Raymon Mens
Raymon Mens Apple Inc. 8 maart 2018

Apple’s leveranciers maken het vaker te bont

Na het uitvoeren van 756 audits in 30 landen, heeft Apple zijn jaarlijkse uitgebracht. Hierin meldt de iPhone-maker hoe het in 2017 gesteld was met de naleving van regels voor mens en milieu.

Het gaat op veel punten een stapje beter dan in 2016, maar het aantal ernstige overtredingen is verdubbeld. Helaas werd nog steeds slavernij en kinderarbeid aangetroffen, maar daar wordt hard tegen opgetreden. Een overzicht van wat goed en fout ging.

Wat goed ging

De gecontroleerde leveranciers vertegenwoordigen 95% van Apple’s partners. De bedrijven, die zich voornamelijk in lagelonenlanden bevinden, leven Apple’s regels steeds beter na. Apple hanteert een puntensysteem van 1 tot en met 100 en het aantal bedrijven en fabrieken dat hoog scoort, nam met 12 procent toe. Het aantal bedrijven met een lage score nam met 2 procent af.

Score van alle onderzochte partners door de jaren heen – Klik/tap voor groter.

Wat niet goed ging

Hoewel het gemiddeld beter gaat, nam het aantal ernstige overtredingen toe van 22 naar 44. Onder een ernstige overtreding verstaat Apple kinderarbeid, dwangarbeid, vervalsing van documenten, intimidatie van of vergeldingsacties tegen werknemers en bedrijven die werknemers laten betalen voor een baan. De 44 ernstige overtredingen bestonden uit twee gevallen van kinderarbeid, drie fabrieken die werknemers lieten betalen voor een baan en 38 gevallen van dwangarbeid (onvrijwillig overwerk).

In lagelonenlanden zijn vaak geen wetten die voorschrijven hoeveel uur per week een arbeider mag werken. Apple stelt echter zijn eigen limieten. Zo mag een werkweek uit maximaal 60 uur bestaan en moet na zes werkdagen minimaal één rustdag volgen. In 2017 werden deze regels minder goed nageleefd, namelijk bij 94 procent van de fabrieken. Een jaar eerder was dat nog 98 procent. Apple’s leveranciers maken het dus vaker te bont.

iPhone-productielijn in China – Klik/tap voor groter.

Strengere maatregelen

Kinderarbeid en gedwongen overuren zijn ernstige overtredingen waarbij Apple steeds strenger ingrijpt. In het rapport is voor het eerst duidelijk te zien hoe Apple met dit soort overtredingen omgaat.

Als kinderarbeid wordt vastgesteld, moet de leverancier direct een veilige reis naar huis voor het kind regelen en betalen. Het loon moet ook doorbetaald worden tot de werknemer oud genoeg is om legaal te werken. Daarnaast zal een externe coach (op kosten van de leverancier) het kind regelmatig op school bezoeken om een oogje in het zeil te houden. Als de werknemer klaar is met zijn opleiding, moet de leverancier hem of haar een baan aanbieden.

Apple ziet er ook op toe dat werknemers die hebben betaald om gekozen te worden voor een baan volledig terugbetaald worden. Als er sprake was van onvrijwillig overwerk worden regelmatige onaangekondigde audits gepland en eventueel vervalste urenregistraties moeten herzien worden.

Klik/tap voor groter.

Het volledige rapport is (PDF).

Reageer op artikel:
Apple’s leveranciers maken het vaker te bont
Sluiten