Jan de Raab
Jan de Raab Nieuws 24 april 2018

Amazon en Apple: herbruikbare energie als verkoopargument

Apple en Google. Zomaar twee namen van aansprekende bedrijven die meer gemeenschappelijks hebben dan je in eerste instantie zou vermoeden. Uiteraard gebruiken je Google dagelijks op vele manieren en ook Amazon is gemeengoed in de meeste huiskamers van Nederlandse huishoudens. Wat beide mega-ondernemingen aan elkaar verbindt is echter niet de strijd om de gunst van de consument, maar hun maatschappelijke bewustzijn. Door voorop te lopen in de ontwikkeling om meer gebruik te maken van schone energie, gebruiken ze hun invloed om daadwerkelijk een verandering teweeg te brengen.

Windenergie uit Texas

Google gebruiken we dagelijks. Bijvoorbeeld voor het zoeken naar specifieke informatie en wellicht gebruik je Google Drive om bepaalde bestanden op te slaan. Elke keer dat je dat doet is de kans groot dat de elektriciteit die Google gebruikt, afkomstig is uit Texas. Uit een windpark wel te verstaan.

Sterker nog, de kans is groot dat elke keer dat je op een link klinkt, je meehelpt aan het bouwen van een turbine voor windenergie. Dat is goed nieuws omdat windenergie en ook zonne-energie schone energiebronnen zijn. Uiteraard gebruiken bedrijven als Amazon en Google dergelijke energiebronnen vooral uit eigen belang. Schone energie is namelijk een goed verkoop argument.

Apple

Duurzame energie als bedrijfsbeleid

Duurzame energiebronnen is niet langer het paradepaardje van de politieke elite of de milieubewuste consument. Ook bedrijven omhelzen het concept waarbij men zich steeds vaker bewust is van hun maatschappelijke rol en de impact die het heeft op hun performance op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nog sterker, multinationals als Google en Microsoft hebben het gebruik van duurzame energiebronnen opgenomen in hun beleidsnota’s. Of zoals Michael Terrell, hoofd van het Google Energy Policy het zegt: “If you build it, we will come.”

Tegenslag voor de kolencentrales

Volgens Bloomberg New Energy Finance waren het vooral de vier grote ondernemingen Google, Amazon, Microsoft and Apple die de grootste zakelijke afnemers zijn van herbruikbare energie. Google gaat daarin nog het verst, het kondigde in 2017 al aan dat al haar diensten en datacentra volledig op herbruikbare energiebronnen zouden draaien. Dat het juist deze bedrijven zijn die het belang van schone energie onderschrijven is opmerkelijk. Met name in Amerika is er nog een grote kolenindustrie die door deze kentering een behoorlijke klap te verduren krijgt.

De afname van energie uit fossiele brandstoffen zoals kool is al sinds 2008 dalende, ondanks de toezegging van President Trump om een einde te maken aan, zoals hij het omschrijft, voor de Amerikaanse markt, vijandige regelgeving. Het is echter niet alleen de overheid die een rol van betekenis speelt. Het voornaamste keerpunt is de houding van de consument ten aanzien van fossiele brandstoffen. Er is simpelweg meer vraag naar schone en herbruikbare energie en veel minder naar fossiele brandstoffen. Dat is in tweevoud een positieve ontwikkeling. In de eerste plaats is er de afname van de belasting voor het milieu, maar veel belangrijker is dat de consument uiteindelijk zichtbaar invloed heeft. Op die manier zie je in de praktijk de werking van vraag en aanbod. Uiteindelijk is dat pure winst.

Reageer op artikel:
Amazon en Apple: herbruikbare energie als verkoopargument
Sluiten