Maarten
Maarten Nieuws 18 januari 2014

Obama hervormt afluisterprogramma NSA

President Obama heeft gisterenavond een persconferentie gegeven waarin hij hervormingen aankondigde binnen het NSA afluisterprogramma. Na een inleiding over het belang van de NSA en een terugblik op successen door spionage, stelde de president van Amerika dat hervormingen in werkwijze noodzakelijk zijn.

De president van Amerika onderstreepte in het begin van zijn speech dat de NSA het doel heeft de privacy van burgers te beschermen. Deze privacy in gevaar brengen, of dit gevoel opwekken is nooit de intentie geweest. Echter benadrukte Obama dat het verzamelen en opslaan van gegevens van essentieel belang is in de strijd tegen terrorisme en voor het waarborgen van nationale veiligheid. De president bood dus niet zijn excuses aan voor de spionagepraktijken, maar gaf toe dat de manier van werken verandering behoeft. Om het beleid passend te krijgen binnen de huidige publieke opinie omtrent privacy en veiligheid, kondigde hij een aantal concrete plannen aan. 

“There is a reason why Blackberry’s and iPhone’s aren’t allowed in the situation room” – President Obama

De grootste verandering zal plaatsvinden op het gebied van databases met telefonie-gegevens. Het betreft hier het gebruik, behoud en creatie van bulk-databases met metadata van telefoons. Het verzamelen van deze gegevens zoals: telefoonnummers, locatiegegevens en gespreksduur (niet de gespreksinhoud) zal uit handen worden genomen van de overheid. Deze informatiewinning zal niet worden stopgezet, maar zal worden overgenomen door een particuliere, nog onbekende partij.

Op het moment dat de NSA inzicht wil in deze gegevens zal dit via de rechter moeten worden aangevraagd. Dit moet in combinatie met de aanstelling van een toezichthouder, de privacy van zowel de Amerikaanse als de buitenlandse burger verbeteren. Obama geeft echter wel aan dat het aftappen van mobiele telefoons noodzakelijk is voor de veiligheid en impliceert dat kwaadwillenden er tevens gebruik van maken:

 “There is a reason why Blackberry’s and iPhone’s aren’t allowed in the situation room” – President Obama

Naast de bovengenoemde veranderingen zal men zich vanaf heden alleen maar bezig gaan houden met de inhoud van telefoontjes die twee stappen verwijderd zijn van een terroristische organisatie. Daarbij zullen telefoongesprekken van bevriende landen niet zomaar afgeluisterd worden, tenzij de nationale veiligheid in het geding is.

“Effective immediately, we will only pursue phone calls that are two steps removed from a number associated with a terrorist organization instead of three” – President Obama

Met deze concrete aanpassingen in het vizier wil Obama als laatste het publieke debat stimuleren. Hij verwijt de welbekende klokkenluiders als Snowden, het bedreigden van de nationale veiligheid met het lekken van geheime informatie. Hij erkent en benadrukt echter het belang van het publieke debat. Het verzamelen van privacygevoelige informatie zal dus met een veranderde werkwijze en onder verscherpt toezicht van derden en de maatschappij doorgaan. Wat vind jij van de aangekondigde veranderingen?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Obama hervormt afluisterprogramma NSA
Sluiten