Raymon Mens
Raymon Mens Nieuws 14 oktober 2013

Providers misbruiken belgegevens voor marketingdoeleinden

In 2012 stelde Agentschap Telecom een onderzoek in naar het naleven van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Providers slaan in het kader van deze wet gegevens op over gesprekken en e-mails, deze mogen alleen voor facturatie- of wettelijke doeleinden gebruikt worden.

Van de providers slaat 24 procent de data op voor andere dan wettelijke doelen, bijvoorbeeld marketing en research. 10 procent van de providers bewaarden de gegevens ook langer dan is toegestaan. Belgegevens mogen een jaar bewaard worden, mail een half jaar.

Persoonlijke bel- en mailgegevens worden door providers misbruikt.

Het onderzoek werd al in 2012 uitgevoerd door Agentschap Telecoom, het resultaat is echter nooit publiek beschikbaar. Bits Of Freedom, een beweging die opkomt voor digitale burgerrechten, kreeg door middel van een WOB-prodecure de resultaten boven water. De NOS berichtte maandagmorgen over het onderzoek.

Er werden 229 Nederlandse providers onderzocht, 24 procent geeft aan gegevens ook ‘voor andere dan wettelijke doeleinden te gebruiken’. Dit is in strijd met de Wet bewaarplicht van 2009. Providers mogen bel- en mailgegevens alleen voor ander doel dan facturering gebruiken als klanten hier expliciet toestemming voor geven. In slecht 64 procent van de gevallen vroeg de aanbieder om die toestemming. Het langer bewaren van de gegevens is sowieso nooit toegestaan.

De verzamelde gegevens omvatten begin- en eindtijd van gesprekken, de locatie van telefoons, namen en nummers van betrokken abonnees, mailadressen, ip-adressen en de datum en het tijdstip van inloggen en uitloggen. Het is niet bekend welke providers precies misbruik maken van deze gegevens.

Reageer op artikel:
Providers misbruiken belgegevens voor marketingdoeleinden
Sluiten