Koen van Tongeren
Koen van Tongeren Nieuws 21 mei 2013
Leestijd: 4 minuten

Top Apple gehoord in Amerikaanse senaat

Vandaag vond in Washington de openbare hoorzitting plaats van de Permanent Subcommittee on Investigation van de Senaat in de Verenigde Staten. Op de agenda stond het belastingbeleid van Apple. Zowel CEO Tim Cook als CFO Peter Oppenheimer verschenen voor de commissie. De hoorzitting was online live te volgen.

De zitting begon grimmig. Senators uitten hun ongenoegen over Apple’s belastingbeleid. Ook experts waren kritisch over de constructies die gebruikt worden om het betalen van belasting laag te houden, al benadrukten ze dat Apple zich aan alle regels houdt en het probleem ligt bij het Amerikaanse belastingbeleid  dat dit soort acties mogelijk maakt.

Senator Rand Paul (lid van de anti-gouvermentele Tea Party) was een van de weinigen die een ander geld laat horen. Volgens hem zou niet Apple maar de Senaat zelf in het beklaagdenbankje moeten zitten. Volgens senator Paul probeert Apple niets anders te doen dan binnen de grenzen van de wet zo min mogelijk belasting betalen. Daarmee doet het bedrijf niets anders dan enig ander bedrijf of individu. Rand vindt dat dit soort hoorzittingen eerder bedrijven als Apple wegjaagen uit de V.S. in plaats van belastinginkomsten te verhogen. Deze opmerking is niet verbazingwekkend. De Tea Party waar Paul toe behoort wil een zo klein mogelijke overheid die bedrijven zo min mogelijk in de weg zit en zo weinig mogelijk belasting betaalt.

In een tweede ronde was het de beurt aan Apple’s CEO Tim Cook en CFO Peter Oppenheimer. Cook begon met de melding dat Apple elke cent belasting betaalt die het schuldig is. Vorig jaar was dat 6 miljard dollar aan Amerikaanse belasting, oftewel 16 miljoen dollar per dag. Daarmee is het de grootste belastingbetaler van de V.S..

Cook legde verder uit dat Apple buiten de V.S. opereert via dochterondernemingen. Zo zette het bedrijf in 1980 AOI op. Dit bedrijf moest Apple’s bedrijfsvoering buiten de V.S. op gang te brengen. Later zijn de dochterbedrijven ASI en AOE daar aan toegevoegd. Deze bedrijven beheren de inkomsten die Apple buiten de V.S. verdient. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om productiekosten in Azië te dekken en om nieuwe Apple Stores te bouwen. Al het geld dat terugvloeit naar de V.S. wordt daar belast via de reguliere 35% belastingnorm. Cook sloot zijn verweer af met de notie dat het Amerikaanse belastingstelsel het probleem is. Alleen door dit te moderniseren kan de V.S. zorgen dat Amerikaanse bedrijven niet benadeeld worden ten opzichte van bedrijven in andere werelddelen.

Na Cook ging Apple’s Chief Financial Officer Peter Oppenheimer verder. Hij benadrukte dat de dochterondernemingen van Apple échte bedrijven zijn. Zo werken er 4000 mensen voor Apple in Ierland. Apple heeft er een distributiecentrum, kantoren én een R&D-afdeling. Ook maakt hij duidelijk dat het geld dat binnenstroomt bij deze ondernemingen niets met het Amerikaanse belastingstelsel te maken heeft. Het is immers buiten de V.S. verdiend en er is belasting over betaald in het land waar de winst gemaakt is.

Oppenheimer ging ook in op Apple’s plannen om geld te lenen in de V.S. om aandelen terug te kunnen kopen, terwijl het bedrijf miljarden op buitenlandse rekeningen heeft. Oppenheimer legt de logica hiervan uit met een simpele rekensom. In het buitenland verdiend geld naar de V.S. halen kost Apple 35% aan belastingen terwijl geld lenen op dit moment 2% aan rente kost.

De statements van Cook en Oppenheimer kwamen kortweg neer op de notie dat Apple keurig belasting betaalt waar dat moet, en zich altijd en overal aan de wet houdt. Toch is de commissie nog niet tevreden met dit antwoord. Met name het feit dat Apple’s dochterondernemingen nauwelijks of geen belasting betalen in Ierland terwijl ze praktisch vanuit de V.S. aangestuurd worden steekt Senators McCain en Levin. Cook en Oppenheimer reageerden hierop door nogmaals aan te geven dat het geld van deze bedrijven niet in de V.S. verdiend is en dat de inkomsten belast worden in het land waar het geld verdiend is.

Na een pauze ging het verhoor van de commissie verder, al werd de toon anders. Waar Apple’s delegatie eerder verantwoording moest afleggen werd nu om advies gevraagd. Zo kreeg Tim Cook de kans om aan te geven wat er volgens hem moet veranderen aan het Amerikaanse belastingsysteem.

De hoorzitting zal hoogstwaarschijnlijk niet direct leiden tot maatregelen tegen Apple. Het was vooral de bedoeling om een discussie op gang te brengen en input te krijgen voor de vorming van een nieuw belastingsysteem voor Amerikaanse bedrijven. Apple heeft vooraf en tijdens de zitting aangegeven hier een groot voorstander van te zijn, ook al zal dat waarschijnlijk betekenen dat het bedrijf meer belasting gaat betalen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

De beste start van je weekend ✉️

Het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer. Elke vrijdag in de OMT-nieuwsbrief.