Apple wint rechtzaak tegen rumor-sites

Door: ifeelfine - 23 reacties

Drie rumor-sites – waaronder PowerPage – zijn vrijdag door de rechter gesommeerd tot het bekendmaken van hun bronnen.

De sites publiceerden productbeschrijvingen van Asteroid, die volgens Apple door medewerkers aan de sites waren doorgespeeld, wat een schending van het bedrijfsgeheim zou betekenen.

Het besluit van de rechter verontrustte zogenaamde ‘free speech’ advocaten, die vinden dat de mensen die deze rumor-sites in de lucht houden en ervoor schrijven op dezelfde manier beschermd moeten worden als journalisten die voor kranten en tijdschriften schrijven.

Rechter James Kleinberg oordeelde echter dat niemand het recht heeft om informatie te publiceren die alleen verschaft zou kunnen worden door iemand die daarvoor de wet moet overtreden. Hiermee stelt de rechter het belang van het bedrijfsgeheim boven het belang van het publiek bij de informatieverschaffing. Wat volgens hem de achtergrond van dit vonnis is, is dat het publiceren van informatie dat in zo’n vroeg stadium is, overeenkomt met de schenden van bedrijfsgeheim.

Reacties

23 reacties
 • Profielfoto
  Bigs

  Sjah op zich is het ook wel zo dat die rechter zegt. Lullig voor de mensen die gelekt hebben, die zijn waarschijnlijk hun baan kwijt:)

  Dit wil trouwens wel zeggen dat Asteroid bestaat! Of het ooit de laboratoria zal verlaten is natuurlijk nog de vraag, maar ze zijn er in ieder geval mee bezig (geweest)

 • Profielfoto
  Alfetta

  Inderdaad lullig, maar als je met confidentiele informatie te maken hebt mag je deze niet laten lekken, daar teken je ook voor als je voor een bedrijf gaat werken.

 • Profielfoto
  Whymme

  Tuurlijk, maar de mensen van de newssites hebben niets getekend bij Apple. Een uitspraak als deze betekend o.a. ook dat klokkenluiders de nek om wordt gedraaid. Deze kunnen niet meer naar de media stappen. Kwalijke zaak. En IMHO niet een van Apple’s beste acties.

 • Profielfoto
  Turbanus

  Heel goeie zaak. Als dit basisprincipe niet wordt gehanteerd, kan elk bedrijf willekeurig know-how verliezen….. Blijkbaar vergeet men al te gamakkelijk dat er wel een stroomvoorziening moet werken om daadwerkelijk ergens stroom op te krijgen…..

 • Profielfoto
  Bonte

  Je kunt het niet algemeen nut noemen, enkel bedrijven hebben hier nut of schade aan gehad.

  De persoon die dit gelekt heeft zit waarschijnlijk heel diep in de organisatie, anders zouden ze nooit zo’n machtsvertoon getoond hebben. De sites mogen gewoon verder doen maar moeten op vraag van Apple hun bronnen geven, terug naar de ouwe geruchtenmolen dus.:)

 • Profielfoto
  Mendoza

  whymme,
  klokkenluiders hebben hier weinig mee te maken. er werd hier een nieuwtje gelek en geen misstand aan de kaak gesteld. dat is precies het punt van de rechter: het gaat hier om bedrijfsgeheimen, niet om relevante informatie is voor anderen, behalve de concurrentie.

 • Profielfoto
  Whymme

  “Rechter James Kleinberg oordeelde echter dat niemand het recht heeft om informatie te publiceren die alleen verschaft zou kunnen worden door iemand die daarvoor de wet moet overtreden. Hiermee stelt de rechter het belang van het bedrijfsgeheim boven het belang van het publiek bij de informatieverschaffing.”
  De rechter deed hiermee een algemene uitspraak. Hij maakte geen uitzondering voor klokkenluiders. Het gaat om “informatie die alleen verschaft zou kunnen worden door iemand die daarvoor de wet moet overtreden”, maar daarbij wordt niet ingegaan op het soort informatie.

  In dit specifieke geval was er geen misstand in het geding, maar de uitspraak creëert jurisprudentie. In een volgend geval wordt een rechter geacht gelijksoortig te handelen.
  Voeg daaraan toe dat “misstanden” niet altijd een recht-toe recht-aan zaak zijn. Er heerst vaak een schemergebied over wat een bedrijf wel en wat het niet mag doen. Als een klokkenluider aan de bel trekt bij een dagblad, dat stukken publiceert, en later blijkt dat het bedrijf in zijn recht staat, dan staat met die nieuwe jurisprudentie de klokkenluider in zijn hemd. Een journalist kan zijn informatiebron niet meer beschermen.

 • Profielfoto
  Sad

  het gaat hier alleen over PowerPage en AppleInsider. De zaak tegen Thinksecret is een andere zaak,

 • Profielfoto
  inc

  wat is dat Asteroid eigenlijk dan?

 • Profielfoto
  pbgerard

  een bedrijf vraagt overal patent op.
  zou raar zijn als een personeelslid de info wel mag rond bazuinen.
  iets wat tegen de wet is mag altijd aangegeven worden dan kan alle info belangrijk zijn.
  een klokkeluider geeft dan de info aan de daarvoor juiste persoon zoals een rechter of instantie en is ook niet de bedoeling dat het rondgebazuint word.
  maar daar ging deze uitspraak niet over.

 • Profielfoto
  A

  ach het is apple probleem. ik vindt het juist handig;)

 • Profielfoto
  Mendoza

  @whymme
  ik heb die uitspraak niet gelezen, maar een bedrijf zal zich ondanks deze uitspraak niet van alles kunnen veroorloven. het gaat om een afweging. als apple zelf de wet zou overtreden en een werknemer van apple zelf de wet overtreden om dit aan de pers te vertellen, doet zich een compleet nieuwe situatie voor: de rechter moet dan afwegen welke wetsovertreding zwaarder weegt: die van de klokkenluider of van apple. als apple de wet ernstig overtreedt zal de klokkenluider niet bestraft worden.

 • Profielfoto
  macpro

  Dit is een goede zaak. Alhoewel het natuurlijk altijd leuk is om vooraf te weten wat er speelt haal je het verrassingseffect van de producent volledig onderuit. Daarnaast wordt de verkoop van producten deels belemmerd, omdat mensen aankopen uitstellen omdat er iets nieuws aan staat te komen. En zoiets kunnen Apple een zeker de dealers missen als kiespijn.
  Mensen die een non-disclosure contract tekenen moeten nou eenmaal gewoon hun mond houden. Punt.

 • Profielfoto
  Missundaztood

  hopelijk crasht de harde schijf van PowerPage en AppleInsider:D

 • Profielfoto
  ifeelfine

  Helaas voor hen mag Apple de benodigde gegevens bij hun provider vandaan halen, waardoor zelfs een hd-crash hen niet kan redden. Tenzij de provider natuurlijk plotsklaps alle info kwijt is. Maar dat zal waarschijnlijk wel niet gebeuren.

 • Profielfoto
  MacUser

  Hallo Forum,

  Lekken van bedrijfsinformatie heeft 2 invalshoeken die worden bepaald door de motivatie van het lekken:

  1) Het doel is enkel en alleen de nieuwsgierigheid te bevredigen van mensen die graag alle ins en outs van ontwikkelingen willen weten,

  2) Het doel is het dienen van een sociaal-maatschappelijk belang,

  In beide invalshoeken zijn er grofweg 2 beoordelingen mogelijk:

  A) lekken is toegestaan als er bij geen van de partijen schade ontstaat, en er ook geen risico’s van schade kan ontstaan.

  B) Als door lekken wel schade ontstaat, of kans daarop, dan is lekken in een ontwikkelde samenleving alleen toegestaan als dat een sociaal maatschappelijk doel dient.

  In het geval van Apple is er duidelijk sprake van situatie 1) en B).

  Apple loopt immers risico’s op schade (hoe weinig ook) en het is zeker niet denkbeeldig dat er door het lekken van informatie schade ontstaat in de distributie keten door moeilijk te verkopen voorraden.

  Als personen en/of organisatie willens en wetens toch informatie verspreiden, wetend dat dit schade berokkend dan zijn ze egoistisch en asociaal bezig.

  Maar ja, egoisme en asociaal gedrag zit nou eenmaal in de mens (dus ook in u en mij), het schijnt iets met evolutie en zo te maken te hebben.

  Als je het lekken vanuit de persoonlijke hoek bekijkt, dus vanuit je egoistische “ik”, dan is het erg dat de lekkers van informatie worden aangepakt omdat we al die nieuwtjes toch wel heel sterk op prijs stellen.

  En als je het vanuit de moralistische hoek bekijkt, dus vanuit je betere “ik”, dan vind je het een prima zaak dat de lekkers worden aangepakt.

  En omdat we allemaal een mix zijn van beide “iks” hebben we allemaal gemengde gedachtes/gevoelens hierover. Vervolgens laten we, al dan niet bewust, een van de “iks” de andere wegdrukken, en gaan we in forums zoals deze de mening van de sterkste “ik” geven.

  Ik ben er nog niet uit, u wel ?

 • Profielfoto
  pbgerard

  ik vind het een kik geven, leuker, spannender, prikkelender, als steve jobs iets bekent maakt wat nog niet bekend is
  en dan geeft het een gevoel dat apple er werk van heeft gemaakt en iets nieuws op de markt gaat komen
  dat geld uiteraard ook voor andere producten zoals bijv. auto’s
  als het al in de media is geweest is de inpact lang niet zo groot en als de media het ook nogeens verkeerd gemeldt heeft dan is het kwaad al geschied en kan je als bedrijf er een beste klap van oplopen.

 • Profielfoto
  Whymme

  @ mendoza
  Maar dat neemt niet weg dat een klokkenluider nu minder rechtsbescherming geniet. Degene aan wie hij lekt kan gesommeerd worden om zijn identiteit bekend te maken, en een potentiële klokkenluider kan van te voren niet altijd voorspellen of een rechter de misdaad van zijn werkgever ernstiger zal beoordelen als de misdaad van het lekken.

  We hebben het hier bovendien over de VS, waar
  – de rechten van werknemers een stuk minder beschermd zijn dan hier
  – schikkingen vaak voorkomen – als het bedrijf een schikking treft met de officier van justitie wordt de misdaad van een bedrijf niet beoordeeld door de rechter. En dan kunnen de relatieve zwaartes van de misdrijven dus niet vergeleken worden.

  In het algemeen:
  Tuurlijk vind ik dat een bedrijf op moet kunnen treden tegen eventuele lekken. Maar ik denk niet dat het aan derden dingen kan verplichten. Apple heeft geen geheimhoudingscontract getekend met die derde partijen.
  Bovendien dicht Apple hier niet veel lekken mee. Stel je voor dat een werknemer niet lekt naar Apple, maar voor veel geld bedrijfsgeheimen verkoopt aan een concurrent. Hier zou Apple niets van zien, omdat daar niets over verschijnt in de pers. Wat Apple met deze actie krijgt is enkel een stuk schijnzekerheid. Lekken binnen het bedrijf worden op deze manier niet gedicht – ze zijn enkel onzichtbaar gemaakt, tot het te laat is.

  Wat klokkenluiders betreft: dezen stappen niet altijd naar justitie. Het helpt vaak meer om naar de pers te stappen. Denk aan zaken waar de overheid zelf bij betrokken is (Watergate, de EU vs. Paul van Buitenen), maar ook aan zaken waar een bedrijf laakbaar, maar binnen de wet handelt (bijvoorbeeld igv een ernstig milieudelict in een derde-wereldland dat niet voldoende wetgeving heeft om hier handelend op te treden).

 • Profielfoto
  Whymme

  MacUser, wat je in je afweging niet meeneemt is schade voor consumenten. Aan de ene kant wijs je op het nadeel voor Apple als er gelekt wordt en ze daardoor met voorraaden oud spul blijven zitten. Maar aan de andere kant moet je dan ook de schade voor consumenten in je overweging meenemen als er niet gelekt wordt, en mensen daardoor spul kopen dat een week later verouderd is.
  Verder lijkt het erop dat het lekken in een maatschappelijke behoefte voorziet. Door dit lekken te verbieden verliest de maatschappij dus.

  Wat jouw “egoistische” en “moralistische” ikken betreft, ik denk dat ik met mijn aandacht voor klokkenluiders heb aangetoond dat lekken wel zeker een maatschappelijk belang kan hebben (anders dan nieuwsgierigheid bevredigen). In de specifieke gevallen voor dit artikel geldt dat niet, maar zoals ik gezegd heb, de uitspraak van de rechter zal voor meer zaken gaan gelden als voor dit specifieke geval.
  En wat betreft het moralistische, ik denk niet dat men voetstoots moet aannemen dat Apple’s moraal en die van een ander in alle gevallen overeenstemmen.

  Ik vind dat de pers een serieuze taak heeft in onze samenleving. Om die taak goed uit te voeren moet een journalist zijn bronnen kunnen beschermen. In bepaalde gevallen is het redelijk om van de journalist te eisen dat die zijn bescherming opheft en informatie verstrekt, maar dat soort gevallen zou beperkt moeten worden tot ernstige en directe bedreigingen van de maatschappij. Het beschermen van bedrijfsbelangen zou hier niet toe moeten behoren.

  Whymme

 • Profielfoto
  Turbanus

  De pers…..???? De pers is zo’n groot woord c.q. begrip…. bedoel je met de pers het niveau van de PrivĂ©? En bedoel je met je betoog dat je b.v. ook achter de vrouw van die beveiligingsagent van WA en Maxima staat? Een klkkenluider is hier helemaal niet aan de orde. Het is niet meer en niet minder dan een ordinaire dief, die het eigendom van zijn baas verkwanselt.

 • Profielfoto
  Bonte

  “Maar aan de andere kant moet je dan ook de schade voor consumenten in je overweging meenemen als er niet gelekt wordt, en mensen daardoor spul kopen dat een week later verouderd is. ”

  Dan hebben enkel de klanten die in die week iets kochten een nadeel ondervonden, veelal hebben die dan zelfs nog de mogelijkheid het zaakje binnen de paar weken retour te zenden dus zie ik niet veel maatschappelijk nadeel. Waar het nu vooral om draait is dat audio ding die een jaar voordien gelekt werd en die mogelijks door die lekken uitgesteld of afgevoerd moest worden.

  Andere fabrikanten hebben vlugger actie kunnen ondernemen of hebben aanmaakprijzen in de hoogte gejaagd door ook bestellingen of exclusiviteits contracten door te voeren in diezelfde sector. Meestal innoveren die bedrijven nadat Apple een product op de markt brengt en niet een jaar voordien. :p

 • Profielfoto
  Whymme

  > De pers…..? De pers is zo’n groot woord c.q. begrip…. bedoel je met de pers het niveau van de PrivĂ©?

  Ook de PrivĂ©. Want laten we wel wezen, ThinkSecret en dergelijke is niet veel meer dan dat (en wat maakt dat MacOSX.nl, die graag de roddels van dergelijke sites verder verspreidt?). Ik ben geen fan van de PrivĂ©, Story, enzovoorts, maar denk van de andere kant niet dat de overheid moet gaan beoordelen welke media wel “waardig” zijn en welke niet – m.a.w., welke media hun bronnen mogen beschermen en welke niet. Als we een pers willen hebben die hun controlerende taak goed kan verrichten, zullen we bladen van het niveau PrivĂ© erbij moeten accepteren.

  > En bedoel je met je betoog dat je b.v. ook achter de vrouw van die beveiligingsagent van WA en Maxima staat?

  Sta ik niet achter. Net zomin als ik achter degene sta die bij Apple aan het lekken is. Maar, om bij jouw voorbeeld te blijven, de RVD heeft niet het recht om aan Privé te eisen dat zij haar bronnen onthult.

  > Een klkkenluider is hier helemaal niet aan de orde.

  In deze specifieke zaak niet, maar door jurisprudentiewerking heeft deze uitspraak wel gevolgen voor toekomstige zaken, waar dat wel aan de orde zou kunnen zijn.

  > Het is niet meer en niet minder dan een ordinaire dief, die het eigendom van zijn baas verkwanselt.

  Net zoals dat was met Deep Throat ten tijde van Watergate …
  En het is geen dief. Breken van geheimhoudingsplicht is niet gelijk aan stelen. Het kan als criminele activiteit beschouwd worden (hoewel dat niet in het Wetboek van Strafrecht staat), maar het is geen stelen.

  Als je het met stelen wil vergelijken, dan is een site als ThinkSecret dus een heler. En MacOSX een secundaire heler, elke keer als ze informatie van ThinkSecret doorgeeft. En jij een tertiaire heler als je die info hier leest. En dat betekent weer dat jij boter op je hoofd hebt als je lekkers van diefstal beschuldigt – want jij bent heler van die gestolen informatie en hebt daar blijkbaar geen problemen mee.

  Maar hoewel het lekken van informatie contractbreuk is, is het publiceren van gelekte informatie dit niet.

  Enigszins vergelijkbaar voorbeeld – stel je voor dat ik jou in een cafĂ© tegenkom en vertel dat ik weet dat je vrouw een tatoeage van een kikker op haar rechterbil heeft. Je kunt aannemen dat jij en je vrouw dat niet rondvertellen – dat betekent dus dat je vrouw aan iemand anders haar billen heeft laten zien. Terwijl jij daar niets vanaf weet. Ik weet wie dat mij heeft gezegd – zou jij mij dan voor de rechter kunnen dagen om mij te dwingen te vertellen wie dat was? Lijkt me tamelijk onzinnig. Terwijl het voor jou toch van belang is om te weten aan wie je vrouw haar billen laat zien.

 • Profielfoto
  fatbastard

  … zogenaamde ‘free speech’ advocaten, …

  als er in het engels “advocates of free speech” staat, wil dat niet zeggen dat het advocaten van de vrijheid van meningsuiting beweging zijn. Ik denk dat het in dit geval voorstanders of verdedigers van de “free speech” moet zijn…