Koen van Tongeren
Koen van Tongeren Nieuws 1 mei 2012
Leestijd: 6 minuten

Hoe schoon is Greenpeace’s onderzoek?

Greenpeace is boos op Apple zo bleek uit het onderzoek dat de milieuorganisatie onlangs presenteerde en de ludieke acties die er op volgden. Apple’s iCloud zou de meest vervuilende clouddienst ter wereld zijn omdat het iClouddatacentrum in North Carolina zou enorme hoeveelheden energie verbruiken die opgewekt worden in kolen- en kerncentrales.

Inmiddels onstaan er echter scheuren in het fundament onder het onderzoek waar Greenpeace zijn boute uitspraken op baseert. Apple heeft bij monde van een woordvoerder laten weten dat er geen rekening gehouden is met de kortetermijnplanning voor de opwekking van eigen schone energiecentrales. Ook zou Greenpeace verkeerde cijfers gebruiken in het onderzoek en zelfs rekenfouten gemaakt hebben.

De vraag rijst dan ook; hoe schoon is Greenpeace’s eigen onderzoek nu eigenlijk?

Apple's datacenter voor iCloud in Maiden, North Carolina

Wat zegt Apple?
Om te berekenen hoe vervuilend een datacentrum is heeft Greenpeace twee bronnen nodig, zo valt te lezen in het rapport How Clean is Your Cloud; de hoeveelheid verbruikte energie en het percentage groene stroom dat hiervoor gebruikt wordt. Een woordvoerder van Apple verklaart tegenover OMT dat Greenpeace bij beide bronnen de fout ingegaan is.

Een relatief kleine maar niet onbelangrijke fout is Greenpeace’s bewering dat het iCloud-datacentrum op dit moment van stroom voorzien wordt die voor 61% uit kolen wordt opgewekt. Apple wijst hiervoor naar de leverancier van de stroom, Duke Energy. Dit bedrijf heeft eerder al bekend gemaakt dat in 2011 maximaal 45% van diens opgewekte stroom uit kolen kwam.

De meest grove fout zou echter te vinden zijn in een berekening die Greenpeace gebruikt. Apple heeft (net als de meeste andere bedrijven die Greenpeace terecht wijst in het onderzoek) niet vooraf openbaar gemaakt hoeveel megawatt er gebruikt wordt in het iCloud-datacentrum. Daarom gebruikt Greenpeace een bekende rekenmethode in de IT-wereld. hierbij wordt aangenomen dat een investering van 15 miljoen dollar aan IT-investering één megawatt stroom nodig heeft. Dit wordt vermenigvuldigd met 1,5 voor nieuw gebouwde centra.

Met deze berekening zou Apple’s datacentrum grofweg 100 megawatt verbruiken. Er wordt immers geschat dat het bedrijf 1 miljard dollar voor het complex beschikbaar heeft gesteld, verdeeld over een periode van 10 jaar.

Apple spreekt dit tegen. Op volle capaciteit zou het centrum niet verder komen dan 20 megawatt. Daarbij wijst Apple op een rekenfout. Greenpeace heeft immers de totale (geschatte) investering omgezet in megawatts terwijl een deel van die investering juist bedoeld is voor de bouw van een zonne-energiecentrale en een brandstofcelcomplex.

In Apple’s Facility Report 2012 staat te lezen dat er een zonnecellencomplex van 8 hectaren en een brandstofcel-energiecentrale gebouwd wordt voor het datacentrum in North Carolina. Hiermee zal minstens 60% van de benodigde energie voor het centrum duurzaam worden opgewekt. De benodigde investering hiervoor wordt door Greenpeace dus vertaald in het verbruik van (vervuilende) stroom.

Apple vindt daarmee juist dat het wél veel doet om energie te besparen en zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame bronnen. Eerder kondigde het bedrijf al aan een nieuw datacentrum te bouwen in Oregon dat volledig op duurzame energie moet draaien. Daarbij heeft Apple de intentie uitgesproken om ook alle kantoren wereldwijd voor 100% duurzame energie te laten gebruiken.

Entree van het datacenter in Maiden, North Carolina

Wat zegt Greenpeace?
We hebben Greenpeace om een reactie gevraagd op Apple’s opmerkingen. Campagneleider Sanne van Keulen verklaart tegenover OMT dat Duke Energy wel degelijk voor 61% kolenenergie opwekt in North Carolina. De cijfers die Apple noemt gaan over de totale productie van het bedrijf, niet over de productie in North Carolina terwijl Apple wel daar zijn stroom afneemt.

Wat betreft de mankgaande berekening geeft Van Keulen indirect toe dat hier een vergissing gemaakt kan zijn. De investering in duurzame energie is immers niet afgetrokken van de 1 miljard die Apple van plan is te besteden in North Carolina. Apple’s gebrek aan openheid wordt min of meer als oorzaak genoemd van de rekenfout, terwijl de plannen voor het zonnecellenpark en de brandstofcelcentrale meer dan twee maanden terug door Apple zelf bekend zijn gemaakt.

Het zou helpen als Apple echt transparant is over de cijfers. […] Volgens schattingen (helaas is dat het enige waar Greenpeace en experts zich op kunnen beroepen als het om Apple gaat) zijn de kosten van het zonnecellen complex en de fuel cells geraamd op 200 miljoen. Dat betekent dat er nog 800 miljoen over blijft voor het datacenter zelf. Hoeveel Apple daarvan nu heeft gespendeerd is onduidelijk, sommige bronnen zeggen de helft, andere bijna alles.

Van Keulen sluit af met de daadwerkelijke uitleg waarom Apple en andere bedrijven zo hard aangepakt worden voor een relatief klein probleem  (slechts 2% van Apple’s totale CO2-uitstoot komt uit stroomverbruik). Volgens haar is het juist nú van belang om bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid omdat clouddiensten nu in opkomst zijn en bedrijven op dit moment dus grote investeringen doen in hun clouddiensten.

De cloud computing business is in een cruciale fase aanbeland. Nu worden veel datacenters gebouwd waardoor investeringen in nieuwe kolencentrales aantrekkelijk worden of oude kolencentrales langer openblijven. Als ze er eenmaal staan en draaien dan is het moeilijk om daar nog iets aan te doen.

[…] Cloud computing is in essentie een fantastische manier om energie te besparen, maar het zou zonde zijn als leidende bedrijven als Apple, Microsoft en Amazon hun verantwoordelijkheid niet nemen en doorgaan met het stimuleren van investeringen in vervuilende kolencentrales terwijl ze ook deel kunnen zijn van de oplossing. Facebook, Yahoo en Google laten al zien dat dit kan, dus geen excuus meer om achter te blijven voor de rest.

Conclusie
Als doorgewinterde Apple-fan valt het moeilijk te verkroppen als het bedrijf iets verweten wordt terwijl concrete feiten ontbreken of zelfs het tegenovergestelde aantonen. Toch mag niet vergeten worden dat Greenpeace een nobel doel nastreeft. Buiten een klein groepje complotdenkers wordt algemeen aangenomen dat ons huidig energieverbruik onherstelbare sporen na zal laten als we niet snel verduurzamen.

Apple en andere technologiebedrijven hebben als machthebbers van de vrijemarkteconomie niet alleen de morele plicht om de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, maar ook de macht om er iets aan te doen. Cloudcomputing kan relatief eenvoudig ‘vergroend’ worden door datacenters te bouwen op plekken waar duurzame energie beschikbaar is of zelf opgewekt kan worden. Apple werkt hier naar eigen zeggen hard aan, maar heeft als kapitaalkrachtigste onderneming nog niet het niveau bereikt van bijvoorbeeld Google en Facebook.

Dat Apple door Greenpeace de grootste vervuiler genoemd wordt (terwijl de eindconclusie van het onderzoek leest dat niet Apple, maar Microsoft, Oracle en Amazon de állergrootste vervuilers zijn) is ook verklaarbaar. Een bedrijf dat geliefd is bij een grote groep gebruikers en synoniem is voor innovatie trekt nu eenmaal meer aandacht bij de pers en helpt bij het overbrengen van de ‘goede boodschap’.

The Joy of Tech over Apple als mikpunt van de media.

Toch zou men zich bij Greenpeace misschien moeten afvragen of er met dit onderzoek niet een morele grens overschreden is. Beweringen die onderbouwd worden met verkeerde berekeningen en het weglaten van belangrijke feiten zouden voor geen enkel doel geoorloofd mogen zijn, zelfs niet als het om de toekomst van onze planeet gaat.

Kortom, Apple; keep cleaning your cloud en Greenpeace: clean up your research!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

De beste start van je weekend ✉️

Het belangrijkste Apple-nieuw, de beste tips en meer. Elke vrijdag in de OMT-nieuwsbrief.

Reageer op artikel:
Hoe schoon is Greenpeace’s onderzoek?
Sluiten