Opinie: De ironische wereldvreemdheid van de Google-adept

54 reacties

“Apple verbiedt Foxconn de productie van de PlayStation 4, zolang dat bedrijf ook de iPhone produceert”.

Relax. Deze absurde bewering is natuurlijk niet waar. En gelukkig maar. Probeer je eens voor te stellen wat de reacties in de media zouden zijn als Apple dit soort zaken zou afdwingen. Om het nog maar niet te hebben over de juridische anti-trust onderzoeken die ongetwijfeld het gevolg zouden zijn.

Toch is dit precies wat Google eist van de fabrikanten van Android-telefoons en -tablets.

Google dicteert producten
Het besturingssysteem iOS dat draait op de iPhone en iPad (en ook OS X op de Mac) is gebaseerd op het open-source OS FreeBSD. Apple heeft het systeem als basis gebruikt voor zijn besturingssystemen, en bouwde er vervolgens een groot aantal eigen componenten omheen voor gebruik op de eigen producten. Maar in de basis blijft BSD open-source, en veel van de verbeteringen die Apple aanbrengt worden, afhankelijk van het exacte licentie-type, ook weer als open-source door Apple beschikbaar gesteld. Niemand is de eigenaar van het open-source BSD-project, wat inhoudt dat ook andere fabrikanten het kunnen gebruiken in hun producten. Een voorbeeld daarvan is het besturingssysteem van de PlayStation 4, dat ook is gebaseerd op een BSD-fundering.

De iPhone en iPad worden in dezelfde fabrieken van het Chinese Foxconn geproduceerd als de PlayStation. Apple zou niet kunnen afdwingen dat Foxconn de Playstation niet langer mag produceren. Welke andere klanten deze contract-manufacturer heeft gaat Apple niets aan, en het feit dat beide systemen op hetzelfde open-source besturingssysteem zijn gebouwd doet daar natuurlijk niets aan af.

Toch is dit precies wat Google doet. Een bedrijf dat “Google-gecertificeerde” Android-tablets maakt wordt door Google verboden om ook andere producten op basis van Android te produceren. De Amazon Kindle Fire-tablet bijvoorbeeld, die eveneens gebaseed is op Android, wordt om die reden geproduceerd door computerfabrikant Quanta Computer. Want voor de productie door bedrijven als Samsung, HTC of Sony steekt Google een stokje.

A tale of two Androids
Hoe kan dit? Om dit te begrijpen is het goed om te beseffen dat het woord Android in de praktijk gebruik wordt om twee heel verschillende zaken aan te duiden. Aan de ene kant is er het open-source Android-project, het kale besturingssysteem dat voornamelijk bestaat uit de kernel van het systeem en een minimale set API’s en een aantal basale stock-applicaties. Aan de andere kant zijn er de Android-telefoons en -tablets met daarop de Google Play Store, Google Maps, de YouTube-player, een GMail-app, Google+ integratie en een uitgebreide set API’s die het ontwikkelaars gemakkelijk maakt om bijvoorbeeld kaarten in hun apps op te nemen.

Op het moment dat een fabrikant van een Android-product één of meerdere van bovenstaande diensten of apps wil opnemen in zijn product, wordt het door Google gedwongen een (betaalde) licentie op alle onderdelen af te nemen. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen de YouTube-player of Gmail-app te gebruiken. Maar bovendien verkoopt de fabrikant van een dergelijk Android-toestel op dat moment zijn ziel aan Google, want het bedrijf legt de fabrikant vervolgens een hele rits voorwaarden op, zoals het verbod om andere Android-producten te maken die niet aan Google’s eisen voldoen. Maar dat niet alleen.

“Open” is rekbaar begrip
Zo mag de toestelfabrikant geen afwijkende API’s gebruiken voor locatievoorzieningen dan de API’s die door Google beschikbaar worden gesteld. Het Android-toestel moet een “compatibiliteitstest” ondergaan, en krijgt van Google simpelweg het predicaat incompatible. De reden hiervoor laat zich gemakkelijk raden: het business-model van Google is gebaseerd op het vergaren van zoveel mogelijk gegevens van de gebruiker teneinde een uitgebreid profiel op te stellen dat gebruikt kan worden voor advertenties, en de kostbare locatiegegevens zouden hiermee aan de neus van Google voorbij gaan.

Fabrikanten hebben nauwelijks de keuze om hun Android-telefoons niet te voorzien van de Google-software (zelfs al zouden zij voor alle -of de meeste- apps een eigen alternatief ontwikkelen), omdat dan zoals gezegd de API’s die inhaken op Google-diensten als Google Maps ook niet langer beschikbaar worden gesteld. Alle apps die middels deze gesloten “Google Play Services API’s” werken zouden niet langer functioneren. En je kunt nauwelijks verwachten dat bouwers van apps, die op het platform toch al aanlopen tegen een ongekend grote fragmentatie in apparaattypes en OS-versies, ook nog eens rekening zouden moeten houden met welke API’s op een specifiek apparaat beschikbaar zijn.

Android is dus niet altijd Android. En “open” is, zoals we hierboven zien, een héél rekbaar begrip.

Politiek correct?
Nu heb ik persoonlijk helemaal geen moeite met gesloten systemen. Als Apple-gebruiker pluk ik van de sterke integratie van hardware, software, applicaties en online diensten waar Apple een ijzeren grip op uitoefent dagelijks de vruchten. Wat mij echter stoort is het gegeven dat Google zich in alle marketingpraatjes laat voorstaan op het “open” karakter van Android, en dat dit door de meeste media gretig wordt omarmt als een gegeven. En belangrijker nog: veel aanhangers van Google-producten in het algemeen, en Android in het bijzonder, gebruiken het als belangrijkste wapenfeit om zich tegen Apple en Apple-gebruikers af te zetten.

Er zijn voldoende legitieme redenen aan te dragen waarom ik -en velen met mij- een warme voorliefde koesteren voor de producten van Apple. Toch krijgen deze liefhebbers van Apple-producten met grote regelmaat een verwijt naar het hoofd geslingerd, waarmee de criticus er zich in één klap mee van af denkt te kunnen maken: de Apple-liefhebber is weer zo’n “fanboy”. Hij of zij heeft zich in de luren laten leggen door opgeklopte hype en is geïndoctrineerd door de slinkse marketing-praatjes. Ongeacht de (vaak zeer rationele) argumenten die de Apple-gebruiker aandraagt om zijn keuze voor de producten te verklaren, de Apple-liefhebber is een “fanboy”, en daarmee is de discussie gesloten.

Het deed me denken aan een column van Bart Smout die ik onlangs las in de Volkskrant, waarin hij beweert dat het toedienen van de kwalificatie “politiek correct” vaak volstaat om iemand in een discussie monddood te maken. Strookt de mening niet met die van de criticus, dan is zijn tegenpartij “politiek correct” en hoeft daarom niet langer serieus te worden genomen. Inhoudelijke argumenten waarom men het niet met de opvattingen van de ander eens is zijn in dat geval plotseling niet meer nodig. Exact hetzelfde principe komen we tegen bij de Apple-gebruiker die uitlegt waar zijn voorkeuren vandaan komen. Hij is een “fanboy”, en daarmee is de kous af.

“Don’t be evil” marketing
Ironisch genoeg gebeurt in het “Google-kamp” precies datgene waar veel Android-gebruikers de Apple-liefhebber van beschuldigen: zij kopiëren klakkeloos de marketing-speak van Google. Een en ander wordt helemaal vreemd wanneer je je realiseert dat diezelfde mensen vaak ook een groot aantal andere principes van openheid, veiligheid en privacy koesteren, allemaal zaken waarop Google zich graag laat voorstaan in de bedrijfscommunicatie. Nog steeds hanteert het bedrijf het “Don’t be evil“-mantra, maar het laat er zich nauwelijks iets aan gelegen liggen om dit in de praktijk te brengen.

Het bedrijfsmodel van Google is in beginsel gebaseerd op het verkopen van advertenties. Daartoe brengt het een aantal diensten op de markt die middels dit model gefinanciëerd worden, en producten als de Chrome-browser en het Android-besturingssytsteem zijn in het leven geroepen om deze diensten zo efficiënt mogelijk onder de ogen van de klanten te brengen. Maar de waardes openheid, veiligheid en privacy worden daarbij lang niet altijd hoog in het vaandel gedragen.

Veiligheid
Zo valt er op de veiligheid van Android heel wat af te dingen. Cijfers tonen aan dat ruim driekwart van de malware op mobiele apparaten voor rekening komt van Android, terwijl schadelijke software op iOS nagenoeg afwezig is.

De voornaamste reden hiervoor kunnen we herleiden tot het aantal Android-versies dat in omloop is. Android wordt beschikbaar gesteld aan fabrikanten van telefoons en tablets, die er vervolgens hun eigen “laagje” omheen bouwen om hun producten enigszins te kunnen differentiëren van die van de concurrenten, en ook de telecom-providers maken vervolgens nog een groot aantal aanpassingen en eigen apps voor de toestellen, alvorens deze bij de eindgebruikers terecht komen. Dit alles kost natuurlijk tijd.

Geen enkel besturingssysteem is natuurlijk vrij van fouten of “lekken”, en problemen kunnen in een software-update vaak worden opgelost. Maar het distributiemodel van Android zorgt er wel voor dat het vaak lang duurt voordat opeenvolgende OS-versies in de handen van de telefoon- en tablet-bezitters terecht komen.

Geen belang bij updates
Áls dat al gebeurt. Want heel vaak zien we dat Android-updates helemaal niet uitgebracht worden voor oudere toestellen. Het business-model van de Android-fabrikanten is hier debet aan. Waar Apple de enige fabrikant is van iOS-toestellen, en het bedrijf er belang bij heeft om gebruikers binnen het eco-systeem te behouden (waar zij immers geld spenderen aan apps in de App Store, muziek en films in de iTunes Store en boeken in de iBooks Store), verdient de Android-fabrikant alleen aan de verkoop van het toestel. Bovendien bestaat de kans dat de Android-klant, mocht deze voor een volgend toestel weer een Android-model ambiëren, eenvoudigweg naar een van de vele Android-concurrenten overstapt. Deze fabrikanten is er dus veel aan gelegen om vaak een veel nieuwe toestellen op de markt te brengen (meer megahertzen! meer pixels! meer cores! grotere schermen!), teneinde de consument te verleiden tot een nieuwe aanschaf.

Het spenderen van bedrijfs-resources aan het up-to-date houden van de software van alle bestaande toestellen weegt simpelweg niet op tegen de kosten. Ze hebben er -behoudens wat goodwill- niets bij te winnen. Zelfs de Android “vendor-lock-in” in de vorm van aangeschafte apps en andere Android-specifieke content vormt, zoals gezegd, geen garantie dat de klant trouw blijft aan het merk.

Open voor fake
Daarnaast vormen de policy’s die Google aan de dag legt om Android nog enigszins het karater van een “open systeem” te doen geven, ook nog een factor die niet bijdraagt aan de beperkte veiligheid van het systeem. Apple ziet nauw toe op de kwaliteit en het functioneren van de apps die het aanbiedt in de App Store. Enerzijds om een consistente en pijnloze gebruikerservaring te bieden, maar vooral om mogelijk misbruik van apps tegen te gaan.

Zo heeft de afwezigheid van een strict curatie-beleid in de Google Play Store ertoe kunnen leiden dat er grote hoeveelheden “fake” apps aanwezig zijn: apps die op het eerste gezicht lijken op een bekende app, maar die in werkelijkheid een aftreksel zijn van populaire titels en soms zeer dubieuze doelstellingen hebben, zoals het vergaren en doorsluizen van gebruikersgegevens. En nee: op een iOS apparaat kun je geen alternatieve toetsenbord-apps installeren, maar daarmee voorkomt Apple dan ook het risico dat alle toetsaanslagen (inclusief die van gebruikersnamen en wachtwoorden) door een malafide software-maker worden ondervangen. Natuurlijk worden dergelijke malware-apps vaak na enige tijd weer uit de Play Store verwijderd, maar het kwaad kan dan al zijn geschied.

Privacy
Google is een advertentiebedrijf. Het verdient geld met het profileren van gebruikers om hen gericht te kunnen voorzien van advertenties. De bedrijfsstrategie verschilt fundamenteel met die van Apple. Laatstgenoemde verkoopt hardware, en bouwt in het kielzog daarvan besturingssystemen, applicaties en diensten die specifiek en exclusief voor deze apparatuur worden ontwikkeld. Al zou je kunnen beweren dat het ook voor Apple handig is om om marketing-technische redenenen een beeld te hebben van zijn gebruikers en hun wensen, toch is het voor Apple niet van belang om gedetailleerde profielen aan te leggen van alle klanten om ze vervolgens te bestoken met advertenties van derde partijen.

Het verbaast me altijd bijzonder dat bovengenoemde fanatieke Google-aanhangers zich met grote regelmaat fel afzetten tegen Facebook, en elke wijziging in het privacy-beleid van het sociale netwerk breed uitmeten (bij voorkeur óp Facebook zelf). Opmerkelijk, omdat het toch nog altijd zo is dat gebruikers van sociale netwerken op deze platforms toch aanzienlijk minder gevoelige informatie met elkaar delen dan via e-mail. Toch wordt er over het onderbrengen van deze meest gevoelige bron van onderlinge communicatie bij een advertentiebedrijf -in de vorm van het gebruik van GMail- zelden of nooit gesproken.

Megaprofielen
En dat blijkt toch geen overbodige zorg. Het is al langer bekend dat het bedrijf de inhoud van de mailtjes scant om een beeld van de gebruiker te krijgen. Nu zou je kunnen zeggen dat een gebruiker van GMail er bewust voor kiest om met deze voorwaarden accoord te gaan, maar gaat dat ook op voor de niet-GMail gebruiker die zijn vriend met een GMail-adres een e-mail stuurt? Blijkbaar is ook hij namelijk onderworpen aan de praktijken van Google, iets wat recentelijk nog de inzet was van een rechtzaak.

Maar met name het redelijk recente besluit van Google om de gebruikersgegevens van álle diensten van het bedrijf te koppelen om zodoende nog doelgerichter gebruikers te kunnen profileren moet toch iets zijn wat de privacy-voorvechters tegen de borst stuit. Denk aan alle zoekopdrachten, agenda-afspraken, e-mail, kaartlocaties, en zelfs de comments op YouTube. Met deze schat aan informatie is een meer dan nauwgezet profiel van iemands levenswandel te construëren.

En ach, over het gebruik van jouw foto in advertenties die overal op het web kunnen opduiken zullen we het dan maar niet eens hebben.

Tja. Open.
Behalve als Microsoft een YouTube-player wil maken voor het concurrerende Windows Phone-platform. Dan wordt de YouTube-toegang gewoon geblokkeerd (“gebruik de website maar, dan kunnen we je gangen beter nagaan dan met een app waarover we geen controle hebben”). Behalve als je extensies in je Chrome-browser wil installeren die niet door de Google ballotage-commissie komen (“hallo, zo kunnen mensen net als in alle andere browsers bepaalde ad-blockers installeren, daar zitten we niet op te wachten”). Behalve als je zoekt op bekendheden en eerder naar hun (ongebruikte) Google+ pagina’s wordt geleid dan naar hun veel actievere Facebook- of Twitter-accounts (“dan pikken we tenminste nog een advertentie-graantje mee”).

Misschien kan voor Google-aanhangers een websearch op “hypocrisie” geen kwaad. Mag van mij ook met Bing.

Volg Jorg op Twitter: @JorgK

Reacties

54 reacties
 • Profielfoto
  essiw

  Interessant artikel, mooi geschreven.

 • Profielfoto
  Romanovanwetten

  Heerlijk artikel! Eindelijk eens iemand die het inderdaad begrijpt! Erg goed geschreven ook:)

 • Profielfoto
  KrijnB

  Google is om te kotsen. Ze maken mooien/handige zaken zoals Gmail en zoeken via google. Maar de achterliggende reden is gewoon ziekelijk.

 • Profielfoto
  ICell

  Zeker een steekhoudend verhaal!
  Zo zullen wel een paar fundamentalistische fanboys ook weer blij worden.
  Jammer alleen dat het op OMT een off-topic-verhaal is en de strekking van “think different” ook eventjes gedegradeert wordt tot een “das-war-einmal-gedachtengoed”. Of heeft deze geen bestaansrecht meer tegenwoordig?
  Geeft ook gelijk aan dat het meest interessante dat er vandaag nog te melden is over Apple in de negatieve marge van de berichtgeving wordt gecreerd(…) om zo ellenlange welles-nietes-discussies gaande te houden. Zou me niks verbazen als het zelfde verhaal ook wordt gepubliceerd op een android-liefhebber-site…

 • Profielfoto
  tarun

  Ad block kan je toch gewoon toevoegen aan Google Chrome? Of mis ik nu iets?

 • Profielfoto
  sciletto

  Hulde(y) Hebben we tenminste wat ammo om op de fandroids af te schieten:razz:

  Het is wel waar wat er gezegd wordt. Heb zelf ook het één en ander uitgezocht en dit dictator gedrag komt inderdaad naar voren bij het onderzoek. Ik kan me ook nog eens een filmpje herinneren over een man die een toekomstbeeld voorspelde, volgens mij kwam ik die tegen toen ik zeitgeist keek, ah fijn, het filmpje schepte een beeld over Google hoe ze ook daadwerkelijk nu zijn. De satellieten van Google ontbreken alleen nog:smile: kent iemand dit filmpje nog?

  Privacy is een gevoelig onderwerp geweest in de afgelopen 5 jaar maar niemand weet nog echt wat je daaraan moet doen. Jaron lanier heeft hier wel een goede oplossing voor maar Google en vele andere bedrijven geven dat idee wel een genade slag. Ik maak gebruik van 2 Google producten (YouTube en Currents). Earth gebruik ik niet meer omdat ik op de Mac Pro een merkwaardige melding kreeg van Google waar ik nee tegen heb gezegd. (Zie onderin). Sindsdien gebruik ik alleen nog maar het Map systeem van Apple.

  Al met al zal ik nooit overstappen op Android. In mijn ogen is dat systeem juist heel beperkt wat vaak over Apple wordt beweerd en vind ik het een onstabiel OS. Neem alleen al het hele iCloud gebeuren en iTunes Match van Apple wat 10 keer beter geregeld is dan Google. Ik heb ook bij Apple een veel veiliger gevoel qua gegevens dan bij Google.

  Tot slot vond ik dit artikel zeer interessant om te lezen en is het goed geschreven. Ik deel hem:grin:

 • Profielfoto
  rvschuil

  De opmerking over ‘fanboy’ in het artikel vind ik niet helemaal correct. Kijk maar naar de opmerkingen boven mij. Android gebruikers worden ook direct fandroids genoemd. Dat is dus vanuit beide kampen het geval.

  Voor de rest ben ik het met het artikel eens. Al is het ooit anders geweest. In den beginne toen Google nog wat minder zijn grip had op Android, was het inderdaad stukken opener. Die ‘iron grip’ is pas wat recenter actief geworden.

  Om dan nog maar niet te beginnen om het hele Google vs. Microsoft gebeuren. Tegenwoordig zijn ze beide net zo erg.

 • Profielfoto
  Xcode

  Ik heb eigenlijk ook het idee dat Google – net als Microsoft – langzamerhand de kant van Apple op wil gaan en zelf enkel de hardware en software wil gaan leveren. Het lijkt er nu in ieder geval op dat Motorola een steeds grotere rol krijgt bij het leveren van Android hardware.

 • Profielfoto
  MacFundamentalist.nl

  Xcode 16 minuten geleden
  Ik heb eigenlijk ook het idee dat Google – net als Microsoft – langzamerhand de kant van Apple op wil gaan en zelf enkel de hardware en software wil gaan leveren.

  Dat zie je goed. Apple is op het moment de enige die (vette) winst maakt op computers en telefoons en dat komt door het ‘gesloten’ systeem. Ook hoeft Apple met iOS en OS X rekening te houden met maar een beperkt aantal modellen, waardoor de betrouwbaarheid stijgt en de kosten dalen. Wanneer er 1.500 telefoons waren voor iOS met verschillende schermgroottes, resoluties, processorsnelheden, RAM, was iOS meteen stuk van zijn gebruiksgemak kwijt.

 • Profielfoto
  MacFundamentalist.nl

  Goed stuk, overigens.

 • Profielfoto
  ernst.

  Google is om te kotsen. Ze maken mooien/handige zaken zoals Gmail en zoeken via google. Maar de achterliggende reden is gewoon ziekelijk.

  Apple is geen haar beter.:evil:

 • Profielfoto
  throttlemeister

  Bij Google moet je altijd in het achterhoofd houden: “if the product is free, than you are the product”.

  @ernst: ik zal niet zeggen dat Apple heilig is, maar is zit een verschil tussen Apple die zo veel mogelijk producten (aan jou) wil verkopen, en een Google, die zoveel mogelijk informatie (van jou) probeert te verkopen.

 • Profielfoto
  LordChaos

  Wow…de ongenuanceerde reacties zijn niet van de lucht.

  Interessant artikel, maar je beweert een aantal zaken die pertinent niet waar zijn. Ik gebruik al een kleine twintig jaar Macs en linux machines door elkaar heen en een aantal jaar geleden heb ik mijn iPhone verruild voor Android toestellen. Maar ik heb ook vorige week een nieuwe Macbook Pro besteld. Ik ben nu toegekomen aan mijn derde Nexus toestel en ik heb nooit meer teruggekeken. Ik behoor niet tot wat voor ‘kamp’ dan ook en ik vind discussies hierover bij voorbaat kinderachtig en onzinnig. De waarheid ligt namelijk altijd in het midden.

  Android is niet volledig open-source, laten we dat voorop stellen. Iemand die iets anders beweert is helaas niet op de hoogte van de feiten. De drivers en de API’s zijn niet open source, maar de rest van het OS is gewoon vrij te downloaden en te gebruiken.

  De kernel van OSX (‘de fundering’) is gebaseerd op de Mach kernel met wat toevoegingen uit FreeBSD en NetBSD. Dus niet gebaseerd op de kernel van laatstgenoemde besturingssystemen.

  Android is gebaseerd op Linux, het grootste open source project ter wereld. Linux is een kernel. Niets meer en niets minder. Het grote verschil tussen bijvoorbeeld FreeBSD en een willekeurige linux distributie (afgezien van de technische verschillen uiteraard) is het licentiemodel. Linux wordt verspreid onder de GPL wat het verspreiden van de broncode garandeert. De FreeBSD licentie heeft deze restricties niet.

  Google is een grote ‘contributor’ en sponsor in de open source wereld. Het bedrijf gelooft in open source software en maakt veel resources hiervoor vrij, niet alleen voor de linux kernel. Denk bijvoorbeeld aan de Google Summer of Code.

  Ik ben het met je eens dat de fragmentatie van Android een probleem is; dit is ook inmiddels wel door Google onderkend. De nieuwste Android versie, KitKat, schijnt ook beter te draaien op goedkope hardware dan veel oudere Android versies (bijvoorbeeld Gingerbread). Hiermee hoopt Google dat fabrikanten besluiten om voor deze zeer low-spec telefoons (want daar hebben we het hierover) een upgrade naar KitKat zal uitbrengen. Maar Google kan ze daar natuurlijk niet toe dwingen. Google ondersteunt officieel de Nexus lijn van Android toestellen en dit voor een periode van 18 maanden.

  Ja, Google verdient grotendeels haar geld met advertenties. En privacy kan in dit geval een issue zijn, maar dit geld wat mij betreft net zo goed voor Apple of Facebook, twee andere ‘Big Data’ bedrijven die je hier noemt. Waakzaam blijven is het devies en bij twijfel niet gebruiken.
  Ik zou dit soort initiatieven ook graag van Apple, Facebook en anderen willen zien.

  Als er één bedrijf de plank helemaal mis slaat wat betreft het informeren van haar klanten bij security issues, dan is het Apple wel. Ik zit al een tijdje in dit wereldje, maar het is de laatste jaren weer elke keer hetzelfde.
  Bij potentieel fikse security issues laat Apple niet weten:

  * of er een patch komt
  * wanneer er een patch komt
  * welke software potentieel onveilig is
  * of er workarounds zijn om het probleem tijdelijk te omzeilen

  Ook duurt het vaak maanden voordat security issues eindelijk zijn gefixed, waar andere bedrijven vaak hooguit weken nodig hebben.
  Het is net of je tegen Microsoft praat eind jaren negentig. Maar Microsoft heeft inmiddels van haar fouten geleerd en Apple wat dit betreft duidelijk niet.

 • Profielfoto
  doluccio

  Met deze reactie wil ik niet ingaan op de discussie over het business model van zowel Apple als Google. Wel wil ik de OMT redactie erop attent maken dat ze een verdomd prettig artikel geschreven hebben. Heb er erg van genoten en het las vlot en makkelijk weg. Dank!

 • Profielfoto
  WillemZ

  Ben je groot, dan heb je macht. Zonder macht was je nooit groot geworden en zonder groot te zijn kan je je macht niet gebruiken om nieuwe grootschalige initiatieven te ontplooien.

  Want waar we zo bang voor zijn is macht.
  Dan maakt het niets meer uit hoe het bedrijf heet, of wat het bedrijf doet.

  We moeten dus maar vertrouwen hebben in grote bedrijven, zoals IBM, Microsoft, Apple, Google en nu toch ook Samsung.
  De oude generatie (IBM, MS, Apple) zijn daar redelijk goed mee om gegaan.
  We moeten van de newbees nog maar zien of zij ook zo integer zullen zijn.

  Wat je vervolgens ook hoopt, is dat dergelijke bedrijven systemen weten te bouwen waar de “internet-macht” geen misbruik van kan maken.
  Hier scoort Apple beduidend beter dan Android.
  Evenzo IBM die beter scoorde dan Microsoft.

  De virussen, inbraakpogingen, fraudegevoelige systemen liggen vrij duidelijk gelinkt aan Windows en Android.

  Het zijn echter ook deze systemen die (vanwege de lage prijs) de nieuwste technieken aan de grote massa weten te slijten.
  Android wordt echt groot en daarmee echt machtig.

  Om bang van te worden.

 • Profielfoto
  H.deweg

  Je bent niet alleen een fanboy, maar ook nog gedoopt, gelouterd en een ware volgeling.

 • Profielfoto
  jooh-de-manne

  Google, dé niet-geautoriseerde inlichtingendienst van de moderne tijd.

  @H.deweg
  Als je iets doet, moet je het goed doen!:smile:

 • Profielfoto
  Zakske

  Ik behoor niet tot wat voor ‘kamp’ dan ook en ik vind discussies hierover bij voorbaat kinderachtig en onzinnig. De waarheid ligt namelijk altijd in het midden.

  Eindelijk een zinvolle reactie.

 • Profielfoto
  zepkleiker

  Oeps, ik dacht dat ik naar OMT ging, kwam ik per ongeluk opeens op een Android-nieuwssite uit! Oh wacht …

  Nee, ik vind een dergelijke beschouwing op een site als OMT érg onbetrouwbaar. Ik heb eerlijk gezegd niet alles aandachtig gelezen (het is nogal een verhaal!) maar het is maar al te vaak gebleken dat in artikelen op OMT vaak Google belachelijk wordt maakt en wordt aangevallen met halve waarheden, terwijl zwakke puntjes van Apple en de handelswijze van Apple met liefde onder de mat worden geschoven.

  Android heeft als ecosysteem zeker ook voordelen t.o.v. het systeem waar wij met onze iDevices en MacBookjes in zitten. Daar wordt echter met geen woord over gerept. Voor het vak Nederlands op de middelbare school had je docent daar met rood een flinke kanttekening bij geplaatst.

  En dat volgens de schrijver de discussie vaak meteen dood wordt gemaakt door Android-gebruikers als ze een Apple-gebruiker een fanboy noemen is hopelijk een hele slechte grap? Andersom gebeurt het namelijk net zo vaak. Zelfs Windows Phone-gebruikers doen dat.

  Wat de schrijver ook niet helemaal begrijpt is dat de openheid voor gebruikers waar Google zelf ook mee te koop loopt niet hoeft te betekenen dat Google fabrikanten maar vanalles moet laten doen. En waarom zou je ze dat in godsnaam kwalijk nemen? Als ze een product willen brengen dat zo open mogelijk is, moeten ze dan maar alles over hun rug laten gaan? Android heeft leiding nodig omdat het anders gekaapt wordt door de grote partijen in de Open Handset Alliance. En ja, dan kun je niet 100% open zijn. Daar kun je dan lekker met je vingertje naar wijzen maar ja, dan maak je jezelf wel een beetje belachelijk in mijn ogen.

  Ik had dus liever een wat meer realistische beschouwing gezien waarbij ook de voordelen van Android naar voren worden gehaald. En aangezien de link met Apple vrij dun is in dit artikel, had ik dat graag ook wat duidelijker uitgelicht gezien. Nu is het niets meer dan een goedkope quasi-geinformeerde rant … en dat is jammer.

  Edit: Ik zie dat inmiddels het woordje “opinie” is toegevoegd aan de titel. Dat is een welkome toevoeging.

 • Profielfoto
  Dutch_Muscle

  Wat in dit artikel staat is natuurlijk juist, maar geeft wel aan dat het geen drol uitmaakt met wie je te maken hebt. Of je nu door een hond of een kat wordt gebeten…

  In zowel het Apple als het Google kamp verkoop je je ziel. In praktisch elke app worden je persoonlijke gegevens op staat geflikkerd en er is geen reet wat je eraan kan doen, behalve een telefoon kopen die alleen kan bellen.

  Ik ben blij dat ik mijn iPhone heb ingeruild voor notabene een Samsung telefoon die alleen kan bellen en SMS’en. Lang leve mijn vrijheid!

 • Profielfoto
  pietervw

  Dat soort dingen (kwalificaties als ‘politiek correct’, of ‘fanboy’), dat noemen we nou ad hominem argumenten :). Het maakt niet uit of dat wat je zegt waar is, of anderszins hout snijdt: ik noem jou een Apple fanboy of een Android aficionado, en bij deze hoef ik niet meer naar jou te luisteren want alles wat jij uitkraamt is toch onzin.

  Jammer dat de meeste mensen die zich ervan bedienen niet eens weten wat ad hominem argumenten zijn..

 • Profielfoto
  zepkleiker

  Dat soort dingen (kwalificaties als \’politiek correct\’, of \’fanboy\’), dat noemen we nou ad hominem argumenten :). Het maakt niet uit of dat wat je zegt waar is, of anderszins hout snijdt: ik noem jou een Apple fanboy of een Android aficionado, en bij deze hoef ik niet meer naar jou te luisteren want alles wat jij uitkraamt is toch onzin.

  Jammer dat de meeste mensen die zich ervan bedienen niet eens weten wat ad hominem argumenten zijn..

  Je kunt het ook gewoon ‘op de man spelen’ noemen. Dan snappen al wat meer mensen wat je bedoelt. Nu gooi je met wat dure termen en hou je in stand waar je tegen ageert: dat mensen niet weten wat ad hominem-drogredenen zijn.

 • Profielfoto
  ray-

  wat een onzin is dit. Is het niet logisch dat wanneer je producten van google wilt implementeren, het moet gecertifieerd moet zijn door google zelf? Dat heeft niks te maken met open of gesloten. Dat is rechtmatig gebruik maken van andermans producten. Net zoals app developers onderworpen zijn aan 101 regels van apple. Hoe rot moet het zijn dat je google’s diensten gebruikt EN vermeldt in uw hardware en communicatie, maar dan een loopje neemt met de regels en het langs alle kanten rammelt? Ik wil ook niet dat anderen onrechtmatig zaken van mij gebruiken/misbruiken in het openbaar.

  Het is open naar de gebruiker toe: je mag en kan alles aanpassen. Naar de developers ook: zij mogen en kunnen heel wat zaken aanpassen.

 • Profielfoto
  ray-

  oh ja, en als het gaat om big brother, waarom wil apple anders al die gegevens van ons verzamelen? Waarom wil apple anders dat alles lang hen passeert? Voor onze veiligheid? Deels, maar ook voor hun eigen databanken. Veel gebruikte locaties in ios, is van hetzelfde. Of het nu gaat om google, apple, microsoft, of zelfs maar winkelketens of websites: ze hebben allemaal alle gegeven van ons om ons te bestoken.

 • Profielfoto
  The Redesigner

  *Zucht*

  Dit is echt een weer zo’n kinderachtige post. Wat in godsnaam voegt dit nou toe aan Apple nieuws? Dit is inderdaad gewoon olie voor iSheep om tegen Fandroids te gebruiken. Vertel is OMT, willen jullie nou echt dat er in de hele wereld deze sullige flame wars zijn? Volgens mij niet want niemand zit er op te wachten. Ik kan ook een hele reeds negatieve dingen over iOS opnoemen hoor? Hoe komt dat? Omdat ieder OS zijn minpunten heeft! Het enige wat je kan customizen aan een iPhone is het kleur hoesje. Bij Android je hele UI. Wat is veiliger? iOS natuurlijk. Hier. Voor en Nadelen. Ik ben van een iPhone naar een nieuwe Nexus 5 gegaan, ben ik hier dan niet meer welkom of zo?

  Vooral zo door blijven gaan. Stelletje iKleuters.

 • Profielfoto
  H.deweg

  Eigenlijk is dit stukje zo lachwekkend.

  “Deze fabrikanten is er dus veel aan gelegen om vaak een veel nieuwe toestellen op de markt te brengen (meer megahertzen! meer pixels! meer cores! grotere schermen!), teneinde de consument te verleiden tot een nieuwe aanschaf”

  Voortaan zegt bijvoorbeeld Samsung gewoon, weet je wat! We hebben nu een heel goed toestel gemaakt, laten we eens een jaartje overslaan, de consument moet maar eens leren wat langer met zijn toestel te doen.
  Woeha! dus.

  En eh…. volgens mij brengt Apple ook elk jaar een hele rij nieuwe producten uit, waar heb je het over??

 • Profielfoto
  ray-

  @The Redesigner: zo is het idd. Ik vind dat de site meer en meer naar een fanboy-site begint te neigen. Al het negatieve dat wordt verschenen, komt pas op de site wanneer het is tegengesproken of ze zijn hier als de kippen bij om Android in diskrediet te brengen . En zoniet, komt het hier gewoon nooit terecht. Een site over Apple is goed, maar wel een objectieve site, waar zowel negatief als positief aan bod komt.

  Het recente nieuws over de beperkte color gamut, daarover wordt hier mooi gezwegen, terwijl het wel groot nieuws is.

 • Profielfoto
  The Redesigner

  @The Redesigner: zo is het idd. Ik vind dat de site meer en meer naar een fanboy-site begint te neigen. Al het negatieve dat wordt verschenen, komt pas op de site wanneer het is tegengesproken of ze zijn hier als de kippen bij om Android in diskrediet te brengen . En zoniet, komt het hier gewoon nooit terecht. Een site over Apple is goed, maar wel een objectieve site, waar zowel negatief als positief aan bod komt.

  Het recente nieuws over de beperkte color gamut, daarover wordt hier mooi gezwegen, terwijl het wel groot nieuws is.

  Ik lees ook inderdaad weinig negatief Apple nieuws. Negatief nieuws is juist ook interessant want het is niet altijd zonnig in Cupertino. En dit fanboy artikel is niet eens nieuws maar meer voer voor iSheep om hun vrienden/ kenissen/ klasgenoten/ video’s op YouTube mee te irriteren. Het interesseert helemaal niemand een bal of Google hypocriet is, want 99.9% van deze websites hebben allemaal Apple producten en houden zich er toch niet mee bezig.

  Nogmaals, erg amateuristisch artikel.

 • Profielfoto
  jwijnings

  Ik ben een hele groote Google-adept en moet natuurlijk dan toch even reageren op dit verhaal. Ik begrijp niet zo goed waarom de restrictie van Google richting fabrikanten gekoppeld wordt aan de openheid van de software. Die openheid is namelijk prima in orde, los van het regime dat Google oplegt aan fabrikanten.

  Volgens mij is de vrijheid om andere besturingssystemen op toestellen te installeren rondom Android vele malen groter dan op iOS. Kan iemand mij verwijzen naar de plaats waar de broncode van iOS is gepubliceerd? Android zelf is overigens volledig open source. Google houdt de code van eigen apps gesloten, dat klopt. En fabrikanten houden de code van hun drivers gesloten. Maar het OS zelf is gewoon open source en hobbyisten kunnen hun eigen Android versies maken en volledig aanpassen. Misschien heb ik iets gemist, maar voor zover ik weet is dat met iOS en MacOS totaal niet mogelijk. Als het wel mogelijk is, hoor ik het graag. Ik wil namelijk best een keer een MacOS installeren in een virtual machine om uit te proberen!

 • Profielfoto
  jackybe67

  Goed geschreven artikel.(y)

 • Profielfoto
  Daantsjie

  *Zucht*

  Dit is echt een weer zo\’n kinderachtige post. Wat in godsnaam voegt dit nou toe aan Apple nieuws? Dit is inderdaad gewoon olie voor iSheep om tegen Fandroids te gebruiken. Vertel is OMT, willen jullie nou echt dat er in de hele wereld deze sullige flame wars zijn? Volgens mij niet want niemand zit er op te wachten. Ik kan ook een hele reeds negatieve dingen over iOS opnoemen hoor? Hoe komt dat? Omdat ieder OS zijn minpunten heeft! Het enige wat je kan customizen aan een iPhone is het kleur hoesje. Bij Android je hele UI. Wat is veiliger? iOS natuurlijk. Hier. Voor en Nadelen. Ik ben van een iPhone naar een nieuwe Nexus 5 gegaan, ben ik hier dan niet meer welkom of zo?

  Vooral zo door blijven gaan. Stelletje iKleuters.

  En dan?

 • Profielfoto
  Bento

  Kan iemand dit apple gerelateerde bericht even in een woord of drie, vier samenvatten? Dit is me veel te lang en kost me veel te veel tijd terwijl ik erg veel vrije tijd heb.

 • Profielfoto
  ro_me

  Kan iemand dit apple gerelateerde bericht even in een woord of drie, vier samenvatten? Dit is me veel te lang en kost me veel te veel tijd terwijl ik erg veel vrije tijd heb.

  Ja hoor dat kan ik wel;

  “Bla bla bla bla”

  Zie je, precies vier woorden om het gehele artikel samen te vatten!

 • Profielfoto
  Bento

  Kan iemand dit apple gerelateerde bericht even in een woord of drie, vier samenvatten? Dit is me veel te lang en kost me veel te veel tijd terwijl ik erg veel vrije tijd heb.

  Ja hoor dat kan ik wel;

  “Bla bla bla bla”

  Zie je, precies vier woorden om het gehele artikel samen te vatten!

  Je bent een kei.

 • Profielfoto
  Dydefox

  Interessante zienswijze in het artikel en heerlijke reacties om te lezen. Ik heb alleen één vraag: wie of wat is Android?

 • Profielfoto
  Dutch-American

  Waarom gebruikt Jorg links van website die soms twee jaar oud zijn? Had je geen nieuwere recenter linkjs kunnen gebruiken? Daarnaast klopt het niks van wat je zegt.

  OMT wordt buiten Nederland totaal niet serieus genomen en geen enkele zelf respecterende website zal ook maar iemand van dit forum in dienst willen nemen.

  Laatste opmerking: Jullie hebben het over isheep, maar doen jullie niet hetzlefde hier? Alleen maar postitieve verhalen over Apple vertellen, en iedereen die een andere mening eheft is gelijk dom, fandroid??? En waarom wordt negatieve Apple nieuws dood gezweegen op dit forum?

  Zielig mannetje die Jorg.

 • Profielfoto
  r.meertens

  Compliment aan de schrijver.

  Wat we al langer wisten van Google en hun Android besturingssysteem, word haarfijn in dit verhaal uitgelegd. Hoe ze gegevens misbruiken en Google gebruikers eigenlijk oogkleppen ophebben als het gaat om veiligheid, privacy en stabiliteit.

  Je kiest voor Apple, voor veiligheid, integratie, implementatie en gebruiksgemak. Hardware en software sluiten op elkaar aan, dat zorgt voor een stabiel systeem. En wat maakt het uit dat het gesloten systeem is? Ik kan erop aan dat Apple controleert wat voor apps er worden toegelaten en zorgt voor een soepel gebruik van de systemen en apparaten.

  En laten we dan maar fanboys zijn;-)

 • Profielfoto
  jackybe67

  Dutch, als je OMT zo waardeloos vind, wat kom je hier dan doen?

 • Profielfoto
  Nic

  Dutch, als je OMT zo waardeloos vind, wat kom je hier dan doen?

  Omdat OMT een prettige en behulpzame community is.

  Van kinds af aan ben ik Mac-gebruiker, en sinds een jaartje ben ik ook Android-gebruiker (via de uitstekende Nexus 7 tablet). I wouldn’t want it any other way.

  Zowel Google als Apple zijn bedrijven met aandeelhouders die maar een ding voor ogen hebben: geld verdienen. Allebei proberen ze dit op hun eigen manier te doen, met ieder hun eigen producten, die elk met hun eigen voor- en nadelen komen.
  Het benoemen daarvan op een fan-website van de een of de ander is niet alleen misplaatst, maar dit soort artikelen creëert bovenal een heel onprettige sfeer: iedereen die ook maar iets met Apple heeft zou hier hier welkom moeten zijn. Of ze nu een Mac hebben, maar geen iPhone, of een iPhone maar geen Mac. Of ze nu die-hard Macfan zijn, of hulp zoeken bij de overstap van Windows of Android.

  De voorpagina van OMT beschouw ik dan ook maar als lorem ipsum dolor sit amet: beeldvulling

 • Profielfoto
  Jorg

  Een algemene reactie:

  Ook ik denk dat de meeste kopers van zowel Apple- als Android-telefoons hun keuze niet maken uit idealistische overwegingen (“wereldse” zaken als prijs, vertrouwdheid en beschikbaarheid bij en carrier spelen veel vaker een grote rol).

  Mijn punt is dat juist Google de keuze voor een platform “politiseert”, door te pas en te onpas te schermen met begrippen als “open”, en veelvuldig in PR en blogposts refereert aan hoe het tegen gesloten systemen is en dat het “gelooft” in het vrije web. Tegelijkertijd handelt het bedrijf in de praktijk nauwelijks naar deze principes (ik noem in mijn artikel een aantal voorbeelden).

  Met de “Google-fan” bedoel ik dan ook niet de gemiddelde Android-gebruiker, maar tech-nerds (en journalisten) die zich laten voorstaan op de door de Google PR-machine uitgespuwde beweringen over “open”, en juist dat argument gebruiken om zich af te zetten tegen Apple, vaak met het verwijt dat gebruikers van laatstgenoemde zich in de luren hebben laten leggen door hype en marketing. Dat vind ik, zoals gezegd, hypocriet en ironisch.

 • Profielfoto
  zepkleiker

  Wat is er mis met dat Google zegt dat Android open is? Vergeleken met iOS is Android namelijk ontzagwekkend open. Maar omdat Google andere bedrijven niet zomaar uit de ruif van Google laat eten met de kans dat Google daardoor schade oploopt mogen ze er van jou niets over zeggen? Wat is dat voor logica?

  ‘Nauwelijks naar deze principes handelen’ is verder nogal een onzinnige uitspraak. Er zijn nog veel meer voorbeelden waaruit blijkt dat Google wél naar deze principes handelt, maar een handvol voorbeelden is voor jou genoeg om te zeggen dat Google er ‘nauwelijks’ naar handelt? Lolwhut?!

  Over hypocrisie gesproken: ga je straks ook een artikeltje schrijven over hoe Apple met vage argumenten apps weert uit de app store, terwijl Apple altijd beweert dat hun beleid in dienst staat van de gebruikers? Wat schiet ik ermee op als Apple apps als AirFloat weert? En wat schiet ik ermee op dat ik in het gesloten systeem van Apple geen andere app als default app in mag stellen? Als je zelf niet hypocriet wilt overkomen, neem dan ook in je verhaal mee wat de nádelen zijn van het beleid van Apple. Doe dus niet alsof Google het zwarte schaap is en Apple de gebruiker op een voetstuk zet. Google doet veel meer voor de community dan Apple doet, maar soms doet Google inderdaad ook iets dat puur bedoeld is om henzelf te beschermen. Leuk? Niet altijd. Begrijpelijk? Doorgaans wel, voor de objectieve kijker.

 • Profielfoto
  Dutch-American

  Dutch, als je OMT zo waardeloos vind, wat kom je hier dan doen?

  Om tegengas te geven? Jullie de andere kant van het verhaal te vertellen? realiteit check? Kies maar.

  Of heb jij alleen maar liever ja knikkers op dit forum?

  Jij bnet zeker zo eentje die blindelings gelooft wat hypocriet Jorg zegt..

 • Profielfoto
  Dutch-American

  Een algemene reactie:

  Met de “Google-fan” bedoel ik dan ook niet de gemiddelde Android-gebruiker, maar tech-nerds (en journalisten) die zich laten voorstaan op de door de Google PR-machine uitgespuwde beweringen over “open”, en juist dat argument gebruiken om zich af te zetten tegen Apple, vaak met het verwijt dat gebruikers van laatstgenoemde zich in de luren hebben laten leggen door hype en marketing. Dat vind ik, zoals gezegd, hypocriet en ironisch.

  Jij laat je ook in de luren leggen door de Apple PR machine. De pot verwijt de ketel…

 • Profielfoto
  zepkleiker

  Jij laat je ook in de luren leggen door de Apple PR machine. De pot verwijt de ketel…

  Dat is jammer genoeg ook de enige conclusie die ik kan trekken.

 • Profielfoto
  Jorg

  http://www.onemorething.nl/2011/01/kan-dat-nou-niet-beter-apple/

  Op dat artikel kreeg ik reacties als:
  “wat een naar artikel, is dit wel door een Mac gebruiker geschreven?” en
  “Jeeez, stelletje mierenneukers…” en
  “Wat een pijpzeiker en dan ook nog in het Nederlands. Dan zal Apple er zeker iets aan doen!” en
  “Wat een netvervuiling”

  Ah well…:)

 • Profielfoto
  Elduderino

  Goed artikel. In discussies worden ten pas en te onpas idiote argumenten erbij gehaald. Het compleet doodslaan van discussies met woorden als Fanboy, geldwolven, schapen etc. is ook zeer gebruikelijk een vooral bij de Android fans.
  Iets onderbouwen hebben velen moeite mee.

  Dat Google het grote lieverdje van de klas is, is al lang achterhaald, echter geloven velen nog in de zogenaamde ultieme goedheid van Google.

 • Profielfoto
  defores

  Vreemd verhaal Samsung laat ook gewoon zijn producten bij Foxconn produceren.
  Maar het lijkt me veel beter dat Apple (en Apple sites) zich met Apple bezig houden i.p.v. Android e.d.

  Wat Google of Samsung allemaal doen negeer ik toch al … daar weet ik al niks van hoef te verwachten.

 • Profielfoto
  Nic

  http://www.onemorething.nl/2011/01/kan-dat-nou-niet-beter-apple/

  Op dat artikel kreeg ik reacties als:
  “wat een naar artikel, is dit wel door een Mac gebruiker geschreven?” en
  “Jeeez, stelletje mierenneukers…” en
  “Wat een pijpzeiker en dan ook nog in het Nederlands. Dan zal Apple er zeker iets aan doen!” en
  “Wat een netvervuiling”

  Ah well…:)

  We zijn eigenlijk allemaal een stel zeikerds hier!;)

  Overigens vond ik je artikel wel erg interessant hoor; ik vraag me enkel af of OMT er het juiste medium voor is.

 • Profielfoto
  zepkleiker

  http://www.onemorething.nl/2011/01/kan-dat-nou-niet-beter-apple/

  Op dat artikel kreeg ik reacties als:
  “wat een naar artikel, is dit wel door een Mac gebruiker geschreven?” en
  “Jeeez, stelletje mierenneukers…” en
  “Wat een pijpzeiker en dan ook nog in het Nederlands. Dan zal Apple er zeker iets aan doen!” en
  “Wat een netvervuiling”

  Ah well…:)

  Dat zijn inderdaad stomme reacties. Betekent dat dat de reacties onder dit stuk ook stom zijn? Anders zie ik niet wat voor punt je probeert te maken.

 • Profielfoto
  ray-

  Mijn punt is dat juist Google de keuze voor een platform “politiseert”, door te pas en te onpas te schermen met begrippen als “open”, en veelvuldig in PR en blogposts refereert aan hoe het tegen gesloten systemen is en dat het “gelooft” in het vrije web. Tegelijkertijd handelt het bedrijf in de praktijk nauwelijks naar deze principes (ik noem in mijn artikel een aantal voorbeelden).

  wat google hanteert, is een soort van minimale styleguide (in vgl met de rest van de open zaken) die fabrikanten hanteren. Is dat niet logisch? Als ik pakweg de filipijnse slachtoffers steun door een miljoen te storten in een benefietshow, dan krijg ik visibiliteit van mijn logo in volle uitzending. Ik wil ook dat mijn logo pakweg rood is en niet bordeaux. Dat mijn logo juist wordt gebruikt en niet naast nazi-tekens. Dat is meer dan normaal. Je kan toch niet verwachten dat google zomaar fabrikanten hun ding laten doen met hun producten en met alle winsten gaan lopen? Dat zou te gemakkelijk zijn. Er zijn ALTIJD en OVERAL regels ivm gebruik, ivm gedrag e.d. Volledige anarchie is gewoon onbestaande.

  Als ik zeg dat mijn deur ten alle tijden open staat voor mijn vrienden voor een babbel, wil dat dan zeggen dat ze 24/7 bij mij moeten blijven logeren? Neen natuurlijk niet. Wil dat dan zeggen dat ik lieg? Toch ook niet? Een minimum aan logica is hier ook van toepassing.

 • Profielfoto
  Kobes

  Volgens mij zijn er twee dingen die een aantal reacties uit het ‘android-kamp’ even hebben gemist:
  1. Er is een verbod op makers van ‘certified-android’ apparatuur om DAARNAAST non-certified op de markt te brengen. Dus als je mee wilt doen dan mag dat maar op 1 manier en dat is niet heel vrij… Natuurlijk mag niemand certified roepen als dat niet zo is, maar verschillende producten maken van verschillend soort mag dus van Google OOK niet.
  2. De handset makers verdienen niet aan het eco-systeem, dus is het voor hen ONGUNSTIG als je langer bij hetzelfde toestel blijft. Daarom maken ze geen(weinig) updates beschikbaar. Google kan wel een nieuwe variant maken die oudere toestellen beter ondersteunt, maar geen oud toestel zal dat krijgen. Samsung (bijv) wil immers nieuwe apparaten verkopen en oude goed laten werken helpt daar niet bij.

  Bij Apple mag 1 ook niet, maar Apple beweert alles behalve het tegendeel. En wat betreft 2 wil Apple liever dat je nog dieper investeert in het systeem (MEER betaalde Apps!), want dan ga je niet meer weg. Een jaar extra toestelsupport helpt daarbij. Ook evil, maar anders.

  De meeste argumenten uit het artikel ken ik overigens van arstechnica, een site die, voor zover ik weet, niet een kant kiest, in tegenstelling tot OMT.

 • Profielfoto
  zepkleiker

  @Kobes, waar beweert Google dat fabrikanten zowel certified als non-certified devices mogen maken? Want dat is blijkbaar je argument in punt 1.

  Apple wil dat fabrikanten álles licenseren: allerlei apparatuur tot zelfs een fucking lightning-kabel. Ongecertificeerd gaat Apple ACTIEF tegen, door niet-gecertificeerde kabels onbruikbaar te maken met bijvoorbeeld iOS7. Maar desondanks is het voor sommigen hier evil als Google zulke zaken wél toestaat, maar niet de combinatie gecertificeerd en niet-gecertifieerd? Wat Apple doet is prima, maar wat Google doet niet terwijl dat juist een veel opener beleid is, hoe je het ook wendt of keert? Wat is dat voor kromme logica?

  De handsetmakers verdienen zéker wel door het ecosysteem, alleen niet in directe zin. Zonder Android zouden ze verbannen zijn tot Windows Phone of Symbian. Het update-verhaal blijft een lastige met Android. Dat is echter gewoon een nadeel, en lijkt me niet echt iets om Google voor zwart te maken met non-argumenten.

  Het artikel op Arstechnica dat jij bedoelt zit trouwens heel anders in elkaar. Het beschrijft hoe Google steeds meer ontwikkelt als closed source ipv open source, maar dat wil niet zeggen dat Android zelf niet open is. Het is zo open als zijn kan, en dat bewijst Amazon met hun op Android-gebaseerde apparaten. En in het artikel wordt al helemaal niet gedaan alsof de handelswijze van Apple voor de consument aantrekkelijker dan die van Android, en die suggestie wordt hier toch ERG sterk gewekt.

  Waarom je het artikel van Arstechnica aanhaalt begrijp ik dan ook niet.

 • Profielfoto
  jooh-de-manne

  @franklinvv

  @Kobes, waar beweert Google dat fabrikanten zowel certified als non-certified devices mogen maken? Want dat is blijkbaar je argument in punt 1.

  Neen, hij beweert dat fabrikanten dat juist niet mogen van Google!
  Zoals ook in het artikel wordt vermeld met link naar wired.co.uk.

  Het artikel op Arstechnica dat jij bedoelt zit trouwens heel anders in elkaar. Het beschrijft hoe Google steeds meer ontwikkelt als closed source ipv open source, maar dat wil niet zeggen dat Android zelf niet open is.

  Er wordt ook niet beweerd dat Android als open-source-project niet open zou zijn. Integendeel. Er wordt wel beweerd dat Google, dat zelf een pakket API’s voor Android ontwikkeld heeft, de fabrikant verplicht om, wanneer die één van die diensten (API’s) van Google wil gebruiken, alles van dat pakket in licentie te nemen met bovendien de restrictie om andere Android-producten te mogen maken die niet aan Google’s eisen voldoen.
  Hij spreekt dus van twee “Android’s”: het Android dat zeer open is, met zijn pro’s en contra’s (zoals later in het artikel te lezen) en het Android waar Google zich van bedient en dat helemaal niet meer zo open is. En dat noemen we dan misleiding.

 • Profielfoto
  knekkie

  Dit riekt naar een vervolg.

  ik ben wel benieuwd naar eenzelfde kritische opinie over Apple en Microsoft.