kwijt dan gegevens. We raken dan de vrijheid kwijt om mens te zijn,” aldus Tim Cook.

Een donkere boodschap, maar de topman van Apple ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo roemt hij de AVG. Volgens hem is dit een solide basis voor het recht op privacy, en we moeten deze wetgeving dan ook koesteren en handhaven. Maar het is slechts de basis. Tim Cook roept de techwereld dan ook op om door te gaan met het beschermen van de consument.

Apple gaf op dat punt deze week het goede voorbeeld. Het bedrijf komt namelijk met een nieuwe iOS-functie om tracking tegen te gaan. Hoe deze functie werk, kun je hier lezen. Deze lijn wordt ook doorgetrokken in de App Store. Zo vertelde Tim Cook over de nieuwe eisen die daar gesteld worden om de privacy van gebruikers te waarborgen.

trackers, nepnieuws en complottheorieën

Apple probeert zo haar steentje bij te dragen, maar kan het niet alleen. Tim Cook richtte zich daarom tot een andere groep. Niet de andere techbedrijven, maar beleidsbepalers: “De tijd is rijp voor wereldwijde wetten en nieuwe internationale overeenkomsten waarin we afspraken maken over gegevensminimalisering, gebruikersinformatie, gebruikerstoegang en gegevensbeveiliging.”
Dit is volgens hem hard nodig omdat veel gebruikers niet doorhebben hoe intensief ze gevolgd worden. Zo bevatte apps die we dagelijks gebruiken gemiddeld zes trackers. Geen enkel stukje informatie wordt tegenwoordig als te privé of persoonlijk beschouwd om te volgen, te gelde te maken en te gebruiken om een compleet beeld van je leven te construeren.

Tim Cook oordeelt dan ook hard over bedrijven die gebruikers niet meer zien als klanten, maar als een product: “Bedrijven die hun succes danken aan het misleiden van gebruikers, het exploiteren van gegevens, keuzes die eigenlijk helemaal geen keuzes zijn, moet je geen lof toezwaaien.” Zij zijn volgens Tim Cook juist een groot gevaar. Ze doen alles om je aandacht vast te houden en zo data te verzamelen. Zelfs het verspreiden van desinformatie en complottheorieën.

Tim Cook wil levens verbeteren

Hij maakt zich hardop zorgen over deze ontwikkeling: “Wat zijn de gevolgen als complottheorieën en opruiende berichten prioriteit krijgen? Wat zijn de gevolgen als je content die schadelijk is voor het vertrouwen in levensreddende vaccinaties toestaat? Wat zijn de gevolgen als duizenden gebruikers zich bij extremistische groepen aansluiten en algoritmes vervolgens steeds meer soortgelijke content aanleveren?”

De gehele toespraak is hieronder terug te kijken:

Innovaties moeten ons leven beter en rijker maken zodat we ons nog meer mens kunnen voelen. En niet alleen maar onze aandacht opslurpen of angst en extremisme in de hand werken. Of zoals Tim Cook het mooi samenvat: “technologie moet je niet wakker houden, maar helpen bij het slapen.” Het interesseert Tim Cook dan ook niet dat mensen hem naïef noemen. Hij vindt dat je de waarde van technologie moet afmeten aan de levens die je ermee verbetert.

Blijf vooruitstrevend

Vanuit dat oogpunt wil Apple aan de toekomst werken, maar dat zal niet altijd goed gaan: “We zijn ook niet perfect. We maken vaak genoeg fouten en zullen dat blijven doen. Daar zijn we mens voor”, aldus Tim Cook. Maar hij wil iedereen wel op het hart drukken dat ze altijd trouw zullen blijven aan hun belangrijkste waarden. En hij roept iedereen op om hetzelfde te doen: “blijf vooral vooruitstrevend, zodat we allemaal verder komen. Blijf privacy op de eerste plaats zetten. En neem stappen om te repareren wat er mis is.”

Reageer op artikel:
Tim Cook luidt noodklok: ‘We raken dan de vrijheid kwijt om mens te zijn’
Sluiten