Obama hervormt afluisterprogramma NSA

Door: Maarten - 13 reacties

President Obama heeft gisterenavond een persconferentie gegeven waarin hij hervormingen aankondigde binnen het NSA afluisterprogramma. Na een inleiding over het belang van de NSA en een terugblik op successen door spionage, stelde de president van Amerika dat hervormingen in werkwijze noodzakelijk zijn.

De president van Amerika onderstreepte in het begin van zijn speech dat de NSA het doel heeft de privacy van burgers te beschermen. Deze privacy in gevaar brengen, of dit gevoel opwekken is nooit de intentie geweest. Echter benadrukte Obama dat het verzamelen en opslaan van gegevens van essentieel belang is in de strijd tegen terrorisme en voor het waarborgen van nationale veiligheid. De president bood dus niet zijn excuses aan voor de spionagepraktijken, maar gaf toe dat de manier van werken verandering behoeft. Om het beleid passend te krijgen binnen de huidige publieke opinie omtrent privacy en veiligheid, kondigde hij een aantal concrete plannen aan. 

ObamaNSASpeech
“There is a reason why Blackberry’s and iPhone’s aren’t allowed in the situation room” – President Obama

De grootste verandering zal plaatsvinden op het gebied van databases met telefonie-gegevens. Het betreft hier het gebruik, behoud en creatie van bulk-databases met metadata van telefoons. Het verzamelen van deze gegevens zoals: telefoonnummers, locatiegegevens en gespreksduur (niet de gespreksinhoud) zal uit handen worden genomen van de overheid. Deze informatiewinning zal niet worden stopgezet, maar zal worden overgenomen door een particuliere, nog onbekende partij.

Op het moment dat de NSA inzicht wil in deze gegevens zal dit via de rechter moeten worden aangevraagd. Dit moet in combinatie met de aanstelling van een toezichthouder, de privacy van zowel de Amerikaanse als de buitenlandse burger verbeteren. Obama geeft echter wel aan dat het aftappen van mobiele telefoons noodzakelijk is voor de veiligheid en impliceert dat kwaadwillenden er tevens gebruik van maken:

 “There is a reason why Blackberry’s and iPhone’s aren’t allowed in the situation room” – President Obama

Naast de bovengenoemde veranderingen zal men zich vanaf heden alleen maar bezig gaan houden met de inhoud van telefoontjes die twee stappen verwijderd zijn van een terroristische organisatie. Daarbij zullen telefoongesprekken van bevriende landen niet zomaar afgeluisterd worden, tenzij de nationale veiligheid in het geding is.

“Effective immediately, we will only pursue phone calls that are two steps removed from a number associated with a terrorist organization instead of three” – President Obama

Met deze concrete aanpassingen in het vizier wil Obama als laatste het publieke debat stimuleren. Hij verwijt de welbekende klokkenluiders als Snowden, het bedreigden van de nationale veiligheid met het lekken van geheime informatie. Hij erkent en benadrukt echter het belang van het publieke debat. Het verzamelen van privacygevoelige informatie zal dus met een veranderde werkwijze en onder verscherpt toezicht van derden en de maatschappij doorgaan. Wat vind jij van de aangekondigde veranderingen?

Reacties

13 reacties
 • Profielfoto
  Pappapaul

  Ik krijg het gevoel dat er niet heel veel veranderd, we zullen er nu aan moeten wennen dat privacy niet echt meer bestaat. Voor het belang van voornamelijk Amerikaanse burgers.

 • Profielfoto
  Barend Mars

  Niks aan de hand mensen alles is opgelost ga maar snel verder internetten big brother zorgt dat je veilig bent

 • Profielfoto
  iNicky

  Dit gaat duidelijk helemaal de verkeerde kant op. Wie misstanden aankaart wordt verweten de nationale (amerikaanse) veiligheid te bedreigen. Ook mag nog steeds alles onder het mom dat die veiligheid in het geding is. En de amerikaanse overheid valt vanaf nu niets meer te verwijten, want het wordt door een rechter getoetst en de metadata zijn in handen van een particulier bedrijf. Het wordt dan weer interessant wanneer dat bedrijf door een 11 jarige gehackd wordt.

 • Profielfoto
  Mark_Otte

  En de nieuwswaarde voor Apple hierin is…..?

 • Profielfoto
  Pim Hienkens

  Het lijkt mij een serieuze poging om een ernstig dilemma op te lossen. Tenslotte willen we toch geen 9/11’s meer. Alles hangt af van de uitvoering. Hoe de werkzaamheden van het bedrijf dat de metadata gaat beheren omschreven worden. Of ze behalve beheer überhaupt iets met die data mogen doen en hoe het toezicht op hen dan geregeld moet worden. Als de overdracht van die data aan de NSA heel goed gemonitort(?) wordt zou de privacy toch meer beschermd zijn. Het belang van de privacy is natuurlijk minstens zo groot, maar je wilt het een niet aan het ander opofferen en omgekeerd. Daarom zal er toch gestreefd moeten worden naar een constructie waar tegemoet gekomen wordt aan beide belangen en het lijkt mij dat Obama dat hiermee probeert te bereiken. Het hebben van een strijdmacht brengt vergelijkbare dilemma’s met zich mee en dat hebben we toch ook aardig onder controle gekregen.

 • Profielfoto
  Poezenbeest

  @Mark_Otte: Zie het citaat…

 • Profielfoto
  Barend Mars

  Er gaan per jaar meer mensen dood aan een pinda vergiftiging dan aan terrorisme zo groot probleem is het nu dus ook weer niet

 • Profielfoto
  Pim Hienkens

  Als dat je criterium is ben je wel erg oppervlakkig. Denk eens aan de oorlog in Syrië met zijn honderdduizenden doden en de miljoenen vluchtelingen. Dat hangt allemaal samen met het internationale terrorisme. Als er hier geen verdediging tegen terrorisme was werd er ook ieder zaterdag ergens in Nederland wel een bom tot ontploffing gebracht in een druk winkelcentrum, om van de rest van de Wereld nog maar te zwijgen. Juist de enorme inspanning om tegen het terrorisme te strijden heeft voorkomen dat het drama nog veel groter is geworden. Nu blijkt dat dit ten koste gaat van het door ons zo gekoesterde recht op privacy moet er een compromis gevonden worden. Gebrek aan privacy is een vorm van onvrijheid maar gebrek aan veiligheid ook.

 • Profielfoto
  Hydræ
 • Profielfoto
  Rhapsody

  Benjamin Franklin — ‘Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.’

 • Profielfoto
  Obi

  In de VS worden per jaar meer mensen gedood door kleine kinderen met pistolen dan door terroristen. Kost wat centen maar dan heb je ook wat; vrijheid in een totalitaire staat. Obama is een eng ventje en zet zonder schroom het beleid door wat Bush jr. heeft ingezet.

  Ben benieuwd hoe Obama over 100 jaar de geschiedenis in zal gaan.

 • Profielfoto
  toineenzo

  Blablablapoepoepstrontschijt

  Ze moeten gewoon niks van ons verzamelen
  klaar. Doei

 • Profielfoto
  Muziekfan

  Het ongericht verzamelen van gegevens over en van burgers vind ik principieel verwerpelijk.
  Daarbij komt, dat ik denk dat het verzamelen wordt gelegitimeerd met non-argumenten.
  Al sinds jaar-en-dag is het zo dat instanties (overheden, kerken) die macht willen uitoefenen de argeloze burger doem-scenario’s voorspiegelen, met als doel deze in een gewenst keurslijf te proppen.
  Denk bijvoorbeeld aan allerlei grappen die de kerk heeft bedacht om mensen zich zus-of-zo te laten gedragen. Zoals het fenomeen ‘hel’.

  Het punt is, dat NSA en consorten (onze overheid is geen haar beter) zich totaal niet verantwoorden tegenover de maatschappij over hun doen en laten.
  Nooit verschijnt er een jaarverslag waarin staat welke resultaten zijn bereikt.
  Ongetwijfeld brengen deze instanties verslag uit aan hun ministers, maar op dat punt betwijfel ik dat de minister aan het stuur zit.
  Interessant is ook dat bij de rechtvaardiging van dergelijke instituten nooit wordt gesproken over voorkoming van problemen waar wij allen mee te maken hebben, zoals de regelmatige aanvallen op banken.