Lucas Raggers
Lucas Raggers Nieuws 24 augustus 2011
Leestijd: 2 minuten

Nederlandse rechter verbiedt Samsung Galaxy telefoons

Het Nederlands recht heeft gesproken. Samsung mag vanaf half oktober de volgende smartphones niet meer verkopen: de Galaxy S, Galaxy SII en de Galaxy Ace telefoons. Het vonnis werd eigenlijk half september verwacht, maar de rechter was er vandaag al uit.

Samsung mag de telefoons niet alleen niet verkopen, maar ook niet “vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen”. Reden voor dit verbod is de vormgeving van de Gallery app en de wijze waarop je op de Samsung telefoons door foto’s heen bladert. Hierop heeft Apple het patent.

De Gallery app op de Samsung Galaxy

Niet alle gebeden van Apple zijn verhoord met dit vonnis. De gelijkenis van de Samsung Galaxy met de iPhone is niet bewezen verklaard. Samsung heeft Tweakers laten weten dat de Galaxy telefoons gewoon verkocht zullen worden. De Gallery app wordt aangepast zodat de patenten van Apple ongeschonden blijven.

Lees hieronder de beslissing uit het  van rechter mr. E.F. Brinkman.

De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. Verbiedt gedaagden om na verloop van 7 weken en één dag na betekening van dit vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones Galaxy S, S II en Ace, inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 2.059.868;

5.2. Verbiedt gedaagden sub 2-4 om na verloop van 7 weken en één dag na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van smartphones Galaxy S, S II en Ace, inbreuk te maken op de buitenlandse delen van EP 2.059.868;

5.3. Gebiedt gedaagden aan eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van EUR 100.000 voor elke dag of gedeelte daarvan of, zulks ter keuze van eiseres, van EUR 10.000 per inbreukmakend product, waarop het aan gedaagden kan worden toegerekend dat de verboden zoals opgenomen onder 5.1 en 5.2 niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd;

5.4.  verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.  compenseert de kosten van de procedures tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.6. bepaalt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2011.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Begin je weekend met de beste artikelen van OMT

Een goed weekend begint met de nieuwsbrief van One More Thing

Reageer op artikel:
Nederlandse rechter verbiedt Samsung Galaxy telefoons
Sluiten