Jonathan Ive over het design van de iPhone

Door: Lucas Raggers - 28 reacties

Core77.com had de eer om met Jonathan Ive te praten over het design van de iPhone 4 en het werk van een designer in het algemeen. In het interview lezen we dat Ive er alles aan gedaan heeft de antennes naadloos in elkaar over te laten gaan. We leren dat de juiste balans van materiaal, bewerking en vorm van essentieel belang zijn voor de beleving van een product. En we komen erachter dat een echte designer niet in de schoolbanken ontstaat.

Ive over materialen
“A big part of the experience of a physical object has to do with the materials, we experiment with and explore materials, processing them, learning about the inherent properties of the material–and the process of transforming it from raw material to finished product; for example, understanding exactly how the processes of machining it or grinding it affect it. That understanding, that preoccupation with the materials and processes, is very essential to the way we work.”

Ive over de antennes
“Those three black splits are co-molded in, and then the band goes through more processes. So it’s assembled first, the band, and then the final machining and grinding are performed, so the tolerances are extraordinary… Whatever people’s feelings are about the actual design of the product is of course subjective. But objectively I can say that the manufacturing tolerances are phenomenal. And we determined this, we designed it from the very beginning to meet those goals.”

Ive over de SIM houder
“The amount of care that went into that SIM tray is extraordinary. To achieve this kind of build quality is extraordinarily hard work and requires care across so many teams. It demands incredibly close collaboration with experts in certain areas, material sciences and so on.”

Ive over de beleving van een object
“The best design explicitly acknowledges that you cannot disconnect the form from the material; the material informs the form. It is the polar opposite of working virtually in CAD to create an arbitrary form that you then render as a particular material, annotating a part and saying ‘that’s wood’ and so on. Because when an object’s materials, the materials’ processes and the form are all perfectly aligned, that object has a very real resonance on lots of levels. People recognize that object as authentic and real in a very particular way.”

Ive over ontwerpscholen
“While design schools today may have sophisticated virtual design tools, the danger in relying on them too much is that we can end up isolated from the physical world. In our quest to quickly make three-dimensional objects, we can miss out on the experience of making something that helps give us our first understandings of form and material, of the way a material behaves, ‘I press too hard here, and it breaks here’ and so on. Some of the digital rendering tools are impressive, but it’s important that people still really try and figure out a way of gaining direct experience with the materials. It’s very hard to learn about materials academically, by reading about them or watching videos about them; the only way you truly understand a material is by making things with it. And it’s important to develop that appetite to want to make something, to be inquisitive about the material world, to want to truly understand a material on that level. For a designer to continually learn about materials is not extracurricular, it’s absolutely essential.”

Reacties

28 reacties
 • Profielfoto
  STEVEJ0BS

  Ik vind de iPhone 4 mooi maar had het toch anders gezien. Ik had veel liever dat het een soort unibody iPhone zou zijn.

 • Profielfoto
  Rubendekuip

  In het interview lezen we dat Ive er alles aan gedaan heeft om de naden tussen de antennes.

  Typo’tje?

 • Profielfoto
  Pieterr

  En we komen erachter dat een echte designer niet in de schoolbanken ontstaat.

  .
  Dat geldt voor ieder vak. De afronding van je studie is je rijbewijs. Daarna leer je pas echt rijden.

 • Profielfoto
  Vodka

  We leren dat de juiste balans van materiaal, bewerking en vorm van essentieel belang zijn voor de beleving van een product

  En met beleving bedoeld hij de antenne problemen die veel gebruikers ervaren?

 • Profielfoto
  kobekes

  had toch even kunnen vertaald worden ipv gewoon copy/pase, nee?

 • Profielfoto
  241

  Hij gebruikt wel erg vaak extraordinary…

 • Profielfoto
  RTM85

  had toch even kunnen vertaald worden ipv gewoon copy/pase, nee?

  Is er iets mis met jouw Engels dan? OMT zal geen vertaler in dienst hebben en weet je wat een freelancer kost?

 • Profielfoto
  maikel22

  @kobekes
  Anders vertaal jij het even. Of gooi het in de vertaalmachien.:lol:

 • Profielfoto
  arieboomsma

  Alstublieft, in het Nederlands:

   
  Ive over materialen
  Een groot deel van de ervaring van een fysiek object heeft te maken met de materialen, we experimenteren ermee en ontdekken materialen, we bewerken ze, leren over de inherente eigenschappen van het materiaal - en het proces van het bewerken van ruw materiaal tot een eindproduct; bijvoorbeeld, het precies begrijpen van de invloed van de manier waarop we het verwerken of het slijpen. Dat begrip, die preoccupatie met het materiaal en de bewerkingsprocessen is essentieel voor de manier waarop we werken.
   
   
   
  Ive over de antennes
  Deze drie zwarte gleuven worden ingegoten en dan ondergaat de band nog meer bewerkingen. Het wordt dus geassembleerd en dan wordt de uiteindelijk assemblage en het snijden uitgevoerd, de toleranties zijn dus buitengewoon. Hoe mensen denken over het design van het product is uiteraard subjectief. Maar objectief kan ik zeggen dat de productietoleranties fenomenaal zijn. En we hebben dit besloten, we hebben vanaf het begin het ontwerp zo gemaakt dat we aan deze doelen konden voldoen.
   
   
  Ive over de SIM houder
  De hoeveelheid zorg die in de SIM-kaarthouder is gegaan is ongelofelijk. Het verkrijgen van een dergelijke bouwkwaliteit is buitengewoon veel werk en vereist inspanning van veel teams. Het vereist een ongelofelijk nauwe samenwerking tussen experts op verschillende gebieden, materiaalkunde en ga zo maar door.
   
   
   
  Ive over de beleving van een object
  Het beste design erkent expliciet dat je de vorm niet los kunt koppelen van het materiaal; het materiaal bezielt de vorm. Het is het tegenovergestelde van het virtueel werken in CAD om een arbitraire vorm te maken die je vervolgens rendert als een bepaald materiaal, merkt als onderdeel en vervolgens zegt 'dat is hout' en ga zo maar door. Wanneer het materiaal van een object, de bewerking van het materiaal en de vorm allemaal perfect op elkaar afgestemd zijn, heeft dat object een erg re√ęele weerklank op een hoop niveaus. Mensen herkennen het object als authentiek en echt op een heel bijzondere manier.
   
   
  Ive over ontwerpscholen
  Terwijl ontwerpscholen vandaag de dag erg geavanceerd zijn en virtuele ontwerptools hebben, schuilt er een gevaar in het terugvallen op deze tools, omdat we uiteindelijk ge√Įsoleerd raken van de fysieke wereld. In onze zoektocht om snel 3D-objecten te kunnen maken, missen we de ervaring van het maken van iets dat ons helpt bij het begrijpen van de vorm en het materiaal, van de manier waarop een materiaal zich gedraagt. "Als ik hier te hard druk, dan breekt het daar", enzovoorts. Sommige digitale renderingtools zijn indrukwekkend, maar het is belangrijk dat mensen steeds een manier proberen te vinden om ervaring met het materiaal te krijgen. Het is moeilijk om op een academische manier iets over materialen te leren, door erover te lezen of video's over het materiaal te kijken. De enige manier waarop je echt een materiaal kan begrijpen is door er dingen mee te maken. En het is belangrijk om die honger om iets te maken te ontwikkelen, om onderzoekend te zijn in de materi√ęle wereld, om echt een materiaal op dat niveau te willen begrijpen. Het is voor een ontwerper niet vrijblijvend om voortdurend over materialen te leren, het is absoluut noodzakelijk.
   
 • Profielfoto
  arieboomsma

  Hmmm… blijkbaar vreet het reactieformulier mijn enters niet.:sad: Na gut. In ieder geval, het is vertaald doe er je ding mee. Desnoods wordt het in het artikel geplakt.

  Moet overigens zeggen dat Ive wel een beetje zweverig overkomt. Ik snap wel wat hij bedoelt, maar het is weer typische designerpraat a la Jan des Bouvrie.

 • Profielfoto
  KingChaos

  Haha, hebben jullie ook dat je hem echt alles hoort zeggen zoals in die presentatie video’s?:P

 • Profielfoto
  Lexis

  Ja, ik heb een lange weg te gaan om zoals Ive te worden.

 • Profielfoto
  Zakske

  ik heb een lange weg te gaan om zoals Ive te worden.

  Ik zou het niet doen… de kans dat je door iemand gratis dood wordt geknuppeld is namelijk redelijk groot.

 • Profielfoto
  eiko
 • Profielfoto
  Lauwrence

  Wat een typisch Amerikaans PR geleuter zeg…hoop woorden, weinig inhoud.

 • Profielfoto
  prullenbak

  Hij gebruikt wel erg vaak extraordinary…

  apple policy;)

 • Profielfoto
  Cenobyte

  Zweverig inderdaad en erg veel overtreffende trappen en veel woorden als “extraordinairy” en “incredibly”:lol:

 • Profielfoto
  Mista FraggadeliX

  prullenbak
  niels241
  Hij gebruikt wel erg vaak extraordinary…
  apple policy

  Wel eens op gelet hoeveel superlatieven Ome Steve op elkaar stapelt tijdens een keynote? :sarcastic:

 • Profielfoto
  Matthijn

  Haha, hebben jullie ook dat je hem echt alles hoort zeggen zoals in die presentatie video\’s?:P

  Gelukkig ik was niet de enige:lol:

 • Profielfoto
  iSponge

  Volgensmij als hij verteld over hoe hij overvallen is op straat, dat het nog op diezelfde manier gaat:P
  OF hij kan maar op 1 manier vertellen, OF het komt gewoon omdat we allemaal die filmpjes van Apple als enige referentie materiaal hebben over hoe hij dingen verteld.
  En hij verteld alles idd een beetje ‘zweverig’, maar dat is misschien iets wat je beter begrijpt als je in diezelfde ‘branche’ zit? Maarja, hij moet natuurlijk een interview vol lullen zonder dat’ie teveel prijsgeeft over de manier van werken. Net als politici, ze lullen een hoop maar zeggen eigenlijk niets, of iig, niet iets waar je concreet wat aan hebt.

 • Profielfoto
  Afroman

  Ik kan prima Engels lezen, maar volgens mij zijn er nog zat mensen die er problemen mee hebben. Dus jj.jonker, jij mag als held geprezen worden!

 • Profielfoto
  JTD

  Lekker overdreven enthousiast zoals veel Amerikaantjes zijn die menen iets te vertellen te hebben: Ivy, Balmer, Stewart, Winfrey, de Leeuw :sealed:
  .
  Enfin, het is typisch Amerikaans vind ik (lekker alles belangrijker maken dan het is). Gewoon doorheen prikken en kijken wat je overhoud.

 • Profielfoto
  BigAL

  Maar I’ve zegt niets over de ontvangst, want wie verstand heeft van ontwerpen heeft nog geen verstand van engineering!
  Maar gelukkig, Steve vertelde ons dat er geen problemen zijn… Kent er iemand het boek “Trust us we’re experts” ?

 • Profielfoto
  jaapoost

  Voor de liefhebber ook in het spaans:

   
  Ive acerca de los materiales 
  "Una gran parte de la experiencia de un objeto físico tiene que ver con los materiales, podemos experimentar y explorar los materiales, su transformación, el aprendizaje acerca de las propiedades inherentes del material y el proceso de su transformación desde la materia prima hasta el producto acabado; por ejemplo, para entender exactamente cómo los procesos de mecanizado y rectificado lo que lo afectan. Ese entendimiento, que la preocupación con los materiales y procesos, es muy esencial para nuestra forma de trabajar. " 
   
  Ive sobre antenas 
  "Esos tres divisiones negro son co-moldeados y, despu√©s, la banda pasa por varios procesos. As√≠ que es montado en primer lugar, la banda, y luego el mecanizado final y molienda realizadas son, por lo que las tolerancias son extraordinarios ... lo que sea sentimientos de las personas est√°n sobre el dise√Īo real del producto es, por supuesto subjetiva. Pero objetivamente, puedo decir que las tolerancias de fabricaci√≥n son fenomenales. Y hemos determinado esto, se dise√Ī√≥ desde el principio para alcanzar esos objetivos. " 
   
  Ive sobre contenedor SIM 
  "La cantidad de atención que entró en esa bandeja SIM es extraordinaria. Para lograr este tipo de calidad de construcción es extraordinariamente arduo trabajo y requiere cuidado a través de tantos equipos. Exige la colaboración muy estrecha con los expertos en ciertas áreas, ciencias de materiales, etc. " 
   
  Ive sobre el objeto 
  "El mejor dise√Īo, reconoce expl√≠citamente que no se puede desconectar la forma del material, el material informa el formulario. Es el polo opuesto de trabajar pr√°cticamente en CAD para crear una forma arbitraria que, a continuaci√≥n, para ofrecerse como una materia determinada, anotando una parte y decir ¬ęeso es de madera" y as√≠ sucesivamente. Porque cuando los materiales de un objeto, los procesos de los materiales y la forma son todos perfectamente alineados, ese objeto tiene una resonancia muy real en muchos niveles. La gente reconoce ese objeto como aut√©ntico y real de una manera muy particular ". 
   
  Ive de las escuelas de dise√Īo 
  "Aunque las escuelas de dise√Īo de hoy pueden tener sofisticadas herramientas de dise√Īo virtual, el peligro de confiar demasiado en ellos es que podemos llegar a aislarse del mundo f√≠sico. En nuestro af√°n de hacer r√°pidamente los objetos tridimensionales, podemos perder la experiencia de hacer algo que ayude a darnos nuestro entendimiento de la primera forma y materia, de la manera en que un material se comporta, "yo empuje demasiado fuerte aqu√≠, y la rompe aqu√≠ "y as√≠ sucesivamente. Algunas de las herramientas de representaci√≥n digital son impresionantes, pero es importante que la gente todav√≠a realmente tratar de encontrar una manera de adquirir experiencia directa con los materiales. Es muy dif√≠cil de aprender acerca de los materiales acad√©micos, leyendo sobre ellos o ver videos de ellos, la √ļnica manera de entender realmente un material es hacer cosas con ella. Y es importante para el desarrollo que el apetito a querer hacer algo, de ser curiosos acerca del mundo material, a querer comprender verdaderamente un material a ese nivel. Para un dise√Īador de aprender constantemente acerca de los materiales no es extracurriculares, es absolutamente esencial ".
   
 • Profielfoto
  DavidRoman

  Misschien ligt het aan mij maar ik vind het best interessant wat hij verteld, hij verteld vol passie over z’n werk en hoe hij er over denkt.

 • Profielfoto
  McQueen

  Bij de nieuwste iPhone krijg ik toch de indruk dat vorm wel erg boven functie is gegaan. Steve Jobs kan de iPhone wel trots vergelijken met een Leica camera, maar er is een reden waarom een Leica body nooit van glas zal worden gemaakt. Dat de achterzijde van de iPhone dat wel is (de voorzijde is begrijpelijk, vanwege het scherm), is misschien mooi symmetrisch en glanzend, maar verre van praktisch. Zowel een camera body als een iPhone zou een val op straat moeten overleven, terwijl de iPhone dan volledig versplinterd, ook als deze op de achterkant landt.

  Dat verder geen enkele andere GSM producent twee antennes aan de buitenzijde van zijn telefoons monteert, zou ook een kleine hint kunnen zijn voor Apple.

 • Profielfoto
  Jor1

  Nou, Nou, Nou, was er nou niet even een leukere foto te vinden dan Jony.

 • Profielfoto
  The JM

  Whaha die foto van hem bij dat artikel:P