Adriaan Mol
Adriaan Mol Nieuws 10 november 2003
Leestijd: 9 minuten

Postbank Internet bankieren met Mac OS X

Postbank Internetbankieren (niet te verwarren met Girotel on-line) is de beveiligde web site van de Postbank waarop “goedkope” producten – dat wil zeggen producten met een hoog “doe het zelf” gehalte – voor de klanten toegankelijk zijn. Werkt de toegang niet, dan kan men bijvoorbeeld niet meer bij de eigen internetspaarrekening of is men duur uit met de goedkope E-go creditcard door een hoge rente.

Dit artikel is ingezonden door: Joachim la Poutré.

Netscape 7.02, 7.01 en 6.2.3 (minder stabiel) zijn, voor zover getest en bekend, de enige versie van Netscape waarmee “Internetbankieren” nog werkt op een Apple Macintosh met OS X 10.2: andere 6.x versies en verwante Mozilla versies zullen het mogelijk ook doen (dit is bevestigd voor Mozilla 1.3a). Netscape 7.0, 7.1, Mozilla 1.4, Thunderbird en Camino doen het zeker niet, ook doet geen van de Safari versies tot en met die van Panther het (de plug in wordt niet herkend en bepaalde funcionaliteit mist).
Onder OS X 10.3 (Panther) heb ik bovendien Netscape 7.02 nog eens getest.
Of de Postbank site werkt of niet is, naar nu blijkt, vooral afhankelijk van de “Java plug-in” waarmee de “Postbank Security Module” wil samenwerken en die ook in een bepaalde browser werkt. Vandaar dat vrijwel elke browser op elk besturingssysteem met de – Postbank – melding “Security Module is nog niet geladen, even geduld a.u.b.” komt wanneer de combinatie browser/Java niet de juiste is. Of, zoals met Safari, het gewoon niet doet. Wat dat laatste betreft hebben we gewoon pech met Apple die een eigen versie van de Java Virtual machine en eigen browser maakt die beiden gewoon (voorlopig?) bepaalde functionaliteit missen ten opzichte van de werkende Netscape browsers met de Carbon plug-in, of browsers op andere platformen met de echte Sun Java plug-in. Onnodig te zeggen dat Explorer, nu eenmaal niet “bug-compatible” met de PC-broer, ook niet werkt.

Alleen sommige, merendeels oudere browsers met plug-in-versies die samen bepaalde functionaliteit bieden (Java-JavaScript communicate en/of LiveConnect?) werken geheel of gedeeltelijk met de Postbank code onder OS X. De Postbank houdt het verhaal liever simpel en geeft dus geen specificaties. Vandaar dat hetzelfde probleem ook bestaat onder Windows en zeker onder andere systemen, ook daar moet de (juiste) Java plug-in beschikbaar zijn. De Postbank programmeurs gebruiken vermoedelijk, om aardig te blijven, minimaal bepaalde functionaliteit die niet in alle Java plug-ins/browsers geboden wordt en binnen het bedrijf is het ontwikkelen en ondersteunen van dit product overduidelijk een sluitpost (maar die laksheid kennen we al drie jaar van Girotel online). Geheel analoog aan recente affaires in het nieuws is mijn probleem met de Postbank het gedraai en het liegen. Kom gewoon met een duidelijke gebruiksaanwijzing en een technisch heldere uitleg over versies van software en technische specificaties waaraan deze moet voldoen. Waarom moet ik bijna onvindbare oude Netscape 7 versies zien te testen terwijl ze het allemaal op één of twee na niet doen?. Inderdaad omdat de Postbank te lui is om te testen en te wazig om het exacte versienummer en Plug-in waarmee ze wel getest hebben te vermelden (al had Netscape natuurlijk ook voor consistente functionaliteit kunnen zorgen).

Mac Classic gebruikers zijn waarschijnlijk volledig van “Internetbankieren” uitgesloten. (In theorie is dezelfde software beschikbaar en zou dezelfde browser/plug-in combinatie ook daar geïnnstalleerd kunnen worden en mogelijk werken. Tests met Netscape 7.02 en de OS 8/9 versie van de “Carbon plug in” onder Classic door Miro Lucassen werkten niet). De ondersteuning van Netscape 4.x is overigens sinds een paar maanden zo beroerd dat het geen doen meer is. Dat was de versie waarmee ik mij de laatste paar jaar onder Linux kon behelpen en die nu dus, noch op de Mac, noch onder Linux nog werkt. De laatste veranderingen van de Postbank zijn dus fataal geweest voor mij.

Om met Internetbankieren te kunnen werken moet men dus niet met Postbank gaan bellen of mailen want dit bedrijf laat de klanten gewoon in de kou staan of komt met de botweg onjuiste standaardverklaring, steevast ondertekend door ene Mw. Cats, dat een en ander met Netscape 7 zou werken (dit is alleen voor Girotel online met meerdere versies van Netscape 7.0-7.1 / Mozilla 1.2-1.4 sinds een paar maanden het geval na drie jaar lang klagen van meerdere kanten).

Het enige dat klopt aan de Postbank beschrijving is dat er “cookies” geaccepteerd moeten worden en dat “Java” aangevinkt moet staan onder “Advanced” in de voorkeuren. TLS 1.0 mag overigens, in tegenstelling tot de Postbank bewering, wel aangevinkt staan naast de oudere SSL versies. Gemakshalve gooit men een paar browsers en Posbank producten op een hoop, zonder de Java plug-in te noemen – wel voor Windows overigens, met als resultaat een totaal onzinnig verhaal.

De volgende beschrijving is werkend getest met “Mac OS X 10.2.6”, daarnaast blijft Netscape 7.02 ook na het opwaarderen naar 10.2.8 en 10.3 gewoon werken. Alleen het gebruik van meerdere Netscape/Mozilla versies naast elkaar is hinderlijk vanwege de gedeelde voorkeuren. Zie NB hieronder.

Stap 1:
Haal de Java plug-in op door de volgende link in bijvoorbeeld Safari te laden, er zijn twee versies: De “Carbon” is voor OS X, de andere voor OS 8/9.

Als het goed is wordt er nu op de Destop of in de map “Documents” (of waar Safari het laatst dingen bewaard heeft, zoek eventueel: klik op de Desktop en druk Appeltje+F) een map met de naam “MRJplug-inCarbon-1.0.1” gevonden.
Open deze map, open nog een “Finder” venster (Appeltje+N), open in het laatste venster de harde schijf (“Macintosh HD” oid), zoek nu naar de map “Bibliotheek” of “Library”, zoek hierin weer naar “Internet Plug-Ins”, sleep nu de map “MRJplug-inCarbon.plug-in” uit het eerste venster naar de laatste map in het tweede venster.

Stap 2:
Een van de browsers, naar keuze, is via de volgende links (http zowel als ftp) op te halen:

Met Safari zou de “download” meteen moeten starten en automatisch het scherm met de licentieovereenkomst moeten openen. Let op dat dit inderdaad de juiste versie (6.2.3, 7.01 of 7.02) is:

Na aanklikken van “Agree” wordt als het goed is de map met daarin de map “Netscape” en de instructie deze naar de harde schijf te copieren geopend. Normaalgesproken kan de map dus gewoon naar het icoon “Programma’s” in de bovenbalk gesleept worden, tenzij er al een Netscape geïnnstalleerd is.

Mocht er al een andere map met de naam “Netscape” in de “Programma’s” (Applications) map staan dan zijn er meerdere oplossingen mogelijk:

Een makkelijke:
Als het onderstaande te moeilijk is dan kan de map “Netscape” misschien het beste naar het icoon “Thuis” in de bovenbalk van het geopende venster worden gesleept. Netscape 7.02 of 6.2.3 is dan altijd vanuit “Thuis” te openen. Dit werkt dus niet met meerdere gebruikers op dezelfde Mac, die moeten dan hun eigen installatie krijgen.

De moeilijke manier:
Na ophalen van Netscape en nadat de map met installatie instructie geopend op het scherm staat:

  • Open een “terminal” (Programma’s – Hulpprogramma’s -Terminal of /Applications/Utilities/Terminal)
  • Tik het volgende (vetgedrukte) commando in. Hoofd en kleine letters maken hierbij uit. De TAB-toets kan gedeelten van de padnamen hieronder “raden” (tik /De en druk TAB, tik verder waar de regel stopt en tik eventueel weer TAB, enz.). Druk pas op [enter] nadat de hele vetgedrukte regel letterlijk in het Terminal venster ingetikt is:

NB: Alle Netscape 6 of 7 versies gebruiken dezelfde gebruikersinstellingen en voorkeuren als andere Netscape 6 of 7 en Mozilla 1.x versies. Daarom weigert een Netscape versie te starten als er al een andere versie van deze browsers geopend is. (Andere profielen aanmaken kan pas bij sommige latere versie lijkt het, een andere gebruiker is eleganter). Sommige hogere versies willen waarschijnlijk een nieuw profiel aanmaken als een lagere Netscape versie al draait onder de huidige gebruiker. Prettige bijkomstigheid van dit geknoei met meerdere browsers onder een gebruiker met een profiel is natuurlijk wel dat “bookmarks” gewoon dezelfde zijn, sommige andere instellingen (cookies?) mogelijk niet.

Als het goed is kan Netscape nu gestart worden. Tik in het geopende venster op de plaats van de URL het volgende in “about:plugins”, als het goed is is de “MRJ” plug-in ergens te vinden:

Laad nu de volgende URL (niet in Safari of Explorer uiteraard):

https://www.p3.postbank.nl/sesam

Wacht nu rustig af tot het volgende venster verschijnt:

Kies bijvoorkeur “Grant this session” om ook een volgende keer na het starten van Netscape zeker te weten dat de “Security Module” geladen is.

Als alles goed is werkt Postbank Internetbankieren nu weer totdat de Postbank in al haar wijsheid anders besluit zonder daar enige mededeling over te doen laat staan ondersteuning te bieden of de wijzigingen te testen (Voor de IT-ers onder u: de  ITIL term “Change Management” is binnen de ING groep kennelijk eerder een politiek- dan een praktisch beheersproces).

Opmerking:
Samen met Cees Biesboer, die problemen bleef houden na login, ben ik er nog achter gekomen dat het al dan niet gebruiken van een Proxy server, afhankelijk van de Internet Service Provider, nodig kan zijn.
Mocht de site nog niet naar behoren werken (het probleem hier was dat de browser eindeloos bleef “laden” en niets meer deed) dan kan het nodig zijn om de door de provider aanbevolen proxyinstellingen in Netscape op te nemen. Onder “Voorkeuren – Advanced – Proxies” moet dan waarschijnlijk voor “https” of “SSL proxy” ook de aanbevolen instelling worden ingevuld of onder “Automatic proxy” zoiets als http://proxy.server.nl/pac, afhankelijk van de provider.

Aan de instellingen van de browser hoeft naar mijn ervaringen verder niets veranderd te worden, het is wel mogelijk om onder “Privacy & Security” de “Cookie” instellingen wat aan te scherpen, minimaal “Enable cookies for the originating web site only” (i.p.v. “Enable all coocies”) of “Enable cookies based on privacy settings”, waarbij best “medium”, “high” of zelfs “custom” kan worden gekozen, het gaat er maar om dat www.p3.postbank.nl de cookies kwijt kan, andere sites doen er niet toe wat de werking van deze site betreft (de site mag dus beslist niet onder “Manage stored cookies” op de zwartelijst “Cookie Sites” terecht komen”).

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Postbank Internet bankieren met Mac OS X
Sluiten