Statenweg
Statenweg Nieuws 28 februari 2010

Apple constateert misstanden in fabrieken toeleveranciers

In het verleden is Apple bekritiseerd om de werkomstandigheden in de fabrieken waar iPods, iPhones en Macs in elkaar worden gezet of onderdelen daarvoor worden vervaardigd.

Om verbetering in de situatie aan te brengen heeft Apple gedragscodes opgesteld voor toeleveranciers. Deze gaan in op de veiligheid van de werkomgeving, behandeling van arbeiders en milieuvoorschriften. Apple controleert en zet zich actief in om waar nodig verbeteringen aan te brengen.

In het ‘Supplier Responsibility Progress Report 2010’ (pdf) is te lezen dat het programma vruchten afwerpt, maar er kwamen ook overtredingen aan het licht.

In totaal werden 102 fabrieken onderzocht in het afgelopen jaar. 55 daarvan negeerden de regel dat arbeiders niet meer dan 60 uur per week mogen werken. Ook bleek dat cijfers werden vervalst om kinderarbeid te verhullen. Zeker elf kinderen van 15 jaar waren aan het werk in drie fabrieken (minimumleeftijd was 16 jaar).

Slechts 65% van de fabrieken betaalden hun werknemers volgens de regels uit. Ook op de veiligheid op de werkvloer is veel aan te merken.

Toeleveranciers en fabrieken die voor Apple werken zijn met name gevestigd in Aziatische landen als China, Taiwan, Singapore, Filippijnen, Maleisië en Thailand.

133 duizend medewerkers zijn voorgelicht over hun rechten en veiligheid. Ook heeft Apple een klaslokaal met 500 iMacs ingericht waar werknemers een cursus Engels kunnen volgen en andere vaardigheden kunnen opdoen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Apple constateert misstanden in fabrieken toeleveranciers
Sluiten