De Mac OS X Dock: Oorsprong, belangen en ontwerpmissers

54 reacties

Het meest kenmerkende en onderscheidende gebruikersinterface-element in Mac OS X is ongetwijfeld de Dock. Tegelijkertijd is de Dock al sinds zijn intrede in Mac OS X in 2001 een vurig onderwerp van debat tussen voor- en tegenstanders, en Apple heeft in de loop van de tijd de nodige veranderingen doorgevoerd. In dit artikel zetten we kort de geschiedenis van de Dock uiteen, geven we aan waarom de Dock voor Apple belangrijk was, welke gedachte er zat achter het ontwerp, en hoe de Dock zich verhoudt tot de nieuwe taakbalk in Windows7. Tenslotte volgt een persoonlijke visie op de in mijn ogen opmerkelijke keuze voor de locatie van de Dock op het beeldscherm.

Het concept van de Dock gaat alweer enige tijd terug in de (nog jonge) computergeschiedenis. Hoewel sommigen een gelijkenis zien met de in Windows95 geintroduceerde taakbalk, is de Dock in Mac OS X gebaseerd op een veel oudere, en veel meer gelijkenis vertonende voorloper. NeXTStep, het besturingssysteem van de NeXT-computer, pionierde namelijk het dock-concept in 1989 (hoewel er puristen zijn die zullen beweren dat de Acorn computers van enkele jaren eerder ook al over een soortgelijke functie beschikten). Zoals bekend werd NeXT opgericht door Steve Jobs na diens vertrek bij Apple, en werd het systeem later ingelijfd door Apple toen deze de firma NeXT (inclusief Steve Jobs) in 1996 overnam. Het geavanceerde, op UNIX gebaseerde, NeXTStep vormde de basis voor het latere Mac OS X. Hoewel vooral de interne elementen van NeXT een plaatsje vonden in het nieuwe Mac OS, in tegenstelling tot de gebruikersinterface-elementen, kreeg ook de Dock een plek in het systeem.

Ontwerpfilosofie van de Dock

De gedachte achter de Mac OS X Dock is dat deze een aantal functies diende te verenigen die in andere besturingssystemen op afzonderlijke plekken konden worden gevonden. Zo is de Dock een launcher voor applicaties, kun je schakelen tussen openstaande applicaties, zijn de belangrijkste functies van een programma te activeren zonder naar het programma zelf te schakelen, en kunnen Dock-items dynamische statusinformatie weergeven. Vooral de eerste twee genoemde elementen vormden een breuk met de wijze waarop andere besturingssystemen deze taken uitvoerden (en waarop Windows dat tot aan Windows Vista deed). Het concept is namelijk gebaseerd op de gedachte dat een gebruiker niet hoeft te worden lastig gevallen met de vraag of een programma al actief is als hij het wil gebruiken. In de Dock kan een programma worden geselecteerd om het te openen, mocht het betreffende programma nog niet actief zijn dan wordt het gestart. Mac OS X beschikte over een dusdanig geavanceerd geheugenbeheer, dat de aanslag op de performance van de machine niet onoverkomelijk was wanneer programma’s geopend bleven terwijl ze niet werden gebruikt (al is ook hier in de loop van de jaren veel progressie geboekt).

Het concept van de Dock staat in schril contrast met de wijze waarop deze handelingen werden uitgevoerd in Microsoft Windows. Gebruikers kunnen schakelen tussen programma’s in de taakbalk, maar als het programma daar nog niet aanwezig is moet worden uitgeweken naar het Start Menu of de Snelstart-balk. Wanneer een programma wel al draait, zorgt een klik in het Start-menu voor het openen van een nieuwe sessie, en wordt niet naar de bestaande sessie gesprongen. Bovendien installeren de meeste Windows programma’s ook nog een icoon op het bureaublad. Er zijn dus (tenminste) 4 plekken in de userinterface waar programma’s kunnen worden geselecteerd, en de gebruiker moet dus zelf bepalen wanneer welke optie gekozen moet worden.

Taakbalk in Windows7 versus Snow Leopard

Dat dit zelfs volgens Microsoft-engineers niet logisch is blijkt uit het feit dat Windows7, 8 jaar na de intrede in Mac OS X, nu ook de beschikking krijgt over een dock die de bestaande taakbalk zal vervangen. Deze zal alleen de iconen tonen, programma’s kunnen er op worden “vastgepind” zodat ze ook blijven staan als het programma niet actief is, en is het onderscheid tussen het starten van en het schakelen tussen programma’s naar de achtergrond verdwenen.

De Windows7 taakbalk introduceert verder de “windows thumbnails”, waarbij er minatuurweergaven worden getoond van alle vensters van van de betreffende applicatie wanneer deze wordt aangewezen. Deze functie is vergelijkbaar met het nieuwe Dock Exposé in Snow Leopard, met het verschil dat de thumbnails in Windows7 voor niets anders kunnen worden gebruikt dan het weergeven en selecteren van het betreffende venster, en dat Dock Exposé ook gebruikt kan worden om een element naar een specifiek venster te slepen. Wanneer bijvoorbeeld een bestand moet worden gesleept naar een specifiek openstaand mailbericht, kan de gebruiker het bestand naar het Mail icoon in de Dock slepen, de muisknop indrukt houden tot alle vensters van Mail worden getoond, en vervolgens het bestand op het betreffende venster te laten vallen. Dat is in Windows7 niet mogelijk.

Marketingwaarde van de Mac OS X Dock

Het is interessant om te kijken waarom de Dock voor Apple heel belangrijk was bij de introductie van Mac OS X in 2001. Het antwoord moet worden gezocht in het gegeven dat de mooie grafische weergave van de Dock goed kon worden gebruikt bij de marketingactiviteiten van Apple. Met de fraaie 128-pixels brede en hoge iconen werden toen hoge ogen gegooid, zeker als men bedenkt dat iconen in Windows bestonden uit kleine 32-pixel plaatjes die sinds de jaren ’80 nauwelijks van uiterlijk waren veranderd. Bovendien konden de grafische kwaliteiten van Mac OS X en de onderliggende technologieën zoals Quartz goed worden gedemonstreerd door het automatisch vergroten van iconen wanneer er met de muis overheen werd bewogen, en was het minimaliseren en maximaliseren van vensters een gewild demonstratie-element (zo gewild zelfs, dat Apple-engineers bij wijze van easter egg de functie inbouwden waarmee de animaties vertraagd worden afgespeeld wanneer de Shift-knop ingedrukt wordt gehouden, iets wat nu nog steeds werkt).

Tot op de dag van vandaag blijft de Dock een belangrijk, visueel herkenbaar en onderscheidend element van Mac OS X. Een lege desktop met alleen de Dock zal voor velen direct als een Mac herkenbaar zijn, of men zal in elk geval snel opmerken dat we hier te maken hebben met iets anders dan Microsoft Windows. Het is dus onwaarschijnlijk dat de Dock, vanuit een visueel oogpunt, in de nabije toekomst heel radicale wijzigingen zal ondergaan.

Ontwerpmisser: De plaatsing van de Dock

Apple heeft ervoor gekozen om de Dock standaard te plaatsen aan de onderzijde van het scherm. De exacte reden voor deze keuze is niet bekend, maar vermoedelijk gaat hier een puur esthetische gedachte achter schuil. De Dock staat immers precies tegenover het enige andere gebruikersinterface-element dat altijd in beeld is: de menu-regel. Het feit dat de Dock altijd in het midden van het scherm staat, en naar beide zijden uitdijt wanneer er meer iconen in worden geplaatst, zorgt daardoor bovendien voor een prettig ogende symmetrie op het scherm.

Toch is de keuze voor de onderkant van het scherm op zijn zachtst gezegd curieus te noemen, en wel om één simpele reden: de meeste documenten op een beeldscherm zijn langer dan dat ze breed zijn. Hierdoor moet een gebruiker van boven naar beneden scrollen om de hele inhoud van het document te kunnen zien. Denk hierbij aan pagina’s in een tekstverwerker, je lijst met e-mails of een webpagina in een browser. Met de plaatsing van de Dock aan de onderkant van het scherm gaat dus kostbare ruimte verloren. Aan de zijkanten van het scherm is daarentegen vaak nog veel ongebruikte ruimte over, zeker wanneer we ons bedenken dat beeldschermen sinds een aantal jaren een breedbeeldverhouding hebben. Wanneer een venster is gemaximaliseerd, of naar de onderkant van het scherm wordt gesleept, overlapt deze de Dock waardoor gebruikers eerder onbedoeld Dock-items selecteren wanneer ze eigenlijk een interface-element aan de onderzijde van het documentvenster hadden willen aanklikken. Bovendien oogt deze overlap visueel onaantrekkelijk, het is alsof verschillende userinterface-elementen onbedoeld door elkaar zijn gehusseld.

Dock aan linkerzijkant van het scherm

De Dock gepositioneerd aan de zijkant van het scherm lijkt dus een logischer keuze, en daarom hadden de oorspronkelijke ontwerpers van NeXTStep deze keuze ook gemaakt. De dock van dit systeem was namelijk verticaal geplaatst aan de rechterkant van het scherm. Toch zou ik zelf willen pleiten voor de plaatsing aan de linkerkant. Dit heeft een eenvoudige reden: De Mac OS X Finder plaatst iconen standaard aan de rechterkant op het bureaublad. De kans op een onbedoelde selectie in de Dock wanneer een icoon werd bedoeld (of vice versa) is dan dus een stuk groter. Bovendien is er aan de rechterkant van de meeste vensters een belangrijk en veelgebruikt besturingselement aanwezig, de scrollbalk, terwijl deze aan de linkerkant ontbreekt.

Al met al lijkt de Dock gepositioneed aan de linkerkant van het scherm de meest logische keuze. Er wordt minder ruimte verspilt die gebruikt kan worden voor de weergave van een venster, de Dock zal niet snel overlappen met een venster, en de gebruiker zal minder snel onbedoeld een Dock-item selecteren. Gelukkig is dit een eenvoudige gebruikersoptie: rechtsklik op het “zebrapad”-streepje in de Dock en kies voor plaatsing aan de linkerkant. Alle functies van de Dock, inclusief het nieuwe Dock Exposé, blijven in deze positie bruikbaar.

Ik denk dat Apple, zeker met de intrede van de brede schermen, ook graag de standaardpositie van de Dock had willen veranderen, maar dat bovengenoemde marketingredenen ze ervan weerhoudt om dat ook daadwerkelijk te doen. De wijziging zou, ondanks het toegenomen gebruikersgemak, waarschijnlijk afbreuk doen aan de directe herkenbaarheid van het Mac-bureaublad in de winkel en op afbeeldingen.

Reacties

54 reacties
 • Profielfoto
  in absentia

  leuk artikel, thanks :D

 • Profielfoto
  rdesign

  Interessant! Top bericht. Het gebeurd niet vaak dat zon lap tekst me intersseert op de vroege ochtend. ;)

 • Profielfoto
  throttlemeister

  Voor rechtshandigen is plaatsing van de Dock links onlogisch en absoluut niet ergonomisch.

 • Profielfoto
  Lubbert Kramer

  interessant om dit zo eens te lezen, leuk om te weten, ga zo door met schrijven!

 • Profielfoto
  lockwood

  De plaatsing van de Dock is absoluut logisch aan de onderkant of zijkanten van het scherm. Doordat daar de pixels ophouden kan je bijna niet misklikken.

 • Profielfoto
  Anoniem

  En dit is inderdaad exact de reden dat ik de dock aan de linkerkant heb staan:)
  (en ik ben rechtshandig:P )

 • Profielfoto
  rbojanssen

  Eerste wat ik altijd instel als ik OSX al eens nieuw installeer: dock links. Dit werkt idd zoveel praktischer. En in tegenstelling tot wat hiervoor gesuggereerd wordt over “niet ergonomisch” zijn moet ik dit tegenspreken. Ik had altijd behoorlijk last van met rechterpols tot ik de dock links in beeld plaatste. De beweging naar links toe is namelijk veel natuurlijker dan naar onder of nog erger naar rechts.

 • Profielfoto
  pinkie

  Wanneer je met twee monitors werkt wordt het dock links op de linker monitor geplaatst. Aangezien de rechter monitor mijn hoofdscherm is is dat voor mij wel erg ver links en dus heb ik mijn dock rechts. Het probleem met iconen van docs of ander spul op de desktop los ik op door de desktop schoon te houden. Wanneer iemand een tip heeft om het dock links op de rechter monitor te krijgen houdt ik mij echter aanbevolen.

 • Profielfoto
  Poezenbeest

  Hoe kom je er bij om een detail uit OSX zo uitgebreid te belichten, klasse!

  Het conflict met de vensters als het Dock aan de onderkant staat, zie ik niet zo. Onderin vensters zijn zelden besturingselementen te vinden. Aan de rechterkant hebben vensters inderdaad de scrollbalk en in de tijd dat OSX werd gemaakt had je aan de linkerkant ook erg veel belangrijke dingen, zoals gereedschappaletten in bijvoorbeeld tekenprogramma’s en DTP-programma’s. Het conflict hiermee is erger dan het missen van hoogte in een venster.

 • Profielfoto
  rikkuijpers

  Leuk stuk om te lezen.
  Het gaat eigenlijk over een onderdeel van een OS (in verhouding ook nog maar een klein onderdeel), dat eigenlijk inderdaad een trademark is geworden. Iets simpels met een hoop denkwerk voorafgaand. Resulterend in iets wat wij als Apple gebruikers als normaal en logisch zien, maar nu langzaam door de Windows wereld wordt over genomen (Windows 7). Al moet ik moet ik uit ervaring zeggen dat 7 het nog niet helemaal door heeft, maar het is een grote stap voorwaarts.

 • Profielfoto
  prullenbak

  De reden dat ik het dock nog steeds onder heb, is simpelweg omdat dat platte zwart ongelofelijk LELIJK is.

  En doordat het er al 2 jaar staat, is het logisch aan gaan voelen. Hij staat mij er best:)

  Verder leuk artikel!

 • Profielfoto
  Xserve

  Als hij links staat, vind ik het wel moeilijker om te zien welke programma’s open staan. Daarnaast is het toch maar raar om zo scheef te moeten kijken. Ik vind het Dock onderaan toch duidelijker (en mooier).

 • Profielfoto
  Switch

  Een leuk artikel om te lezen, zo’n lap tekst over een ogenschijnlijk klein onderdeel van OSX.

  Een punt wat niet aan de orde is gekomen: de mate van aanpasbaarheid. De gebruiker kan zelf kiezen welke programma’s en iconen er getoond worden in het Dock, en in welke volgorde. Dit in tegenstelling tot Windows, waar de werkbalk Snelstarten toch redelijk statisch is.

 • Profielfoto
  SPQR

  Vanmorgen eens met ‘links’ geprobeerd… maar het bevalt me helemaal niet.
  Onderaan heeft toch mijn voorkeur (ik ben rechtshandig).

 • Profielfoto
  DaTinoes

  @prullenbak

  Ik vind juist de dock lelijk als ie onderin staat, het lijkt wel op de interface om een warp-3-klasse enterprise space schip te besturen :D

  Ben het overigens eens met het artikel, maar het klopt dat links eigenlijk niet handig is als je veel creative-suite programma’s gebruikt (photoshop, indesign etc..), dan heb je 2 menu tegen elkaar…

 • Profielfoto
  Double_UK

  Ik heb ‘m al jaren links (verborgen) staan.

  Is voor mij de meest logisch plek.

  Misschien tijd voor een poll? ‘Waar staat je dock?’ :)

 • Profielfoto
  kabouter_dibbel

  Sinds een paar jaar ben ik gewend aan een verborgen dock onderaan het scherm. Op een notebook is dat erg handig en zelfs op mijn 24″ iMac werkt het goed. Je kunt dan wel niet meer zien dat er een nieuwe mail is ofzo, maar ook daar kun je aan wennen. Ik hoef niet zo nodig binnen 3 seconden te reageren op mijn mail. Daarnaast hebben we daar nog de ‘ploink’ voor…

  Er zit ook wel meer achter het dock onderaan het scherm. Een dock aan de zijkant kan handig zijn als je je dat aanleert, maar studie (vraag me niet om een bron want school is al heel lang geleden) wijst uit dat wij mensen nou eenmaal beter zijn in horizontale rijtjes dan verticale. Dat komt voort uit onze evolutie. Daarom is ons blikveld ook wijder dan het hoog is.
  De dock zit onderaan omdat we dingen die boven aan het scherm staan, ongemerkt belangrijker vinden dan onderaan.

 • Profielfoto
  rikkuijpers

  @Double_UK

  Volgens mij is er al ooit z’n poll geweest…

 • Profielfoto
  iDeveloper

  Ik heb hem normaal gewoon onder staan, maar zal eens een dagje links proberen.

 • Profielfoto
  Edwin377

  Leuk zo’n achtergrond-artikel over OSX. Een ogenschijnlijk detail maar zo zie je hoe grondig over alles moet worden nagedacht bij het ontwerp van een besturingssysteem. (en hoe grondig dat ook gebeurt)

  Ga vooral door met dit soort artikelen Jorg. Vlot en prettig leesbaar geschreven. Wel nog hier en daar wat taalfoutjes. Het debat is vurig, niet het onderwerp!;) En “wanneer we ons bedenken” is zonder “ons”. Bedenken óf “ons realiseren”. Maar dat mag de pret niet drukken.

 • Profielfoto
  sally

  Hiding staat bij mij altijd aan. Dock zit bijna nooit in de weg.
  (Dock alleen zichtbaar als je muis naar de rand beweegt)
  Is dit eigenlijk ongebruikelijk?

 • Profielfoto
  guide506

  Goed artikel! Ga zo door! Misschien is het inderdaad logischer om de dock links te plaatsen, alleen als je al een paar jaar gewend bent aan een (verborgen) dock onder is het erg wennen.

  *edit* Op een 13″ MacBook is een verticale dock wel erg krap.

 • Profielfoto
  Froggle

  “Wanneer bijvoorbeeld een bestand moet worden gesleept naar een specifiek openstaand mailbericht, kan de gebruiker het bestand naar het Mail icoon in de Dock slepen, de muisknop indrukt houden tot alle vensters van Mail worden getoond, en vervolgens het bestand op het betreffende venster te laten vallen. Dat is in Windows7 niet mogelijk.”

  Ik weet niet welke Windows 7 versie jullie hiervoor getest hebben, maar bij mij is dat wel mogelijk. Dit is nog RC Build 7100.

 • Profielfoto
  error

  Ik heb mijn Dock aan de onderzijde (maar automatisch in en uit beeld) en ook al jaren in de officiele – maar enkel via verborgen instelling beschikbaar – 2D weergave. Die 3D plank is echt het lelijkste ontwerp dat de Apple GUI designers ooit hebben bedacht.

  Hier een 2D voorbeeld:
  http://farm4.static.flickr.com/3155/3046445794_5c4f1ee462.jpg

 • Profielfoto
  Trat

  @error

  Wat stoer! Die van mij staat al jaren links onderin…

 • Profielfoto
  Hailstorm

  Complimenten voor dit artikel, Jorg.

 • Profielfoto
  Remon

  Een belangrijk aspect van de plaatsing van het dock wordt over het hoofd gezien!

  Windows gebruikers lezen vaak lange saaie teksten en mails
  waarbij een langer scherm aanzienlijk fijner werkt.

  Apple is nog steeds vooral erkend om zijn creatieve gebruikers
  en die werken vooral met foto’s, video en audio al deze apps
  werken juist weer fijner op een breder scherm.
  Audio sporen lopen horizontaal foto’s zijn vaak liggend en video
  al helemaal.

  Al met al lijkt de plaatsing van het dock onderin dan toch logischer.

 • Profielfoto
  Pokerface

  Leuk artikel, maar ik vind het ruimte gebrek in de hoogte bij lange vensters een non-issue. Als je de Dock verbergt, heb je genoeg ruimte en bovendien kun je met de Mighty Mouse makkelijk naar beneden scrollen. Ik heb echt nog nooit per ongeluk iets in de Dock geactiveerd omdat ik onderin een venster moest wezen. Nadeel van een Dock links, is dat daar de gereedschappen in de Adobe pakketten staan. Ook passen er in de hoogte minder iconen en het ziet er gewoon niet uit. Nee, ik vind de Dock onderin het scherm (verborgen) de beste optie en ik verwacht ook niet dat Mac dat ooit gaat aanpassen.

  @rbojanssen: Kreeg je last van het pols doordat je steeds naar de Dock moest onderin? (Ben je al naar de DOCKter geweest?;-) ) Ik ben het met je eens dat de beweging naar links makkelijker is dan naar rechts (voor rechtshandigen) Maar de beweging naar beneden voelt bij mij totaal niet belastend. Ik doe die beweging niet vanuit m’n pols, maar met m’n hele arm en dan heb ik nergens last van. De afstand vanuit het midden naar onder is korter dan naar links, dus dat scheelt ook bewegen. Maar als het voor jou een oplossing is, dan moet je het natuurlijk gewoon zo houden.

 • Profielfoto
  kleini

  Mijn dock staat rechts.

  Nog niet zo lang trouwens.
  Zelfs in mijn windowsperiode haatte ik het als mensen hun taakbalk automatisch laten verdwijnen, en dus zou ik het ook niet prettig vinden als mijn dock er niet altijd staat.

  Ik ben het laatste jaar echter gaan uitkijken naar manieren om mijn beeldscherm optimaal te gebruiken. (ik heb namelijk ALTIJD 2 of meer programma’s langs elkaar open staan, bvb: op dit moment chrome en terminal, en itunes zweeft daar nog ergens tussen) Toen heb ik met lichte tegenzin de dock rechts en op automatisch verbergen gezet.
  En ondertussen wil ik niets liever!

  De volgende stap gaat trouwens een 23′ scherm zijn om aan mijn mac te hangen.
  Ben benieuwd of ik mijn dock dan rechts laat staan…
  En als dat mijn wil naar ruimte nog niet bevredigd zal k de mac community moeten verlaten en voor linux gaan met een windowmanager die deze zaken voor mij oplost.

 • Profielfoto
  MichMich

  Leuk stuk… Ik hou normaal helemaal niet van lange lappen tekst…;)

  Maar de reden dat de dock onderin staat, zal wel wat met Symmetrie te maken hebben. Dat is precies de reden waarom ik hem onderin laat staan…;)

 • Profielfoto
  JTD

  Precies Remon,
  De adobe paketten, het FinalCut paket zijn allemaal horizontaal georienteerd. Tools staan links, paletten staan rechts. Ook bij FCP heb je de volledige breedte van het scherm echt wel nodig. Onderin staat niks, dus daar kan de dock

 • Profielfoto
  ZwaN

  Leuk artikel.

  Ik heb mijn dock rechts (verborgen). Waarschijnlijk hebben mensen de dock, Links of Rechts omdat ze links of rechts handig zijn.

  Ik ben links handig, dus voor mij is het prettiger om de dock rechts te hebben. En zo ook met photoshop en andere programma’s ^^

 • Profielfoto
  McJohn

  Ik herriner mij in MacOS 8.x ook nog een feature die je kon instellen en dat heette toen “Starter”. Was een dock-achtig iets,..maar was meer een verzamelbak die je kon plaatsen om veelgebruikte programma’s te bundelen.

 • Profielfoto
  JamRA-i

  Leuk artikel!

  Ik wil ook een 2D-dock proberen! (even googlen en dan hopen dat de hack ook werkt op SnowLeopard).

  Is er nog iemand die het jammer vind dat “Permanent in Dock” nu (in SL) een stap meer is?

 • Profielfoto
  petrakev

  Misschien is het nu niet meer logisch, maar vroeger waren de beeldschermen wat hoger in verhouding (de oude 4×3 monitoren). Dan valt “het probleem” wel mee.
  Dat gezegd hebbende… je kan hem altijd zelf nog ergens anders plaatsen;)

 • Profielfoto
  thommthomm

  Ik ben het niet helemaal eens. Ik heb mijn dock op verbergen en onder, dit werkt het beste. Hij neemt geen ruimte in, en ik zie hem alleen als ik hem nodig heb. Daarnaast vind ik onder het handigst omdat daar de minste gebruikersknoppen zitten. Op deze manier heb ik het minste kans om perongeluk iets in te drukken, als ik bijv mijn venster wil sluiten, iets waar veel kans op is wanneer de dock links staat.

 • Profielfoto
  Bintje

  Daarom staat mijn dock links:P

 • Profielfoto
  Marconius

  Mijn doc staat rechts, simpelweg omdat Opera een schakelaar links heeft zitten (voor o.a. mail en bladwijzers) Onderkant is nooit een optie geweest aangezien daar mijn tabbladen zitten:)

 • Profielfoto
  maikel22

  het verbaasd mij nog dat veel mensen hem aan de zijkant hebben zitten. Ik vind onder het gemakkelijkst, waarschijnlijk omdat ik het gewend ben en het voor mij dus overzichtelijker is.

 • Profielfoto
  Pepijn Koning

  Die van mij staat altijd onderaan, op mijn macbook verborgen en op mijn imac zichtbaar. De symmetrie is juist iets wat voor mij de usabillity verhoogt. Ik heb mijn dock wel eens rechts of links gehad, maar dat werkt voor mij echt totaal niet. Daarbij komt dat veel van de programma’s die ik gebruik juist veel ruimte aan de zijkanten in gebruik nemen.

 • Profielfoto
  ctxppc

  zzzz…

 • Profielfoto
  Vr8

  Mijn dock staat links. Kan mij nog herinneren dat in Jaguar/Panther via de terminal ook het dock boven kon plaatsen.

 • Profielfoto
  Joid

  “Al met al lijkt de Dock gepositioneed aan de linkerkant van het scherm de meest logische keuze.”

  Vanuit een Windows UI gedachte wel idd, zoals de voorbeelden die je aandroeg.

  Het verhaal over overlap houdt geen stand wanneer je ervan uitgaat dat er in OSX amper fullscreen gewerkt wordt. Op de kleinere Macschermen na, werkt alles in losse vensters over het scherm.

  Scrollen doe ik al jaren met een scrollballetje, dus om dat ding dan links ipv rechts te plaatsen daar zie ik het nut niet van in.

  Leuk artikel, maar generaliseren vanuit eigen overtuiging moet je voorkomen. Je laatste alinea is helemaal onzin. Duimzuigerij doen ze maar bij de PVV.

 • Profielfoto
  peterfoliant

  Leuk artikel.

  Door ruimtegebrek onderaan op mijn 13″ MacBook heb ik mijn Dock rechts geplaatst. Ik moet bekennen dat ik dat eerst wel even wennen vond en getwijfeld heb om mijn Dock weer onderaan te zetten. Nu ik gewend ben, ben ik blij met de extra ruimte onderaan op mijn scherm..

  Mijn keuze voor rechts wordt bepaald doordat het Dock me zo minder afleidt van wat ik aan het doen ben.

  Ik denk dat Apples keuze voor het Dock onderaan ook bepaald wordt door beginnende gebruikers. Voor beginners moet het Dock in het oog springen en uitnodigen tot klikken. Voor gevorderden hoeft het Dock minder in het oog te springen en kan het naar de periferie van het waarnemingsveld worden verplaatst.

  Mensen met het Dock onderaan zijn dus eigenlijk beginners :D

 • Profielfoto
  Pokerface

  Lol, maar natuurlijk onzin. Mensen die het Dock links of rechts zetten omdat ze onderaan ruimte gebrek hebben, dat zijn beginners. Je kunt je Dock namelijk gewoon automatisch laten verbergen, zodat je overal de meeste ruimte hebt. Niet dat ik denk dat je dat niet weet, maar toch. Als ruimte gebrek een issue is, dan verberg je hem toch. Lijkt mij de simpelste optie.

 • Profielfoto
  Nicholas

  Ben het eens met Pokerface. Waarom niet gewoon onderaan en verbergen? The best of both worlds.

 • Profielfoto
  maikel22

  @kleini
  wat doet die windowmanager in Linux dan? Krijg je meer ruimte in Linux?

 • Profielfoto
  MacHome

  @Joid

  Helemaal mee eens

 • Profielfoto
  Cornelius XVI

  javascript:emoticon(‘:D’)
  Bedankt voor deze mooie uitleg. Ik heb mijn DOC nu aan de linkerkant en vind het geweldig. Had dat nooit eerder uitgeprobeerd.

 • Profielfoto
  peterfoliant

  @Pokerface, @Nicholas
  Ik heb het automatische verbergen ook een tijdje geprobeerd. Dat vond ik toch niet zo handig. Als je onderaan op het scherm wat moet doen, dan komt het Dock soms ongewenst omhoog. Uiteindelijk is het natuurlijk een persoonlijke voorkeur.

 • Profielfoto
  Chillie

  Leg mij even uit hoe dit in zijn werking gaat:

  Wanneer bijvoorbeeld een bestand moet worden gesleept naar een specifiek openstaand mailbericht, kan de gebruiker het bestand naar het Mail icoon in de Dock slepen, de muisknop indrukt houden tot alle vensters van Mail worden getoond, en vervolgens het bestand op het betreffende venster te laten vallen.

  Je sleept iets, dat doe je door met je muis boven een item te staan, je muisknop ingedrukt te houden en dan je muis te bewegen. Hoe kan je diezelfde muisknop dan nogmaals indrukken zodra je boven een dock item staat?? Hij is dan al ingedrukt, doordat je aan het slepen bent?

 • Profielfoto
  peterfoliant

  @Chillie
  Als je aan het slepen bent en je pointer komt boven een dock item, dan signaleert dit dock item dat de pointer erboven staat (wel eventjes erboven houden) en kan op basis daarvan een actie uitvoeren. Nog een keer klikken met een ingedrukte muisknop is inderdaad niet mogelijk, zonder deze eerst los te laten.

 • Profielfoto
  BartVM

  ik was even te lui om alle reacties te doorlezen, dus ik weet niet of iemand het al gezegd heeft.

  De reden waarom het dock onderaan staat is erg simpel en gaat terug naar de oertijd. De mens heeft van nature een breedtezicht in plaats van een hoogtezicht, dit komt omdat men vroeger altijd in de breedte moest kijken om voedsel te vinden of wilde dieren te zien, bovenaan was zon, onderaan grond, dus niet interessant.
  Het is dus in principe tegen de natuur van de mens als je van boven naar beneden zou moeten kijken op het dock.

  Dit kan je snel gewaar worden, denk er maar eens even over na wat je nu op deze moment ziet terwijl je op je computerscherm kijkt, ik zie voor de moment goed wat er zich in mijn ooghoeken bevind, mijn tv en mijn kleerkast. Echter als ik verticaal bekijk, den zie ik nog niet eens de bovenkant van mijn raam, laat staan het plafond en de vloer zie ik ook niet, veel verder dan de onderkant van mijn bureau kom ik niet.

  Een horizontaal geplaatst dock is dus heel logisch en overzichtelijker.

 • Profielfoto
  guidobandito

  Ik lees nu pas dit artikel nav het artikel ‘Kan dat nou niet beter, Apple?’

  Genoemde redenen om het dock links te zetten, kan ik enigszins volgen.
  Ook wanneer je applicaties als bv photoshop gewend bent, is dit ook geen hele vreemde plek, aangezien je gereedschappen daar ook standaard geplaatst zijn (ook al kan je dat aanpassen naar eigen keuze).

  Ik heb mijn dock altijd gewoon onderaan staan en vind dat een prima plek. Door de functie ‘toon/verberg automatisch’ aan te vinken, heb je zowiezo geen (of weinig) last van het in de weg zitten van bepaalde content onderin je scherm. Alleen wanneer je je dock nodig hebt, hoef je alleen maar met je muis naar de onderkant te bewegen om tijdelijk je dock tevoorschijn te halen. Dat het dock op dat moment een of twee seconden de onderste content van je scherm evt bedekt, maakt niet uit, aangezien je op dat moment alleen maar het dock nodig hebt.