Koen van Tongeren
Koen van Tongeren OMT Specials 28 maart 2007

Apple-websites bundelen krachten

De sterk toegenomen aandacht voor en interesse in de producten van het Amerikaanse Apple hebben de afgelopen maanden gezorgd voor een gestage toestroom van nieuwe bezoekers naar de op het merk gerichte websites MacOSX.nl en MacNed.nl.

Dit heeft onder meer geleid tot een versnippering van de aangeboden informatie, met name op de forums van voornoemde sites. Veel geïnteresseerden hebben zich op meerdere forums aangemeld, waardoor dubbele discussies ontstaan. Bovendien blijkt het lastig om mensen die zich misdragen effectief te weren: wie bij de ene website de deur gewezen wordt, duikt bij de ander net zo snel weer op.

De afgelopen weken hebben er tussen de beheerders van de websites gesprekken plaatsgevonden, die er uiteindelijk toe hebben geleid dat de sites hun forums gaan samenvoegen op één centrale plaats: www.appleforums.nl. Een gezamenlijk beheerteam, dat is samengesteld uit mensen van beide sites, zal de verantwoordelijkheid voor dagelijkse gang van zaken op zich nemen.

De forums beginnen met een schone lei: de persoonsregistraties op de huidige forums worden gewist. Om gebruikers een eerlijke kans te bieden om op de nieuwe forums hun favoriete forumnaam te registreren, gaat op woensdag 28 maart een pre-registratiefase van start, waarbij gebruikers hun nickname kunnen vastleggen en hun forumprofiel kunnen aanmaken. Enkele dagen later worden de nieuwe forums officieel geopend. De informatie van de huidige forums wordt op het nieuwe forum read-only beschikbaar gesteld.

De websites behouden hun eigen karakter en ontsluiten de Appleforums elk via de eigen site. Zij hopen rust en duidelijkheid te creëren door gezamenlijk te werken aan een vreedzame kwaliteitscommunity voor de Apple-gebruikers in Nederland. In de loop der tijd kunnen ook andere op Apple georiënteerde forums zich aansluiten bij dit gezamenlijk beheersinitiatief. Participerende websites zijn duidelijk herkenbaar aan de volgende banner:

Meer informatie:
MacOSX.nl: www.macosx.nl | [email protected]
MacNed.nl: www.macned.nl | [email protected]

De samenwerkende Appleforums zijn na 28 maart centraal toegankelijk via het adres www.appleforums.nl.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Apple-websites bundelen krachten
Sluiten